CHARTA SIGILATA åhr 1733
?.9.1733       Sigfrid Sigfridsson Outinen i Ania
?.9.1733       landbonden Matts Jacobsson i Suomela
?.9.1733       unga bonden Henrich Michelsson Laidicka i Mustis by
21.9.1733     Jacob Mattsson ifrån Pöyhölä
30.9.1733     Magnus ifrån Toiwola Råttala
30.9.1733     Thomas Mårtensson ifrån Narfwa Cauppila
4.11.1733     Erich Jacobsson ifrån Lohnattila
9.11.1733     Simon Larsson ifrån Curala
11.11.1733    Carl Persson ifrån Lohnattila
19.11.1733    Anders Thomasson Carrucka
2.12.1733     Erich Bengtsson  ifrån Narfwa Carhola
21.10.1733    drengen ifrån Laucko Henrich Olsson

CHARTA SIGILATA åhr 1734
1.1.1734       Erich Hywätti
3.2.1734       Jöran Ruotzila i Palho
3.2.1734       Matts Ericsson i Hakimäki
?.?.1734       Pöyhölä drag: Strandell
?.?.1734       Erich Pajukanda
?.?.1734       Matts Simonsson Råuhu
11.8.1734     gl. Ilois Hend:
10.9.1734     Abraham Heicke ifrån Wiljula
15.9.1734     Matts Michelsson ifrån Wackala Rasi
15.9.1734     Anders Jiöckbom
22.9.1734     Erich Thomasson ifrån Niemenpä
24.11.1734    Erich Hinsberg ifrån Hinsala
29.12.1734    Erich Persson i Ruotzila

CHARTA SIGILATA åhr 1735
30.1.1735      Chergianten hr Carl Magnus Ivendorff
6.7.1735        Anders Mattsson ifrån Joenpohja
6.9.1735        Simon Jöransson ifrån Hallmis
14.9.1735      Petter Jöransson ifrån Caakila
14.9.1735      Jacob Simonsson ifrån Salospohja
21.9.1735      Erich Jöransson ifrån Achas sochn och Tojala by
25.9.1735      Johan Jacobsson ifrån Siucola
28.9.1735      Matts Mattsson ifrån Pörölä
5.10.1735      sold: Johan Witkop ifrån Caakila
5.10.1735      drengen Petter Johansson  ifrån Jerveranda
19.10.1735     sold: Påhl Eskelsson Lundberg ifrån Riitiälä
19.10.1735     Anders Mattsson ifrån Ackas sochn och Sondula by
19.10.1735     Michel Michelsson ifrån Joenpohja Skratari
26.10.1735     Jacob Jöransson ifrån Sacois
9.11.1735      Erich Jöransson ifrån Junnila
23.11.1735     dragun Erich Bergendahl ifrån Hinsala
23.11.1735     Hendrich Hendrichsson ifrån Luicko

CHARTA SIGILATA åhr 1736
1.2.1736       rusthållaren ifrån Rautiala Henrich Samuelsson
4.2.1736       Jöran Simonsson ifrån Vackala Cauko
6.6.1736       Johan Clemetsson ifrån Murdois
20.6.1736     sold Gabriel Forsman
26.6.1736     sold Ambrosius Jacobsson ifrån Mandere
4.7.1736       unga rusthållaren Matts Kärki
5.9.1736       Thomas Michelsson Rasi i Wackala
5.9.1736       Matts Johansson ifrån Prästegården
5.9.1736       sold Anders Biörn ifrån Pöyhölä
12.9.1736     sold Erich Pherson Rosenberg
26.9.1736     Matts Willamsson ifrån Wännilä
10.10.1736    sold: Mårten Späng ifrån Kärkölä
10.10.1736    änklingen Jöran Simonsson Kakila
10.10.1736    Elias Mattsson ifrån Mustis
17.10.1736    Jacob Tacku ifrån Narva
24.10.1736    Henrich Michelsson ifrån Pöyhölä
19.12.1736    Simon Sigfridsson ifrån Urdiala sockn Annula by
?.?. 1736       Henrich Josephsson ifrån Teisko

CHARTA SIGILATA åhr 1737
Pvm
30.01.1737    Erik Mattsson ifrån Narva Giesti
30.01.1737    Dragon ifrån Halmis Erik Hallbom
20.02.1737    Clemet Johansson ifrån Teisko Cappell
27.03.1737    Mickell Mickellsson ifrån Ania
19.06.1737    Anders Johansson ifrån Lohnattila Kenno
03.07.1737    skräddaren ifrån Cangasala Hans Gustafsson Herkman
18.09.1737    drängen Mickell Mickellsson ifrån Prästegården
09.10.1737    Pehr Andersson ifrån Lohnattila
09.10.1737    Anders Birgersson ifrån Halmis
16.10.1737    soldate Samuel Smitt
09.10.1737    Tåttijärvi drängen Matts Jöransson Loijko
09.10.1737    soldaten ifrån Birckala Haurois Jacob Stårk
09.10.1737    bonde sonen ifrån Pörölä Hindrik Mattsson
16.10.1737    Mickell Jöransson ifrån Kåstiala
31.10.1737    soldaten Johan Hopman
27.11.1737    Thomas Eriksson ifrån Heinutzu
04.12.1737    soldaten Hindrik Sigfridsson Siernring ifrån Salåspåhja
04.12.1737    sockne smeden Wännilä Anders Hindriksson

CHARTA SIGILATA åhr 1738
1738    Påhl Påhlsson ifrån Sorva
1738    Johan Mattsson ifrån Laukko
1738    Johan Sigfridsson Tuisku ifrån Cuockala
1738    Matts Johansson spögubbe
1738    Jacob Michelsson ifrån Mandere
1738    Matts Marcusson ifrån Hinsala
1738    Johan Danielsson ifrån Ania
1738    torpare Johan Jacobsson ifrån Kirstua
1738    drengen Gustaf Ericsson ifrån Kärkölä med Tottijärvi pigan Walborg Clemetsdotter
1738    Hans Hansson ifrån Rautiala rusthåll
1738    gl torparen Anders Johansson ifrån Teisko

CHARTA SIGILATA åhr 1739
14.1.1739     Lars Ericsson Siuwo i Pajulax
11.3.1739     Jacob Jöransson ifrån Sacois Mäsä
1.4.1739       gambl. änklingen Johan Carlsson ifrån Tarima torp
20.5.1739     Henrich Jöransson ifrån prästegården
20.5.1739     Michel Påhlsson ifrån Pajulax
3.6.1739       unga bonden ifrån Corkiamäki Matts Michelsson
3.6.1739       Johan Johansson ifrån Huchtis
8.7.1739       drengfogden på Totkijärfwi Petter Pettersson
5.8.1739       bonden Erich Ericsson Mattila ifrån Yliskylä
7.10.1739     förafskedade dragoun Michel Henricsson ifrån Ackas sn och Järfwihafwisto by
14.10.1739    unga bondesonen Jöran Michelsson Coukoi
21.10.1739    Erich Ericsson ifrån Ruotzila
2.12.1739     förra materials bookhållaren herr Gabriel Fuldha ifrån Vånå
23.12.1739    Laucko drengen Matts Jöransson

CHARTA SIGILATA åhr 1740
18.02.1740    Anders Mickelsson ifrån Pajulax
19.03.1740    Johan Johansson ifrån Kaltzila
19.06.1740    Anders Hendrichsson
20.07.1740    Mårten Johansson ifrån Kakila
21.09.1740    Johan Mattsson ifrån Vackala
07.12.1740    Johan Hindrichsson ifrån Hintzala
21.12.1740    prästman hr Johan Chydenius
28.12.1740    drengen Johan Sigfridsson ifrån Ania

CHARTA SIGILATA åhr 1741
8.2.1741        Johan Carlsson ifrån Sorva Nickilä
15.3.1741      soldaten Jacob Jöransson Willerberg ifrån Wackala
26.4.1741      Eric Mårtensson ifrån Kahnala Höyssä
17.5.1741      Anders Simonsson ifrån Walckis Parpola
24.5.1741      Johan Sigfridsson Kocki ifrån Curala
24.5.1741      dragoun Michel Carlsson Mandroot ifrån Mandere
28.6.1741      bonde Michel Mårtensson ifrån Achas
5.7.1741        soldaten Matts Mattsson Caltzberg ifrån Caltzila
5.7.1741        sold:  Eric Hwalfisk ifrån Walckis
6.9.1741        Sigfrid Sigfridsson Nurcki ifrån Curala
13.9.1741      arbets drengen Johan Johan i prästegården
27.9.1741      unga karlen Lars Henricsson Ryökäs ifrån Lempälä Haurala
4.10.1741      gamla Henric Andersson Westoi ifrån Narfwa
18.10.1741    arbets drengen Mårten Johansson i prästegården
1.11.1741      unga bonden Jöran Jöransson Luicko ifrån Rautiala
6.12.1741      fördubling soldaten Henric Henricsson ifrån Wackala
13.12.1741    drengen Jacob Simonsson ifrån Wackala

CHARTA SIGILATA åhr 1744
5.2.1744       torparen David Jacobsson ifrån Jokipohja Peltari
19.2.1744     bonden Johan Henricsson ifrån Valckis Majala
1.4.1744       bonden Matts Mattsson ifrån Itilä
22.4.1744     bonden Johan Olofsson ifrån Kärkölä Heickilä
18.6.1744     bonden Mårten Ericsson ifrån Niemenpä Tolcki
24.6.1744     bonden Erich Ericsson ifrån Kyrkioby Uotila
15.7.1744     bonden Johan Johansson ifrån Hinsala Kärki
5.8.1744       bonden Jacob Jacobsson ifrån Hinsala Hoppu
5.8.1744       sockneskrifware Matth. Blanck
5.8.1744       drengen Jöran Henricsson ifrån Pajulax
16.9.1744     bonden Jöran Henricsson ifrån Palhå Knapi
16.9.1744     soldaten Erich Söderberg ifrån Kyrkiobyn
7.10.1744     drengen Matts Mattsson ifrån Lauckå
7.10.1744     drengen Matts Mattsson ifrån Suomela
28.10.1744   unga bonden Matts Johansson ifrån Valckis Majala
28.10.1744   bonden Henric Thomasson ifrån Lammenpohja
9.12.1744     Kataistå rusthållaren ifrån Birckala Anders Mattsson

CHARTA SIGILATA åhr 1745
27.1.1745      soldaten Matts Gottman ifrån Lempälä sochn
3.2.1745        unga bonden Henric Mårtensson ifrån Säxmäki sn
3.2.1745        soldaten Gustaf Sten ifrån Karcku sn
3.3.1745        unga bonden Michel Jöransson ifrån Wännilä by
3.3.1745        soldaten Henrich Stierna ifrån Narfwa by
21.4.1745      unga bonden Jöran Jöransson äfwen ifrån Narfwa by
16.6.1745      unga bonden Pehr Mårtensson ifrån Sarckila by
30.6.1745      unga bonden Jöran Jöransson ifrån Mandere by
7.7.1745        bonden Nils Nilsson ifrån Ania by
7.7.1745        bonden Matts Jöransson ifrån Kyrö sn
18.8.1745      soldaten Matts Hielm ifrån Pörölä
1.9.1745        drengen Erich Ericsson ifrån Mandere
15.9.1745      drengen Henrich Henricsson ifrån Yliskylä
15.9.1745      dragon Matts Bergenfält ifrån Ania
15.9.1745      drengen Pehr Mattsson ifrån Åbo
22.9.1745      unga bonden Matts Sigfridsson ifrån Mandere
22.9.1745      drengen Henrich Ericsson ifrån Vesilax by
6.10.1745      bonden Johan Johansson ifrån Heinutsuo
13.10.1745    dragon Johan Hwithafra ifrån Sorfwa
13.10.1745    unga bonden Matts Andersson ifrån Ongemäki
27.10.1745    drengen Erich Jöransson ifrån Järfvenranda
10.11.1745    sochne smeden Påhl Sigfridsson ifrån Narfwa by
10.11.1745    drengen Anders Bertilsson ifrån prästegården
10.11.1745    bonden Matts Michelsson ifrån Toifwola by
10.11.1745    sochne smeden ifrån Karcku sn Michel Andersson
10.11.1745    soldaten Pehr Lejon ifrån Sorfwa
17.11.1745    unga bonden Michel Ericsson ifrån Wackala
15.12.1745    bonden Simon Michelsson ifrån Lempälä sn

CHARTA SIGILATA åhr 1746
5.1.1746       unga bonden Matts Mattsson ifrån Mustis by
13.4.1746     drengen Anders Ericsson ifrån Arpiais
1.6.1746       drengen Johan Michelsson ifrån Hakinmäki
6.7.1746       drengen Mårten Johansson ifrån Kaltzila
6.7.1746       bonden Anders Andersson ifrån Junnila
20.7.1746     bonden Erich Ericsson ifrån Ruotzila
27.7.1746     unga karlen Jacob Johansson ifrån Hinsala
3.8.1746       unga bonden Erich Ericsson ifrån Korpiniemi
17.8.1746     unga bonden Anders Johansson ifrån Sorfwa
17.8.1746     drengen Matts Conradsson ifrån Pajulax
31.8.1746     unga bonden Erich Jöransson ifrån Bengtilä
31.8.1746     soldaten Johan Ramberg ifrån  Narfwa
5.10.1746     drengen Henrich Henricsson ifrån Kyrckiobyn
12.10.1746    bonden Michel Henricsson ifrån Arpiais
21.12.1746    unga bonden Johan Mårtensson ifrån Lempälä sokn

CHARTA SIGILATA åhr 1747
10.5.1747      rusthållaren Erich Thomasson ifrån Taipale i Lempälä sochn
10.5.1747      bonden Jöran Andersson ifrån Narfwa by
17.5.1747      bonden Thomas Jöransson ifrån Kyrkiobyn
7.6.1747        unga bonden Johan Mattsson ifrån Mustis
28.6.1747      unga bonden Mårten Mårtensson ifrån Koskis
5.7.1747        soldaten Anders Roos ifrån Mustis
19.7.1747      drengen Simon Mattsson ifrån Halmis
16.8.1747      skräddaren Johan Andersson ifrån Suomela
23.8.1747      drengen Henrich Mattsson ifrån Tolpa
20.9.1747      drengen Henrich Mattsson ifrån Mandere
27.9.1747      unga bonden Jöran Henricsson ifrån Hirenoja
11.10.1747    unga bonden Matts Ericsson ifrån Huonola
18.10.1747    unga bonden Anders Ericsson ifrån Walckis
18.10.1747    unga bonden Jacob Andersson ifrån Narfwa
15.11.1747    drengen Henrich Michelsson ifrån Kakila
15.11.1747    drengen Matts Henricsson ifrån Teisko

VESILAHDEN KUULUTETUT (ja avioliittolupia)
Jätetty titteleistä pois nuori mies ja piika kunnallinen, siveellinen jne
Mies Vaimo
Pvm Paikka Titteli Nimi Paikka Titteli Nimi Huom
4.10.1748 Kurala Pöysäri Kuuttis svåger Eric Johansson aflidne hru Maria Henricsdr todistus ei kuulutusmaksu Johan Henricsson Kuuttis syster Tyrväältä
23.4.1749 leutnant Elias Norman leski, fru pastorska Christina Hacks
24.9.1749 Messukylä Michel Josephsson Kaakila Maria Mattsdr
13.5.1749 corporal hr Carl Christoffer Silfverswerd Maria Wallenia
26.11.1749 Sarkkila talonpoika Henric Jacobsson Sarkkila Christina  Jöransdr
3.12.1749 Laukon kartano Johan Johansson Koski Brita Pährsdr
23.12.1750 Pajulahti Johan Ericsson Huhti Sophia Henricsdr
25.11.1750 Naskali Johan Mattsson Marttila Caisa Ericsdr
30.9.1750 Joenpohja leski Michel Michelsson Joenpohja leski Beata Mattsdr
23.9.1750 Vännilä Johan Willamsson Mantere Margareta Andersdr
30.12.1750 Teisko Tojala Johan Mattsson Kirkonkylä Christina Henricsdr
4.11.1750 Palho soldat Matts Bremer Mantere Maria Pehrsdr
25.11.1750 Pihnala Eric Andersson Pihnala Maria Jöransdr
11.11.1750 Kaltsila dragon Johan Järnberg Jokioinen Sophia Jöransdr
28.1.1750 Huoroinen talonisäntä Johan Bertilsson Skippari Christina Mårtensdr
9.9.1750 Joseph Kaskas Maria Catharina Tallqvist
19.2.1751 Pirkkala. Pirkkala by talonisäntä Matts Mattsson Ojoinen Maria Johansdr
6.1.1751 Mouhijärvi Tuisku rusthollari Johan Jöransson Alakylä Maria Ericsdr
27.1.1751 Sorva Jöran Johansson Kurkela Caisa Mattsdr
24.3.1751 Vakkala Anders Blom Vakkala Anna Andersdr
5.5.1751 Vakkala talonisäntä Sigfrid Bengtsson Toivola Caisa Michelsdr
12.5.1751 Tyrvää Eko Keicko Jöran Andersson Kurala leski, talonemäntä Caisa Henricsdr
24.3.1751 Pöyhölä talonisäntä, leski Jacob Mattsson Ritiälä Valborg Ericsdr
26.5.1751 Järvenranta rusthollari Thomas Henricsson Tuhkuri leski, talonemäntä Juliana Bertilsdr
23.6.1751 Sorva Jöran Jöransson Sorva Maria Josephsdr
23.6.1751 Luikko Eric Jöransson Tuhkuri Maria Mattsdr
25.8.1751 Palho Eric Andersson Pajukanta Christina Ericsdr
8.9.1751 Laukko soldat Matts Urwäder Laukko Lisa Johansdr
7.7.1751 Toivola talonisäntä Michel Michelsson Onkimäki Anna Ericsdr
6.10.1751 Ania Carl Carlsson Ania Valborg Josephsdr
7.7.1751 Kurala talonisäntä Sigfrid Ericsson Narva Lisa Påhlsdr
3.4.1752 Toijala Eric Johansson Sipilä Ania leski Margareta Andersdr
31.3.1751 Tammela soldat Carl Torrbäck Huonola soldat enka Maria Mattsdr
10.3.1751 Karkku Vahalahti talon mies Michel Johansson Sorva Maria Andersdr
10.3.1751 Sakoinen soldat Henric Långström Kirkonkylä Anna Johansdr
15.12.1751 Kurala talonisäntä Johan Johansson Kurala leski, talonemäntä Christina Ericsdr
22.9.1751 Lempäälä Moisio Jöran Jöransson Mustinen Brita Henricsdr
13.10.1751 Kahnala talon mies Anders Michelsson Kahnala Maria Simonsdr
15.12.1751 Karkku Vahalahti Hemminki Matts Johansson Kyrkoby Himois Annika Johansdr
6.10.1751 Messukylä student hr Matthias Aurelius Kirkonkylä Anna Elisabet Heicke
13.10.1751 Lempäälä soldat Matts Elg Salospohja Lisa Ericsdr
17.11.1751 Lammi soldat Henric Wrång Huhti Anna Henricsdr
24.11.1751 Leiponen talon mies Eric Ericsson Jokipohja Anna Jacobsdr
1.9.1751 Ylösmäki Ruotsila Matts Ericsson Junnila Maria Andersdr
6.10.1751 Ojoinen Matts Ericsson Kaltsila Maria Larsdr
20.10.1751 Hiirenoja soldat Johan Lindgren Salospohja leski Christina Ericsdr
15.12.1751 Tottijärven kartano Eric Mattsson Tottijärven kartano Valborg Andersdr
8.12.1751 Lempäälä Alkkula Johan Bengtsson Riitiälä Christina Jöransdr
21.9.1751 Messukylä Hirviniemi Matts Josephsson Valkkinen Maria Ericsdr
20.1.1751 Viiala hr Alexander Florin Johanna Elisabet Tallqvist
00.00.1751 Niemis leskimies, talonisäntä Jöran Ericsson Palho Anna Mårtensdr
2.12.1752 Niemis enkel Jöran Ericsson afledne hustru Maria Johansdr 4 omyndiga barn edustaja Henric Henricsson Kauppila Kuralasta (suostumus uuteen avioon)
21.6.1752 Valkkinen talon mies Jöran Johansson Kaakila Anna Mattsdr
21.6.1752 Halmeen kartano Henric Mattsson Halmeen kartano Brita Gustafsdr
6.9.1752 Karkku Kutala talon mies Pehr Henricsson Pajulahti Caisa Andersdr
6.9.1752 Kaltsila Johan Ericsson Kaltsila Anna Staphansdr
7.6.1752 Halmeen kartano Johan Mårtensson Halmeen kartano Sara Ericsdr
6.9.1752 Pirkkala rusthollari Bengt Widbom Sorva Hedvig Sitting
15.3.1752 Viiala dragon Jöran Nordström Mantere Maria Johansdr
10.2.1752 Kaakila talon mies Jöran Mattsson Hinsala Brita Henricsdr
5.1.1752 Järvenranta Jöran Mattsson Järvenranta Anna Thomasdr
2.2.1752 Pöyhölä soldat Jöran Modig Kaakila Christina Jacobsdr
2.2.1752 Turku Anders Andersson Kaakila Maria Ericsdr
16.2.1752 Sakoinen Matts Johansson Sakoinen Caisa Johansdr
2.2.1752 Huhti soldat Matts Swedberg Pajulahti Brita Mattsdr
5.1.1752 Lahdenpohja Eric Henricsson Karukka Brita Mattsdr
30.8.1752 Narva talon mies Michel Mattsson Skippari Valborg Mårtensdr
12.1.1752 Lempäälä Lempoinen talon mies Anders Johansson Mantere Maria Michelsdr
24.1.1753 Sakoinen Jacob Ericsson Salospohja Valborg Clasdr
13.12.1752 Mantere Uotila leskimies, talonisäntä Michel Henricsson Vakkala leskivaimo Brita  Henricsdr Vakkala Ryönä enka, man afl 1744 Henric Larsson, första man Bengt Sigfridsson och son Sigfrid Bengtsson
7.10.1753 Vakkala pipare, trumpetare Johan Blomqvist Ania Anna Mattssdr Berg
16.9.1753 Hinsala Mårten Jacobsson Hinsala Maria Ericsdr
23.9.1753 Junnila Jöran Thomasson Kaakila Caisa Simonsdr
26.8.1753 Heinutsuo soldat Johan Siövik Pappila Anna Johansdr
23.9.1753 Valkkinen Matts Simonsson Kärkölä Caisa Henricsdr
18.11.1753 Kurala leski, talonisäntä Johan Sigfridsson Suonola Sara Jöransdr
10.6.1753 Valkkinen leski, talonisäntä Anders Simonsson Onkimäki Brita Mårtensdr
21.10.1753 Ania soldat Eric Bertilsson Högberg Ania Valborg Jacobsdr
10.10.1753 Sorva Jöran Andersson Sorva Maria Henricsdr
23.9.1753 Valkkinen leski, talonisäntä Johan Michelsson Valkkinen Maria Mattsdr
7.10.1753 Junnila talonisäntä Matts Mårtensson Junnila leski, talonemäntä Christina Carlsdr
7.10.1753 Halmeen kartano Henric Ericsson Halmeen kartano Lisa Ericsdr
9.8.1753 Suomela Bertil Jonasson (Medelplan) Suomela Anna Michelsdr
14.2.1753 Ojoinen talon mies Matts Andersson Järvenranta Caisa Michelsdr
15.7.1753 Sorva Johan Mattsson Sorva Margareta Pålsdr
7.2.1753 Hinsala talonisäntä Carl Henricsson Ojoinen Valborg Andersdr
24.6.1753 hr Henric Telenius Catharina Wallenius
3.6.1753 Akaa Vuoltee Fredric Thomasson Sarkkila Christina Jacobsdr
8.4.1753 Vakkala Jöran Ericsson Kostiala Valborg Henricsdr
2.2.1753 Kaltsila Johan Larsson Kaltsila Maria Ericsdr
7.10.1753 Salospohja leski, talonisäntä Jöran Ericsson Kurala vaimo Beata Larsdr
16.12.1753 Himo Johan Johansson Suonola Maria Michelsdr
23.12.1753 Pöyhölä soldat Johan Lustig Narva Maria Jöransdr
30.9.1753 Sihvo Matts Mattsson Arpiainen Anna Jacobsdr
5.8.1753 Kurala Eric Ericsson Kasta? Christina Ericsdr
18.11.1753 Lempäälä Aimala Seppälä leski, talonisäntä Johan Johansson Kostiala leski Maria Claesdr
18.11.1753 Akaa leski Mårten Långström Ylösmäki Ruotsila Maria Mattsdr
21.10.1753 Pappila Jacob Henricsson Pappila Valborg Mattsdr
11.11.1753 Junnila Johan Andersson Kaakila Maria Simonsdr
22.7.1753 Suomela Henric Jöransson Majala? Maria Johansdr
25.2.1753 Karkku Kutala Henric Henricsson Siukola Valborg Jacobsdr
22.12.1754 Kurala soldat Johan Bryggare Narva Maria Paavalintytär
4.8.1754 Lohnatti Matts Johansson Kirkonkylä Brita Simonsdr
8.9.1754 Moska? talon mies Matts Ericsson Järvenranta Christina Mattsdr
29.9.1754 Pirkkala Keijärvi Michel Ericsson Strandvikin torppa Valborg Mattsdr
22.12.1754 Pirkkala Mäkkylän kartano Matts Henricsson Sorva Anna Henricsdr
26.5.1754 Kirkonkylä talonisäntä Henric Mårtensson Kirkonkylä leski, talonemäntä Caisa Mattsdr
4.8.1754 Salospohja leski, soldat Matts Andersson Narva Brita Mattsdr
17.11.1754 Salospohja Anders Pehrsson Pajulahti Maria Henricsdr
29.9.1754 Akaa Hollari leski, soldat Eric Staphansson Lohnatti leski Anna Jöransdr
28.7.1754 Kirkonkylä Matts Henricsson Kirkonkylä Maria Henricsdr
29.9.1754 Tottijärven kartano hr Bengt Pil? Vesilahden kylä Anna Christina Schonberg
28.7.1754 Suonola? talon mies Jöran Jöransson Kurala Anna Ericsdr
7.7.1754 Mantere pitäjänseppä Anders Påhlsson Mantere Maria Jacobsdr
14.7.1754 Huhti Lars Ericsson Sorva Maria Ericsdr
31.3.1754 Kirkonkylä Jöran Jacobsson Kaakila Valborg Michelsdr
24.3.1754 Lempäälä soldat Henric Rosenblad Sarkkila Christina Johansdr
21.7.1754 Huoroi Eric Michelsson Huoroi leski Beata Michelsdr
18.8.1754 Arpiainen Pehr Jacobsson Pörölä Caisa Mattsdr
8.12.1754 Skippari talon mies Johan Mårtensson Vakkala Valborg Michelsdr
22.9.1754 Kirkonkylä Anders Johansson Kirkonkylä Valborg Jöransdr
9.5.1755 Vesilax förra bonde Eric Ericsson Laatu Caisa Mårtensdr
25.3.1755, 13.4.1755 Unajala leski, talonisäntä Eric Mattsson Messukylä Pynikki Charin Mattsdr född 1709 enka efter bonde Jacob Jöransson och dess förra hru Margareta Johansdr
30.3.1755 Kurala Anders Persson Kurala leski, talonemäntä Brita Henricsdr
26.1.1755 Iloinen Henric Andersson Iloinen Maria Jöransdr
6.1.1755 Vakkala Henric Jöransson Naskali vaimo Valborg Mattsdr
9.3.1755 Hinsala talon mies Henric Ericsson Pappila leski Valborg Mattsdr
15.6.1755 Huhti dragon Eric Thomasson Järnfält Hinsala leski Valborg Ericsdr
11.5.1755 Lamminpohja soldat Matts Långwik Lamminpohja leski Anna Henricsdr
6.7.1755 Huhti soldat Henric Hast Huhti leski Maria Henricsdr
28.9.1755 Onkimäki Johan Sigfridsson Kurala Lisa Johansdr
27.4.1755 Onkimäki soldat Michel Michelsson Backman Yliskylä Christina Henricsdr
13.4.1755 Lohnatti soldat Johan Frivillig Heinutsuo Caisa Johansdr
16.11.1755 Naskali torppari Matts Mattsson Lamminpohja Lisa Mattsdr
27.7.1755 Karkku Sarkola Pehr Johansson Valkkinen leski Maria Ericsdr
17.8.1755 Karkku Sarkola talon mies Adam Johansson Tolppa Anna Jacobsdr
1.6.1755 Jokioinen talon mies Henric Jöransson Jokioinen Christina Johansdr
13.7.1755 Akaa Tyrisevä Henric Johansson Narva leski, talonemäntä Anna Jöransdr
21.12.1755 Palho Matts Ericsson Palho Brita Andersdr
1.6.1755 Onkimäki talon mies Mårten Ericsson Toivola Lisa Michelsdr
14.7.1756 Aimala Penttilä Matts Mattsson Hinsala Tippa bde dotter Christina Michelsdr
27.3.1757 Lempäälä Hulaus talon mies Johan Johansson Maijala Brita Thomasdr
30.1.1757 Tyrvää Järvenpää Anders Persson f. 2.10.1733 Pöyhölä Maria Michelsdr
14.8.1757 Pirkkala Rahola pitäjänskriivari Joseph Aurell Järvenranta Caisa Gode
18.11.1758 trädgårdmästari Petter Strömblad rusthållarin tytär Valborg Söderlund
31.12.1758 Laukko fältväbel Anders Åman Laukko Maria Stina Heicke
11.6.1758 Kaltsila rusthållari Johan Michelsson Karkku Nurmikylä Justina Collina
23.7.1758 Lempäälä Perälä Kauppila talonisäntä Jöran Mattsson Vännilä Höllilä Valborg Mattsdr
7.1.1759 Mouhijärvi Tupurila Johan Ericsson Kistia? Maria Johansdr
12.8.1758 Karkku Koivu Nirpilä Bde son Henric Johansson född 3.2.1730 Strandvikin torppa dotter Anna Mattsdr
29.7.1759 Kärkölä Kunniallinen ja toimellinen leskimies ja talonisäntä Henric Johansson Mantere Kunniallinen ja siveellinen piika Brita Jonasdr (Medelplan)
7.9.1760 Akaa Parilla Bde son Matts Johansson Mustinen Mulli Anna Andersdr
1.2.1761 Messukylä Joseph Josephsson född 1736 i Messuby Kärkölä Maria Henricsdr
21.2.1761 Junnila soldat Henric Henricsson Hurtig född Pirkkala 24 år gammal Perätoikka Brita Jacobsdr
16.8.1761 Pirkkala Kohmala Klemola leski Eric Johansson Sorva Knuutila Anna Ericsdr
31.1.1761 Pirkkala Virala Bde son Carl Gustafsson 20 år gammal Ojoinen Valborg Johansdr
24.10.1761 Lempäälä Lahti Rauko unga bde Anders Marcusson Huoroi Köppi bde dotter Anna Jöransdr
25.7.1762 Lempäälä Lippo leski, vanha talonisäntä Mårten Hansson Viljula Maria Mårtensdr
21.11.1762 Pöyhölä Henric Mårtensson Leiponen Valborg Ericsdr
27.11.1763 Urjala Laukeela rusthållari Herman Indelin Ania rusthållarin tytär Sara Gabrielsdr Sjöstedt
20.7.1766 Kärkölä Kunniallinen ja toimellinen leski ja förafskedad sotamies Jonas Danielsson Medelplan Hinsala Kunniallinen ja siveellinen leskivaimo Valborg Ericsdr
18.8.1776 Urjala Huhti Mikkola isäntä Jacob Matinpoika Hinsala Maria Johantytär
17.8.1777 Vånå IsoLuolaja unga bde Matts Andersson Mantere värdinna enka Anna Henricsdr