| Alku Paluu |

Taulu 1
I Eskil Johansson Tuitti Talollinen Linnaisten Tuitilla, syntynyt 1623 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 24.5.1691 Sääksmäki,Linnainen, ikä 68 v. Henkikirja 1676 Eskill Johansson, Elin hustru, Hindrich son. Henkikirja 1680 Eskil Johansson, Elin hustru, Hindric son, Lijjsa syster.

Puoliso: Elina Olofsdotter Henric Tuittis moder, syntynyt 1625 Sääksmäki, kuollut 11.7.1697 Sääksmäki,Linnainen, ikä 72 v.

Lapset:
1. Henric Eskilsson Tuitti , syntynyt 1651 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 2
2. Lisa Eskilsdotter Tuitti , syntynyt 1652 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 39
3. Johan Eskilsson Tuitti , syntynyt Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 65
4. Valborg Eskilsdotter Tuitti Piika, syntynyt 1658 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 25.10.1724 Sääksmäki,Linnainen, ikä 66 v.
| Alku |

Taulu 2
II Henric Eskilsson Tuitti, (Taulusta 1, isä Eskil Tuitti) Talollinen Linnaisten Tuitilla, syntynyt 1651 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 15.6.1729 Sääksmäki,Linnainen, ikä 78 v. Henkikirja 1681 Elin mor, Henric son, Maria hustru. Henkikirja 1691 Henric Eskilsson, Maria hustru, Anders ryttare, Brita hustru, Walborg syster.

Puoliso: Vihitty 1686 Maria Andersdotter Mikkola Talollisen tytär Linnaisten Mikkolasta, syntynyt 1656 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 15.3.1713 Sääksmäki,Linnainen, ikä 57 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Mattsson Mikkola, Linnaisten Mikkolan isäntä 1675-1689, syntynyt 1619, kuollut 28.7.1701 Sääksmäki,Linnainen, ikä 82 v.
   (ä) Valborg Andersdotter, syntynyt 1624, kuollut 3.1.1696 Sääksmäki,Linnainen, ikä 72 v.
Kuoli: ärklige b:s enk. sahl Maria Anederdr i kyrkan mit på ståra gången.

Lapset:
1. Brita Henricsdotter Tuitti , syntynyt noin 1680 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 3
2. Johan Henricsson Tuitti , syntynyt 1682 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 7
3. Valborg Henricsdotter Tuitti , syntynyt 11.4.1686 Sääksmäki,Linnainen,Tuitti. Tauluun 11
4. Maria Henricsdotter Tuitti Piika, syntynyt 5.5.1689 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 25.4.1714 Sääksmäki,Linnainen, ikä 24 v ja 11 kk, kummit: hr fänrich Wargelin?, Anders Clemetsson, Eric Grelsson, Margareta Henricsdr, Elin Mattsdr, Valborg Eskelsdr alla ifrån Linnais.
5. Lisa Henricsdotter Tuitti , syntynyt 30.1.1692 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 14
6. Christina Henricsdotter Tuitti , syntynyt 13.6.1694 Sääksmäki,Linnainen,Tuitti. Tauluun 20
7. Henric Henricsson Tuitti, Anttila , syntynyt 11.12.1696 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 27
8. Pehr Henricsson Tuitti, Seppälä , syntynyt 28.6.1699 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 32
9. Erich Henricsson Tuitti syntynyt 19.3.1702 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Anders Andersson med sin hru, Sigfrid Jacobsson, Henric Mårtensson, Johan Andersson, Brita Ericsdr alla ifrån Linnais, och Kirstin Nilsdr ifrån Maatiala.
| Alku |

Taulu 3
III Brita Henricsdotter Tuitti, (Taulusta 2, isä Henric Tuitti) syntynyt noin 1680 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 9.10.1740 Akaa,Sontula,Kaarela, ikä 60 v.

Puoliso: Vihitty 24.3.1700 Sääksmäki,Linnainen Anders Michelsson Kaarela Talollinen, lautamies, syntynyt 1677 Akaa,Sontula, kuollut 24.9.1727 Akaa,Sontula,Kaarela, ikä 50 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Mattsson Kaarela, Talollinen, syntynyt 1631 Akaa, kuollut 1.9.1701 Akaa,Sontula,Kaarela, ikä 70 v.
   (ä) Lisa Staffansdotter.
   (ii) Matts Clemetsson Kaarela, Talollinen.
   () Valborg Larsdotter Kaarela.
Akaan Sontulan Kaarelan isäntä 1702-1727. SAY 1707 Anders Michelsson, Brita hru.

Lapset:
1. Michel Andersson Kaarela , syntynyt noin 1701 Akaa,Sontula,Kaarela. Tauluun 4
2. Henric Andersson Kaarela, Mälsä , syntynyt noin 1703 Akaa,Sontula. Tauluun 5
3. Maria Andersdotter Kaarela , syntynyt 11.9.1709 Akaa,Sontula. Tauluun 6
4. Lisa Andersdotter Kaarela syntynyt 27.9.1712 Akaa,Sontula, kummit: Matts Michelsson, Anders Påhlsson, Eric Pettersson, Johan Ericsson, Eric Henricsson, Lisa Isacsdr, Lisa Henricdr noch Lisa Henricsdr, Maria Michelsdr. Akaan rippikirja 1721-1731 Lisa dotter blind.
5. Anders Andersson Kaarela syntynyt 27.9.1719 Akaa,Sontula, kummit: Henric Carela, Eric Ericsson, Marcus Peersson, Chirstin Henricsdr, Valborg Mårtensdr.
6. Kirstin Andersdotter Kaarela syntynyt 17.6.1721 Akaa,Sontula, kummit: Matts Andersson i Caulo, Michel Ericsson i Sondula, Anttila Henric, Carin Henricsdr, Christina Liehu, Lisa Henricsdr i Sondula.
| Alku |

Taulu 4
IV Michel Andersson Kaarela, (Taulusta 3, äiti Brita Tuitti) Talollinen, syntynyt noin 1701 Akaa,Sontula,Kaarela, kuollut 20.12.1747 Akaa,Sontula, ikä 46 v. Akaan Sontulan Kaarelan isäntä 1728-1747. Haudattu 20.12.1747 50 vuotiaana, syntynyt noin 1697.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 1.4.1765: § 5 Michel Michelsson Sontulan Kaarelasta anoo lainhuutoa 27.6.1754 tehdyn testamentin perusteella efter des afledne fader Michel Andersson, enka Anna Henricsdotter, barn twå söner Michel och Pehr Michelssöner och fyra döttrar Maria, Beata, Brita och Margareta af vilka dotter Maria är gift med bondesonen Matts Henricsson ifrån Sondula by, men döttrarna Beata, Brita och Margareta Michelsdöttrar samt sonen Pehr Michelsson äro ännu omyndiga. Deras förmyndare faders moderbroder nämdeman Henric Henricsson ifrån Sondula by. Perintöosuuksien kuittauksissa 21.2.1762 dragon enka Beata Michelsdotter ifrån Sondula. 21.9.1756 Simon Henricsson ifrån Haanoja Liitto. 20.3.1759 Matts Henricsson Heikkilä. Myönnetään 1. lainhuuto Michel Michelssonille.

Perunkirjoitus 16.4.1748 Sontula Kaarela afl. bonde Michel Andersson, enka Anna Henricsdr, tvänne söner Michel och Pähr, fem döttrar Maria, Beata, Brita, Margareta och Anna.
Förmyndare faders moderbroder nämdeman Henric Henricsson ifrån Sontula. Velkojia bondeson Simon Henricsson i Haanoja, bondeson Michel Henricsson i Sondula, soldat Michel Carlsson Springfeldt, afl. Michel Anderssons broder Henric Andersson des faderne och möderne arf, syster Maria Andersdr i Savikoski des arf. Kaarela hemman är skatte.

Akaan käräjät 9.12.1765 §2: arfskifte efter framledne bonde Michel Andersson Kaarela ifrån Sondula d. 27.6.1754: son Michel Michelsson, broder Pehr Michelsson, systrar Maria, Beata, Brita och Margareta Michelsdotter, moder änka Anna Henricsdotter.

Puoliso: Vihitty 27.12.1725 Akaa,Sotkia Anna Henricsdotter Pulkki syntynyt 1702 Akaa,Sotkia, kuollut 29.10.1778 Akaa,Sontula,Kaarela, ikä 76 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Grelsson Erkkylä, Pulkki, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 1670 Akaa,Sotkia, kuollut 18.3.1739 Akaa,Sotkia, ikä 69 v.
   (ä) Valborg Ericsdotter Pulkki, syntynyt 1675 Akaa,Sotkia, kuollut 10.7.1743 Akaa,Sotkia, ikä 68 v.
   (ii) Grels Clemetsson Laurila, Erkkylä, Talollinen Erkkylässä vuodesta 1680, syntynyt 1641 Akaa,Sotkia, kuollut 16.5.1709 Sääksmäki,Linnainen,Erkkylä, ikä 68 v.
   () Margareta Thomasdotter, syntynyt 1639 Sääksmäki, kuollut 25.3.1701 Sääksmäki,Linnainen,Erkkylä, ikä 62 v.
   (äi) Eric Sigfridsson Kottila, Sipilä Pulkki, Talollinen, vävy Sotkian Pulkilla, syntynyt 1650, kuollut Akaa,Sotkia.
   (ää) Valborg Jöransdotter Pulkki, syntynyt Akaa,Sotkia, kuollut 1.1715 Akaa,Sotkia,Sukki.
Akaan Sontulan Kaarelan isäntä 1748-1750. Miehensä perunkirjan mukaan v. 1762 Anna Henricsdotterin veli on nämndeman Henric Henricsson Sontulasta.

| Alku |

Taulu 5
IV Henric Andersson Kaarela, Mälsä, (Taulusta 3, äiti Brita Tuitti) Talollinen, syntynyt noin 1703 Akaa,Sontula, kuollut 28.8.1763 Kalvola, ikä 60 v. Haudattu 28.8.1763 64 vuotiaana.
RK 1730-1736 Hendrich bonde, Beata hustru. SAY 1728 drg Henric, hru Beata.
RK 1747-1753 Hendrich bonde (1749 50 år), Beatha hustru (1749 45 år), Brita dotter (1749 23 år yliviivattu), Thomas son (1749 18 år yliviivattu), Anders son (1749 16 år), Maria dotter (1749 9 år), Henric son (1749 5 år).

Perunkirja 24.4.1764 Ahlajärvi Mälsä: enka Beata Ericsdotter, afledne man Henric Andersson, twå söner Anders och Henric, twå döttrar Brita och Maria, förmyndare bonde Michel Michelsson ifrån Sondula. Velkoja til cornetten Berg, til Londila Eerola sonen Johan, til rusthållare Sigfrid Michelsson ifrån Perhois, til rusthållaremågen Eric ifrån Lindumaa, til bondehru Maria ifrån Lindumaa, til rusthållaresonen Isac ifrån Lindumaa, til Paakois svärdotter Brita, til dragon Järan Råsten.

Sääksmäen käräjät 7.3.1764 §23: bonde Henric Andersson Mälsä ifrån Ahlajärvi, omyndiga barns förmyndare syskonebarn bonde Michel Michelsson Kaarela ifrån Sondula.

Puoliso: Vihitty 6.1.1725 Akaa,Sontula Beata Ericsdotter Mattila syntynyt 18.7.1705 Akaa,Sontula, kuollut 13.3.1793 Kalvola,Ahlajärvi, ikä 87 v ja 7 kk, kummit: Måns Andersson, Henric Ericsson, Lisa H:dr, Brita Grelsdr, Anna Mattsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Ericsson Kuitu, Mattila, Talollinen, seppä, syntynyt 1666 Akaa,Tyrisevä, kuollut 2.12.1739 Akaa,Sontula,Mattila, ikä 73 v.
   (ä) Valborg Henricsdotter Nääppä, syntynyt 1672 Akaa,Savikoski, kuollut 11.7.1742 Akaa,Sontula,Mattila, ikä 70 v.
   (ii) Eric Henricsson Kuitu, syntynyt noin 1633 Akaa,Tyrisevä, kuollut ennen 1675 Akaa,Tyrisevä, ikä 42 v.
   () Malin Nilsson, Bondes moder, syntynyt 1640, kuollut 6.3.1700 Akaa,Tyrisevä,Kuitu, ikä 60 v.
   (äi) Henric Henricsson Nääppä, Talollinen, syntynyt Akaa,Savikoski, kuollut Akaa,Savikoski.
   (ää) Lisa Thomasdotter, syntynyt 1638, kuollut 20.3.1698 Akaa,Savikoski, ikä 60 v.

| Alku |

Taulu 6
IV Maria Andersdotter Kaarela, (Taulusta 3, äiti Brita Tuitti) syntynyt 11.9.1709 Akaa,Sontula, kuollut 19.10.1779 Akaa,Savikoski,Nääppä, ikä 70 v ja 1 kk, kummit: Eric Ericsson, Henric Michelsson, Brita Michelsdr, Beata Michelsdr, Lisa Henricsdr, Beata Henricsdr. Akaan Savikosken Nääpän isäntä 1741.

1. puoliso: Vihitty 20.5.1730 Akaa,Sontula Matts Thomasson Nääppä Talollinen, syntynyt 14.2.1697 Akaa,Savikoski, kuollut 31.8.1740 Akaa,Savikoski, ikä 43 v ja 6 kk, kummit: Jöran Mårtensson, Eric Jöransson, Henric Henricsson, Valborg Henricsdr, Maria Henricsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Henricsson Nääppä, Talollinen, syntynyt 1671 Akaa,Savikoski, kuollut 13.3.1757 Akaa,Savikoski, ikä 86 v.
   (ä) Catharina Henricsdotter Penttilä, syntynyt 1672 Akaa,Savikoski, kuollut 4.6.1732 Akaa,Savikoski,Nääppä, ikä 60 v.
   (ii) Henric Henricsson Nääppä, Talollinen, syntynyt Akaa,Savikoski, kuollut Akaa,Savikoski.
   () Lisa Thomasdotter, syntynyt 1638, kuollut 20.3.1698 Akaa,Savikoski, ikä 60 v.
   (äi) Henric Jöransson Penttilä, Talollinen, syntynyt 1646, kuollut 20.5.1706 Akaa,Savikoski, ikä 60 v.
   (ää) Elisabet Clausdotter Rosswik, syntynyt Urjala,Taipale, kuollut 1702 Akaa,Savikoski,Penttilä.
Akaan Savikosken Nääpän isäntä 1723-1740.
Perunkirja 29.12.1740 Savikoski: afledne bonde Matts Thomasson, i lifwet varande hru Maria Andersdotter, 2 omyndiga barn Matts och Henric Mattsson, 2 omyndiga flickebarn Brita och Caisa Mattsdotter. Förmyndare farfader Thomas Henricsson. Maria Andersdotter att träda i annat gifte med bondeson Matts Henricsson ifrån Wesilax och Järvenranda by.

2. puoliso: Vihitty 28.12.1741 Akaa,Savikoski Matts Henricsson Liukko, Nääppä Talollinen, syntynyt noin 1711 Vesilahti,Järvenranta, kuollut 14.12.1783 Akaa,Savikoski,Nääppä, ikä 72 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Mårtensson Laatu, Liukko, Liukon isäntä 1694-1733, syntynyt noin 1657 Akaa,Savikoski, kuollut Vesilahti,Järvenranta.
   (ä) Elisabet Ericsdotter Vilppula, syntynyt 1688 Akaa,Poutala.
   (ii) Mårten Michelsson Laatu, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt noin 1627 Akaa,Saviniemi, kuollut 13.6.1693 Akaa,Saviniemi, ikä 66 v.
   () Margareta Sigfridsdotter Laatu, syntynyt 1635, kuollut 21.7.1723 Akaa,Saviniemi,Laatu, ikä 88 v.
   (äi) Eric Pehrsson Vilppula, Talollinen, syntynyt 1643 Akaa,Poutala, kuollut 17.5.1708 Akaa,Poutala, ikä 65 v.
   (ää) Christina Caspersdotter Rossi, syntynyt 1641 Akaa,Kuusjoki, kuollut 13.2.1732 Akaa,Poutala, ikä 91 v.
Akaan Savikosken Nääpän isäntä 1743-1769.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.11.1774 §25: rusthållare Thomas Henricsson Liukko och bonde Henric Michelsson Klemola ifrån Järvenranta, bonde Matts Henricsson Nääppä ifrån Savikoski i Ackas socken samt smed enka Anna Ericsdotter ifrån Halmis i Vesilax socken mot kyrkoherden David Wegelius, Liukkos hustru, Klemolas fader, moder och bror, Nääppäs syster och Annas man sistlade wår afled. Hautaus kirkkoon.
| Alku |

Taulu 7
III Johan Henricsson Tuitti, (Taulusta 2, isä Henric Tuitti) Talollinen Linnaisten Tuitilla, syntynyt 1682 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 5.1.1747 Sääksmäki,Linnainen, ikä 65 v. Henkikirja 1708 Johan Henricsson, Margareta mor (yliviivattu gl: och ivanför?), Walborg syster, Maria syster. Henkikirja 1710 Johan Henricsson, Walborg syster, Maria syster. Henkikirja 1712 Johan Henricsson, Maria syster. Henkikirja 1727 Johan Henricsson, Valborg hustru, Jöran dreng, Anna piga.
Sääksmäen käräjät 7.4.1755 s. 501: bonde Henric Johansson Tuitti, thes fader Johan Henricsson är död, afledne första hustru Sophia Thomasdotter, dotter Lisa Johansdotter gift med bonde Johan Mattsson ifrån Watsoila by, andra hustru enka Valborg Thomasdotter, son Henric Johansson, dotter Maria Johansdotter gift med nämdeman Eric Andersson ifrån Mulkue.

1. puoliso: Vihitty 24.6.1716 Sääksmäki Sophia Thomasdotter Hinkka Rusthollin tytär Vedentaan Hinkalta, syntynyt 8.5.1693 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, kuollut ennen 1722 Sääksmäki,Linnainen, ikä 29 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Mattsson Hinkka, Kasila, Kirkonisäntä, rusthollari, kuudennusmies, syntynyt 2.1656 Sääksmäki,Salo,Hinkka, kuollut 24.1.1731 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, ikä 75 v.
   (ä) Valborg Olofsdotter Hinkka, syntynyt 29.3.1658 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 1.3.1730 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, ikä 71 v ja 11 kk.
   (ii) Matts Johansson Hinkka, kuollut 1682 Sääksmäki,Salo.
   () Christina Mattsdotter, Skräddarens moder, syntynyt 1627 Sääksmäki, kuollut 1.6.1712 Sääksmäki,Salo, ikä 85 v.
   (äi) Olof Nilsson Hinkka, Talollinen Vedentaan Hinkalla, syntynyt 1620 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 22.2.1693 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 73 v.
   (ää) Valborg, syntynyt 1623, kuollut 11.7.1697 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 74 v.

Lapset:
1. Maria Johansdotter Tuitti syntynyt 23.6.1717 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Gabriel Fabricius, Henric Henricsson, Matts Ericsson ibm, Anna Henricsdotter, Beata Thomasdr ifrån Vedentaka, Lisa Påhlsdr och Maria Mårtensdr ifrån Vedentaka.
2. Elisabet Johansdotter Tuitti , syntynyt 1.2.1719 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 8
2. puoliso: Vihitty 14.5.1722 Sääksmäki,Linnainen Valborg Thomasdotter syntynyt 1687 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 5.2.1761 Sääksmäki,Linnainen, ikä 74 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Mattsson Kulo.
   (ä) N.N.
Vihittäessä Linnaisista.
Lapset:
3. Matts Johansson Tuitti syntynyt 1722 Sääksmäki.
4. Maria Johansdotter Tuitti , syntynyt 22.8.1723 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 9
5. Jöran Johansson Tuitti syntynyt 22.8.1723 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Johan Henricsson ifrån Hattula socken och Canungi by, Matts Ericsson och Pehr Henricsson ibm, hru Maria Henricsdr, pigor Brita Sigfridsdr och Maria Mårtensdr alla ifrån Linnais.
6. Henric Johansson Tuitti , syntynyt 29.9.1725 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 10
7. Brita Johansdotter Tuitti syntynyt 2.8.1728 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 11.6.1732 Sääksmäki,Linnainen, ikä 3 v ja 10 kk, kummit: Johan Andersson, Matts Ericsson, Thomas Andersson, Lars Henricsson, hru Maria Henricsdr, Lisa Henricsdr alla ifrån Linnais, piga Cirstin Henricsdr ifrån Calalax, Maria Jöransdr ifrån Munde.
8. Anders Johansson Tuitti syntynyt 29.11.1732 Sääksmäki,Linnainen.
| Alku |

Taulu 8
IV Elisabet Johansdotter Tuitti, (Taulusta 7, isä Johan Tuitti) syntynyt 1.2.1719 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 14.1.1759 Akaa,Viiala, ikä 39 v ja 11 kk, kummit: Johan Andersson, Matts Thomasson ifrån Vedentaka, Henric Henricsson Tuitti ibm, Caisa Andersdotter Mattila, Maria Henricsdotter från Mikkola, Kirstin Mårtensdotter Elsola.

Puoliso: Vihitty 12.12.1742 Sääksmäki Johan Mattsson Pyhäjoki Komu, Kitukorpi Torppari Lahisissa, talollinen Vatsoilassa, torppari Viialassa, syntynyt 1719, kuollut 29.7.1759 Akaa,Viiala, ikä 40 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Johansson Pyhäjoki, Torppari, syntynyt .10.1694, kuollut 11.4.1742 Sääksmäki,Lahinen,Pyhäjoki, ikä 48 v.
   (ä) Maria Mårtensdotter, syntynyt 1686.
Sääksmäen käräjät 31.3.1-5.4.1740: torpare Johan Mattsson och des hru Eva Jöransdotter ifrån Pyhäjoki, hennes broder bonde Henric Jöransson ifrån Heinus, afledne moder Kirstin Jöransdotter qvarlåtenskap, fader bonde Jöran Sigfridsson. Muuttanut: 1754 Watzola Comula L.b. Johan Matth Säcxmäki med bev L.b. Johan Matth med des h. Elisab. och 4. sön. Johan, Henr., Eric o. Gabr. Vatsoilasta Akaaseen v. 1757.

| Alku |

Taulu 9
IV Maria Johansdotter Tuitti, (Taulusta 7, isä Johan Tuitti) syntynyt 22.8.1723 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 10.11.1800 Sääksmäki,Mulkue, kuolinsyy halvaus, ikä 77 v ja 2 kk, kummit: Johan Henricsson ifrån Hattula socken och Canungi by, Matts Ericsson och Pehr Henricsson ibm, hru Maria Henricsdr, pigor Brita Sigfridsdr och Maria Mårtensdr alla ifrån Linnais.

Puoliso: Vihitty 29.3.1747 Sääksmäki Eric Andersson Piltola Talollinen Mulkueen Piltolassa, lautamies, syntynyt 13.4.1721 Sääksmäki,Mulkue, kuollut 29.12.1771 Sääksmäki,Mulkue, ikä 50 v ja 8 kk, kummit: Sigfrid Andersson och Olof Andersson begge i Terdis, Eric Jacobsson ifrån Achas, Lisa Michelsdr ifrån Mulkue, Kirstin Henricsdr ifrån Kalalax.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Olofsson Piltola, Talollinen Mulkueen Piltolassa, syntynyt 1691 Sääksmäki,Mulkue,Piltola, kuollut 4.5.1780 Sääksmäki,Mulkue, ikä 89 v.
   (ä) Juliana Henricsdotter Paavola, syntynyt .2.1697 Humppila, kuollut 21.3.1777 Sääksmäki,Mulkue, ikä 80 v.
   (ii) Olof Sigfridsson Piltola, Talollinen Mulkueen Piltolassa, syntynyt 1663 Sääksmäki,Mulkue, kuollut 24.9.1738 Sääksmäki,Mulkue, ikä 75 v.
   () Maria Michelsdotter, syntynyt 1666 Sääksmäki,Mulkue, kuollut 15.2.1749 Sääksmäki,Mulkue,Piltola, ikä 83 v.
   (äi) Henric Clemetsson Paavola, Talollinen, syntynyt 1.1656 Humppila, kuollut 4.7.1736 Jokioinen,Humppila, ikä 80 v.
   (ää) Sara Larsdotter Mikkola, syntynyt Humppila, kuollut 13.10.1728 Humppila.
Perunkirja 2.11.1772 Mulkue Piltola: Eric Andersson, enka Maria Johansdr, söner Eric, Johan och Anders, döttrar Juliana och Anna, förmyndare Johan Mårtensson Hultti.

| Alku |

Taulu 10
IV Henric Johansson Tuitti, (Taulusta 7, isä Johan Tuitti) Talollinen Linnaisten Tuitilla, syntynyt 29.9.1725 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 13.7.1798 Sääksmäki,Linnainen, ikä 72 v ja 9 kk, kummit: Johan och Thomas Anderssöner, Lars Henricsson och Eric Sigfridsson ibm. Perunkirja 17.12.1798 Linnainen Tuitti: bonde Henric Johansson, enka Catharina Jacobsdotter, söner Henric, Johan och Jacob, dotter Maria varit gift med bonde Johan Mårtensson Torkko men numera enka, dotter Greta gift med Matts Andersson ifrån Sontula, dotter Caisa gift med Henric Nilsson Sakala.

Puoliso: Caisa Jacobsdotter Mattila syntynyt 5.12.1730 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 24.4.1803 Sääksmäki,Linnainen, kuolinsyy mahavaivat, ikä 72 v ja 4 kk, kummit: Johan Johansson ifrån Nurmijärvi och Hyvingä, Johan Porila och Gustaf Linman, Thomas Andersson, Maria Henricsdr, Caisa Johansdr ifrån Porila, Lisa Henricsdr ifrån Linnais Mäki.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Johansson Nikkilä, Mattila, Linnaisten Mattilan rusthollari, syntynyt 12.7.1703 Nurmijärvi,Hyvinkää, kuollut 3.4.1785 Sääksmäki,Linnainen, ikä 81 v ja 8 kk.
   (ä) Elisabet Christersdotter Mattila, Rusthollin tytär, syntynyt 16.4.1710 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 3.12.1732 Sääksmäki,Linnainen, ikä 22 v ja 7 kk.
   (ii) Johan Jöransson Nikkilä, Majatalonisäntä, syntynyt Nurmijärvi,Hyvinkää, kuollut 20.2.1714 Nurmijärvi,Hyvinkää.
   () Ingeborg Johansdotter, kuollut 27.4.1714 Nurmijärvi,Hyvinkää.
   (äi) Christer Jöransson Mattila, Rusthollari, syntynyt 1682 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 4.12.1754 Sääksmäki,Linnainen, ikä 72 v.
   (ää) Carin Andersdotter Mikkola, syntynyt 17.10.1686 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 18.8.1743 Sääksmäki,Linnainen, ikä 56 v ja 10 kk.
Perunkirja 27.12.1803 Linnainen Tuitti: enka Caisa Jacobsdr, son bonde och nämdeman Henric, des broder Johan åboen å Mikkola hemman, Jacob Henricsson, döttrar Maria, Greta och Catharina, Maria varit gift med bonde Jöran Henricsson Torkko, des son Johan Johansson Torkko, Greta gift med bonde Matts Andersson Mattila i Sontula, Catharina gift med bonde Henric Niclasson Sakala i Tarttila.

| Alku |

Taulu 11
III Valborg Henricsdotter Tuitti, (Taulusta 2, isä Henric Tuitti) syntynyt 11.4.1686 Sääksmäki,Linnainen,Tuitti, kuollut 7.2.1747 Sääksmäki,Tyrisevä,Seppälä, ikä 60 v ja 9 kk.

Puoliso: Vihitty 28.12.1711 Sääksmäki Henrich Pehrsson Seppälä Talollinen, syntynyt 16.11.1691 Sääksmäki,Tyrisevä, kuollut 22.12.1751 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 60 v ja 1 kk, kummit: Michel Michelsson i Nahkiala, Jöran Mattsson i Kurisjärvi, Ingbeborg och Margareta Jacobsdr i Tyrisevä, Walborg Olofsdr i Kurisjärvi.
Puolison vanhempia:
   (i) Pehr Henricsson Seppälä, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 1657 Sääksmäki,Tyrisevä, kuollut 17.9.1732 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 75 v.
   (ä) Maria Jacobsdotter Kuitu, syntynyt noin 1664 Akaa,Tyrisevä, kuollut 20.7.1729 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 65 v.
   (ii) Henrich Eskilsson Seppälä, syntynyt 1.1.1635 Sääksmäki,Tyrisevä, kuollut 11.6.1711 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 76 v ja 5 kk.
   () Margareta.
   (äi) Jacob Ericsson Kuitu, Talollinen, syntynyt 1640 Akaa, kuollut ennen 1685 Akaa,Tyrisevä, ikä 45 v.
   (ää) Juliana Jacobsdotter, syntynyt 1643, kuollut 1.5.1703 Akaa,Tyrisevä,Kuitu, ikä 60 v.
Perunkirjoitus 28.6.1753 Tyrisevä Seppälä afl. bonde Henric Pehrsson, enka Valborg Henricsdotter, son Henric Henricsson, tvänne döttrar Lisa och Beata, Beata gift med bondeson Anders Andersson ifrån Tyrisevä, Lisa varit gift med dragon Jöran Simonsson Lagerbom ifrån Tyrisevä, son Johan Jöransson, döttrar Anna och Beata Jöransdöttrar. Velkoja afl. bonde Henric Pehrssons broder bonde Eric Pehrsson i Tyrisevä, afl. bonde Henric Pehrssons broder bonde Johan Pehrsson i Pätsiniemi. Seppälä hemman är crono.

Lapset:
1. Elisabet Henricsdotter Seppälä , syntynyt 10.10.1712 Sääksmäki,Tyrisevä. Tauluun 12
2. Anna Henricsdotter Seppälä syntynyt 1714 Sääksmäki,Tyrisevä, kuollut 17.11.1717 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 3 v.
3. Henrich Henricsson Seppälä , syntynyt 8.1.1719 Sääksmäki,Tyrisevä. Tauluun 13
| Alku |

Taulu 12
IV Elisabet Henricsdotter Seppälä, (Taulusta 11, äiti Valborg Tuitti) syntynyt 10.10.1712 Sääksmäki,Tyrisevä, kuollut 2.5.1752 Sääksmäki,Kyä, ikä 39 v ja 6 kk, kummit: Fredric Mattsson i Kyä, Thomas Henricsson, soldat Johan Mattsson, Anna Andersdr, Lisa Henricsdr, Maria Henricsdr ifrån Linnais, Anna? Henricsdr ifrån Tyrisevä. Perunkirjoitus 5.8.1752 drafon, enklingen Jöran Simonsson Lagerbom, afl. hru Lisa Henricsdotter, son Johan Jöransson, döttrar Anna och Beata omyndiga. Förmyndare morbroder bonde Henric Henricsson ifrån Tyrisevä.

Puoliso: Vihitty 24.6.1736 Sääksmäki Jöran Simonsson Lagerbom, Kyander Rakuuna Kyässä, syntynyt 9.3.1714 Sääksmäki,Rätiä, kuollut 29.5.1767 Sääksmäki,Kyä, ikä 53 v ja 2 kk, kummit: Jöran Nilsson, Michel Ericsson i Koukkari, Lisa Mattsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Simon Nilsson Rätiä, syntynyt 1630, kuollut 30.11.1723 Sääksmäki,Rätiä, ikä 93 v.
   (ä) Valborg Mattsdotter, syntynyt 1674, kuollut 22.2.1744 Sääksmäki,Vuorentaka, ikä 70 v.
   (ii) Nils Pehrsson Rätiä, Talollinen, syntynyt 1611 Sääksmäki,Rätiä, kuollut 23.4.1694 Sääksmäki,Rätiä, ikä 83 v.
   () Ingeborg.
Pääkatselmus v. 1734: född i Säxmäki socken, 21 år gammal, gift finne, tienst 1 år.

| Alku |

Taulu 13
IV Henrich Henricsson Seppälä, (Taulusta 11, äiti Valborg Tuitti) Talollinen, syntynyt 8.1.1719 Sääksmäki,Tyrisevä, kuollut 12.11.1759 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 40 v ja 10 kk, kummit: Fredric Mattsson (Kyä), Johan Fabr.??, ??, Eric Pehrsson ifrån Ackas bror, item Beata Ichtydia från Kyä, Maria Andersd från ??. Perunkirja 30.12.1771 Tyrisevä Seppälä kronohemman: bonde Henric Henricsson död, enka Maria Mårtensdotter nu gift med bonde Michel Marcusson, söner Johan, Anders, Eric och Matts, döttrar Maria, Caisa och Lisa. Förmyndare Johan Pehrsson Rautala död, förmyndare Anders Johansson Ellilä.

Puoliso: Vihitty 28.12.1743 Akaa,Saviniemi Maria Mårtensdotter Laatu syntynyt 25.3.1723 Akaa,Saviniemi,Laatu, kuollut 8.6.1790 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 67 v ja 2 kk, kummit: Anders Andersson, Sigfrid Persson, hru Brita Johansdr, Lisa Andersdr, Maria T??.
Puolison vanhempia:
   (i) Mårten Mattsson Laatu, Talollinen, syntynyt 1687 Akaa,Saviniemi, kuollut ennen 1759 Akaa,Saviniemi, ikä 72 v.
   (ä) Margareta Andersdotter Maijala, syntynyt 2.10.1689 Akaa,Savikoski, kuollut 9.12.1767 Akaa,Saviniemi,Laatu, ikä 78 v ja 2 kk.
   (ii) Matts Mårtensson Laatu, Talollinen, syntynyt 1655 Akaa,Saviniemi,Laatu, kuollut 7.1.1705 Akaa,Saviniemi, ikä 50 v.
   () Margareta Henricsdotter, syntynyt 1658 Akaa,Savikoski?, kuollut 21.2.1708 Akaa,Saviniemi, ikä 50 v.
   (äi) Anders Michelsson Maijala, Talollinen, syntynyt 1645 Akaa,Savikoski, kuollut 26.5.1697 Akaa,Savikoski, ikä 52 v.
   (ää) Maria Henricsdotter, syntynyt 1660 Akaa,Savikoski?, kuollut 23.3.1735 Akaa,Savikoski, ikä 75 v.

| Alku |

Taulu 14
III Lisa Henricsdotter Tuitti, (Taulusta 2, isä Henric Tuitti) syntynyt 30.1.1692 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 10.5.1752 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 60 v ja 3 kk, kummit: Olof Mattsson, Eric Grelsson, hru Lisa Michelsdr, hru Brita Andersdr, Lisa Ericsdr alla i Linnais. Perunkirjoitus 2.1.1753 Vedentaka Kasila, bonde Johan Thomasson, afl. hru Lisa Henricsdotter, tre söner Henric, Jöran och Johan, fyra döttrar Lisa, Kirstin, Valborg och Maria. Lisa gift med bonde Johan Johansson i Mudis, Kirstin med torpare Henric Jöransson i Liuttula, Valborg med nämdeman Matts Henricsson ifrån Suotaala, Maria är ogift. Kasila hemman är crono.

Perunkirja 3.12.1759 Vedentaka Kasila enklingen Johan Thomasson, afl. hru Lisa Henricsdotter, söner Henric, Jöran och Johan, döttrar Lisa, Kirstin, Valborg och Maria, Lisa gift med bonde Johan Johansson i Mudis, Kirstin med smed Henric Jöransson i Liuttula, Valborg med nämdeman Matts Henricsson i Suotaala, Maria med bonde Anders Mattsson i Kärjenniemi. Kasila hemman är crono.

Puoliso: Vihitty 25.5.1713 Sääksmäki Johan Thomasson Kasila Talollinen Vedentaan Kasilassa, syntynyt 22.11.1688 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, kuollut 30.4.1770 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 81 v ja 5 kk, kummit: Anders Grelsson i Land?, Jöran Michelsson i Vedentaka, Matts Grelsson, Erich Mattsson dito, Jfru Ingeborg och Anna syster, ifr. Liuttula, Lisa Mårtensdr i Salo.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Mattsson Hinkka, Kasila, Kirkonisäntä, rusthollari, kuudennusmies, syntynyt 2.1656 Sääksmäki,Salo,Hinkka, kuollut 24.1.1731 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, ikä 75 v.
   (ä) Valborg Olofsdotter Hinkka, syntynyt 29.3.1658 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 1.3.1730 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, ikä 71 v ja 11 kk.
   (ii) Matts Johansson Hinkka, kuollut 1682 Sääksmäki,Salo.
   () Christina Mattsdotter, Skräddarens moder, syntynyt 1627 Sääksmäki, kuollut 1.6.1712 Sääksmäki,Salo, ikä 85 v.
   (äi) Olof Nilsson Hinkka, Talollinen Vedentaan Hinkalla, syntynyt 1620 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 22.2.1693 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 73 v.
   (ää) Valborg, syntynyt 1623, kuollut 11.7.1697 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 74 v.

Lapset:
1. Thomas Johansson Kasila syntynyt 12.10.1714 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: Hög?? hr Borgm. Johan Biur, hr studerande Laurentius Lilius, hr Carl Lilius, Matthias Hummelin, Johan Gustafsson ifrån Kockois, ibm välb. fru lieutenanskan Sigfrid Floor, Kirstin Henricsdr ifrån Linnais, Maria Håkansdr ifrån Vedentaka.
2. Beata Johansdotter Kasila syntynyt 5.9.1715 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: hr Johan Walfrid, Matts Henricsson ifrån Vedentaka, Matts Thomasson ibm, Brita Olofsdr ifrån Landois, Beata Håkansdr ifrån Kockois, Beata Thomasdr ifrån Vedentaka.
3. Elisabeth Johansdotter Kasila , syntynyt 2.6.1717 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 15
4. Christina Johansdotter Kasila , syntynyt 27.10.1719 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 16
5. Valborg Johansdotter Kasila , syntynyt 13.2.1722 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 17
6. Maria Johansdotter Kasila , syntynyt 21.8.1724 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 18
7. Henrich Johansson Kasila syntynyt 5.1.1727 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: hr Samuel Kaskas, hofslagare Mårten, Landois Anders, Matts och Henric Thomassöner ifrån Vedentaka, hru Caisa Nilsdr, Maria Andersdr, piga Anna Ericsdr alla ifrån Vedentaka.
8. Jöran Johansson Kasila , syntynyt 12.4.1729 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 19
9. Johan Johansson Kasila syntynyt 22.10.1732 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: Matts Hinkka, Johan Henricsson ifrån Landois, Gabriel Thomasson Hinkala, fru Maria Helena Snitzer, jungfru Caisa Speitz, Anna hofslagare hru ifrån Mustilax.
| Alku |

Taulu 15
IV Elisabeth Johansdotter Kasila, (Taulusta 14, äiti Lisa Tuitti) syntynyt 2.6.1717 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: Hofslagare Mårten, Matts Thomasson från Vedentaka, Henric Henricsson Tuitti ibm, hofslagarens hru Maria, Håkan Johansson och Grels ??.

Puoliso: Vihitty 1.4.1739 Sääksmäki Johan Johansson Mikkola Talollinen Mudin Mikkolassa, kuudennusmies, syntynyt 1714 Sääksmäki,Muti, kuollut 28.12.1776 Sääksmäki,Muti, ikä 62 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Mikkola, Talollinen Mutin Mikkolassa, syntynyt 1662 Sääksmäki,Muti, kuollut 11.7.1736 Sääksmäki,Muti, ikä 74 v.
   (ä) Maria Mattsdotter Kakkali, syntynyt 1687 Akaa,Toijala, kuollut 21.7.1759 Sääksmäki,Muti, ikä 72 v.
   (ii) Johan Larsson Mikkola, Mutin Mikkolan vävy ja isäntä.
   () Margareta (Maisa) Henricsdotter Mikkola, syntynyt Sääksmäki,Muti.
   (äi) Matts Marcusson Kakkali, Talollinen, lautamies, syntynyt 1662 Akaa,Toijala, kuollut 15.8.1718 Akaa,Toijala, ikä 56 v.
   (ää) Beata Sigfridsdotter Hultti, syntynyt 1661 Akaa,Toijala, kuollut 7.3.1731 Akaa,Toijala,Kakkali, ikä 70 v.

| Alku |

Taulu 16
IV Christina Johansdotter Kasila, (Taulusta 14, äiti Lisa Tuitti) syntynyt 27.10.1719 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 12.4.1762 Sääksmäki,Liuttula, ikä 42 v ja 5 kk, kummit: Gabriel Hinkka skräddare i Salo, Matts Nikkilä ifrån Vedentaka, Gabriel Hinkka i Vedentaka, Kirstin skäddarens hru, Caisa Nilsdotter Vähälä, Sophia Thomasdotter ifrån Linnais Tuitti, Brita Henricsdotter ifrån Landois.

Puoliso: Vihitty 26.12.1746 Sääksmäki,Vedentaka Henric Jöransson Seppä, torppari Liuttulassa, syntynyt 5.1.1718 Sääksmäki,Kärjenniemi, kuollut 11.6.1763 Sääksmäki,Liuttula, ikä 45 v ja 5 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Mattsson Klemola, Lampuoti, syntynyt 1686 Sääksmäki,Kärjenniemi, kuollut 10.6.1760 Sääksmäki,Annila, ikä 74 v.
   (ä) Margareta Thomasdotter Klemola, syntynyt 4.2.1691 Sääksmäki,Kärjenniemi, kuollut 18.11.1751 Sääksmäki,Liuttula, ikä 60 v ja 9 kk.
   (ii) Matts Simonsson Heikkilä, Kärjenniemen Heikkilän isäntä 1682 alkaen, syntynyt 1629 Sääksmäki,Kärjenniemi, kuollut 19.5.1714 Sääksmäki,Kärjenniemi, ikä 85 v.
   () Britha.
   (äi) Thomas Jöransson Klemola, Nissilä, Talollinen Klemolassa ja Nissilässä, syntynyt 1666 Sääksmäki,Kärjenniemi, kuollut ennen 1727 Sääksmäki,Kärjenniemi, ikä 61 v.
   (ää) Valborg Eskilsdotter Klemola, syntynyt 1666 Sääksmäki,Kärjenniemi, kuollut 6.6.1742 Sääksmäki,Kärjenniemi, ikä 76 v.
Sääksmäen käräjät 16.4.1773 §65: afledne torpare Henric Jöranssons omyndiga barns förmyndare bonde Jöran Jöransson ifrån Vedentaka, bonde Thomas Johansson ifrån samma by 60 daler kopparmynt efter arfsmedel.

| Alku |

Taulu 17
IV Valborg Johansdotter Kasila, (Taulusta 14, äiti Lisa Tuitti) syntynyt 13.2.1722 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 7.1.1785 Tyrväntö,Suotaala, ikä 62 v ja 10 kk, kummit: mons Anders Herkepaeus ifrån Hauho, Johan Thomasson, Matts Håkansson, Gabriel Thomasson alla ifrån Vedentaka, Pehr Henricsson ifrån Linnais, hru Anna Henricsdr ifrån Mustilax, Lisa Mårtensdr och pigor Sopgia Grelsdr coh Margareta Henricsdr alla ifrån Vedentaka. Perunkirja 6.10.1785 Suotaala Anttila: bonde Matts Henricsson, hru Valborg Johansdotter död 1.1785, son Thomas, döttrar Maria, Brita, Elisabet, Anna och Helena. Maria gift med rusthollare Johan Mattsson Jussila i Månaala, Brita gift med bonde Eric Mattsson Achtila i Mervis, Elisabet gift med bondeson Johan Gustafsson Uotila i Ihalempi, Anna trolofvad med rusthållson Henric Mattsson ifrån Paino. Anttila hemman är skatte.

Puoliso: Vihitty 26.12.1742 Sääksmäki Matts Henricsson Anttila Talollinen, syntynyt 1715 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 17.8.1800 Tyrväntö,Suotaala, ikä 85 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Mattson Anttila, Broder, talollinen, lautamies, syntynyt 1683 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1770 Tyrväntö,Suotaala, ikä 87 v.
   (ä) Brita Gustafsdotter Hannukkala, syntynyt Tyrväntö,Suotaala, kuollut ennen 10.1.1759 Tyrväntö,Suotaala.
   (ii) Matts Eskelsson Anttila, kuollut Tyrväntö,Suotaala.
   () Christina Isacsdotter, Moder, kuollut 1736 Tyrväntö,Suotaala.
   (äi) Gustaf Johansson Hannukkala, Rusthollari, kuudennusmies, ratsumies, syntynyt noin 1660 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1714 Tyrväntö,Suotaala, ikä 54 v.
   (ää) Beata Bertilsdotter Loppi, syntynyt Tyrväntö,Suotaala.

| Alku |

Taulu 18
IV Maria Johansdotter Kasila, (Taulusta 14, äiti Lisa Tuitti) syntynyt 21.8.1724 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 17.10.1803 Sääksmäki,Kärjenniemi,Kuokka, ikä 79 v ja 1 kk, kummit: soldat Jacob Nylander, Johan Thomasson, Gustaf Thomasson, Matts Grelsson, hru Maria Mårtensdr, Sophia Grelsdr, piga Beata Pehrsdr alla ifrån Vedentaka.

Puoliso: Vihitty 1.11.1758 Sääksmäki Anders Mattsson Kuokka Talollinen, syntynyt 29.11.1699 Sääksmäki,Kärjenniemi,Kuokka.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Kuokka, Talollinen Kärjenniemen Kuokalla, syntynyt 1663 Sääksmäki,Kärjenniemi,Kuokka, kuollut 16.1.1743 Sääksmäki,Kärjenniemi, ikä 80 v.
   (ä) Maria Nilsdotter, syntynyt 10.4.1681 Sääksmäki,Kärjenniemi, kuollut 28.4.1707 Sääksmäki,Kärjenniemi, ikä 26 v ja 0 kk.
   (ii) Matts Marcusson Kuokka, Talollinen Kärjenniemen Kuokalla, syntynyt 1624 Sääksmäki,Kärjenniemi, kuollut 28.6.1708 Sääksmäki,Kärjenniemi, ikä 84 v.
   () Lisa, syntynyt 1630, kuollut 10.5.1697 Sääksmäki,Huittula, ikä 67 v.
Sääksmäen käräjät 16.12.1772 §93: afledne bonde Anders Mattsons änka Maria Johansdr ifrån Kärjenniemi, des stiufdotter Valborg Andersdotters dotter Maria Andersdotters fästeman bonde Henric Mattsson Kuocka.

| Alku |

Taulu 19
IV Jöran Johansson Kasila, (Taulusta 14, äiti Lisa Tuitti) Talollinen Sääksmäen Vedentaan Kasilassa isänsä jälkeen, syntynyt 12.4.1729 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 20.10.1789 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 60 v ja 6 kk, kummit: hofslagare Mårten, Matts Thomasson, Eric Biörckman, Matts Grelsson, Maria Mårtensdr ifrån Landois, Beata Pehrsdr alla ifrån Vedentaka.

Puoliso: Vihitty 6.5.1753 Sääksmäki Sophia Sigfridsdotter Ståhlberg syntynyt 9.2.1732 Sääksmäki,Poukkala, kuollut 29.4.1809 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 77 v ja 2 kk, kummit: Matts Simonsson i Pouckala, sold Matts Storm, Matts Jöransson ifrån Landois, Valborg Mattsdr ifrån Pouckala, Lisa Johandotter och Maria Mårtensdr, Sophia Jöransdr ifrån Landois.
Puolison vanhempia:
   (i) Sigfrid Ingeborgsson Ståhlberg, Sotilas, syntynyt 6.2.1704 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 1743 , ikä 39 v.
   (ä) Beata Jöransdotter Penttilä, syntynyt 14.8.1712 Sääksmäki,Lantoinen, kuollut 27.6.1736 Sääksmäki,Poukkala, ikä 23 v ja 10 kk.
   (ii) Johan Fhilip Ståhle, kuollut 1709 Pultava.
   () Ingeborg Eskilsdotter Tuitti?, syntynyt noin 1674 Sääksmäki,Linnainen?, kuollut 13.3.1724 Sääksmäki,Poukkala, ikä 50 v.
   (äi) Jöran Johansson Penttilä, Talollinen, syntynyt 1665 Sääksmäki,Poukkala, kuollut 18.4.1734 Sääksmäki,Lantoinen, ikä 69 v.
   (ää) Valborg Staffansdotter Sonna, syntynyt 1672 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 22.8.1736 Sääksmäki,Lantoinen, ikä 64 v.

| Alku |

Taulu 20
III Christina Henricsdotter Tuitti, (Taulusta 2, isä Henric Tuitti) syntynyt 13.6.1694 Sääksmäki,Linnainen,Tuitti, kuollut 1750 Hattula,Kanunki, ikä 56 v, kummit: Anders Andersson, Mårten Ericsson, Henric Olofsson, Brita Keivoises hru, Maria Arfvidsdr alla i Linnais, och Brita Eskelsdr i Tartt.?. Perunkirjoitus 2.5.1751: Pojat Henric, Johan och Arvid Johanssöner, tyttäret Margareta, Anna och Lisa Johansdöttrar. Deras man bonde Matts Henricsson i Vuorentaka, bonde Carl Johansson ifrån Mierola, rusthollare Henric Henricsson ifrån Vuorentaka.

Perunkirjoitus 2.5.1757 Kanunki rusthållare Johan Henricsson, afl. hru Chirstin Henricsdotter, tre söner Henric, Johan och Arvid, tre döttrar Margareta, Anna och Lisa. Margareta gift med bonde Matts Henricsson i Vuorentaka. Johan Henricsson perinyt Kanungin skatte rusthollin efter sin fader Henric Eskilsson. Allekirjoitukset Anna Johansdotter ifrån Mierola, på min hrus Lisa Johansdotters vägnar Henric Henricsson ifrån Vuorentaka, på min hrus Margareta Johansdotters vägnar Matts Henricsson ifrån Vuorentaka.

Puoliso: Vihitty 29.1.1716 Sääksmäki Johan Henricsson Kanunki Rusthollari Hattulan Kanungissa, syntynyt noin 1685 Hattula,Luolaja,Kanunki, kuollut 8.5.1758 Hattula,Luolaja,Kanunki, ikä 73 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Eskilsson Kanunki, Rusthollari, syntynyt noin 1650 Hattula,Kanunki, kuollut 1714 Hattula,Nummi,Kanunki, ikä 64 v.
   (ä) Margareta Johansdotter Hakinmäki, syntynyt noin 1652 Hattula,Hakinmäki, kuollut 1726 Hattula,Kanunki, ikä 74 v.
   (ii) Eskil Grelsson.
   () Valborg Jöransdotter, syntynyt 1620 Hattula,Luolaja, kuollut 1694 Hattula,Kanunki, ikä 74 v.
   (äi) Johan Mattsson Hakinmäki, Rusthollari Hakinmäessä, syntynyt noin 1625 Hattula,Hakinmäki, kuollut 1675 Hattula,Hakinmäki, ikä 50 v.
   (ää) Margareta Ericsdotter, syntynyt 1628, kuollut 1694 Hattula,Hakinmäki, ikä 66 v.
SAY Hattula Kanunki v. 1707 alkaen Johan Henricsson. Kanungissa haudataan v. 1727 Johans barn.

Hattulan käräjät 1736: bönder Simon Johansson och Eric Henricsson som hälften Tarkkala cronohemman i Luolais by besitter mot bonden Eric Mattsson som Monnila cronohemman i samma by innehafver. Vitnare bonde Simon Påhlsson ifrån Pelkola, år 1696 i Järvis by, då varande åboon på Monnila Anders Philipsson och Tarkkala hemmans då varande åboon Matts Eskilsson. Des faderfader Johan Andersson hvilken var ungefär 150 åhr gammal då han blef död. Vitnare rusthållare Johan Henricsson ifrån Kanungi som är Eric Mattsson hustrus Sophia Mattsdotter modersysters son. Vitnare änkan Maria Olofsdotter ifrån Mierola, hennes numera afledne man Jacob Mattsson som var då varande åboen på samma hemman Matts Eskilssons son. Vitnare bonde Eric Thomasson ifrån Kouvala, som är bemälte Eric Henricssons faderbroder som Tarkkala hemman hälften brukar.

Lapset:
1. Margareta Johansdotter Kanunki , syntynyt 29.11.1717 Hattula,Luolaja,Kanunki. Tauluun 21
2. Anna Johansdotter Kanunki , syntynyt 1719 Hattula,Luolaja,Kanunki. Tauluun 22
3. Henric Johansson Kanunki , syntynyt 1720 Hattula,Luolaja,Kanunki. Tauluun 23
4. Catharina Johansdotter Kanunki syntynyt 1723 Hattula,Luolaja,Kanunki, kuollut 1736 Hattula,Kanunki, ikä 13 v.
5. Johan Johansson Sellman, Kartano , syntynyt 1725 Hattula,Luolaja,Kanunki. Tauluun 24
6. Arvid Johansson Kanunki , syntynyt 14.9.1729 Hattula,Luolaja,Kanunki. Tauluun 25
7. Elisabet Johansdotter Kanunki , syntynyt 22.1.1733 Hattula,Luolaja,Kanunki. Tauluun 26
| Alku |

Taulu 21
IV Margareta Johansdotter Kanunki, (Taulusta 20, äiti Christina Tuitti) syntynyt 29.11.1717 Hattula,Luolaja,Kanunki, kuollut 6.1.1789 Hämeenlinna,Vuorentaka,Ässälä, ikä 71 v ja 1 kk.

Puoliso: Vihitty 1.11.1736 Hattula Matts Henricsson Ässälä Rusthollari, syntynyt 27.8.1708 Vanaja,Vuorentaka, kuollut 16.10.1770 Vanaja,Vuorentaka, ikä 62 v ja 1 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Jöransson Ässälä, Rusthollari, syntynyt 23.1.1657 Vanaja,Vuorentaka, kuollut 1.4.1748 Vanaja,Vuorentaka, ikä 91 v ja 2 kk.
   (ä) Ingrid Mattsdotter Iso-Mattila, syntynyt Vanaja,Kankaantaka, kuollut 23.11.1735 Vanaja,Vuorentaka.
   (ii) Jöran Marcusson Ässälä, syntynyt Vanaja,Vuorentaka, kuollut 19.3.1699 Vanaja,Vuorentaka.
   () Brita Ericsdotter.
   (äi) Matts Mattsson Iso-Mattila, Rusthollari, syntynyt Vanaja,Kankaantaka, kuollut 25.2.1706 Vanaja,Kankaantaka.
   (ää) Agneta, kuollut 12.4.1685 Vanaja,Kankaantaka.
Janakkalan käräjät 19.10.1748: bonde Matts Henricsson ifrån Vuorentaka Ässälä, arf efter föräldrar Henric Jöransson och Ingrid Mattsdr, 6 stycken barn, 2 söner och 4 döttrar, sonen Matts åboen å bemälte Ässälä är gift, andra son Jöran, dotter Valborg gift i Hattula och Leiniälä by, dotter Ingrid är gift i Parola by, med twå ähr omyndiga Maria och Sophia, förmyndare rusthållare son Gustaf Henricsson Nukari i Vuorentaka.
Janakkalan käräjät 9.4.1763 §20: bonde Matts Henricsson Ässälä i Vuorentaka, afledne broder Jöran Henricsson, svåger Carl Danielsson Rekola i Ihalempi och landbonde Grels Johansson ifrån Stor Luolas, sväger Johan Johansson Eskola ifrån Parola, syster Maria Henricsdotter i Ässälä.

| Alku |

Taulu 22
IV Anna Johansdotter Kanunki, (Taulusta 20, äiti Christina Tuitti) syntynyt 1719 Hattula,Luolaja,Kanunki, kuollut 17.7.1772 Hattula,Mierola, ikä 53 v. Vihittäessä leski Hattulan kirkonkylästä.

1. puoliso: Vihitty 1739 Hattula,Kanunki Henric Mattson Penttilä syntynyt 1710 Hattula,Hurttala, kuollut 3.4.1743 Hattula,Hurttala, ikä 33 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Matths Jöransson Penttilä, Talollinen, syntynyt 1683, kuollut 28.5.1753 Hattula,Hurttala, ikä 70 v.
   (ä) Kirstin Jacobsdotter, syntynyt 1686, kuollut 3.2.1759 Hattula,Hurttala, ikä 73 v.
   (ii) Jöran Eskilsson, Seppä, syntynyt 1643 Hattula,Hurttala,Uotila, kuollut 25.4.1732 Hattula,Hurttala,Penttilä, ikä 89 v.
   () Brita Simonsdotter, syntynyt Tyrväntö,Suotaala,Mattila, kuollut 1714.

2. puoliso: Vihitty 1745 Hattula Carl Johansson Vanhatalo, Lotti syntynyt 1700 Tyrväntö,Tokeensuu, kuollut 30.4.1772 Hattula,Mierola, ikä 72 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Henricsson Kärsälä, Vanhatalo, Torppari Tokeensuussa, syntynyt noin 1670 Hattula,Kärsälä, kuollut 1743 Tyrväntö,Tokeensuu, ikä 73 v.
   (ä) Brita Thomasdotter Vanhatalo, syntynyt noin 1680 Tyrväntö,Tokeensuu, kuollut 11.1.1759 Tyrväntö,Tokeensuu, ikä 79 v.
   (ii) Henric Bertilsson Kärsälä, Talollinen Kärsälässä v. 1665 alkaen, kuollut noin 1693 Hattula,Kärsälä.
   () Anna Andersdotter.
   (äi) Thomas Thomasson Vanhatalo, syntynyt Tyrväntö,Tokeensuu.
   (ää) Gertrud.
Lotin isäntänä 1689-1713 Simo Matinpoika.
| Alku |

Taulu 23
IV Henric Johansson Kanunki, (Taulusta 20, äiti Christina Tuitti) Rusthollari, syntynyt 1720 Hattula,Luolaja,Kanunki, kuollut 19.5.1790 Hattula,Luolaja,Kanunki, ikä 70 v. Hattulan käräjät 20.3.1765 §35: Kanungi rusthålls innehafware Henric Johansson om rusthålls Vahteristonmylly qvarn som alla tiden ägt. Vittnare rusthållare Anders Henricsson Torkkola ifrån Nihattula, gamla bonde Thomas Sigfridsson i Suontaka, gamla bonde Eric Gustafsson Stycki ifrån Mervis. Anders Henricssson Torkkola, hans stiuffader Sigfrid Henricsson. Thomas Sigfridsson åhr 1700 valhion vistats på Kanungi.

Puoliso: Anna Andersdotter Lapio syntynyt 31.12.1726 Vanaja,Kankaantaka, kuollut 30.7.1775 Hattula,Kanunki, ikä 48 v ja 6 kk, kummit: Ei mainita.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Ericsson Lapio, Rusthollari, syntynyt 10.11.1699 Vanaja,Kankaantaka, kuollut 23.3.1767 Vanaja,Kankaantaka, ikä 67 v ja 4 kk.
   (ä) Anna Johansdotter Kinnari, syntynyt 29.4.1704 Vanaja,Ikaloinen, kuollut 27.1.1751 Vanaja,Kankaantaka,Iso-Mattila, ikä 46 v ja 8 kk.
   (ii) Eric Mattsson Iso-Mattila, Rusthollari, kirkonisäntä, syntynyt noin 1670 Vanaja,Kankaantaka, kuollut 15.3.1713 Vanaja,Kankaantaka,Iso-Mattila, ikä 43 v.
   () Anna Henricsdotter Heikkilä, syntynyt Vanaja,Kankaantaka, kuollut 1714 Vanaja,Kankaantaka,Iso-Mattila.
   (äi) Johan Pehrsson Sillanpää, Kinnari, Rusthollari, syntynyt 1671 Vanaja.Sillanpää, kuollut .2.1749 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari, ikä 78 v.
   (ää) Anna Johansdotter Kerkkola, syntynyt 8.2.1674 Janakkala,Kerkkola, kuollut 16.5.1745 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari, ikä 71 v ja 3 kk.
Vanaja Kankaantaka Iso-Mattila RK 1744-1750 sivu 18 Anna syster s. 10.12.1726 gift til Hattula, ehtoollismerkinnät 1744-1746.

| Alku |

Taulu 24
IV Johan Johansson Sellman, Kartano, (Taulusta 20, äiti Christina Tuitti) Rusthollari, syntynyt 1725 Hattula,Luolaja,Kanunki, kuollut 10.8.1793 Sääksmäki,Nuutala,Kartano, ikä 68 v. Sääksmäen Nuutalan Kartanon rusthollari. Kanungissa v. 1760 merkintä i Tavastehus. Osti 15.12.1763 päivätyllä kauppakirjalla Nuutalan Kartanon Vice notariaten Carl Ullnerilta ja vaimoltaan Elisabet Margareta Enehielmilstä hintaan 1800 daler kopparmynt. Elisabet Margareta Enehielm on Beata Råbergin ja Henric Johan Enehielmin tytär. Beata oli ollut 1. aviossa Per Cedersparren kanssa jolta Nuutalan kartano periytynyt.
Perunkirja 11.11.1793 Nuutala: afledne rusthållare Johan Johansson, enka Sophia Pettersdr, söner Henric och Anders, döttrar Lisa, Christina, Sophia och Margareta. Lisa gift med rusthållare Henric Carlsson Kartano i Matkantaka, Christina gift med rusthållson Gustaf Gustafsson Bergman.
Hattulan käräjät 28.4.1764 §39: rusthållare Johan Johansson Sellman ifrån Säxmäki socken mot stads forman Jacob Färdig ifrån Ois by. §43: Jacob Färdigs hustru Maria Nilsdotter.

Puoliso: Vihitty 4.11.1759 Hattula Sophia Pettersdotter Elgström Tytärpuoli, syntynyt 30.11.1737 Hattula,Ventola, kuollut 14.4.1824 Sääksmäki,Nuutala, ikä 86 v ja 4 kk, kummit: Arvid Arvidsson Lottila, Matts Mårtensson ifrån Vesunda, Johan Abrahamsson ifrån Vesunda, hru Maria Johansdr ifrån Vendola, Anna Carlsdr ifrån Mierola, piga Maria Abrahamsdr ifrån Mierola.
Puolison vanhempia:
   (i) Petter Pettersson Elgström, Rakuuna, syntynyt 1696 Skåne.
   (ä) Valborg Abrahamsdotter Eskola, syntynyt 1714 Hattula,Vesunti.
   (äi) Abraham Ericsson Ventola, Eskola, Talollinen Ventolassa 1707-1712, lampuoti Vesunnin Eskolassa, syntynyt noin 1689 Hattula,Ventola, kuollut 14.4.1739 Hattula,Vesunti, ikä 50 v.
   (ää) Sophia Grelsdotter Eskola, syntynyt 1681 Hattula,Vesunta, kuollut 20.1.1741 Hattula,Vesunta,Eskola, ikä 60 v.
Vihkimistiedossa tittelinä Beckmans styfdotter.

| Alku |

Taulu 25
IV Arvid Johansson Kanunki, (Taulusta 20, äiti Christina Tuitti) syntynyt 14.9.1729 Hattula,Luolaja,Kanunki, kuollut 2.2.1779 Hattula,Kanunki, ikä 49 v ja 4 kk, kummit: Henric Henricsson fr Sattula, dragon Johan ? från Kanunki, kyrckoväckaren Mårten ??, hru Walborg Johansdr (po Thomasdotter jos on veljenvaimo) ifrån Kalvola Linnais med pigan Valborg Mattsdr ifrån Kanungi. Perunkirja 10.1.1780 Kanunki: afledne rusthålls son Arvid Johansson, bröder rusthållare Henric Johansson i Kanungi och rusthållare Johan Johansson Nudala i Säxmäki, systrar bonde enka Margareta Johansdr Ässälä, Lisa Johansdotter gift med rusthållare Henric Mattsson Nukari, afledne syster bondehru Anna Johansdotter ifrån Mierola barn son bonde Michel Henricsson Lottila, döttrar Margareta Carlsdr gift med bonde Eric Johansson Kirrilä, Anna gift med landbondeson Eric Ericsson Mattila ifrån Mierola, Lisa gift med landbondeson Grels Mattsson Sipilä i Hurttala, Brita med drg Anders Jacobsson ifrån Kuttis i Kalvola, ogift dotter Caisa Carlsdr. Arvid Johanssons oäkta son Arvid Arvidsson ifrån Lill-Luolas des moder Maria Pettersdr.

Vihkimättä: Maria Pehrsdotter Monnila syntynyt 26.1.1746 Hämeenlinna.
Puolison vanhempia:
   (i) Pehr Jöransson Monnila, Talollinen, syntynyt 1707, kuollut 22.9.1759 Hattula,Luolaja, ikä 52 v.
   (ä) Elisabet Thomasdotter Monnila, syntynyt 1715 Hattula,Luolaja, kuollut 25.1.1800 Hattula,Luolaja, ikä 85 v.
   (äi) Thomas Jöransson Kylänpää, kuollut noin 1739 Hattula,Luolaja,Kylänpää.
   (ää) Brita Arvidsdotter Kanunki, syntynyt Hattula,Kanunki.

| Alku |

Taulu 26
IV Elisabet Johansdotter Kanunki, (Taulusta 20, äiti Christina Tuitti) syntynyt 22.1.1733 Hattula,Luolaja,Kanunki, kuollut 31.8.1784 Hämeenlinna,Vuorentaka, ikä 51 v ja 7 kk.

1. puoliso: Vihitty 3.2.1754 Hattula Henric Henricsson Nukari Ratsutilallinen, syntynyt 1.1.1721 Vanaja,Vuorentaka, kuollut 19.4.1772 Vanaja,Vuorentaka, ikä 51 v ja 3 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Raakkula, Nukari, Rusthollari, nimismies, syntynyt 6.2.1673 Vanaja,Luolaja, kuollut 15.4.1753 Vanaja,Vuorentaka, ikä 80 v ja 2 kk.
   (ä) Brita Gustafsdotter Mäkelä, syntynyt 11.5.1685 Janakkala,Turenki,Mäkelä, kuollut 7.4.1759 Vanaja Vuorentaka, ikä 73 v ja 10 kk.
   (ii) Henric Mattsson Voutila, Raakkula, syntynyt Vanaja,Luolaja, kuollut 1710 Vanaja,Luolaja.
   () Anna Larsdotter.
   (äi) Gustaf Ericsson Mäkelä, syntynyt Janakkala,Turenki, kuollut 1710 Janakkala,Turenki.
   (ää) Brita Mattsdotter.
Perunkirja 5.7.1773 Vanaja Vuorentaka halfva Nukari rusthåll: afledne rusthållare Henric Henricsson, änka Lisa Johansdotter. Fyra omyndiga barn Johan, Henric, Isac och Maria. Förmyndare rusthållare Johan Johansson Skinnari i Ikalois.

2. puoliso: Vihitty 15.8.1773 Vanaja Henric Mattsson Nukari, Mikkola syntynyt 12.1.1744 Hauho,Eteläinen, kuollut 21.10.1790 Hämeenlinna,Vuorentaka, ikä 46 v ja 9 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Henricsson Huikkola, Lampuoti, syntynyt 1713 Hauho,Eteläinen.
   (ä) Maria Mattsdotter, syntynyt 1713, kuollut 1785 Hämeenlinna,Vuorentaka, ikä 72 v.
   (ii) Henric Henricsson Huikkola.
   () Beata.
| Alku |

Taulu 27
III Henric Henricsson Tuitti, Anttila, (Taulusta 2, isä Henric Tuitti) Vävy, talollinen, lautamies, syntynyt 11.12.1696 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 5.5.1772 Akaa,Sontula,Uotila, ikä 75 v ja 4 kk, kummit: Porila Johan, Anders Andersson, Henric Grelsson, Eric Ericsson, Brita och Lisa Henrisdr alla ifrån Linnais. Akaan Sontulan Anttilan isäntä 1721-1762.
Mainitaan 1759-1764 rippikirjassa Haanojan Heikkilässä Henric Henricsson far pois 1759.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.12.1755: drg Matts Ericsson ifrån Mustis by Vesilax socken til nämdeman Henric Henricsson ifrån Sondula Andila hemman. Matts numera afledne fader Eric Anderssons hemman. Anders Nisiusson gifvit och öde larn. Henric Henricssons svärfader Henric Pettersson. Bonde Eric Johansson i Susikka och Tammela socken har gamla bördestämman til detta hemman. Förra åboen Anders Mattsson lämnat öde åjr 1698.

Puoliso: Vihitty 1.11.1720 Akaa,Sontula Beata Henricsdotter Anttila syntynyt 11.12.1692 Akaa,Toijala, kuollut 31.3.1754 Akaa,Sontula, ikä 61 v ja 3 kk, kummit: Henric Henricsson i Toijala, Olof Sigfridsson ibm, Maria Ericsdr ibm, Beata Mårtensdr ibm, Lisa Michelsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Persson Anttila, Talollinen, syntynyt 1645 Akaa,Sontula, kuollut 1.12.1710 Akaa,Sontula,Anttila, ikä 65 v.
   (ä) Maria Grelsdotter, syntynyt 1672, kuollut 11.11.1722 Akaa,Sontula, ikä 50 v.
   (ii) Per.
   () N.N.

Lapset:
1. Michel Henricsson Anttila , syntynyt 21.8.1721 Akaa,Sontula. Tauluun 28
2. Maria Henricsdotter Anttila , syntynyt 1724 Akaa,Sontula. Tauluun 29
3. Lisa Henricsdotter Anttila , syntynyt 20.4.1727 Akaa,Sontula. Tauluun 30
4. Margareta Henricsdotter Anttila , syntynyt 13.2.1730 Akaa,Sontula,Anttila. Tauluun 31
5. Henric Henricsson Anttila syntynyt 10.3.1733 Akaa,Sontula, kuollut 20.11.1737 Akaa,Sontula, ikä 4 v ja 8 kk, kummit: Anders Pålsson, Matts Andersson, Michel Andersson, Michel Ericsson, hru Maria Marcusdr, hru Elisabet Mårtensdr, hru Maria Sigfridsdr.
| Alku |

Taulu 28
IV Michel Henricsson Anttila, (Taulusta 27, isä Henric Anttila) Talollinen Sontulan Anttilassa, syntynyt 21.8.1721 Akaa,Sontula, kuollut 30.8.1778 Akaa,Sontula, ikä 57 v ja 0 kk, kummit: Anders Påhlsson, Matts Andersson, Michel Ericsson, Matts Henricsson, hru Carin Henricsdr, Maria Mattsdr och piga Maria Ericsdr. Akaan Sontulan Anttilan isäntä 1763-1773.
Perunkirja 18.1.1779 Sontula Anttila: afledne bonde Michel Henricsson, enka Maria Johansdr, förra gift afledne Maria Michelsdr, enka Maria, omyndiga söner Anders, Nils, Eric, Petter och Simon, dotter Lisa Michelsdr, förmyndare vänne Henric Johansson Kaakko, af förra gift söner Henric, Johan och Michel, dotter Britas man bonde Johan Johansson Naskali ifrån Ylenjoki.

1. puoliso: Vihitty 24.6.1747 Akaa Maria Michelsdotter Liitto Talon emäntä, syntynyt 20.4.1729 Akaa,Haanoja, kuollut 30.5.1757 Akaa,Sontula,Anttila, ikä 28 v ja 1 kk, kummit: Otto Pajeng, Eric Foudila, Anders Pulkki, Matts Simonsson, hru Christina Gottleben, hru Christina Mattsdr, piga Anna Eskilsdr, Maria Sigfridsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Henricsson Liitto, Talollinen Haanojan Liitolla, syntynyt 5.11.1698 Akaa,Haanoja, kuollut 25.6.1764 Akaa,Haanoja, ikä 65 v ja 7 kk.
   (ä) Elisabet Andersdotter Siunala, syntynyt 12.10.1702 Sääksmäki,Huittula,Siunala, kuollut 8.12.1782 Akaa,Haanoja,Liitto, ikä 80 v ja 1 kk.
   (ii) Henric Michelsson Liitto, Talollinen, syntynyt 1675 Akaa,Haanoja, kuollut 16.4.1705 Akaa,Haanoja, ikä 30 v.
   () Brita Michelsdotter Kaarela, syntynyt 1673 Akaa,Sontula,Kaarela, kuollut 10.4.1743 Akaa,Haanoja,Liitto, ikä 70 v.
   (äi) Anders Johansson Siunala, Talollinen Huittulan Siunalassa, syntynyt noin 1671 Sääksmäki, kuollut 10.7.1743 Sääksmäki, ikä 72 v.
   (ää) Chirstin Jacobsdotter Kämäri, syntynyt noin 1680 Hauho,Ilmoila, kuollut 7.2.1748 Sääksmäki,Huittula,Siunala, ikä 68 v.

2. puoliso: Vihitty 6.6.1759 Akaa Maria Johansdotter Stenroth syntynyt 26.3.1741 Lempäälä,Peraus, kuollut 11.11.1788 Akaa,Sontula,Anttila, ikä 47 v ja 7 kk, kummit: Kuokkala Rekola bonde Andreas Jacobi med sin hru Maria Erici, Peraus son Andreas Georgii med sin moder Brigitta Henrici.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Jöransson Stenroth, Kengittäjä, syntynyt 1713 Lempäälä,Sotavalta?, kuollut 15.10.1772 Akaa,Sontula,Aakala, ikä 59 v.
   (ä) Maria Michelsdotter Hammarslag, syntynyt 6.1.1714 Lempäälä,Kelho, kuollut 30.3.1768 Akaa,Sontula,Aakala, ikä 54 v ja 2 kk.
   (ii) Jöran.
   () Valborg.
   (äi) Michel Gustafsson Kokkoinen, Hammarslag, Ratsumies, kengittäjä, syntynyt 1680 Sääksmäki,Liuttula, kuollut 2.7.1759 Akaa,Sontula,Aakala, ikä 79 v.
   (ää) Elisabet Michelsdotter, syntynyt 1675, kuollut 1.11.1737 Lempäälä,Peraus, ikä 62 v.
| Alku |

Taulu 29
IV Maria Henricsdotter Anttila, (Taulusta 27, isä Henric Anttila) syntynyt 1724 Akaa,Sontula, kuollut 27.1.1797 Akaa,Toijala,Kaakko, ikä 73 v.

1. puoliso: Vihitty 10.6.1744 Akaa,Sontula Johan Henricsson Kaakko Talollinen, lautamies, syntynyt 21.6.1711 Akaa,Toijala,Kaakko, kuollut 28.4.1768 Akaa,Toijala,Kaakko, ikä 56 v ja 10 kk, kummit: Michel Thomasson, Matts klockare, Simon Olsson, Johan Sigfridsson, hustru ? Wallenia, Maria Johansdr, Caisa Josephsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Johansson Kaakko, Talollinen, syntynyt 1671 Akaa, kuollut 4.4.1742 Akaa,Toijala, ikä 71 v.
   (ä) Brita Henricsdotter, syntynyt 1671 Akaa, kuollut 8.1.1749 Akaa,Toijala, ikä 78 v.
   (ii) Johan Ericsson Kaakkola, kuollut Akaa,Toijala.
   () Gertrud Mattsdotter, syntynyt 1647 Akaa, kuollut 8.12.1707 Akaa,Toijala, ikä 60 v.
Toijalan Kaakkolan isäntä 1740-1768.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: bonde Johan Henricsson ifrån Toijala by, des svärfader och fullmaktig Henric Henricsson ifrån Sondula mot dragon Carl Silfverstedt ifrån Toijala by.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 14.4.1757: bonde Johan Henricsson Kaakkola i Toijala by mot bonde Johan Mårtensson i samma by.

Perunkirja 16.1.1769 Toijala Kaakko: framledne Johan Henricsson, enka Maria Henricsdotter, söner Henric och Anders Johanssöner. Thetta Kaakkola hemman är af framledne Johan Henricsson under varande äktenskap med sin efter lewande änka Maria Henricsdotter köpt til skatte, skattebref 9.9.1768. Saatavia leutnanten Carl Gustaf Wunch, ingerneuren Häggström, befallningsman Johan Zitting, Johan Ingman, corporalen Gustaf Brummert, hr majoren Reinhold Johan Lode, bonde Anders Michelsson Siukola ifrån Ahlajärvi, soldaten Matts Carolin, bonde Johan Jöransson Mulli, bonde Eric Köyväri, bonde Johan Thomasson Kuitu, Christer Andersson Kokki i Linnais, nämdeman Mårten Jöransson Peckala, prästegårds torpare Sigfrid.

2. puoliso: Vihitty 25.4.1769 Akaa,Toijala Henrich Johansson Ylppö Talollinen, syntynyt 30.12.1719 Akaa,Toijala, kuollut 19.11.1776 Akaa,Toijala, ikä 56 v ja 10 kk, kummit: Erich Köyväri med sin hustru.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Mårtensson Ylppö, Talollinen, kirkonisäntä, syntynyt 29.4.1694 Akaa,Toijala,Kottila, kuollut 13.8.1771 Akaa,Toijala,Ylppö, ikä 77 v ja 3 kk.
   (ä) Anna Johansdotter, syntynyt 1699, kuollut 8.5.1776 Akaa,Toijala,Ylppö, ikä 77 v.
   (ii) Mårten Mårtensson Kottila, Talollinen, majatalon isäntä, syntynyt 1648 Akaa,Toijala,Kottila, kuollut 13.10.1708 Akaa,Toijala, ikä 60 v.
   () Brita Simonsdotter, syntynyt 1653 Akaa, kuollut 15.5.1723 Akaa,Toijala,Kottila, ikä 70 v.
Toijalan Ylpön isäntä 1746-1776.
| Alku |

Taulu 30
IV Lisa Henricsdotter Anttila, (Taulusta 27, isä Henric Anttila) syntynyt 20.4.1727 Akaa,Sontula, kuollut 25.3.1799 Kalvola,Ahlajärvi, ikä 71 v ja 11 kk, kummit: Matts Caulo, Michel Ericsson, Anna Henricsdr, Lisa Andersdr, Brita Månsdr. Tuli 1751 Lontilasta.
Perunkirja 10.6.1799 Ahlajärvi: enka värdinna Lisa Henricsdotter, söner Anders, Henric och Gustaf, dotter Maria gift med Matts Mattsson Holsti.

Puoliso: Anders Michelsson Siukola Talollinen, syntynyt 1709 Kalvola,Ahlajärvi, kuollut 9.3.1783 Kalvola,Ahlajärvi, ikä 74 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Ericsson Siukola, Talollinen, lautamies 1733 - 1736.
   (ä) Valborg, syntynyt 1670.

| Alku |

Taulu 31
IV Margareta Henricsdotter Anttila, (Taulusta 27, isä Henric Anttila) syntynyt 13.2.1730 Akaa,Sontula,Anttila, kuollut 7.1.1807 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki, ikä 76 v ja 10 kk, kummit: Matts Caulo, Anders Påhlsson, Michel Ericsson, Nils Erström, hru Maria Mattsdr, hru Anna Henricsdr, pigan Caisa Ericsdr, Walborg Ericsdr.

Puoliso: Vihitty 28.12.1755 Akaa,Sontula,Anttila Matts Johansson Vanhala Talollinen, syntynyt 1737 Vesilahti?, kuollut 1796 Akaa,Toijala, ikä 59 v. Toijalan (Vähä-Palkki) Vanhalan isäntä 1763-1796. Mainitaan ensin renkinä Sontulan Anttilassa.
Perunkirja 20.5.1796 Toijala Vähä-Palkki: bonde Matts Johansson, hru Margareta Henricsdotter, söner Johan och Michel, dotter Maria gift med bonde Johan Mattsson Harjainen i Sarkkila.

| Alku |

Taulu 32
III Pehr Henricsson Tuitti, Seppälä, (Taulusta 2, isä Henric Tuitti) Rusthollari, Seppälän vävy, syntynyt 28.6.1699 Sääksmäki,Linnainen, kuollut jälkeen 1769 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 70 v, kummit: Anders Andersson med sin hru, sold Johan Grelsson med sin dotter Lisa. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1732: rusthållare Pehr Henricsson ifrån Mälkiäis mot jagtfogde Carl Cnutsson ifrån Munde by och Säxmäki socken. Pehr velkoo saataviaan.

Puoliso: Maria Jacobsdotter Seppälä syntynyt 1708 Tyrväntö,Mälkiäinen, kuollut 1769 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 61 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Mattsson Huuna Räpiälä, Seppälä, Räpiälän vävy, bolagsman, Seppälän vävy, rusthollari, syntynyt 1675 Tyrväntö,Monaala, kuollut 1.1.1743 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 68 v.
   (ä) Margareta Mårtensdotter Seppälä, kuollut 26.1.1738 Tyrväntö,Mälkiäinen.
   (ii) Matts Philipsson Huuna, syntynyt Tyrväntö,Monaala.
   () Agneta.
   (äi) Mårten Michelsson Seppälä, Rusthollari, syntynyt Tyrväntö,Mälkiäinen, kuollut Tyrväntö,Mälkiäinen.
   (ää) Brita.
Perunkirja 23.9.1769 Mälkiäinen Seppälä: rusthållare Pehr Henricsson, afledne hustru Maria Jacobsdotter, son nämdeman Eric Pehrsson, son Johan, dotter Maria oförförgda.

Lapset:
1. Carl Pehrsson Seppälä , syntynyt 1727 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 33
2. Erich Pehrsson Seppälä , syntynyt 4.1728 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 34
3. Margareta Pehrsdotter Seppälä , syntynyt 17.1.1730 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 35
4. Elisabet Pehrsdotter Seppälä syntynyt 5.2.1732 Tyrväntö,Mälkiäinen, kummit: hr cornett Köhler, Mårten Huna, Jacob spögubbe, Valborg Samuelsdr.
5. Jacob Pehrsson Seppälä syntynyt 27.3.1734 Tyrväntö,Mälkiäinen, kummit: hr leutnant Lilliebrun, corporal Johan Bergman, fru cornetska Kuhlman, jungfru Seidelia.
6. Pehr Pehrsson Seppälä syntynyt 7.3.1737 Tyrväntö,Mälkiäinen, kummit: hr cornett v. Köler, sac. Gabriel Palander, Clas Jacobsson, Maria Mattsdr, Anna Mårtensdr.
7. Valborg Pehrsdotter Seppälä syntynyt 16.3.1741 Tyrväntö,Mälkiäinen, kummit: Clas Jacobsson, Anna Mårtensdr, Anna Jacobsdr.
8. Anna Pehrsdotter Seppälä , syntynyt 3.10.1743 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 36
9. Maria Pehrsdotter Seppälä , syntynyt 1747 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 37
10. Hedvig Pehrsdotter Seppälä syntynyt 19.5.1748 Tyrväntö,Mälkiäinen, kummit: Jöran Thomasson, Thomas Henricsson, Anna Jöransdr, Brita Jacobsdr.
11. Johan Pehrsson Seppälä , syntynyt 6.7.1752 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 38
| Alku |

Taulu 33
IV Carl Pehrsson Seppälä, (Taulusta 32, isä Pehr Seppälä) Rusthollari, syntynyt 1727 Tyrväntö,Mälkiäinen, kuollut 1.1.1757 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 30 v.

Puoliso: Vihitty 9.6.1754 Pälkäne,Onkkaala Helena Jacobsdotter Anttila syntynyt 9.12.1733 Pälkäne,Onkkaala,Anttila, kuollut 6.5.1810 Tyrväntö,Lusi, ikä 76 v ja 4 kk, kummit: sacellan hr Anders Mennander med sin kärsta, hr befallninsman Aspelin, Henric Mattsson ifrån Niemis, des syster Maria inm.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Simonsson Lintula, Anttila, Rusthollari, syntynyt 7.3.1687 Kangasala,Paalila, kuollut 21.1.1763 Pälkäne,Onkkaala, ikä 75 v ja 10 kk.
   (ä) Anna Mattsdotter Töyräniemi, syntynyt 10.10.1690 Pälkäne,Töyräniemi, kuollut 5.12.1756 Pälkäne,Onkkaala, ikä 66 v ja 1 kk.
   (ii) Simon Thuresson Lintula, Rusthollari, syntynyt 1645 Kangasala,Paalila,Lintula, kuollut 1711 Kangasala, ikä 66 v.
   () Maria Jöransdotter Hinkkala, syntynyt 1656 Kuhmalahti,Puntari, kuollut 7.12.1740 Kangasala,Paalila, ikä 84 v.
   (äi) Matts Henricsson Töyräniemi, Kirkonisäntä, syntynyt 1657 Pälkäne,Toyräniemi, kuollut 29.9.1745 Pälkäne,Töyräniemi, ikä 88 v.
   (ää) Carin Axelsdotter Tavela, syntynyt Kangasala, kuollut 1.5.1730 Pälkäne,Töyräniemi.
Muuttanut: Gift v. 1754 til Mälkis.

| Alku |

Taulu 34
IV Erich Pehrsson Seppälä, (Taulusta 32, isä Pehr Seppälä) Rusthollari, lautamies, syntynyt 4.1728 Tyrväntö,Mälkiäinen, kuollut 1.12.1811 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 83 v. Jakokirja 29.6.1764 Mälkiäinen Seppälä: rusthållarna Eric Pärsson och Johan Thomasson hwilken hälften detta rusthåll besitter.

Puoliso: Vihitty 26.5.1760 Pälkäne,Laitikkala Margareta Mattsdotter Kokkola syntynyt 21.4.1740 Pälkäne,Laitikkala, kuollut 25.1.1825 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 84 v ja 9 kk, kummit: Sven Danila, Anders Andersson, Henric Arvidsson, Axel Johansson, hru Elsa Rotenberg, hru Maria Ericsdr, pig Ingeborg Henricsdr och Sophia Mårtensdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Larsson Kokkola, Rusthollari, syntynyt 3.9.1703 Pälkäne,Onkkaala, kuollut 13.3.1785 Pälkäne,Laitikkala, ikä 81 v ja 6 kk.
   (ä) Maria Arvidsdotter Kokkola, syntynyt 17.1.1714 Pälkäne,Laitikkala, kuollut 1.1.1783 Pälkäne,Laitikkala, ikä 68 v ja 11 kk.
   (äi) Arvid Henricsson Pihlman, Rusthollari, syntynyt 1685 Pälkäne,Laitikkala, kuollut 1.1.1750 Pälkäne,Laitikkala, ikä 65 v.
   (ää) Sophia Ericsdotter Ahtila, syntynyt 18.5.1683 Pälkäne,Laitikkala, kuollut 12.10.1770 Pälkäne,Laitikkala, ikä 87 v ja 4 kk.
Muuttanut: gift til Tyrvändö 1760.

| Alku |

Taulu 35
IV Margareta Pehrsdotter Seppälä, (Taulusta 32, isä Pehr Seppälä) syntynyt 17.1.1730 Tyrväntö,Mälkiäinen, kuollut 4.11.1810 Pälkäne,Laitikkala, ikä 80 v ja 9 kk, kummit: Mårten Henricsson Lagerberg, Margareta Henricsdr. Pälkäneen Laitikkalan Mikkolan isäntä 1780-1785.

Puoliso: Vihitty 27.12.1752 Tyrväntö Johan Mattsson Mikkola Talollinen, syntynyt 3.4.1733 Pälkäne,Laitikkala, kuollut 26.3.1783 Pälkäne,Laitikkala, ikä 49 v ja 11 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Eliasson Ruotsalainen, Mikkola, Talollinen, syntynyt 15.2.1695 Pälkäne,Laitikkala, kuollut 8.9.1764 Pälkäne,Laitikkala, ikä 69 v ja 6 kk.
   (ä) Margareta Ericsdotter Mikkola, syntynyt 8.7.1700 Pälkäne,Laitikkala, kuollut 4.2.1756 Pälkäne,Laitikkala, ikä 55 v ja 6 kk.
   (ii) Elias Mårtensson Ruotsalainen, syntynyt 1664, kuollut 8.3.1743 Pälkäne,Laitikkala, ikä 79 v.
   () Susanna, kuollut 24.3.1723 Pälkäne,Laitikkala.
   (äi) Eric Mattsson Mikkola, syntynyt Pälkäne,Laitikkala.
   (ää) Brita.
Pälkäneen Laitikkalan Mikkolan isäntä 1749-1777.

| Alku |

Taulu 36
IV Anna Pehrsdotter Seppälä, (Taulusta 32, isä Pehr Seppälä) syntynyt 3.10.1743 Tyrväntö,Mälkiäinen, kuollut 25.1.1789 Kalvola,Iittala, ikä 45 v ja 3 kk.

Puoliso: Vihitty noin 1767 Tyrväntö,Mälkiäinen Johan Mårtensson Karhu Talollinen, syntynyt 1748 Kalvola,Iittala,Karhu, kuollut 28.4.1792 Kalvola,Iittala, ikä 44 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Mårten Jöransson Karhu, Iittalan Karhun talollinen, syntynyt 1717 Kalvola,Keikkala, kuollut 16.4.1786 Kalvola,Iittala, ikä 69 v.
   (ä) Valborg Mattsdotter Karhu, syntynyt 1728 Kalvola,Iittala, kuollut 21.9.1791 Kalvola,Iittala, ikä 63 v.
   (äi) Matts Simonsson Karhu, Iittalan Karhun talollinen, syntynyt 1683 Kalvola,Iittala, kuollut 13.3.1768 Kalvola,Iittala,Karhu, ikä 85 v.
   (ää) Anna Johansdotter, syntynyt 1692, kuollut 15.5.1758 Kalvola,Iittala, ikä 66 v.

| Alku |

Taulu 37
IV Maria Pehrsdotter Seppälä, (Taulusta 32, isä Pehr Seppälä) syntynyt 1747 Tyrväntö,Mälkiäinen, kuollut 2.2.1809 Sääksmäki,Ritvala, ikä 62 v. Muuttanut: Gift i Sexmäki.

Puoliso: Matts Mattsson Mikkola Talollinen, syntynyt 10.9.1750 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 10.5.1809 Sääksmäki,Ritvala, ikä 58 v ja 8 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Simonsson Mikkola, Talollinen, syntynyt 21.8.1722 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 11.5.1792 Sääksmäki,Ritvala, ikä 69 v ja 8 kk.
   (ä) Beata Jacobsdotter Paavola, syntynyt 4.3.1725 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 20.1.1805 Sääksmäki,Ritvala, ikä 79 v ja 10 kk.
   (ii) Simon Mattsson Mikkola, Talollinen, syntynyt 22.10.1699 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 2.3.1728 Sääksmäki,Ritvala, ikä 28 v ja 4 kk.
   () Maria Jacobsdotter, syntynyt 1690, kuollut 20.4.1777 Sääksmäki,Ritvala, ikä 87 v.
   (äi) Jacob Jacobsson Paavola.
   (ää) Brita Jöransdotter, Talollisen tytär, syntynyt 1688 Sääksmäki,Ritvala.

| Alku |

Taulu 38
IV Johan Pehrsson Seppälä, (Taulusta 32, isä Pehr Seppälä) Lampuoti, rusthollin poika, syntynyt 6.7.1752 Tyrväntö,Mälkiäinen, kuollut 5.5.1823 Hauho,Vitsiälä, ikä 70 v ja 9 kk.

Puoliso: Vihitty 24.6.1780 Hauho Anna Lisa Isacsdotter Rassa syntynyt 19.4.1758 Hauho,Vitsiälä.
Puolison vanhempia:
   (i) Isaac Isacsson Rassa, syntynyt 15.3.1736 Hauho,Vitsiälä, kuollut 23.5.1790 Hauho,Vitsiälä, ikä 54 v ja 2 kk.
   (ä) Anna Mattsdotter Jussila, syntynyt 1734 Tyrväntö,Monaala, kuollut 20.3.1805 Hauho,Vitsiälä, ikä 71 v.
   (ii) Isac Isacsson Rassa, syntynyt 1704 Hauho,Ilmoila?, kuollut 8.11.1778 Hauho,Vitsiälä, ikä 74 v.
   () Elisabet Mattsdotter, syntynyt 1702, kuollut 1.2.1792 Hauho,Vitsiälä, ikä 90 v.
   (äi) Matts Henricsson Monberg, Granat, Rusthollari, rakuuna, syntynyt 1708 Tyrväntö,Monaala, kuollut 5.12.1785 Tyrväntö,Monaala, ikä 77 v.
   (ää) Sophia Ericsdotter Laurila, syntynyt 1710 Tyrväntö,Retula, kuollut 3.1.1788 Tyrväntö, ikä 78 v.

| Alku |

Taulu 39
II Lisa Eskilsdotter Tuitti, (Taulusta 1, isä Eskil Tuitti) syntynyt 1652 Sääksmäki,Linnainen.

Puoliso: Nils Mattsson Kulo Talollinen Sääksmäen Maatialan Kulossa, syntynyt 1661 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 29.7.1710 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, kuolinsyy Sairasti vuoteen omana 7v kuoli 29.7.1710., ikä 49 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Thomasson Kulo, syntynyt Sääksmäki,Maatiala.
   (ä) Carin Ericsdotter, syntynyt 1632, kuollut 12.7.1695 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, ikä 63 v.
   (ii) Thomas Larsson Kulo, syntynyt Sääksmäki,Maatiala.
   () Carin Thomasdotter.

Lapset:
1. Michel Nilsson Kulo syntynyt noin 1684 Sääksmäki,Maatiala.
2. Caisa Nilsdotter Kulo , syntynyt 9.2.1686 Sääksmäki,Maatiala,Kulo. Tauluun 40
3. Cirstin Nilsdotter Kulo , syntynyt noin 1686 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 45
4. Henrich Nilsson Kulo , syntynyt 28.12.1687 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 48
5. Mårten Nilsson Kulo , syntynyt 9.11.1689 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 54
6. Elin Nilsdotter Kulo , syntynyt 27.1.1692 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 58
7. Thomas Nilsson Kulo syntynyt 23.12.1693 Sääksmäki,Maatiala, kummit: Carl Jöransson ifrån Tarttila by, Jöran Thomasson, Isac Carlsson, Kirstin Thomasdr, Maria Mattsdr ifrån Maatiala.
8. Maria Nilsdotter Mäki syntynyt 2.5.1696 Sääksmäki,Maatiala, (kolmonen), kuollut 5.5.1696 Sääksmäki, ikä 0 v ja 0 kk, kummit: Isaac Carlsson ifrån Maatiala, Henric Eskelsson ifrån Linnais, Henric Pålsson ibm, Carin Carlsdr, Beata Jörensdr, Elin Mattsdr, Kirstin Jörensdr ifrån Maatiala.
9. Jöran Nilsson Mäki , syntynyt 2.5.1696 Sääksmäki,Maatiala, (kolmonen). Tauluun 61
10. Margareta Nilsdotter Kulo syntynyt 2.5.1696 Sääksmäki,Maatiala, (kolmonen), kuollut 12.2.1758 Sääksmäki,Voipaala, ikä 61 v ja 9 kk.
| Alku |

Taulu 40
III Caisa Nilsdotter Kulo, (Taulusta 39, äiti Lisa Tuitti) syntynyt 9.2.1686 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, kuollut 24.1.1742 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 55 v ja 11 kk. Perunkirja 7.3.1743 Sääksmäki Vedentaka Vähälä: bonde Johan Thomasson, framledne hustru Caisa Nilsdotter, 3 söner Matts, Thomas och Johan Johanssöner och dotter Lisa Johansdotter. Velkoja mm Maatiala Äijälä, Linnais Mäkilä Jöran Nilsson. Lisas vägnar förmyndare Matts Thomasson Hinkkala ifrån Vedentaka.

Puoliso: Vihitty 27.5.1713 Sääksmäki Johan Thomasson Vähälä Talollinen, syntynyt 14.6.1691 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 7.1.1764 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 72 v ja 6 kk, kummit: Olof Nilsson, Matts Jöransson, Matts Peersson, Jöran Nilsson, Valborg Olofsdr, Carin Andersdr, Beata Persdr, Beata Nilsdr alla ifrån Vedentaka.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Pehrsson Vähälä, syntynyt Sääksmäki,Vedentaka.
   (ä) Maria Nilsdotter, syntynyt 1659, kuollut 7.4.1728 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 69 v.
   (ii) Pehr Mattsson Vähälä, syntynyt noin 1625 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 20.4.1709 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 84 v.
   () Christina, syntynyt noin 1643, kuollut 6.7.1697 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 54 v.
Perukirja 27.1.1764 Vedentaka Vähälä hemman: afledne bonde Johan Thomasson, nuvarande hustru änka Maria Christersdotter, en son Eric Johansson, förmyndare Eric Johanssons halfbroder bonde Thomas Johansson ifrån Vedentaka.

Lapset:
1. Erich Johansson Vähälä syntynyt 12.5.1714 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: Eric Pispa, Johan Thomasson, Lisa Ericsdr och Sophia Thomasdr.
2. Matts Johansson Vähälä , syntynyt 1715 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 41
3. Maria Johansdotter Vähälä syntynyt 10.8.1718 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: Mondola G?, Hinkka Johan, Lisa Henricsdr alla ifrån Vedentaka och Annila pigan Maja Clemetsdr.
4. Thomas Johansson Vähälä , syntynyt 19.2.1721 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 42
5. Johan Johansson Heikkilä , syntynyt 1.3.1723 Sääksmäki,Vedentaka,Vähälä. Tauluun 43
6. Elisabet Johansdotter Vähälä , syntynyt 28.6.1726 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 44
7. Petter Johansson Vähälä syntynyt 15.6.1729 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: Johan, Mattss och Gabriel Thomassöner, Anders Ericsson och Matts Grelsson ibm, hru Lisa Mårtensdr, hru Beata Jöransdr.
| Alku |

Taulu 41
IV Matts Johansson Vähälä, (Taulusta 40, äiti Caisa Kulo) Talollinen, syntynyt 1715 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 31.3.1763 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 48 v. Perunkirja 27.1.1764 Vedentaka halfwa Vähälä hemman: aflidne bonde Matts Johansson, enka Lisa Ericsdotter, tre söner Nils, Matts och Henric, förmyndare faderbroder bonde Johan Johansson i Valdo by. Thenna halfwa Vähälä hemman är krono.

Puoliso: Vihitty 14.3.1736 Sääksmäki Elisabet Ericsdotter Hällilä syntynyt 24.9.1715 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 5.10.1777 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 62 v ja 0 kk, kummit: Johan Thomasson Hinkka, Johan Thomasson Vähälä, Matts Thomasson Hinkka, Walborg Olofsdr Hinkka, Beata Thomasdr ibid, Maria Håkansdr ibid, Carin Jöransdr ? ibid.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Jacobsson Pispa, Korpraali, talollinen Vedentaan Hällilässä, syntynyt 1670 Sääksmäki,Vedentaka.
   (ä) Lijsbetta Ericsdotter Elsoila, syntynyt noin 1670 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 12.9.1747 Sääksmäki,Vedentaka,Hällilä, ikä 77 v.
   (ii) Jacob Mattson Hälli, Sotilas, syntynyt 1628, kuollut 17.3.1693 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 65 v.
   () Margaretha.
   (äi) Erich Jöransson Keivonen, Elsoila, Sotilas Keivosella, Linnaisten Elsoilan isäntä 1662 alkaen, syntynyt Sääksmäki,Linnainen.
   (ää) Lisa, Corpr. Pispas svärm. sahl. Lijsa, syntynyt 1638, kuollut 20.8.1714 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 76 v.
SAY Sääksmäki Lisa syster 1732 alkaen.

| Alku |

Taulu 42
IV Thomas Johansson Vähälä, (Taulusta 40, äiti Caisa Kulo) Talollinen, syntynyt 19.2.1721 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 6.9.1794 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 73 v ja 6 kk, kummit: Thomas Hinkka, Eric Hällilä, Jöran Jacobsson ifrån Maatiala, Lisa Henricsdr, Beata Jöransdr ifrån Vedentaka.

Puoliso: Vihitty 2.11.1752 Sääksmäki Lisa Pehrsdotter Kauppila syntynyt 10.6.1724 Sääksmäki,Muti, kuollut 26.1.1781 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 56 v ja 7 kk, kummit: Johan Sigfridsson ifrån Pietola, Anders Mattsson ifrån Sillantaka, Lisa Jacobsdr ifrån Pietola, Lisa Mårtensdr ifrån Muddis, Valborg Jöransdr piga ibm.
Puolison vanhempia:
   (i) Pehr Mattsson Kauppila, Talollinen, syntynyt 31.10.1686 Sääksmäki,Solberg, kuollut 1.4.1750 Sääksmäki,Muti, ikä 63 v ja 5 kk.
   (ä) Beatha Mårtensdotter, syntynyt 17.12.1695 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 7.7.1771 Sääksmäki,Muti, ikä 75 v ja 6 kk.
   (ii) Matts Sigfridsson Seppälä, Seppä.
   () Anna Pehrsdotter Kiutta, syntynyt 2.4.1656 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 23.4.1701 Sääksmäki,Tarttila, ikä 45 v ja 0 kk.
   (äi) Mårthen Michelsson, Ratsumies.
   (ää) Beata Christoffersdotter, syntynyt 1663 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 6.2.1743 Sääksmäki,Ritvala, ikä 80 v.

| Alku |

Taulu 43
IV Johan Johansson Heikkilä, (Taulusta 40, äiti Caisa Kulo) Talollinen, vävy, syntynyt 1.3.1723 Sääksmäki,Vedentaka,Vähälä, kuollut 4.10.1799 Sääksmäki,Valto, ikä 76 v ja 7 kk, kummit: Matts Thomasson ifrån Vedentaka, des broder Gustaf, Jöran Nilsson ifrån Maatiala, hru Lisa Henricsdr ifrån Vedentaka, Caisa Thomasdr ibm.

Puoliso: Vihitty 1.1.1747 Sääksmäki Sophia Simonsdotter Heikkilä syntynyt 20.11.1729 Sääksmäki,Valto, kummit: Michel Cnutsson med des son Mårten, Johan Henricsson ifrån Koukkari, hru Maria Henr.dr med des syster Caisa, piga Maria Michelsdr alla ifrån Valto.
Puolison vanhempia:
   (i) Simon Henricsson Heikkilä, Talollinen, vävy, syntynyt 25.10.1700 Sääksmäki,Valto, kuollut 2.7.1768 Sääksmäki,Valto, ikä 67 v ja 8 kk.
   (ä) Caisa Michelsdotter Heikkilä, syntynyt 7.10.1710 Sääksmäki,Valto, kuollut 3.6.1777 Sääksmäki,Valto, ikä 66 v ja 7 kk.
   (ii) Henric Mattsson Heikkilä, syntynyt 1675 Sääksmäki,Valto.
   () Valborg Carlsdotter Sakanen, syntynyt 1675 Sääksmäki,Tarttila.
   (äi) Michel Ericsson Koukkari, Heikkilä, Talollinen, syntynyt noin 1685 Sääksmäki,Huittula, kuollut 19.12.1742 Sääksmäki,Valto, ikä 57 v.
   (ää) Beatha Henricsdotter Koukkari, syntynyt 27.10.1689 Sääksmäki,Voipaala, kuollut 19.12.1742 Sääksmäki,Valto, ikä 53 v ja 1 kk.

| Alku |

Taulu 44
IV Elisabet Johansdotter Vähälä, (Taulusta 40, äiti Caisa Kulo) syntynyt 28.6.1726 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 2.10.1805 Sääksmäki,Mustilahti, ikä 79 v ja 3 kk, kummit: Johan och Gabriel Thomassöner, hru Lisa Henricsdr, hru Maria Andersdr, pigan Beata Jöransdr alla ifrån Vedentaka.

Puoliso: Vihitty 28.12.1751 Sääksmäki Matts Mattsson Sonna Itsellinen, syntynyt 23.2.1712 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 17.1.1794 Sääksmäki,Mustilahti, ikä 81 v ja 10 kk, kummit: Gabriel Johansson ? ifrån Salo, Eric Andersson ifrån Mustilax, Mårten Simonsson ibm, Jöran Johansson ifrån Landois, Margareta Staffansdr ifrån Mustilax, Maria Grelsdr ifrån Mustilax, Kirstin Sigfridsdr ifrån Lempälä (Kuokkalam Tuiskun tytär).
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Staffansson Sonna, Talollinen, syntynyt 1675 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 6.3.1737 Sääksmäki,Mustilahti, ikä 62 v.
   (ä) Beata Sigfridsdotter Tuisku, syntynyt 1678 Lempäälä,Kuokkala, kuollut 2.3.1763 Sääksmäki,Mustilahti, ikä 85 v.
   (ii) Staffan Clemetsson Sonna, Talollinen Mustilahden Sonnalla is.ainakin v.1662, syntynyt 1631 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 8.9.1734 Sääksmäki,Mustilahti, ikä 103 v.
   () Margareta Bengtsdotter, syntynyt noin 1640 Sääksmäki, kuollut 15.1.1705 Sääksmäki, ikä 65 v.
   (äi) Sigfrid Nilsson Tuisku, Talollinen, syntynyt Lempäälä,Kuokkala, kuollut 11.9.1698 Lempäälä,Kuokkala,Tuisku.
   (ää) Margareta Jöransdotter, syntynyt 1656, kuollut 9.8.1740 Lempäälä,Kuokkala, ikä 84 v.

| Alku |

Taulu 45
III Cirstin Nilsdotter Kulo, (Taulusta 39, äiti Lisa Tuitti) syntynyt noin 1686 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 22.2.1746 Sääksmäki,Ritvala,Karppi, ikä 60 v.

Puoliso: Vihitty 7.10.1706 Sääksmäki Sigfrid Johansson Karppi Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 1682, kuollut 21.2.1755 Sääksmäki,Ritvala, ikä 73 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Mårtensson Karppi, Väfvare, talollinen Ritvalan Karpilla, syntynyt Sääksmäki,Ritvala, kuollut 1726.
   (ä) Lisa Jacobsdotter Koukkari, syntynyt Sääksmäki,Voipaala, kuollut 1725.
   (äi) Jacob Larsson Koukkari, Lampuoti, syntynyt noin 1647, kuollut 22.5.1697 Sääksmäki,Voipaala,Koukkari, ikä 50 v.
   (ää) Beata Pehrsdotter Rätiä, syntynyt Sääksmäki,Rätiä, kuollut 5.8.1706 Sääksmäki,Ritvala.
Omisti Isänsä jälkeen Sääksmäen Ritvalan Karppia.
Perunkirja 4.1.1748 Ritvala Karppila, bonde Sigfrid Johansson, afledne hustru Kirstin Nilsdotter, twå söner Adam och Sigfrid, dotter Beata gift med bonde Matts Johansson ifrån Linnais. Karppila hemman ähr crono.

Lapset:
1. Matz Sigfridsson Karppi syntynyt 29.9.1707 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 19.4.1708 Sääksmäki,Ritvala, ikä 0 v ja 6 kk.
2. Johan Sigfridsson Karppi syntynyt 8.4.1709 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 23.7.1709 Sääksmäki,Ritvala, ikä 0 v ja 3 kk.
3. Elisabeth Sigfridsdotter Karppi syntynyt 5.9.1711 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 25.9.1711 Sääksmäki,Ritvala,Karppi, ikä 0 v ja 0 kk.
4. Beata Sigfridsdotter Karppi , syntynyt 19.12.1712 Sääksmäki,Ritvala. Tauluun 46
5. Johannes Sigfridsson Karppi syntynyt 27.1.1715 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 19.2.1716 Sääksmäki,Ritvala,Karppi, ikä 1 v ja 0 kk.
6. Adam Sigfridsson Karppi , syntynyt 11.3.1721 Sääksmäki,Ritvala. Tauluun 47
7. Sigfridus Sigfridsson Karppi syntynyt 15.2.1724 Sääksmäki,Ritvala, kummit: Simon Larsson ifrån Ritvala, ibm Mårten Ericsson, Matts Larsson ibm, hru Margareta Mattsdr, piga Maria Johansdr, Valborg Andersdr, Lisa Andersdr ifrån Huittula.
8. Christina Sigfridsdotter Karppi syntynyt 28.12.1727 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 4.8.1740 Sääksmäki,Ritvala, ikä 12 v ja 7 kk.
| Alku |

Taulu 46
IV Beata Sigfridsdotter Karppi, (Taulusta 45, äiti Cirstin Kulo) syntynyt 19.12.1712 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 9.1.1785 Sääksmäki,Linnainen, ikä 72 v ja 0 kk.

Puoliso: Vihitty 4.2.1733 Sääksmäki Matts Johansson Mikkola Kotitalonsa Sääksmäen Linnaisten Mikkolan isäntä isänsä jälkeen isäntänä v. 1732 -1770, syntynyt 15.9.1711 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 15.10.1770 Sääksmäki,Linnainen, ikä 59 v ja 1 kk, kummit: Henric Eskelsson, Eric Grelsson, Christer Jöransson, Matts Andersson, Maria Andersdr, Caisa Andersdr och Maria ?dr.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Andersson Mikkola, Talollinen, syntynyt 1683 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 31.10.1731 Sääksmäki,Linnainen, ikä 48 v.
   (ä) Maria Henricsdotter Pietilä, syster 1707, syntynyt 1687 Kalvola,Taljala, kuollut 20.7.1755 Sääksmäki,Linnainen,Mikkola, ikä 68 v.
   (ii) Anders Andersson Mikkola, Talollinen Linnaisen Mikkolassa n. 1690 - 1722, nimismies, syntynyt 1655 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 22.4.1722 Sääksmäki,Linnainen, ikä 67 v.
   () Sophia Thomasdotter, syntynyt 1658, kuollut ennen 1721 Sääksmäki,Linnainen, ikä 63 v.
   (äi) Henric Henricsson Pietilä, Taljalan Pietilän isäntä, mainitaan 1663 alkaen, syntynyt Kalvola,Taljala.
   (ää) Lisa.

| Alku |

Taulu 47
IV Adam Sigfridsson Karppi, (Taulusta 45, äiti Cirstin Kulo) Talollinen, syntynyt 11.3.1721 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 15.12.1790 Sääksmäki,Ritvala, ikä 69 v ja 9 kk.

Puoliso: Vihitty 18.12.1743 Sääksmäki,Liuttula Beatha Johansdotter Kokko syntynyt 30.3.1723 Sääksmäki,Liuttula, kuollut 7.4.1780 Sääksmäki,Ritvala,Karppi, ikä 57 v ja 0 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Gustafsson Kokkoinen, Lampuoti Liuttulassa, syntynyt 1686 Sääksmäki,Liuttula, kuollut 7.1.1748 Sääksmäki,Liuttula, ikä 62 v.
   (ä) Beata Håkansdotter Hinkka, syntynyt 18.11.1688 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 1.3.1765 Sääksmäki,Liuttula, ikä 76 v ja 3 kk.
   (ii) Gustaf Johansson Kokkoinen, Seppä Liuttulassa, syntynyt noin 1644, kuollut 2.9.1733 Sääksmäki,Liuttula,Kokko, ikä 89 v.
   () Beata Johansdotter, syntynyt noin 1656, kuollut 26.11.1732 Sääksmäki,Liuttula,Kokko, ikä 76 v.
   (äi) Håkan Olofsson Hinkka, Talollinen Vedentaan Hinkalla, syntynyt 1657 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 18.7.1697 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 40 v.
   (ää) Sophia Mattsdotter Hinkka, syntynyt 1665 Sääksmäki,Salo, kuollut 2.4.1699 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, ikä 34 v.

| Alku |

Taulu 48
III Henrich Nilsson Kulo, (Taulusta 39, äiti Lisa Tuitti) Talollinen kotitalossaan Sääksmäen Maatialan Kulossa, syntynyt 28.12.1687 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 17.3.1770 Sääksmäki,Maatiala, ikä 82 v ja 2 kk. Perunkirja 28.1.1762 Maatiala Kulo: bonde Henric Nilsson, hru Maria Axelsdotter, fyra söner Matts, Thomas, Johan och Jöran, en dotter Maria gift med torpare Johan Johansson ifrån Kyä. Allekirjoitukset på min ägna och hustru Maria Axelsdotters vägnar Henric Nilsson ifrån Maatiala, Matts Henricsson ifrån Maatiala, Thomas Henricsson ifrån Toijala, Johan Henricsson ifrån Tarttila, Jöran Henricsson ifrån Tarttila, på min hustru Maria Henricsdotters vägnar Johan Johansson ifrån Kyä.

Puoliso: Vihitty 26.12.1718 Sääksmäki Maria Axelsdotter Kärsä Miehensä kotitalon Maatialan ratsutilan emäntä, syntynyt 13.6.1694 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 22.4.1764 Sääksmäki,Maatiala, ikä 69 v ja 10 kk, kummit: Väfvare Jöran (Pålsson) med sin hustru, skräddare Henric (Påhlsson), Carin? Thomasdr, Kasuri Matts hru Annika, Maria Andersdr och Maria Henricsdr ifrån Kärsä.
Puolison vanhempia:
   (i) Axel Påhlsson Kärsä, Rusthollari Sääksmäen Kärsässä, syntynyt 1661 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 3.8.1740 Sääksmäki,Kärsä, ikä 79 v.
   (ä) Beata Cnutsdotter Raija, Rusthollin tytär Huittulasta, syntynyt 1674 Sääksmäki,Huittula, kuollut 3.1.1754 Sääksmäki,Kärsä, ikä 80 v.
   (ii) Påhl Mattsson Kärsä, Rusthollari Sääksmäen Kärsässä, syntynyt noin 1630 Sääksmäki,Kasuri, kuollut 6.10.1701 Sääksmäki,Kärsä, ikä 71 v.
   () Christina Mårtensdotter Kärsä, syntynyt noin 1637 Sääksmäki,Kärsä.
   (äi) Cnut Larsson Raija, Huittulan Raijan rusthollin isäntä, vävy, syntynyt 15.2.1614 Sääksmäki, kuollut 17.4.1707 Sääksmäki,Huittula,Raija, ikä 93 v ja 2 kk.
   (ää) Carin Henricsdotter Raija, Talon emäntä, syntynyt noin 1624 Sääksmäki,Huittula, kuollut 11.5.1712 Sääksmäki,Huittula,Raija, ikä 88 v.

Lapset:
1. Nils Henricsson Kulo syntynyt 10.12.1718 Sääksmäki,Maatiala, kuollut välillä 1719 Sääksmäki,Maatiala, ikä 1 v.
2. Matts Henricsson Kulo , syntynyt 1.7.1720 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 49
3. Mårten Heikinpoika Kulo syntynyt 5.10.1722 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 26.3.1730 Sääksmäki,Maatiala, ikä 7 v ja 5 kk.
4. Thomas Henricsson Kulo, Sipilä , syntynyt 21.2.1725 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 50
5. Johan Henricsson Kulo, Iso-Nikkilä , syntynyt 9.6.1727 Sääksmäki,Maatiala,Kulo. Tauluun 51
6. Carl Henricsson Kulo syntynyt 25.12.1728 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 14.3.1729 Sääksmäki, ikä 0 v ja 2 kk, kummit: Isac Carlsson ifrån Maatiala, Michel Axelsson ifrån Kärsä, Matts Jöransson ifrån Voipaala, Sara Ericsdr ifrån Maatiala Porila, Lisbeta Isacsdr, piga Margareta Nilsdr.
7. Maria Henricsdotter Kulo , syntynyt 27.5.1730 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 52
8. Christina Henricsdotter Kulo syntynyt 14.7.1733 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 22.7.1733 Sääksmäki,Maatiala, ikä 0 v ja 0 kk, kummit: Jöran Jacobsson ifrån Maatiala, Carl Isacsson, Matts Johansson ifrån Linnais, hru Elin Nilsdr ifrån Maatiala, Anna Axelsdr ifrån Kärsä, Anna Isacsdr piga, och Kirstin Nilsdr begge ifrån Maatiala.
9. Jöran Henricsson Kulo, Sakanen , syntynyt 17.1.1736 Sääksmäki,Maatiala,Kulo. Tauluun 53
| Alku |

Taulu 49
IV Matts Henricsson Kulo, (Taulusta 48, isä Henrich Kulo) Talollinen, syntynyt 1.7.1720 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 20.12.1800 Sääksmäki,Maatiala, kuolinsyy åld.brkl., ikä 80 v ja 5 kk. Kotitalonsa Sääksmäen Maatialan Kulon isäntä viimmeistään vuodesta 1770 alkaen.

Sääksmäen käräjät 14.9.1758: bondeson Matts Henricsson ifrån Maatiala by, svärfader bonde Johan Mårtensson ifrån Toijala by, thes svåger bonde Henric Johansson.

Perunkirja 21.6.1801 Maatiala Kulo: afledne Matts Henricsson, son Johan, döttrar Maria, Lisa och Brita.

Puoliso: Vihitty 12.3.1749 Akaa Anna Johansdotter Ylppö syntynyt 16.9.1729 Akaa,Toijala,Ylppö, kuollut 14.1.1790 Sääksmäki,Maatiala, ikä 60 v ja 3 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Mårtensson Ylppö, Talollinen, kirkonisäntä, syntynyt 29.4.1694 Akaa,Toijala,Kottila, kuollut 13.8.1771 Akaa,Toijala,Ylppö, ikä 77 v ja 3 kk.
   (ä) Anna Johansdotter, syntynyt 1699, kuollut 8.5.1776 Akaa,Toijala,Ylppö, ikä 77 v.
   (ii) Mårten Mårtensson Kottila, Talollinen, majatalon isäntä, syntynyt 1648 Akaa,Toijala,Kottila, kuollut 13.10.1708 Akaa,Toijala, ikä 60 v.
   () Brita Simonsdotter, syntynyt 1653 Akaa, kuollut 15.5.1723 Akaa,Toijala,Kottila, ikä 70 v.

| Alku |

Taulu 50
IV Thomas Henricsson Kulo, Sipilä, (Taulusta 48, isä Henrich Kulo) Talollisen poika, rusthollari, kirkonisäntä, syntynyt 21.2.1725 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 18.2.1790 Akaa,Toijala,Sipilä, ikä 64 v ja 11 kk, kummit: soldaten Mårten Kulo, Jöran Jacobsson, och Matts Jöransson ibm, hru Elin Nilsdr alla ifrån Maatiala, piga Lisa Pehrsdr ifrån Solberg. Toijalan Sipilän eli Köpin isäntä 1753-1790.

Puoliso: Vihitty 5.6.1748 Akaa,Toijala,Sipilä Brita Ericsdotter Sipilä syntynyt 24.8.1732 Akaa,Toijala, kuollut 16.1.1795 Akaa,Toijala, ikä 62 v ja 4 kk, kummit: Matts Ericsson, Henric Larsson, Carl Johansson, Eric Ericsson, hru Elisabet Jöransdr, hru Anna ??dr, pigan Christina Andersdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Erich Johansson Sipilä, Rusthollari, syntynyt 3.3.1701 Akaa,Toijala, kuollut 5.7.1761 Akaa,Toijala, ikä 60 v ja 4 kk.
   (ä) Maria Simonsdotter Hakinmäki, syntynyt 1697 Vesilahti,Hakkila, kuollut 16.9.1750 Akaa,Toijala,Sipilä, ikä 53 v.
   (ii) Johan Jöransson Sipilä, Toijalan Sipilän ratsutilallinen, syntynyt 1670 Urjala,Laukeela, kuollut 5.8.1750 Akaa,Toijala, ikä 80 v.
   () Lisa Carlsdotter Porila, syntynyt 1676 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 16.11.1755 Akaa,Toijala,Sipilä, ikä 79 v.
   (äi) Simon, Hakinmäen vävy.
   (ää) Gertrud Henricsdotter Hakinmäki, syntynyt Vesilahti,Hakkila.

| Alku |

Taulu 51
IV Johan Henricsson Kulo, Iso-Nikkilä, (Taulusta 48, isä Henrich Kulo) Talollinen, vävy, syntynyt 9.6.1727 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, kuollut 29.6.1764 Sääksmäki,Tarttila, ikä 37 v ja 0 kk, kummit: Isac Carlsson Porila, Matts Jöransson ifrån Voipaala, Jöran Jacobsson, Lisa Isacsdr, hru Kirstin Jöransdr. Perunkirja 10.1.1765 Tarttila halfwa Stor Nikkilä rusthåll: afledne rusthållare Johan Henricsson, enka Maria Carlsdotter, barn Carl Johansson, tre döttrar Maria, Caisa och Beata. Förmyndare faderbroder rusthållare Thomas Henricsson. Thetta halfwa Stor Nikkilä rusthåll är skatte och enka Maria Carlsdotters arf efter thes afledne fader rusthållare Carl Mattsson. Maria Carlsdotters syskon Anna och Carin Carlsdöttrar.

Sääksmäen käräjät 8.4.1771 §34: bonde Elias Johansson Kopio ifrån Tarttila, förmyndare för afledne rusthållare Carl Mattssons i Tarttila omyndiga döttrar Carin och Anna Carlsdr, deras syster Maria Carlsdr och hennes man rusthållare Johan Henricsson. Beata Carlsdr och hennes man bonde Pehr Carlsson. Maria Carlsdotters numera trädt i gifte med rusthållare Matts Johansson Nickilä ifrån Tarttila. Johan Henricsson lämnat efter sig en omyndig son, förmyndare rusthållare Thomas Henricsson Köppi ifrån Toijala. Muuttanut: i Tarttila.

Puoliso: Vihitty 17.6.1753 Sääksmäki Maria Carlsdotter Iso-Nikkilä Leski, syntynyt 6.4.1734 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 28.1.1817 Sääksmäki,Tarttila, ikä 82 v ja 9 kk, kummit: Johan Olofsson ifrån Kantala, Solberg Anders Sigfridsson, Ivar Ericsson, ? Mattsson, Caisa Jöransdr, Caisa Johansdr, alla ifrån Tartila, Margareta Johansdr ifrån ??.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Mattsson Nikkilä, Iso-Nikkilä, Rusthollari, syntynyt 12.8.1690 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 12.6.1759 Sääksmäki,Tarttila, ikä 68 v ja 10 kk.
   (ä) Carin Ericsdotter Vähä-Nikkilä, syntynyt 20.1.1710 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 5.4.1780 Sääksmäki,Tarttila, ikä 70 v ja 2 kk.
   (ii) Matts Sigfridsson Iso-Nikkilä, Rusthollari, syntynyt 1665 Sääksmäki,Tarttila.
   () Lisa Olofsdotter, syntynyt 1654 Sääksmäki, kuollut 22.1.1697 Sääksmäki,Tarttila,Iso-Nikkilä, ikä 43 v.
   (äi) Erich Axelsson Vähä-Nikkilä, Talollinen Vähä-Nikkilässä 1702-, syntynyt 1663 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 21.1.1733 Sääksmäki,Tarttila, ikä 70 v.
   (ää) Anna Jöransdotter Pusa, syntynyt 1678 Kalvola,Lintumaa,Pusa, kuollut 9.1.1747 Sääksmäki,Tarttila, ikä 69 v.

| Alku |

Taulu 52
IV Maria Henricsdotter Kulo, (Taulusta 48, isä Henrich Kulo) syntynyt 27.5.1730 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 21.12.1763 Sääksmäki,Kyä, ikä 33 v ja 6 kk, kummit: Johan Isacsson, Jöran Nilsson, Jöran Jacobsson, hru Sara Ericsdr, Kirstin Nilsdr i Ritvala, piga Margareta Nilsdr, piga Kirstin Nilsdr alla ifrån Maatiala. Perunkirja 9.2.1764 Kyä: torpare Johan Johansson, aflidne hustru Maria Henricsdotter, barn Henric och Maria. Förmyndare moderbroder rusthållare Thomas Henricsson ifrån Toijala by Sipilä.

Puoliso: Vihitty 25.3.1760 Sääksmäki Johan Johansson Ylppö, Kukko Seppä, torppari, talollinen, syntynyt 21.6.1730 Akaa,Toijala, kuollut 1806 Vesilahti, ikä 76 v, kummit: Hr major Johan Ekman, Jacob Åman, Margareta Corell, Jöran Mongoi, Sigfrid Cakkali, fru Anna Sophia Boije, hru Beata Sigfrisdr, Brita Henricsdr, Walborg Samuelsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Mårtensson Ylppö, Talollinen, kirkonisäntä, syntynyt 29.4.1694 Akaa,Toijala,Kottila, kuollut 13.8.1771 Akaa,Toijala,Ylppö, ikä 77 v ja 3 kk.
   (ä) Anna Johansdotter, syntynyt 1699, kuollut 8.5.1776 Akaa,Toijala,Ylppö, ikä 77 v.
   (ii) Mårten Mårtensson Kottila, Talollinen, majatalon isäntä, syntynyt 1648 Akaa,Toijala,Kottila, kuollut 13.10.1708 Akaa,Toijala, ikä 60 v.
   () Brita Simonsdotter, syntynyt 1653 Akaa, kuollut 15.5.1723 Akaa,Toijala,Kottila, ikä 70 v.
Sääksmäen käräjät 1.4.1765 §71 torpare Johan Johansson ifrån Kyä svåger bonde Jöran Henricsson Sakala ifrån Tarttila by. Johan Johanssonsa aflidne hustru Maria Henricsdotters även afledne moder Maria Axelsdotter, Jöran Henricssons afledne fader Henric Nilsson.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: smed Johan Johansson ifrån Toijala mot bonde Matts Mattsson Kackola i samma by.

Sääksmäen käräjät 24.11.1759: smeden Johan Johansson ifrån Terdis rusthåll, thes broder bonde Henric Johansson Ylppö ifrån Toijala.

| Alku |

Taulu 53
IV Jöran Henricsson Kulo, Sakanen, (Taulusta 48, isä Henrich Kulo) Talollinen, syntynyt 17.1.1736 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, kuollut 10.5.1809 Sääksmäki,Tarttila,Sakanen, ikä 73 v ja 3 kk, kummit: Jöran Jacobsson, Johan Isacsson, Elsa Nilsdr, Maria Mårtensdr.

Puoliso: Maria Henricsdotter Sakanen syntynyt 10.8.1745 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 19.3.1806 Sääksmäki,Tarttila, ikä 60 v ja 7 kk, kummit: Carl Mattsson, Michel Classon, Johan Mattsson, Lisa Carlsdr, Beata Mattsdr, Maria Olofsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Henrich Henricsson Sakanen, Talollinen, vävy, syntynyt 28.10.1699 Kalvola?, kuollut 28.10.1784 Sääksmäki,Tarttila, ikä 85 v ja 0 kk.
   (ä) Maria Henricsdotter Sakanen, syntynyt 24.4.1713 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 10.12.1764 Sääksmäki,Tarttila, ikä 51 v ja 7 kk.
   (äi) Henric Simonsson Sakanen, Talollinen, syntynyt 1685 Sääksmäki, kuollut 2.1.1743 Sääksmäki,Tarttila, ikä 58 v.
   (ää) Catharina Persdotter Höök, syntynyt noin 1679 Akaa,Kurisniemi, kuollut 4.1.1750 Sääksmäki,Tarttila,Sakanen, ikä 71 v.

| Alku |

Taulu 54
III Mårten Nilsson Kulo, (Taulusta 39, äiti Lisa Tuitti) Sotilas, talollinen Kautiossa, syntynyt 9.11.1689 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 7.3.1762 Kalvola,Kautio, ikä 72 v ja 3 kk, kummit: Johan Isacsson, Johan Carlsson, Thomas Mattsson, Tuitti Erics hru, Maria Carlsdr alla ifrån Maatiala. Perunkirja 21.3.1763 Kautio: bonde Mårten Michelsson (po Nilsson), enka Anna Påvelsdotter, son Mårten Mårtensson, des syster Kirstin Mårtensdotters man Henric Andersson rusthållare på Hakola i Nihattula. Hemman är skatte och bonden sielf köpt.

Sääksmäen käräjät v. 1731: myönnetään sotilas Mårten Nilssonille asukasoikeus Kalvolan Kautioon joka vuodesta 1695 ollut viljelemättä. Takaajat bonde Johan Pannila i Tenhola, bonde Matts Heikari i Kuttis och Henric Staffansson ifrån Kanajärvi.

Puoliso: Vihitty 21.12.1722 Sääksmäki,Maatiala Anna Påhlsdotter syntynyt 1693 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 7.6.1778 Kalvola,Kautio, ikä 85 v. Kuolintiedossa Anna Bertilsdotter.

Lapset:
1. Maria Regina Mårtensdotter Kulo , syntynyt 7.9.1723 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 55
2. Anna Christina Mårtensdotter Kulo , syntynyt 5.10.1727 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 56
3. Mårten Mårtensson Kulo , syntynyt 5.3.1732 Kalvola,Kautio. Tauluun 57
| Alku |

Taulu 55
IV Maria Regina Mårtensdotter Kulo, (Taulusta 54, isä Mårten Kulo) syntynyt 7.9.1723 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 24.10.1776 Sääksmäki,Maatiala, ikä 53 v ja 1 kk, kummit: Henric Nilsson och hru Sara Ericsdr begge ifrån Maatiala.

Puoliso: Vihitty 11.5.1752 Sääksmäki,Maatiala Johan Henricsson Sotilas, torppari, syntynyt 1731, kuollut 26.11.1790 Sääksmäki,Maatiala, ikä 59 v.

| Alku |

Taulu 56
IV Anna Christina Mårtensdotter Kulo, (Taulusta 54, isä Mårten Kulo) syntynyt 5.10.1727 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 21.7.1814 Lempäälä,Perälä,Mattila, ikä 86 v ja 9 kk. Perunkirja 10.9.1814 Perälä Mattila: rusthållare enkan Anna Christina Mårtensdotter, son Gabriel 63 år gammal, dotter Greta gift med dragonen Matts Räddman, icke någon af dem war närvarande. Pesän ilmoittaa rusthållare Matts Jöransson Mattila.

1. puoliso: Henric Påhlsson Kautio Talollinen, vävy, syntynyt 1720, kuollut 12.2.1758 Kalvola,Kautio, ikä 38 v. Perukirja 20.12.1758 Kautio: enka Christina Mårtensdotter, afledne man bonde på Kautio cronohemman Henric Påhlsson, söner Gabriel och Adam Henricsson.

2. puoliso: Vihitty 2.3.1760 Kalvola Henric Andersson Hakola Rusthollari, syntynyt 1719 Hattula,Nihattula, kuollut 21.1.1764 Somero,Pitkäjärvi, ikä 45 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Henricsson Kanunki, Hakola, Rusthollari Nihattulan Hakolassa velipuolensa jälkeen, syntynyt 26.8.1686 Hattula,Kanunki, kuollut 6.1.1743 Hattula,Nihattula, ikä 56 v ja 4 kk.
   (ä) Anna Mattsdotter Kevola, syntynyt 1684 Hattula,Ihalempi, kuollut 31.5.1754 Hattula,Nihattula,Hakola, ikä 70 v.
   (ii) Henric Eskilsson Kanunki, Rusthollari, syntynyt noin 1650 Hattula,Kanunki, kuollut 1714 Hattula,Nummi,Kanunki, ikä 64 v.
   () Margareta Johansdotter Hakinmäki, syntynyt noin 1652 Hattula,Hakinmäki, kuollut 1726 Hattula,Kanunki, ikä 74 v.
   (äi) Matts Henricsson Kevola, Kevolan isäntä 1702-1707, syntynyt Hattula,Ihalempi.
   (ää) N.N., Lisa Pehrsdotter Kalkkonen.
Död på Åbo resa i Pitkäjärvi by i Somero g.
Perunkirja 14.4.1764 Nihattula Hakola: afledne rusthållare Henric Andersson, enka Anna Christina Mårtensdotter, barn af förr giftet söner Johan, Henric, Michel och Sanuel, dotter Margareta Henricsdotter, senare giftet dotter Lisa Henricsdotter. Förmyndare faderbroder rusthollare Johan Andersson i Nihattula. Hakola rusthåll är skatte och rusthållare Henric Anderssons arfjord. Velkoja Henric Anderssons broder Johans arf, broder Arwids arf, syster Caisas arf.
3. puoliso: Vihitty 2.2.1769 Hattula Jöran Andersson Mattila Rusthollari, syntynyt 4.2.1725 Lempäälä,Perälä,Mattila, kuollut 9.12.1798 Lempäälä,Perälä, ikä 73 v ja 10 kk, kummit: collega Johan Maxmontanus, Pyhältä Heikkilä hru Carin Larsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Jöransson Mattila, Talollinen, syntynyt 1701 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 9.2.1747 Lempäälä, ikä 46 v.
   (ä) Margareta Jöransdotter Tala, syntynyt 1697 Urjala,Laukeela, kuollut 28.3.1762 Lempäälä,Perälä,Mattila, ikä 65 v.
   (ii) Jöran Larsson Mattila, Talollinen, syntynyt 1676 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 18.12.1743 Lempäälä,Perälä,Mattila, ikä 67 v.
   () Lisa Mårtensdotter, syntynyt 1680, kuollut 27.5.1716 Lempäälä, ikä 36 v.
   (äi) Jöran Larsson Tala, Talollinen, syntynyt noin 1650 Urjala,Laukeela,Tala, kuollut 7.1.1739 Urjala,Laukeela,Tala, ikä 89 v.
   (ää) Magdalena Henricsdotter, syntynyt noin 1653, kuollut 25.7.1731 Urjala,Laukeela,Tala, ikä 78 v.
Mattilan isäntä 1758-1790.
.
| Alku |

Taulu 57
IV Mårten Mårtensson Kulo, (Taulusta 54, isä Mårten Kulo) Talollinen, syntynyt 5.3.1732 Kalvola,Kautio, kuollut 6.2.1790 Kalvola,Kautio, ikä 57 v ja 11 kk. Perunkirja 26.5.1790 Kautio: afledne bonde Mårten Mårtensson, hru Maria Johansdr, söner Adam och Mårten, dotter Johanna. Förmyndare bonde Johan Ericsson Isotalo i Säxniemi.

Puoliso: Vihitty 2.3.1760 Kalvola Maria Johansdotter Tiitilä syntynyt 1738 Kalvola,Keikkala,Tiitilä, kuollut 8.11.1816 Kalvola,Kautio, ikä 78 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Larsson Tiitilä, Talollinen, syntynyt 1712 Kalvola,Keikkala, kuollut 5.10.1753 Hattula,Sattula, ikä 41 v.
   (ä) Carin Mattsdotter Franssila, syntynyt 1711 Kalvola,Keikkala, kuollut 30.7.1783 Kalvola,Keikkala,Tiitilä, ikä 72 v.
   (ii) Lars Thomasson Flinck, Tiitilä, Talollinen Keikkalan Tiitilässä, korpraali, syntynyt Kalvola,Keikkala.
   () Carin Mattsdotter.
   (äi) Matts Jöransson Franssila, Loistila, syntynyt 1675 Kalvola,Keikkala, kuollut noin 1745 Kalvola,Keikkala, ikä 70 v.
   (ää) Margareta Grelsdotter, Emäntä, syntynyt 1676 Kalvola, kuollut 6.11.1757 Kalvola,Taljala,Loistila, ikä 81 v.

| Alku |

Taulu 58
III Elin Nilsdotter Kulo, (Taulusta 39, äiti Lisa Tuitti) syntynyt 27.1.1692 Sääksmäki,Maatiala, kummit: Johan Isacsson, Johan Jöransson f. Maatiala, Liskin Fabricia, Kirstin Thomasdr, Carin Carlsdr f. Maatiala.

Puoliso: Vihitty 28.12.1718 Sääksmäki Jöran Jacobsson Äijälä Talollinen, syntynyt 29.9.1699 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 20.12.1780 Sääksmäki,Maatiala, ikä 81 v ja 2 kk, kummit: Gl befalningsman Johan Brosell med sin hru och dotter, Thomas Jöransson ifrån Maatiala, Eric Carlsson ibm och Matts Jöransson ifrån Hattula by och ?? by.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Jöransson Äijälä, Ratsumies, syntynyt 1679 Hattula,Rahkoila?, kuollut 12.10.1729 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, ikä 50 v.
   (ä) Kirstin Jöransdotter Äijälä, syntynyt 1676 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 31.5.1750 Sääksmäki,Maatiala,Äijälä, ikä 74 v.
   (äi) Jöran Larsson Äijälä, Talollinen, syntynyt Sääksmäki,Maatiala, kuollut Sääksmäki,Maatiala,Äijälä.
   (ää) Chirstin.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 25.10.1742: Jöran Jacobsson ostanut toisen puolen Äijälästä veljeltään Jacob Jacobssonilta. Hinta 350 daler kopparmynt. Myönnetään 1. lainhuuto.

Lapset:
1. Mårten Jöransson Äijälä syntynyt 2.11.1719 Sääksmäki,Maatiala.
2. Sophia Jöransdotter Äijälä syntynyt 11.4.1721 Sääksmäki,Maatiala.
3. Kirstin Jöransdotter Äijälä syntynyt 15.5.1722 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 26.5.1724 Sääksmäki,Maatiala, ikä 2 v ja 0 kk.
4. Beata Jöransdotter Äijälä syntynyt 7.1.1724 Sääksmäki,Maatiala, kummit: hr fenrich Gustaf Wurms, Henric Kulo, Helena Froster, Beata Ericsdr alla ifrån Maatiala.
5. Ingeborg Jöransdotter Äijälä , syntynyt 4.1.1726 Sääksmäki,Maatiala,Äijälä. Tauluun 59
6. Jöran Jöransson Äijälä syntynyt 29.6.1728 Sääksmäki,Maatiala, kummit: hr capitain Ulric Johan Schönberg, drag Jacob Andersson ifrån Tarttila, Henric Nilsson ifrån Maatiala, Jacob Jacobsson, välb. fur capitainskan Maria Regina Dicander, hru Anna Påhlsdr ifrån Maatiala, piga Lisa Thomasdr ifrån Tarttila.
7. Johan Jöransson Äijälä , syntynyt 5.6.1732 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 60
| Alku |

Taulu 59
IV Ingeborg Jöransdotter Äijälä, (Taulusta 58, äiti Elin Kulo) syntynyt 4.1.1726 Sääksmäki,Maatiala,Äijälä, kuollut 16.7.1807 Urjala,Laukeela, ikä 81 v ja 6 kk, kummit: hr capitain Schönberg med des fru, Johan Isacsson och hru Maria Axelsdr och Kirstin Nilsdr. Muuttanut: i Urdiala.

Puoliso: Vihitty 20.5.1746 Sääksmäki Henric Henricsson Tala Rusthollari, syntynyt 20.8.1712 Urjala,Laukeela,Taala, kuollut 16.1.1790 Urjala,Laukeela, ikä 77 v ja 4 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Jöransson Tala, Talollinen, syntynyt 25.12.1675 Urjala,Laukeela,Tala, kuollut 27.7.1760 Urjala,Laukeela, ikä 84 v ja 7 kk.
   (ä) Margareta Thomasdotter Korri, syntynyt 25.8.1686 Akaa,Mellola,Korri, kuollut 6.2.1763 Urjala,Laukeela, ikä 76 v ja 5 kk.
   (ii) Jöran Larsson Tala, Talollinen, syntynyt noin 1650 Urjala,Laukeela,Tala, kuollut 7.1.1739 Urjala,Laukeela,Tala, ikä 89 v.
   () Magdalena Henricsdotter, syntynyt noin 1653, kuollut 25.7.1731 Urjala,Laukeela,Tala, ikä 78 v.
   (äi) Thomas Bertilsson Korri, Mellolan Korrin talollinen, syntynyt 1657 Akaa,Mellola,Korri, kuollut 19.5.1734 Akaa,Mellola,Korri, ikä 77 v.
   (ää) Maria Mårtensdotter Laatu, syntynyt 1665 Akaa,Saviniemi, kuollut 1.3.1715 Akaa,Mellola,Korri, ikä 50 v.
Isäntänä 1734-1759.
Urjalan käräjät 14.4.1756: Henric Henricsson ifrån Laukeela, fader Henric Jöransson Tala, hustru Margareta Thomasdotter, söner Johan, Jöran, Thomas, Matts och Michel, döttrar Anna, Brita, Maria och Lisa. Brita är gift med båtsman Johan Nyberg ifrån Åbo. Lisa är gift med rusthållare Joseph Michelsson ifrån Kockois. Maria är numera enka. Anna är ogift. Henric Henricssons broder båtsman Johan Henricsson Dahlgren ifrån Åbo.
Urjalan käräjät 28.11.1761 §26: bonde Henric Henricsson Tala ifrån Laukeela, thes syster varit gift med rusthållare Joseph Michelsson ifrån Kockois, efter hennes död, arfskifte 11. augusti 1758: söner Matts och Johan, döttrar Maria och Margareta, hennes förmyndare Henric Henricsson Tala.

| Alku |

Taulu 60
IV Johan Jöransson Äijälä, (Taulusta 58, äiti Elin Kulo) Talollinen, syntynyt 5.6.1732 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 28.12.1807 Sääksmäki,Maatiala, kuolinsyy åld.brkl., ikä 75 v ja 6 kk, kummit: Isac Carlsson, Johan Isacsson, Eric Andersson, Olof Bertilsson scholaris, hru Sara Ericsdr, Lisbeta Isacsdr, piga Annika Isacsdr alla ifrån Maatiala.

Puoliso: Vihitty 21.2.1756 Lempäälä,Perälä Elisabeth Andersdotter Mattila syntynyt 9.12.1733 Lempäälä,Perälä, kuollut 6.5.1797 Sääksmäki,Maatiala, ikä 63 v ja 4 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Jöransson Mattila, Talollinen, syntynyt 1701 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 9.2.1747 Lempäälä, ikä 46 v.
   (ä) Margareta Jöransdotter Tala, syntynyt 1697 Urjala,Laukeela, kuollut 28.3.1762 Lempäälä,Perälä,Mattila, ikä 65 v.
   (ii) Jöran Larsson Mattila, Talollinen, syntynyt 1676 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 18.12.1743 Lempäälä,Perälä,Mattila, ikä 67 v.
   () Lisa Mårtensdotter, syntynyt 1680, kuollut 27.5.1716 Lempäälä, ikä 36 v.
   (äi) Jöran Larsson Tala, Talollinen, syntynyt noin 1650 Urjala,Laukeela,Tala, kuollut 7.1.1739 Urjala,Laukeela,Tala, ikä 89 v.
   (ää) Magdalena Henricsdotter, syntynyt noin 1653, kuollut 25.7.1731 Urjala,Laukeela,Tala, ikä 78 v.
Muutti Sääksmäelle nro 17 1755.

| Alku |

Taulu 61
III Jöran Nilsson Mäki, (Taulusta 39, äiti Lisa Tuitti) Talollinen aluksi Kärsässä sitten Linnaisten Mäessä, syntynyt 2.5.1696 Sääksmäki,Maatiala, (kolmonen), kuollut 15.5.1773 Sääksmäki,Linnainen, ikä 77 v ja 0 kk, kummit: Isaac Carlsson ifrån Maatiala, Henric Eskelsson ifrån Linnais, Henric Pålsson ibm, Carin Carlsdr, Beata Jörensdr, Elin Mattsdr, Kirstin Jörensdr ifrån Maatiala. Sääksmäen käräjät 8.12.1761 §52: bonde Thomas Henricsson Sipilä ifrån Toijala by af bonde Jöran Nilsson Mäki ifrån Linnais by och bonde hru Anna Axelsdotter, Jörans son Eric Jöransson.

Puoliso: Vihitty 26.12.1724 Sääksmäki Anna Axelsdotter Kärsä syntynyt 11.6.1703 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 10.8.1761 Sääksmäki,Linnainen, ikä 58 v ja 1 kk, kummit: Thomas Henricsson ifrån Kirjais (myöh. Huittula Pietilä), Nils Pålsson ifrån Apia, Mårten Pålsson ifrån Lotila, Annika Cnutsdr (?!) ifrån Huittula, Anna Olofsdr ibidem, Ingeborg Johansdr ifrån Kasuri, Sophia Carlsdr? ifrån Kärsä, Kirstin Henricsdr ibm.
Puolison vanhempia:
   (i) Axel Påhlsson Kärsä, Rusthollari Sääksmäen Kärsässä, syntynyt 1661 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 3.8.1740 Sääksmäki,Kärsä, ikä 79 v.
   (ä) Beata Cnutsdotter Raija, Rusthollin tytär Huittulasta, syntynyt 1674 Sääksmäki,Huittula, kuollut 3.1.1754 Sääksmäki,Kärsä, ikä 80 v.
   (ii) Påhl Mattsson Kärsä, Rusthollari Sääksmäen Kärsässä, syntynyt noin 1630 Sääksmäki,Kasuri, kuollut 6.10.1701 Sääksmäki,Kärsä, ikä 71 v.
   () Christina Mårtensdotter Kärsä, syntynyt noin 1637 Sääksmäki,Kärsä.
   (äi) Cnut Larsson Raija, Huittulan Raijan rusthollin isäntä, vävy, syntynyt 15.2.1614 Sääksmäki, kuollut 17.4.1707 Sääksmäki,Huittula,Raija, ikä 93 v ja 2 kk.
   (ää) Carin Henricsdotter Raija, Talon emäntä, syntynyt noin 1624 Sääksmäki,Huittula, kuollut 11.5.1712 Sääksmäki,Huittula,Raija, ikä 88 v.
Perunkirja 13.1.1762 Linnainen Mäki: enklingen Jöran Nilsson, aflidne hustru Anna Axelsdotter, twå söner Eric och Johan, tre döttrar Lisa, Anna och Kirstin. Lisa gift med bonde Matts Thomasson ifrån Linnais, Anna gift med bonde Sigfrid Ericsson ifrån Toijala, Kirstins förmyndare syskonenbarn Matts Henricsson ifrån Maatiala by. Mäki hemman är crono. Allekirjoitukset Jöran Nilsson ifrån Linnais, Eric Jöransson ifrån Åbo stad, Johan Jöransson ifrån Linnais, på min hustru Lisa Jöransdotters vägnar Matts Thomasson ifrån Linnais, på min hustru Anna Jöransdotters vägnar Sigfrid Ericsson ifrån Toijala, på omyndiga dotter Kirstin Jöransdotters vägnar Matts Henricsson ifrån Maatiala.

Lapset:
1. Elisabet Jöransdotter Mäki , syntynyt 28.9.1725 Sääksmäki,Kärsä. Tauluun 62
2. Erich Jöransson Mäki, Berg? syntynyt 8.5.1727 Sääksmäki,Kärsä, kummit: Henric Mattsson ifrån Kasuri, Matts Jöransson ifrån Voipaala, Michel Axelsson ifrån Kärsä, drag Eric Dahlberg, Johan Mårtensson ifrån Apia, hru Kirstin Nilsdr ifrån Ritvala, Lisa Axelsdr ifrån Voipaala, pig Kirstin Axelsdr ifrån Kärsä.
3. Maria Yrjöntytär Mäki syntynyt 30.4.1729 Sääksmäki,Kärsä, kummit: Henric Pålsson ifrån Kärsä, Henric Mattsson ifrån Kasuri, Michel Axelsson, hru Christina Jöransdr ifrån Kasuri, hru Lisa Axelsdr ifrån Voipaala, piga Lisa Mårtensdr ifrån Apia, Lisa Sigfridsdr ifrån Koskis.
4. Anna Jöransdotter Mäki , syntynyt 9.10.1731 Sääksmäki,Kärsä. Tauluun 63
5. Chirstin Jöransdotter Mäki , syntynyt 14.9.1734 Sääksmäki,Kärsä. Tauluun 64
6. Jöran Yrjönpoika Mäki syntynyt 16.11.1736 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 27.1.1740 Sääksmäki,Kärsä, ikä 3 v ja 2 kk.
7. Henrich Yrjönpoika Mäki syntynyt 5.5.1739 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 29.6.1739 Sääksmäki,Kärsä, ikä 0 v ja 1 kk.
8. Johan Yrjönpoika Mäki syntynyt 17.5.1740 Sääksmäki,Kärsä.
9. Beatha Yrjöntytär Mäki syntynyt 25.3.1743 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 14.7.1748 Sääksmäki,Linnainen, ikä 5 v ja 3 kk.
| Alku |

Taulu 62
IV Elisabet Jöransdotter Mäki, (Taulusta 61, isä Jöran Mäki) syntynyt 28.9.1725 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 21.8.1799 Sääksmäki,Linnainen,Mäki, ikä 73 v ja 10 kk, kummit: Henric Mattsson Kasuri, Michel Axelsson Kärsä, Matts Jöransson i Voipaala, hru Kirstin Henricsdr, Kirstin Axelsdr och Lisa Axelsdr och Lisa Mårtensdr ifrån Aåia.

Puoliso: Matts Thomasson Mäki Talollinen Sääksmäen Linnaisten Mäessä, syntynyt 29.9.1727 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 26.4.1775 Sääksmäki,Linnainen, ikä 47 v ja 6 kk, kummit: Johan Andersson, Matts Henricsson, Johan Henricsson, Anders Henricsson, Matts Henricsson, hru Maria, Caisa Henricsdr hru ifrån Munde dess piga Beata Sigfridsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Andersson Mikkola, Mäki, Talollinen Sääksmäen Linnaisten Mäessä, syntynyt 16.2.1697 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 1738 Sääksmäki,Linnainen, ikä 41 v.
   (ä) Elisabet Henricsdotter Hietala, syntynyt 27.1.1702 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 4.4.1740 Sääksmäki,Linnainen, ikä 38 v ja 2 kk.
   (ii) Anders Andersson Mikkola, Talollinen Linnaisen Mikkolassa n. 1690 - 1722, nimismies, syntynyt 1655 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 22.4.1722 Sääksmäki,Linnainen, ikä 67 v.
   () Sophia Thomasdotter, syntynyt 1658, kuollut ennen 1721 Sääksmäki,Linnainen, ikä 63 v.
   (äi) Henrich Larsson Hietala, Lampuoti Sääksmäen Jutikkalan kartanossa, syntynyt 1655 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 10.9.1714 Sääksmäki, ikä 59 v.
   (ää) Lisbetha Christersdotter Mattila, syntynyt noin 1663 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 25.3.1741 Sääksmäki,Linnainen,Mäki, ikä 78 v.
Sääksmäen käräjät 10.12.1764 §87: Matts Thomassons ifrån Linnais Mäki fader Thomas Andersson. Förra åboen Anders Michelsson var hemma ifrån Sittala by och Kalvola socken. Senare åboen Jacob Cnutsson som efter sig lämnat twänne barn, jämte utan arfvinar denna Jacob Cnutsson var gift med Kulo hemmannets i Maatiala by dotter Caisa med namn, hwilkens broder sons dotter nu ähr gift med Matts Thomasson.

Sääksmäen käräjät 16.12.1771 §60: Matts Mäki och des hustru Lisa Jöransdotter.

| Alku |

Taulu 63
IV Anna Jöransdotter Mäki, (Taulusta 61, isä Jöran Mäki) syntynyt 9.10.1731 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 1809 Vesilahti,Koski, ikä 78 v, kummit: Henric och Matts Mattssöner ifrån Kasuri, Michel Axelsson och Matts Nilsson ibm, Maria Wallenia och Stina Kaskas ifrån Annila, Kirstin Axelsdr, Caisa och Anna Jöransdr ifrån Kasuri.

Puoliso: Vihitty 24.6.1759 Sääksmäki Sigfrid Ericsson Iso-Hultti, Multanen Talollinen, syntynyt 12.2.1740 Akaa,Toijala, kuollut 1796 Vesilahti,Koski, ikä 56 v, kummit: Michel Ericsson ??, Matts Simonsson, Thomas Jöransson, hru Anna Henricsdr ??, Maria Michelsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Johansson Nikkilä, Iso-Hultti, Talollinen, syntynyt 27.4.1713 Humppila,Venäjä,Riikola, kuollut 25.4.1756 Akaa,Toijala,Hultti, ikä 42 v ja 11 kk.
   (ä) Caisa Henricsdotter Iso-Hultti, syntynyt 1722 Akaa,Toijala, kuollut 26.8.1762 Akaa,Toijala,Hultti, ikä 40 v.
   (ii) Johan Cnutsson Nikkilä, syntynyt 1674 Jokioinen,Jänhijoki, kuollut 15.7.1731 Humppila,Venäjä, ikä 57 v.
   () Lisa Jöransdotter, syntynyt 1681 Jokioinen,Kiipu,Paara?, kuollut 12.10.1760 Humppila,Venäjä, ikä 79 v.
   (äi) Henric Sigfridsson Hultti, syntynyt 2.5.1698 Akaa,Toijala, kuollut ennen 1759 Akaa,Toijala, ikä 61 v.
   (ää) Helena Henricsdotter, syntynyt 1686, kuollut 4.5.1760 Akaa,Toijala, ikä 74 v.
Toijalan Hultin isäntä 1759-1772.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 2.3.1773: enkafru probstinna Maria Catharina Bergia myy Kosken Multasen til bonde Sigfrid Ericsson från Ackas socken Toijala by.

| Alku |

Taulu 64
IV Chirstin Jöransdotter Mäki, (Taulusta 61, isä Jöran Mäki) syntynyt 14.9.1734 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 18.5.1809 Sääksmäki,Tarttila, ikä 74 v ja 8 kk, kummit: Henric Mattsson ifrån Kasuri, Michel Axelsson, drag Eric Dahlberg, hru Maria Axelsdr ifrån Maatiala, Anna Jöransdr ifrån Kasuri, pigan Caisa Jöransdr, Maria Henricsdr. Muuttanut: Til Tartila.

Puoliso: Vihitty 18.6.1769 Sääksmäki Henrich Ericsson Kykkä Talollinen, syntynyt 31.1.1712 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 9.1.1772 Sääksmäki,Tarttila, ikä 59 v ja 11 kk, kummit: Matts Sigfridsson ifrån Salo, Sigfrid Jacobsson ifrån ??, Anders Sigfridsson ifrån Solberg, Matts Jöransson ifrån Uittamo, sergiantskan Catharina Höök ifrån Tarttila, Maria Thomasdr och Lisbeta? Persdr ifrån Solberg.
Puolison vanhempia:
   (i) Erich Sigfridsson Kykkä, Talollinen, vävy, syntynyt 1679 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 7.4.1747 Sääksmäki,Tarttila, ikä 68 v.
   (ä) Maria Michelsdotter Kykkä, syntynyt 1679 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 5.12.1742 Sääksmäki,Tarttila, ikä 63 v.
   (ii) Sigfrid Jacobsson Paasia, Lampuoti Solbergissa.
   () Beata Gustafsdotter.
   (äi) Michel Jöransson Kykkä, Talollinen, syntynyt 1634 Sääksmäki, kuollut 13.7.1716 Sääksmäki,Tarttila,Kykkä, ikä 82 v.
   (ää) Margareta Sigfridsdotter Kykkä, syntynyt 1639 Sääksmäki, kuollut 24.3.1697 Sääksmäki,Tarttila, ikä 58 v.

| Alku |

Taulu 65
II Johan Eskilsson Tuitti, (Taulusta 1, isä Eskil Tuitti) syntynyt Sääksmäki,Linnainen.

Puoliso: N.N.

Lapset:
1. Staffan Johansson Tuitti , syntynyt noin 1677 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 66
| Alku |

Taulu 66
III Staffan Johansson Tuitti, (Taulusta 65, isä Johan Tuitti) Sotilas, torppari Kuurilassa, itsellinen Sotkialla, syntynyt noin 1677 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 25.1.1761 Lempäälä,Moisio, ikä 84 v. Sääksmäen käräjät v. 1726: Linnaisten sotilas Staffan Johanssonin köyhyyden takia capitain Siöberg takaa Staffanin velan regementsvälskare Leopoldille.

1. puoliso: Vihitty 1.2.1708 Sääksmäki,Linnainen Maria Johansdotter Keivonen Sold St. Tuittis hru, syntynyt 1680 Sääksmäki,Linnainen,Keivonen, kuollut 30.11.1740 Sääksmäki,Linnainen, ikä 60 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Grelsson Keivonen, Talollinen Linnaisten Keivosella, syntynyt 1.1655 Sääksmäki, kuollut 2.11.1708 Sääksmäki,Linnainen, ikä 53 v.
   (ä) Brita Mattsdotter, syntynyt 1650 Sääksmäki, kuollut 1.10.1710 Sääksmäki,Linnainen, ikä 60 v.
   (ii) Grels Jöransson Keivonen, Talollinen Linnaisten Keivosella, syntynyt 1623 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 15.3.1703 Sääksmäki,Linnainen, ikä 80 v.
   () Anna.
Mainitaan 1707 Kalle Nuutinpojan ja Liisa Juhontyttären jälkeen = Maria svåg.1737 mainitaan Keivosella = Maria värd.

Lapset:
1. Matts Staffansson Paasia , syntynyt 24.9.1709 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 67
2. Anders Staffansson syntynyt 15.11.1712 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 29.8.1713 Sääksmäki,Linnainen, ikä 0 v ja 9 kk, kummit: Carl Cnutsson, Johan Henricsson, Anders Henricsson ibm, Lisa Johansdr Keivonen, hru Lisa Henricsdr ifrån Huittula, Maria Johansdr Mäki alla ifrån Mäki.
3. Christina Staffansdotter Tuitti syntynyt 1714 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 18.11.1714 Sääksmäki,Linnainen, ikä 0 v.
2. puoliso: Maria Thomasdotter syntynyt 1697 Sääksmäki, kuollut 1.11.1770 Lempäälä,Moisio, ikä 73 v.
Lapset:
4. Petter Staffansson Tuitti syntynyt 1746 Kalvola,Kuurila, kuollut 31.8.1756 Sääksmäki,Maatiala,Äijälä, ikä 10 v.
| Alku |

Taulu 67
IV Matts Staffansson Paasia, (Taulusta 66, isä Staffan Tuitti) Lampuoti, syntynyt 24.9.1709 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 5.12.1759 Sääksmäki,Tarttila,Paasia, ikä 50 v ja 2 kk, kummit: Henric Eskilsson från Linnais, bonden Carl Cnutsson ibm, Johan Mattsson ibm, hr ??, Lisa Johansdr ifrån Linnais, Brita Johansdotter ifrån Huittula, Maria Henricsdr från Linnais?. Perunkirjoitus 18.6.1760 Tarttila Paasia: aflinde landbonde Matts Staffansson, aflidne första hustru Ingeborg Jöransdotter, son Matts Mattsson, tre döttrar Lisa, Maria och Valborg Mattsdöttrar. Lisa gift med drg Olof Jacobsson i Kutila. Andra hustru Kirstin Thomasdotter, twå döttrar Maria och Beata Mattsdöttrar. Förmyndare aflidne Matts Staffanssons syskone barn landbo Henric Henricsson ifrån Uittamo (Linnaisten Erkkylän Henric Carlssonin poika?) allekirjoitus H.H.S.

1. puoliso: Vihitty 6.12.1730 Sääksmäki,Linnainen Ingeborg Jöransdotter syntynyt 1711 Sääksmäki,Uittamo, kuollut 20.3.1743 Sääksmäki,Tarttila,Paasia, ikä 32 v.

2. puoliso: Vihitty 11.9.1743 Sääksmäki,Ylenjoki Cirstin Thomasdotter Kiutta syntynyt 1708 Sääksmäki,Ylenjoki, kuollut 21.9.1770 Sääksmäki,Tarttila, ikä 62 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Davidsson, Lampuoti, syntynyt 1681 Sääksmäki,Lahinen, kuollut 1727 Sääksmäki,Tarttila, ikä 46 v.
   (ä) Brita Ericsdotter, syntynyt 1680 Sääksmäki,Itko?, kuollut 4.2.1755 Sääksmäki,Tarttila, ikä 75 v.
   (ii) David.
   () N.N.
Muuttanut: Till Vedentaka.
| Alku | Paluu |