| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |

Taulu 1
I Eero (Eric) Antinpoika Sund , Korpraali, syntynyt 11.4. 1783 Luopioinen,Kouvala,Hyllinen, kuollut 18.8. 1852 Sääksmäki,Jutikkala, haudattu 22.8. 1852 Sääksmäki,Jutikkala. Jutikkalan kartanon renki, palvelija, paimen, itsellinen, postinkantaja, korpraali. Syntyi 1783 Luopioisten Kouvalan kylän Hyllisen talossa, jossa äitinsä oli piikana, isä Antti Simonpoika Kouvalan Toukon talon renki. Ei merkitty Luopioisten lastenkirjaan vaikka nuorempi veljensä myös syntynyt Luopioisten Kouvalassa 1788. Ilmestyy vasta 1803 Hauhon Kelkkaisiin. Armeijan palvelukseen 1803 Hauhon komppaniaan, marraskuun 1804 katselmusluettelossa pituus 5 jalkaa 6 tuumaa. Vihitty 1805 Tyrvännössä ammattina korpraali. Vuonna 1805 Hauholta Tyrvännön Lahdentaakse (palvelija), 1806 Tyrvännön Suontakana Somerojan torpassa, 20.7.1807 muutti Voipaalan kartanon palvelijaksi, 1808 Jutikkalan palvelijaksi, 1809 Kalvolaan Kuurilan kartanon rengiksi ja lopulta takaisin Jutikkalaan Kalvolasta 17.3.1811. Kuollut 18.8.1852 rutiköyhänä, haudattu ilmaiseksi, kuolinsyy rintatauti. Saanut 1851 15 kappaa viljaa köyhäinkassasta samoin kuin vaimonsa aikaisemmin samana vuonna 25 kappaa.
Sääksmäen pitäjän historia (Eino Jutikkala 1934):" Jutikkalan kartano jäi 1700-luvun lopulla kapteeni Anders Blåfieldin haltuun. Tämä kuoli lapsettomana 1803, ja kun perilliset taas riitelivät Jutikkalasta, jota joitakin vuosia omistettiin sellaisissa osissa kuin 105/256 jne., jaettiin se v. 1810 kahteen taloon, joista toisen keskuspaikkana oli Hietalan tienoo. Sitä omisti majuri Carl Henrik Toll, jonka äiti oli Andersin rouvan sukulainen. Rakennettiinko tänne koskaan osakartanon huoneita, on kyseenalaista, ja vähän myöhemmin kihlakunnantuomari Carl Johan Blåfield, Andersin veljenpoika, sai molemmat osat haltuunsa; hän maksoi koko kartanosta yhteensä (1806-1831) 14.640:23 1/3 taalaria velkaseteleissä. Carl Johan kuoli v. 1834 jättäen jälkeensä nuoren lesken Aurora Ramsayn ja seitsemän pientä lasta. Rouvan hoitaessa tilaa tuhosi tuli toukokuussa 1839 koko kartanon riihiä, pajaa, ränniä ja viljamakasiinia lukuunottamatta. Samaan aikaan kuin Aurora Ramsay rakennutti Jutikkalaan uudet pää- ja talousrakennukset, hänen hiukan höperönä pidetty veljensä Adam Ramsay vuosikymmenien kuluessa raivasi ja istutti Saarioisjärven rannalle alaltaan laajan puiston. Rakennukset ja epäonnistuneet suonkuivausyritykset saattoivat perheen pahasti velkoihin, niin että eräiden suvunkeskeisten kauppain jälkeen Jutikkala oli myytävä pakkohuutokaupalla. Tällöin (1872) huusi sen rusthollari Fredrik Takkula Huittisista."
Ensimmäinen torppa mainitaan Jutikkalassa 1740-luvulla. "Jutikkalan 9 torpparia suoritti v. 1852 yhteensä 936 ajo- ja 208 jalkapäivtyötä, siis keskimäärin noin 2 ajopäivää viikossa ja miehenpäiviä nähtävästi kullekin erikseen vuotta kohden määrätyn luvun mukaan; tämän lisäksi tuli heidän tehdä 144 apupäivää (siis 16 kultakin), mistä he saivat 1/4 tynnyriä rukiita ja 6 naulaa silakoita. Jutikkalan torppareilla oli kuitenkin myös suuruudeltaan epämääräisempiä työvelvollisuuksia; heidän tuli auttaa perunain ja muiden juurikasvien otossa ja riihenpuinnissa, yhteisesti heidän tuli pitää kunnossa kartanon osalle langenneet tiet ja keväisin tuli heidän laasta kartanon puisto puhtaaksi lehdistä ja risuista. Oikeudesta jauhattaa viljansa kartanon tuulimyllyssä heidän tuli jokaisen tehdä kolme jalkapäivää. Ja yleisen tavan mukaan käytettiin torpparein työvoimaa vielä kaupunkimatkoihin, joita vaadittiin kaksi, yksi pitempi ja yksi lyhyempi, ja jotka maatilan viljasadon myynnin kannalta olivatkin sisämaassa välttämättömiä. Pellavaa oli heidän kehrättävä yhteensä 2 p 14 naulaa. Kun torppari oli erilaisissa aputöissä, sai hän ruuan talosta (siihen arvioitiin kuluvan 3 t. rukiita), ja nuo rukiit ja silakat, joita maksettiin apupäivistä, ovat ilmeisesti korvausta ruuasta, jota aikaisemmin oli torppareille apupäivinä tarjottu."
"Kun torpparien rasituksiin kuului erilaisia työsuorituksia, kuten kehruuta, jouduttiin tästä helposti siihen, että torppareille pantiin pieniä, oleellisesti työvelvollisuuksien luontoisia veroja. Niinpä piti Jutikkalan torppareiden tuoda kartanoon tarpeen mukaan parkkia nahanvalmistusta varten, valmistaa saavi, poimia kappa puolukoita ja koota kaksi kappaa tuhkaa. Pitempi askel otettiin kun ruvettiin vaatimaan kultakin torpparilta puoli leiviskää voita."
"1800-luvulla ilmestyi kartanoihin uusi ryhmä työväkeä; muonatorpparit, joilla oli pieni maapala viljeltävänä ja jotka sen lisäksi saivat talosta viljaa, suolaa, silakoita ym., muttei minkäänlaista rahapalkkaa."
Jutikkalan väestö koostui v. 1810 seuraavasti: 1 säätyläisperhe, 8 torpparia, 1 käsityöläinen/itsellinen, 2 renkiä ja 5 piikaa sekä v. 1850 seuraavasti 1 säätyläisperhe, 9 torpparia, 16 renkiä ja 11 piikaa.
"Paimenen työ päättyi syksyllä mikonpäivänä. Silloin hän sai palkkansa. 1700-luvulta on säilynyt tieto Ritvalasta, että sitä maksettiin rukiissa. Voinee yleistää koko Sääksmäkeä koskeviksi ne tiedot, joita on saatu toiselta puolen Tarttilasta, toiselta puolen muista Hämeen pitäjistä: paimen sai viljapalkkaa kultakin talolta tai itselliseltä laitumella käyvien nautojen luvun mukaan (esim 1/2 kappaa päältä), ja kukin talo tai itsellinen varusti paimenen eväällä aina niin monta päivää perätysten, kuinka monta elukkaa siitä karjassa kävi."
"Yhteismaalla asuvat itselliset eivät suorittaneet mitään vuokraa maapohjasta, jolle olivat pirttinsä rakentaneet, ja pirtti oli heidän omansa. Kun renki ja piika päättivät perustaa perheen, kutsuivat he kyläläiset hirsitalkoisiin; tällöin toi joka talon mies metsästä hirren, ja näistä rakensi vastanainut itselleen pirtin. Lehmää ei itsellisellä aina ollut, usein vain vuohia ja lampaita, mutta kun hän elukoilleen tarvitsi rehua, sai hän koota sitä ilmaiseksi kaskiahoilta ja ojien pientareilta, ja hänen karjansa kävi laitumella yhdessä kylän karjan kanssa. Asuntonsa luona saattoi itsellisellä olla pieniä peltotilkkuja, jotka hän kivikkoisesta mäestä itse oli raivannut. Vaikka maapohja ei ollut hänen, ei häntä kukaan voinut estää näitä tiluksia nauttimasta. Tästä kuitenkin teki isojako lopun. Huneet tosin pysyivät edelleen itsellisperheen omaisuutena, mutta ne joutuivat nyt jonkin talon tiluksille. Maapohjasta oli mäkitupalaisen tehtävä päiviä taloon. Itsellisväen asuntona oli matala tuohi- ja malkakattoinen savupirtti, johon aitta oli porstuan välityksellä yhdistetty. Myöhemmin muuttui asuinhuone uloslämpiäväksi kamariksi, ja silloin voitiin keittiöpuoli siirtää eteiseen, missä oli edelleen kiuas ja räppänä kuten savupirteissä tai myöhemmin avonainen liesi hahlapatoineen. Eteisen seinät eivät aina olleet hirsistä, joskus ne oli kyhätty vain aidaksista, jotka oli asetettu kallelleen tuvan päätyseinää vasten. Sisustus oli mitä vaatimattomin, ja säilyneistä perunluetteloista päättäen oli irtainta omaisuutta yleensä perin vähän. Itselliset elivät satunnaisesta ansiosta. Vaimot kehräsivät ja kutoivat ja pääsivät talohin askareita auttamaan, miehet kävivät metsä- ja peltotöissä. Harvoin näistä palkkaa rahassa maksettiin. Ruoan sai talosta ja sen lisäksi piimää tai maitoa ja viljaa. Monesti oli palkka saatu etukäteen lainaksi, joka vasta myöhemmin tuli työllä korvatuksi, mutta saattoi itselliselläkin olla saatavaa talolliselta, ja sai hän sitä vastaan viljellä joitakin talon ulkopeltoja. Parhaiten sai työtä kesällä viljankorjuun aikaan. Myöhemmin alettiin myös käyttää sitä tapaa, että itsellinen rupesi johonkin taloon vaikinaiseksi muonamieheksi vuosikaupalla."
"Muonatorpparijärjestelmä oli 1700-luvun lopulla päässyt valtaan Suomen etelärannikon kartanoissa ja levisi sieltä vähitellen muille seuduille. Sääksmäellä näemme ensimmäisen kerran muonatorppareita Voipaalassa 1800-luvun ensi vuosina. Talonpoikaistalojen muonamiehet erosivat kartanoiden muonatorppareista sikäli, että he asuivat omissa huoneissaan. Tavallisesti he olivat kolmipäiväisiä so. heidän tuli tehdä taloon viikossa 3 päivää; tästä muonamies sai vuodessa kolme tynnyriä rukiita, jonkin verran ohria, ryynikauroja ja piimää, muutamissa kylissä ehkä lisäksi paita- ja housukangasta ja saappaatkin. Talolliset luovuttivat heille päivätöitä vastaan perunamaita pelloistaan ja heinämaita ojanvarsilta."
"Tälläinen palkkaustapa oli vallalla kuutisenkymmentä vuotta sitten (1870-luku). Siellä, mistä on saatu tietoja muonamiesten palkkauksesta tai sekatyömiehen päiväpalkasta Suomessa vuosisadan alusta alkaen, on havaittu, että palkat 1800-luvun ensi vuosikymmeninä hintatason huomioonottaen pikemminkin olivat korkeampia kuin 1870-luvulla, kuin etä ne tällä välin olisivat nousseet. Sama varmaan pitää paikkansa Sääksmäkeenkin nähden. Itsellisluokan tavaton lisääntyminen jo oli omiaan painamaan palkat alas. Lisäksi tuli se, että vuosisadan puolenvälin jälkeen tehdastuotteita alkoi virrata maaseudulle ja elämä alkoi teollistua. Maaseudulla tarvittiin paljon vähemmän työvoimaa kuin ennen."
"Mäkitupalaisten valtava joukko, jota v. 1868 nälkä ja rutto rumasti harvensi, oli todellista liikaväestöä, jolle ei Sääksmäellä ollut elämisen mahdollisuuksia."
Rengin palkauksesta:
"Vanhin Hämettä varten vahvistettu palkkataksa on vuodelta 1723, ja v. 1739, jolloin palkkataksat uusittiin, se tämän läänin kohdalta säilyi melkein muuttumattomana. Näiden taksojen mukaan tuli täysikasvuisen miehen rahapalkan olla 7 '/3 hopeataalaria ja lisäksi pestin 20 2/s (myöhemmin 211/8) äyriä, täysikasvuisen naisen 5 hopeataalaria ynnä 16 äyriä pestiä; alaikäisille maksettiin vähemmän. Vuonna 1805 palkkaustaksat, kuten monet muutkin pakkomääräykset, joita ei enää ollut pitkään aikaan noudatettu, uudessa palkollissäännössä kumottiin. Näihin aikoihin mainitaan Itä-Hämeessä, Asikkalassa, rengeille monien vaateparselien lisäksi maksetun rahassa 7 riikintaaleria (= 42 hopeataalaria), mistä viisi taalaria oli palkkaa ja kaksi pestiä, piioille vaatetavarain lisäksi 2 riikintaaleria palkkaa ja 1 pestiä. Muistitiedon ilmoittamilla palkkasummilla ei voi paljonkaan palkkausoloja valaista, sillä juuri niihin aikoihin, joihin vanhimpain ihmisten muisti ulottuu. 1860? ja 1870?luvuilla, palkat alkoivat nopeasti nousta, ja mieleen ei ole yleensä tarkkaan jäänyt minä vuosina jokin muistettu palkka on maksettu. Palkollisten vuosi laskettiin muinoin mikonpäivästä mi?
konpäivään, mikä vanhastaan käytännössä ollut muuttoaika v. 1664 lailla vakiinnutettiin, eikä tämä ajankohta ennen v. 1753 tapahtunutta gregoriaaniseen ajanlaskuun siirtymistä töiden kannalta ollutkaan liian varhainen. Mutta sen jälkeen se lankesi varsinkin sateisina ja myöhäisinä vuosina keskelle viljankorjuu? ja puintikiireitä, ja useiden talonpoikien tekemien anomusten ja pitkän asiasta käydyn väittelyn ja keskustelun tulos oli, että vihdoin v. 1816 siirryttiin nykyään käytännössä olevaan muuttopäivään, marraskuun ensimmäiseen. Pyhäinpäivänä eivät uudet palvelijat suinkaan vielä saapuneet taloon, vaikka vanhat silloin poistuivatkin. Välillä oli nimittäin i t t e v i i k k o, palkollisten vapaa-aika, joka käsitti vähintään marraskuun seitsemän ensimmäistä päivää, mutta saattoi, jos isännällä ja palkollisella oli hyvät välit, alkaa jo edellisenä sunnuntaina. Täksi ajaksi sai palkollinen evästä talosta, isot pääsinkaakut ja särvintäkin. Kun talo, jossa oli paljon palkollisia, näin viikon ajaksi kokonaan tyhjeni väestä, täytyi tärkeimpiin töihin hakea avuksi itsellisvaimoja. Mutta palkolliset kokoontuivat läksiäistansseihin ja pitivät hauskaa, kun heillä kerrankin oli vapaata."
.

Puoliso: Vihitty 26.12. 1805 Tyrväntö Liisa (Elisabet) Simontytär Girs , Itsellinen, syntynyt 2.8. 1786 Tyrväntö,Suontaka,Someroja, kuollut 16.8. 1852 Sääksmäki,Jutikkala, haudattu 22.8. 1852 Sääksmäki,Jutikkala. Tyrväntö Suontaka Somerojan torppa (TK 229) gift med betianten å Lahdentaka Eric Sund. Muutti Suontaan Somerojan torpasta Sääksmäelle vuonna 1807. Perässä muutti myös sisarensa Annastiina, joka avioituu Jutikkalan torpparin Erkki Martinpoika Ilomäen kanssa, perheet olivat kiinteässä yhteydessä toisiin seuraavat kaksi sukupolvea mm kummeina toisensa lapsille vielä 1870-luvulla.
Kuollut rintatautiin 16.8.1852 rutiköyhänä, haudattu 1. soitolla ilmaiseksi. Kyrkoråds bästemmelse oct 1846-1847: mm. Jutikkala inh. hru Lisa Sund 20 kappaa.
Vanhemmat: Simo (Simon) Juhonpoika Girs, syntynyt 15.10. 1762 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, kuollut 19.8. 1846 Sääksmäki,Jutikkala ja Anna Pertintytär Lassila, syntynyt 24.10. 1762 Renko,Uusikylä,Lassila, kuollut 19.6. 1806 Tyrväntö,Suontaka,Someroja.

Lapset:
Eero Jussi (Eric Johan) Eeronpoika Sund , syntynyt 1.7. 1807 Sääksmäki,Voipaala, kastettu 2.7. 1807 Sääksmäki,Voipaala, kuollut 20.8. 1811 Sääksmäki,Jutikkala, kuolinsyy punatauti. Kummit: Luutnantti Odert Gripenberg, Auditeuren Isaac Sundvall, Hedda Gustaava Langensköld, neiti Greta Loviisa Gripenberg.
Kalle Kustaa (Carl Gustav) Eeronpoika Sund , syntynyt 10.9. 1809 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 2
Eero Jussi (Eric Johan) Eeronpoika Sund , syntynyt 28.1. 1812 Sääksmäki,Jutikkala. 1829 Munteen Lukon renki. Muutti Kalvolaan 03.01.1830 Sittalan Tulokkaan rengiksi.
1831 Orjanhirren Kyhkysen rengiksi. 4.1.1831 Venäjän armeijaan. Ainoa Sund sukuun kuuluva jonka kohtaloa ei ole pystytty selvittämään.
. Kummit: Yrjö Matinpoika Hietala, Kustaa Niilonpoika Saarikko, Maria Matintytär Hietala, Anna Pekantytär Hakamäki.
Matti (Matts) Eeronpoika Sund , syntynyt 21.9. 1815 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 3
Pietari Simo (Petter Simon) Eeronpoika Sund , syntynyt 9.1818 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 12
Anna Kaisa (Anna Catharina) Eerontytär Sund , syntynyt 11.7. 1822 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 5.8. 1824 Sääksmäki,Jutikkala, kuolinsyy punatauti. Kummit: Renki Juho Kallenpoika, piiat Hedvig Ulrika Jägeroos ja Anna Kristiina Blomqvist, Anna Kaisa Juhontytär Lahisten torpasta.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 2
II Kalle Kustaa (Carl Gustav) Eeronpoika Sund, (Taulusta 1) , Renki, syntynyt 10.9. 1809 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 3.8. 1832 Sääksmäki,Ritvala,Kaisti, haudattu 5.8. 1832 Sääksmäki,Ritvala, kuolinsyy tulirokko. Kuollut Alisen Ritvalan Sipilän renkinä. Muuttanut: Sääksmäelle Hämeenlinnasta 18.4.1829 Lahisiin sivulle 2.

Puoliso: Vihitty 27.12. 1829 Sääksmäki,Sillantaka,Seppälä Hedvig Elisabet Jussintytär , syntynyt 1802, kuollut 27.3. 1831 Sääksmäki,Ritvala,Yrjölä, haudattu 4.1. 1831 Sääksmäki,Ritvala,Yrjölä, kuolinsyy lapsivuode.
Vanhemmat: Jussi ja Maria Jussintytär Yli, syntynyt 1770, kuollut 13.10. 1842 Sääksmäki,Ritvala.

Lapset:
Kalle (Carl) Kallenpoika Sund , syntynyt 14.10. 1830 Sääksmäki,Sillantaka,Seppälä, kuollut 7.4. 1831 Sääksmäki,Ritvala,Yrjölä, haudattu 10.4. 1831 Sääksmäki,Ritvala, kuolinsyy tuntematon lastentauti. Kummit: Anna Mikontytär Kaisti, Anna Stina Erkintytär Moijanen, Aatami Kustaanpoika Vilonen.
Regina Kallentytär Sund , Piika, syntynyt 14.10. 1830 Sääksmäki,Sillantaka,Seppälä, kuollut 17.8. 1866 Sääksmäki,Huittula.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 3
II Matti (Matts) Eeronpoika Sund, (Taulusta 1) , Renki, renkivouti, itsellinen, syntynyt 21.9. 1815 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 27.6. 1854 Sääksmäki,Huittula,Saarela, haudattu 2.7. 1854 Sääksmäki,Huittula, kuolinsyy hukkui. Sääksmäelle 1834 Hämeenlinnasta, 1836 Ritvalan Vekassa, 1837 Jutikkalan Hietalassa, 1838 Voipaalassa, 1839 Huittulan Häkärlässä, 1840 Kantalassa, 1841 Jutikkalassa.
. Kummit: Kalvolan Orjanhirren Kyhkysestä vävy Antti Matinpoika ja vaimo Maria Lisa Juhontytär, Juho Juhonpoika. Kummeista päätellen kastettu Kalvolassa. Muuttanut: Sääksmäeltä 5.11.1841 Vanajaan, Hämeenlinnasta Huittulan Saarelaan 11.10.1846.

Puoliso: Vihitty 26.12. 1839 Sääksmäki Maija Liisa Beatantytär Silander , syntynyt 3.3. 1814 Sääksmäki,Muntee,Skyttälä, kuollut 19.2. 1878 Sääksmäki,Huittula, kuolinsyy vanhuus. Kummit: Skyttälän nuori emäntä Kaisa Juhontytär.
Vanhemmat: Matti Eeronpoika Silander, syntynyt 24.3. 1787 Sääksmäki,Huittula,Iso-Anttila, kuollut 14.2. 1851 Sääksmäki,Huittula ja Beata Juhontytär Skyttälä, syntynyt 26.10. 1786 Sääksmäki,Muntee,Skyttälä, kuollut 6.6. 1855 Sääksmäki,Huittula.

Lapset:
Eero (Eric) Matinpoika Sund , syntynyt 2.10. 1839 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 4
Maria Gustava Matintytär Silander , syntynyt 11.1. 1843 Vanaja,Kodjala,Annala. Tauluun 5
Heikki (Henric) Matinpoika Sund, Kaatinen , syntynyt 30.9. 1847 Sääksmäki,Huittula,Saarela. Tauluun 6
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 4
III Eero (Eric) Matinpoika Sund, (Taulusta 3) , Työmies, syntynyt 2.10. 1839 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 14.8. 1886 Tampere. Kummit: Greta Erkintytär Iso-Anttila, Matti Erkinpoika Seppälä, Anna Stina Simontytär, ja tytär Hedvig Ulrika Erkintytär.

Puoliso: Karoliina Selin , Tehtaantyöntekijä, syntynyt 20.1. 1838 Hämeenkyrö, kuollut 8.10. 1908 Tampere.

Lapset:
Kalle Kustaa (Carl Gustav) Eeronpoika Sund , syntynyt 15.8. 1862 Tampere, kuollut 18.1. 1863 Tampere.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 5
III Maria Gustava Matintytär Silander, (Taulusta 3) , Tehtaantyöntekijä, syntynyt 11.1. 1843 Vanaja,Kodjala,Annala, kuollut 16.7. 1875 Tampere.
. Kummit: Sp.torp. Antti Antinpoika ja vaimo Hedvig Erkintytär, suutari Kustaa Gråman ja räätälintytär Eeva Leena Lindholm. Muuttanut: Tampereelle 30.12.1856.

Puoliso: Vihitty 10.5. 1863 Tampere Antti (Anders) Aataminpoika Bärman , Tehtaantyöntekijä, syntynyt 3.7. 1829 Pirkkala,Matjala, kuollut 7.7. 1867 Tampere.
Äiti: Anna Heikintytär.

Lapset:
Maria Aurora Antintytär Barman , Tehtaantyönt, syntynyt 10.11. 1863 Tampere, kuollut 17.3. 1880 Tampere.
Antti (Anders) Antinpoika Barman , syntynyt 13.10. 1866 Tampere, kuollut 1.3. 1868 Tampere.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 6
III Heikki (Henric) Matinpoika Sund, Kaatinen, (Taulusta 3) , Torppari, syntynyt 30.9. 1847 Sääksmäki,Huittula,Saarela, kuollut 7.2. 1914 Sääksmäki,Ritvala,Ikonen. Ritvalan Laurilan renki, lampuoti Ritvalan Nikkilässä 1874-1878? ja talollinen 1878?-1879, Ali-Ritvalan Kaatisen torppari 1879-1899. 1899 alkaen Yli-Ritvalan Ikosen itsellinen.
. Kummit: Kalle Anttila ja vaimo Greta Erkintytär, Maria Fredrikintytär Saarela, Maria Juhontytär Ollila.

Puoliso: Vihitty 14.7. 1872 Sääksmäki,Ritvala Iida Henrika Kustaantytär Mattila , syntynyt 26.12. 1844 Sääksmäki,Kärjenniemi, kuollut 30.1. 1919 Sääksmäki,Ritvala,Ikonen.
Vanhemmat: Kustaa Heikki Emmanuelinpoika Yrjölä, syntynyt 17.7. 1813 Sääksmäki,Ritvala,Laurila, kuollut 28.8. 1887 Sääksmäki,Ritvala ja Maria Juhontytär Nissilä, syntynyt 29.8. 1815 Sääksmäki,Kärjenniemi,Nissilä, kuollut 27.5. 1854 Sääksmäki,Ritvala,Yrjölä.

Lapset:
Amanda Kustaava Heikintytär Sund , syntynyt 30.7. 1872 Sääksmäki,Ritvala,Mäki-Laurila. Tauluun 7
Iida Heikintytär Sund , syntynyt 28.9. 1874 Sääksmäki,Ritvala,Mäki-Laurila. Tauluun 8
Matilda Heikintytär Sund , syntynyt 21.8. 1877 Sääksmäki,Ritvala,Nikkilä. Tauluun 9
Heikki Heikinpoika Sund , syntynyt 4.4. 1880 Sääksmäki,Ritvala,Kaatinen, kuollut 11.9. 1880 Sääksmäki,Ritvala. Kummit: Antti Heikinpoika Pelto-Karppi ja vaimo Maria Juhontytär.
Hulda Maria Heikintytär Sund , syntynyt 16.9. 1881 Sääksmäki,Ritvala,Kaatinen. Tauluun 10
Heikki Iivari Heikinpoika Sund , syntynyt 22.8. 1886 Sääksmäki,Ritvala,Kaatinen. Tauluun 11
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 7
IV Amanda Kustaava Heikintytär Sund, (Taulusta 6) , syntynyt 30.7. 1872 Sääksmäki,Ritvala,Mäki-Laurila, kuollut 10.1. 1965 Tyrväntö. Muutti Hämeenlinnaan 6.11.1888.
. Kummit: Talollinen Heikki Juhonpoika Laurila, ja vaimo Henrika Juhontytär.

Puoliso: Vihitty 30.11. 1893 Tyrväntö Oskari Juhonpoika Keskinen , syntynyt 16.6. 1871 Tyrväntö,Lahdentaka, kuollut 11.1. 1924 Tyrväntö.
Vanhemmat: Juho Matinpoika Keskinen, syntynyt 21.2. 1834 Tyrväntö,Lahdentaka ja Vilhelmiina Kustaantytär Keskinen, syntynyt 27.2. 1831 Tyrväntö,Lahdentaka.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 8
IV Iida Heikintytär Sund, (Taulusta 6) , syntynyt 28.9. 1874 Sääksmäki,Ritvala,Mäki-Laurila, kuollut 13.9. 1909 Sääksmäki,Ritvala,Ikonen. Kummit: Lampuoti Heikki Heikinpoika Vanhala ja vaimo Erika Kustaantytär, talollisenpoika Emil Kustaanpoika Mattila.

Puoliso: Aukusti Elo, Eskolin , syntynyt 21.1. 1866 Pälkäne.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 9
IV Matilda Heikintytär Sund, (Taulusta 6) , syntynyt 21.8. 1877 Sääksmäki,Ritvala,Nikkilä, kuollut 20.10. 1953 Valkeakoski. Syntymätieto: Isä Nikkilän isäntä Heikki Matinpoika Sund.
1897 Ali-Ritvalan Iso-Eerolan piika, 1898 Linnaisten Leitsan piika, 1899 Huittulan, Vähä-Anttilan piika, 1900 Ritvalan Iso-Eerolan piika, 1905 Pälkäneelle, 1906 Valkeakoskella.
. Kummit: Kalle Kustaanpoika Mattila ja vaimo Karoliina Juhontytär.

Puoliso: Vihitty 19.2. 1905 Sääksmäki,Ritvala Oskari Kustaanpoika Nieminen , Työmies, torppari Pälkäneen Harhalassa, syntynyt 20.9. 1874 Pälkäne, kuollut 6.3. 1960 Valkeakoski.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 10
IV Hulda Maria Heikintytär Sund, (Taulusta 6) , syntynyt 16.9. 1881 Sääksmäki,Ritvala,Kaatinen, kuollut 4.5. 1951 Sääksmäki. Muutti Hämeenlinnaan 27.11.1904.
Syntymätieto isä Heikki Matinpoika Kaatinen.

Puoliso: Vihitty 30.8. 1903 Sääksmäki Valfrid Juhonpoika Helander , syntynyt 2.12. 1876 Sääksmäki, kuollut 8.6. 1944 Sääksmäki,Maatiala.
Vanhemmat: Juho Kustaa Johannanpoika Helander, syntynyt 10.3. 1838 Sääksmäki,Ritvala,Laurila ja Vilhelmiina Topintytär Roisma, syntynyt 9.8. 1836 Lempäälä.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 11
IV Heikki Iivari Heikinpoika Sund, (Taulusta 6) , syntynyt 22.8. 1886 Sääksmäki,Ritvala,Kaatinen, kuollut 15.5. 1969 Sääksmäki. Kummit: Talollinen Heikki Karppi Ritvalasta ja vaimo Maija Antintytär. Torpparin vaimo Senobia Martintytär Karpilta.

Puoliso: Vihitty 26.12. 1912 Sääksmäki Amanda Mikontytär Laaksolampi , syntynyt 18.9. 1885 Kurikka, kuollut 18.12. 1963 Sääksmäki.
Vanhemmat: Mikki Iisakinpoika Laaksolampi, syntynyt 7.10. 1860 Teuva ja Anna-Liisa Jaakontytär, syntynyt 20.11. 1863 Jurva.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 12
II Pietari Simo (Petter Simon) Eeronpoika Sund, (Taulusta 1) , Muonatorppari, syntynyt 9.1818 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 25.5. 1858 Sääksmäki,Jutikkala. Syntynyt syyskuussa 1818, ei historian kirjoissa, vain rippikirjoissa. Muutti 1835 Ritvalan Laurilan torppaan, oli siellä vuoden. Akaassa vuonna 1840 Sotkian Seppälän renkivoutina. Palasi takaisin Jutikkalaan 22.9.1840. 1843 Pappilan muonatorppari. Jutikkalan muonarenki ja -torppari koko muun ikänsä. Kuoli kohtaukseen (slag) 25.5.1858.

1. puoliso: Hedvig Yrjöntytär Äijälä , Alisen Ritvalan itsellinen, syntynyt 14.4. 1809 Sääksmäki,Maatiala,Äijälä, kuollut 5.6. 1872 Sääksmäki,Kärjenniemi, kuolinsyy kohtaus. Muuttanut: Ritvalasta 1872 sivulle 281 Kärjenniemen itsellisiin.
Vanhemmat: Yrjö (Jöran) Juhonpoika Äijälä, syntynyt 1.1. 1761 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 24.11. 1825 Sääksmäki,Maatiala ja Elisabet Juhontytär Onnela, syntynyt 23.1. 1771 Sääksmäki,Muntee,Onnela.

Lapset:
Pietari (Petter) Hedviginpoika Sund, Pietarinpoika , syntynyt 25.4. 1836 Sääksmäki,Ritvala,Kaisti. Tauluun 13
2. puoliso: Vihitty 29.3. 1843 Sääksmäki Beata Stina Matintytär Siivola , Itsellinen, syntynyt 27.10. 1817 Kalvola,Paakkonen, kuollut 25.12. 1867 Sääksmäki,Jutikkala. Haudattu 1867 ilmaiseksi, kuolinsyy tyvär ?.
Vanhemmat: Matti (Matts) Matinpoika Siivola, syntynyt 11.7. 1791 Kalvola,Kutila,Kankaanpää, kuollut 6.6. 1864 Sääksmäki,Muntee,Onnela ja Beata Martintytär Kirkkomäki, syntynyt 1.7. 1793 Kalvola,Kirkkomäki, kuollut 18.4. 1868 Sääksmäki,Muntee,Onnela.
Lapset:
Pietari (Petter) Pietarinpoika Sund , syntynyt 30.11. 1842 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 15
Kustaa Adolf (Gustav Adolf) Pietarinpoika Sund , syntynyt 30.8. 1844 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 22
Ulrika Maria Pietarintytär Sund , syntynyt 15.7. 1846 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 24
Beata Vilhelmiina Pietarintytär Sund , syntynyt 26.5. 1848 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 25
Anna Loviisa Pietarintytär Sund , syntynyt 26.4. 1850 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 19.8. 1850 Sääksmäki,Jutikkala, haudattu 25.8. 1850 Sääksmäki,Jutikkala, kuolinsyy ilmoittamaton tauti. Kummit: Torppari Kustaa Eliaanpoika Markkula ja Vaimo Loviisa Heikintytär, muonatorppari Elias Matinpoika Saarikko.
Fredrik Elias Pietarinpoika Sund , syntynyt 2.10. 1851 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 28.7. 1853 Sääksmäki,Jutikkala, haudattu 8.8. 1853 Sääksmäki,Jutikkala, kuolinsyy kuristustauti. Kummit: Hedvig Schrey, vouti Juho ja vaimonsa Maria, piika Loviisa Lindroos.
Jussi Fredrik (Johan Fredrik) Pietarinpoika Sund , syntynyt 30.3. 1855 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 14.8. 1855 Sääksmäki,Jutikkala, haudattu 19.8. 1855 Sääksmäki,Jutikkala, kuolinsyy tuhkarokko. Kummit: Muonatorppari Juho Fredrik Heikinpoika, Anna Stina Simontytär Ottila, muonatorpparin vaimo Gustaava Juhontytär.
Matti (Matts) Pietarinpoika Sund , syntynyt 20.9. 1856 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 26
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 13
III Pietari (Petter) Hedviginpoika Sund, Pietarinpoika, (Taulusta 12) , Renki, syntynyt 25.4. 1836 Sääksmäki,Ritvala,Kaisti, kuollut 27.6. 1895 Sääksmäki,Rytiä,Knuutila. Sääksmäen pitäjän kunnalliskokous 2.1.1894: Vaivaisapua mm Rytiälä Knuutila Petter Sund (Porttila) Rukiita 2 hl 50 ltr. Lasten syntymätiedossa esim 1883 Pietari Pietarinpoika Sund. Kummit: Johan Gadda, Kaisa Mikontytär, Brita Liisa Juhontytär Berg. Muuttanut: Ritvalasta 1852 sivulta 517 sivule 465 Oikosen rengiksi (Petter Heddasson Sund), 1853 sivulle 372 Vallon Uotilan rengiksi, 1854 sivulle 411 Salon Hinkan rengiksi. 1856 sivulle 319 (Petter Sund) Lantoisten Penttilän rengiksi, 1858 sivulle 242 Mudin Mikkolan rengiksi, 1860 sivulle 249 Poukkalan Molkan rengiksi, 1862 sivulle 253 Talolan Pöpön rengiksi. 1864 sivulle 233 Poukkalan Uotilan rengiksi, 1865 sivulle 211 Ylenjoen Maijalan rengiksi, 1866 sivulle 242 Talolan Mattilan rengiksi, 1868 sivulle 390 Valkeakosken Sorrin rengiksi, 1869 sivulle 205 Rytiän Rottalan rengiksi.

Puoliso: Vihitty 8.7. 1878 Sääksmäki Iida Maria Kustaantytär Rottala , syntynyt 11.1. 1849 Sääksmäki,Rytiä, kuollut 20.9. 1936 Lappeenranta.
Vanhemmat: Kustaa Jaakonpoika Rottala, syntynyt 4.2. 1801 Sääksmäki,Rytiälä, kuollut 23.10. 1879 Sääksmäki,Rytiä ja Maria Samuelintytär, syntynyt 4.10. 1805 Jalasjärvi, kuollut 22.6. 1881 Sääksmäki,Rytiä.

Lapset:
Eemeli (Emil) Pietarinpoika Sund , syntynyt 10.12. 1878 Sääksmäki,Rytiä, kuollut 21.3. 1881 Sääksmäki,Rytiä. Kummit: Kaarle Erkinpoika Rottala ja vaimo Anna Kaisa Akselintytär, Iida Kaarlentytär Mattila.
Johannes Pietarinpoika Sund , syntynyt 10.12. 1878 Sääksmäki,Rytiä, kuollut 12.4. 1887 Sääksmäki. Kummit: Kaarle Erkinpoika Rottala ja vaimo Anna Kaisa Akselintytär, Iida Kaarlentytär Mattila.
Pietari (Petter) Pietarinpoika Niemi , Renki, syntynyt 12.9. 1880 Sääksmäki,Rytiä. Itsellinen Petteri Petterinpoika Sund Liuttulasta tuomittu sakkoihin v 1904 syynä luvaton paloviinan myynti ja väärä ilmianto. Kummit: Juho Samulinpoika ja Karoliina Mikontytär.
.
Eemeli (Emil) Pietarinpoika Sund , Renki, syntynyt 21.7. 1883 Sääksmäki,Rytiä. Kummit: Talolan itsellinen Juho Samulinpoika ja vaimonsa Amanda Heikintytär.
Iida Maria Pietarintytär Sund , Piika, syntynyt 8.4. 1887 Sääksmäki,Rytiä. Kummit: Talollinen Kalle Ulrik Rottala ja itsellisenvaimo Maria Karoliina Vilhelmintytär.
Aukusti Pietarinpoika Sund , syntynyt 9.1. 1890 Sääksmäki,Rytiä. Tauluun 14
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 14
IV Aukusti Pietarinpoika Sund, (Taulusta 13) , Työmies, syntynyt 9.1. 1890 Sääksmäki,Rytiä. Kummit: Itsellinen Fredrik Kristianinpoika Talolan Pöpöltä ja itsellisen vaimo Maria Vilhelmintytär Knuutilta.

Puoliso: Hilja Maria Koskinen , syntynyt 1.12. 1888 Parkano.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 15
III Pietari (Petter) Pietarinpoika Sund, (Taulusta 12) , Renki, syntynyt 30.11. 1842 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 6.11. 1921 Sääksmäki,Maatiala,Äijälä. Avioton. Saarikon torpassa 1862 renkinä. 1863 Tuomola, 1865 Såhlberg. 1866 Linnaisiin, 1875 takaisin Såhlbergiin. Ollut Liuttulan renkinä. Sakotettu paloviinan myynnistä ja väärästä ilmiannosta. Kummit: Jutikkalan Ottilan torppari Juho Simonpoika, Anna Stina Aatamintytär. Jutikkalan renki Elias Matinpoika Saarikko (=setänsä).

Puoliso: Vihitty 25.3. 1865 Sääksmäki Riikka (Ulrika) Antintytär Korela , syntynyt 7.3. 1840 Sääksmäki,Metsä-Paavola,Korela. Kummit: Metsä-Paavolan isäntä Matti Matinpoika ja vaimo Eeva Liisa Kristianintytär Stjernroos, Såhlbergin Merimäen torppari Elias Aataminpoika.
Vanhemmat: Antti Samuelinpoika Korela, Korpela, syntynyt 16.7. 1805 Sääksmäki,Sillantaka ja Maria Jaakontytär, syntynyt 11.2. 1805 Sääksmäki,Ikkala.

Lapset:
Jussi Kustaa (Johan Gustav) Pietarinpoika Salmi , syntynyt 4.2. 1865 Sääksmäki,Sohlberg. Tauluun 16
Vihtori (Viktor) Pietarinpoika Sund , syntynyt 27.6. 1866 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 27.6. 1866 Sääksmäki,Sohlberg. Kummit: Pitäjänsuutari Heikki Lundan, itsellisenvaimo Maria Korpela, muonatorpparinvaimo Johanna Kustaantytär, ja tytär Eeva Stina Matintytär.
Amanda Pietarintytär Sund , syntynyt 9.10. 1867 Sääksmäki,Sohlberg. Tauluun 17
Kalle Oskari (Carl Oskar) Pietarinpoika Ojala , syntynyt 22.2. 1871 Sääksmäki,Tarttila,Paasia. Tauluun 18
Vihtori (Viktor) Pietarinpoika Sund , syntynyt 29.12. 1873 Sääksmäki,Tarttila,Kiutta. Tauluun 19
Heikki (Henrik) Pietarinpoika Salmi , syntynyt 9.5. 1876 Sääksmäki,Sohlberg. Tauluun 20
Aleksandra Wilhelmiina Pietarintytär Salmio , syntynyt 5.5. 1883 Sääksmäki,Sohlberg. Tauluun 21
Väinö Pietarinpoika Sund , syntynyt 18.2. 1881 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 11.5. 1881 Sääksmäki,Sohlberg. Kuollut 1881 tuhkarokkoon.
. Kummit: Itsellinen Juho Kujala Linnaisista ja vaimo Vilhelmiina Petterintytär ja Amanda Kaarlentytär Vilpas.
Jussi Pietari (Johan Petter) Pietarinpoika Sund , syntynyt 18.2. 1881 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 22.5. 1882 Sääksmäki,Sohlberg. Kummit: Itsellinen Juho Kujala Linnaisista ja vaimo Vilhelmiina Petterintytär ja Amanda Kaarlentytär Vilpas.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 16
IV Jussi Kustaa (Johan Gustav) Pietarinpoika Salmi, (Taulusta 15) , Asutustilallinen, syntynyt 4.2. 1865 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 1.6. 1927 Kalvola. Vihittäessä 12.12.1896 Såhlbergilla renkinä, vaimo saman talon piika. 1885 Linnaisten Kokkilassa, 1887 alkaen Såhlbergilla, 1890 alkaen Maatialan Äijälässä. Muutti perheineen Kalvolaan 5.10.1904. Ensin renkinä Taljalan eri taloissa, myöhemmin asutustilallinen Kotimäki -nimisellä Salmen asutustilalla. Kummit: Erkki Erkinpoika Tuomola ja vaimo Hedda Aatamintytär, muonatorppari Juho Markkula.

Puoliso: Vihitty 28.12. 1891 Sääksmäki,Sohlberg Erika Josefiina Antintytär Jokela , Piika, syntynyt 14.12. 1863 Sääksmäki,Maatiala,Kulo,Päiväniemi, kuollut 22.6. 1931 Kalvola. Vihittäessä 12.12.1896 Såhlbergilla piikana.
Vanhemmat: Antti Antinpoika Jokela, Päiväniemi, syntynyt 29.8. 1830 Sääksmäki,Maatiala ja Erika Juhontytär Päiväniemi, syntynyt 10.7. 1838 Sääksmäki,Maatiala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 17
IV Amanda Pietarintytär Sund, (Taulusta 15) , Piika, syntynyt 9.10. 1867 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 17.6. 1943 Sääksmäki,Sohlberg,Kujala. Kunnalliskodinkodin hoidokkiluettelo 1943, nro 50: Sund Manda, leski(yliviivattu), naimaton, s. Kuurila, syy sairaus ja vanhuus, tullut 14.6.1943, kuoli 17.6.1943. Kummit: Muonatorpparinvaimo Eeva Stina Matintytär, ja Loviisa Iisakintytär. Muuttanut: Muutti Kalvolaan 13.11.1887 Keikkalan Hommosen piiaksi, takaisin samana vuonna. Akaaseen 21.11.1892.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 18
IV Kalle Oskari (Carl Oskar) Pietarinpoika Ojala, (Taulusta 15) , Renki, syntynyt 22.2. 1871 Sääksmäki,Tarttila,Paasia, kuollut 7.7. 1932 Akaa,Kurisjärvi. Hautakivessä myös Katri Johanna Salonen s. 2.11.1906, k. 31.12.1959.
. Kummit: Kustaa Heikinpoika Paasia, renki Juho Fredrik Heikinpoika, Albertiina Kustaava Jahn. Muuttanut: 9.11.1891 Kylmäkoskelle.

Puoliso: Vihitty 20.10. 1895 Akaa Vilhelmiina Aliina Kallentytär Enbäck , syntynyt 15.4. 1876 Akaa,Käyrälä,Vähä-Mikkola, kuollut 21.5. 1960 Akaa. Kummit: Valkaman isäntä Antti Antinpoika ja vaimonsa Maria Loviisa Abrahamintytär.
Vanhemmat: Kalle (Carl) Antinpoika Enbäck, syntynyt 28.6. 1835 Akaa,Hautaa,Jaarikka, kuollut 2.1. 1900 Akaa ja Karoliina Kustaantytär Kivelä, syntynyt 5.10. 1838 Akaa,Rossi,Kannisto, kuollut 5.11. 1918 Akaa.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 19
IV Vihtori (Viktor) Pietarinpoika Sund, (Taulusta 15) , Renki, syntynyt 29.12. 1873 Sääksmäki,Tarttila,Kiutta. Kummit: Rengin vaimo Maija Stina Juhontytär, Vilhelmiina Jeremiaantytär Kiutalta. Muuttanut: Hattulaan 28.12.1899 Pelkolan Rantalaan. Hauholle 15.12.1900.

Puoliso: Vihitty 26.4. 1903 Hauho Iida Mikontytär Heinonen , syntynyt 4.11. 1852 Hauho.
Vanhemmat: Mikko Matinpoika ja Kreetta Antintytär.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 20
IV Heikki (Henrik) Pietarinpoika Salmi, (Taulusta 15) , Renki, syntynyt 9.5. 1876 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 12.6. 1918 Hämeenlinna. Kummit: Linnaisten itsellinen Vilhelmiina Sund, Såhlbergin renki Matti Sund ja piika Amanda Iisakintytär. Muuttanut: Akaaseen 8.12.1903 Toijalan Jokelan rengiksi, takaisin Sääksmäelle 1904. Kävi Kalvolassa 1896. 1896 Taljalan Sipilän renki, 1898 Pappilan renki, 1899 Heinun Saaren renki, 1.11.1900 Sääksmäelle.
.

Puoliso: Vihitty 28.4. 1907 Hattula Iida Matilda Salonen , syntynyt 17.11. 1872 Hämeenlinna, kuollut 26.7. 1941 Hämeenlinna.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 21
IV Aleksandra Wilhelmiina Pietarintytär Salmio, (Taulusta 15) , Piika, syntynyt 5.5. 1883 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 29.5. 1948 Hattula. Kummit: Såhlbergin renki Matti Sund ja vaimo Amanda Iisakintytär ja itsellisen vaimo Vilhlemiina Pietarintytär Sund. Muuttanut: Kylmäkoskelle 4.11.1904.

Puoliso: Vihitty 18.7. 1909 Hämeenlinna Juho Aukusti Virta , Työmies, syntynyt 12.8. 1873 Tammela, kuollut 16.12. 1921 Hattula.
Vanhemmat: Salomon Juhonpoika Johansson, Tekkala, syntynyt 20.5. 1843 Urjala,Kokko, kuollut 10.5. 1911 Tammela ja Kaisa Aarontytär Keinukangas, syntynyt 14.11. 1848 Urjala, kuollut 18.4. 1920 Forssa.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 22
III Kustaa Adolf (Gustav Adolf) Pietarinpoika Sund, (Taulusta 12) , Itsellinen, syntynyt 30.8. 1844 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 1.7. 1900 Sääksmäki,Elsola. Mudin Mikkolassa, Koivunportaassa 1873, 1877 Linnaisten Elsolassa. Renki Kustaa Adolf Sund Linnaisista sakotettu 1872 valehtelusta ja sapattirauhan rikkomisesta, 1862 Tarttilan itsellisenä. Ainakin 1860-1862 suutarin opissa Tarttilassa pitäjänsuutari Henrik Lundanilla. Kummit: Lukkari J.G. Hellsten, Jutikkalan muonatorppari Erkki Martinpoika Ilomäki ja vaimo Anna Simontytär Girs.

1. puoliso: Vihitty 26.12. 1872 Sääksmäki Henrika Juhontytär Kapakka , syntynyt 24.1. 1841 Sääksmäki,Uittamo,Kapakka, kuollut 11.3. 1883 Sääksmäki,Linnainen,Elsoila. Kummit: Tarttilasta puuseppä Matti Petterqvist ja vaimo Johanna Joosepintytär, Yli-Veurun isäntä Antti Matinpoika, suutarin vaimo Ulla Villberg.
Vanhemmat: Juho Gabrielinpoika Kapakka, syntynyt 24.11. 1797 Hauho,Okerla,Mattila ja Hedvig Kallentytär, syntynyt 1802 Hauho,Okerla.

Lapset:
Jussi Kustaa Kustaanpoika Sund , Renki, syntynyt 16.12. 1873 Sääksmäki,Taloila,Mattila, kuollut 11.8. 1950 Sääksmäki,Kemmola. Viljo Uittamo (s. 1898): Kaikuja Linnaisista II ja vähän muualtakin. Linnaisissa 12.12.1979.
"Sunti Kustaa, jota myös Rettu Kustaaksi kutsuttiin, oli aikoinaan kyläläisten hyvin tuntema, erikoislaatuinen persoonallisuus. Hänen oikea sukunimensä oli Sund. Hänen nuorempi veljensä Väinö, otti suurena sukunimen muuttovuonna vuosisadan alussa
sukunimekseen Salo. Kustaa oli olemukseltaan ja vallankin vaatetukseltaan, jonkin verran poikkeava muista ihmisistä, että hän sen perusteella sai sen Rettu lisäkkeen nimensä yhteyteen. Hän sai sen lisän jo aivan nuorena, joten hän on ollut saman tyylinen pukeutumiseltaan koko ikänsä. Yhden kerran on Kustaalla ollut oikein mitan mukaan tehty puku. Hän oli aivan nuorena ollut jonkin aikaa Santilla päiväpoikana ja talon isäntäväki oli teettänyt hänelle Maatialan kraatarilla puvun. Se olikin Kustaan ensimmäinen ja viimeinen mittapuku. Hän käytti yleensä samoja vaatteita niin kauan kun ne kestivät joten kuten. Sitten hän kävi Hämeenlinnan narikasta tai jostain vanhojen vaatteiden kaupasta ostamassa toiset tilalle. Takki saattoi olla ja useimmin olikin toista väriä kun housut. Mallilla ja kuosilla ei ollut mitään väliä, pääasia oli, että ne olivat mahdollisimman vahvaa kangasta ja väljät. Hän hankki elantonsa etupäässä lastaustöissä, en muista häntä muissa töissä nähdeenikään. Kuurilasta lähetettiin vuosikymmenien aikana, ennen kuorma-autoliikenteen aikaa, paljon puutavaraa. Meni lautaa, lankkua, halkoja, paperipuuta ja tukkeja. Tukkeja hän ei tiettävästi koskaan lastannut, mutta kyllä kaikkia muita. Ensimmäisen maailmansodan ja sen jälkeisinä vuosina, lähetettiin Kuurilasta erittäin paljon halkoja, etupäässä Helsinkiin. Oli
parhaina talvina kolmekinsataa hevosta halkoja metsistä asemalle ajamassa. Silloin riitti Kustaallekin työtä. Vähitellen halon ajo väheni, mutta tilalle alkoi tulla paperipuuta ja niin piisasi lastoota. Alkoi tulla sitten sellaiset ajat, että ajot vähenivät ja samoin lastaukset. Jos ei ollut lastoota piti Kustaa rokulia, ei hän muita töitä tehnyt. Asemalle pysähtyi silloin vielä monta henkilöjunaa päivittäin. Kustaa kävi melkein joka junalla, paitsi ei yöjunalla, eihän hänellä ollut matkaa laiturille pirtiltään kuin satakunta metriä. Häntä alettiin kutsua asemapoliisiksi ja muutaman vuoden kuluttua hänet korotettiin
asemakomisaarioksi. Eräs matkustaja meni kerran kysymään häneltä jotain junien kulusta. Kustaa vastasi "junia menee, että niin, menee pikajunia ja postijunia, että kyllä". Kysyjä ei tullut hullua hurskaammaksi, onneksi sattui asemamies tulemaan laiturille ja siltä hän sai haluamansa tiedot. Yhden kesä 1920-luvun alkupuolella Kustaa oli ratatöissä. Liekö se työ ollut liian raskasta tai liian säännöllistä, toista kertaa ei hän siihen hommaan ryhtynyt. Ratatyöläisille kuului ja tietysti kuuluu vieläkin, saada yksi vapaalippu rautateillä, sekä meno että paluu johonkin haluamaansa paikkaan. Kustaa valitsi sellaisen rengasmatkan. Se alkoi Kuurilasta ja kulki Tampereen, Haapamäen, Jyväskylän, Savonlinnan, Viipurin, Kouvolan ja Riihimäen kautta
takaisin Kuurilaan. Hän teki matkan yhdessä veljensä Väinön kanssa. Väinö oli ratatöissä eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Väinö teki matkan joka vuosi, millon minnekin, useimmin Helsinkiin. Hän kertoili mielellään näistä matkoistaan. Isännäksi ne minua siellä matkoilla tavallisesti kutsuvat, kertoili Väinö. Mutta kerran hänenkin arvonsa nousi vallan arvaamattomasti. Hän oli sillä kerralla käynyt Kajaanissa ja oli jo paluumatkalla. Jossakin Iisalmen kohdalla Savon ukot keskustelivat vaunussa kovasti rautatieasioista, se oli siihen aikaan kun Iisalmen Ylivieskan rata oli juuri tekeillä. Aikansa kuunneltuaan Väinökin yhtyi keskusteluun, niin hyvällä menestyksellä, että joku keskustelukumppani oli tokaissut, "työ aiattekin olla asemapäällikkö". No kyllä Väinö paljon rautatiestä tiesikin, vallankin, jos vertasi niitä Kustaan tietoihin, joka tiesi vain, junia menee, että niin. Siittä yhteisestä rengasmatkasta Kustaan kanssa, Väinö kertoi mm., että ensimmäinen pysähdyspaikka oli Jyväskylä. He menivät yhdestä matkustajakodista kysymään vapaata huonetta. Siellä ei ollut, mutta seuraavasta paikasta he saivat kahden hengen huoneen. Siellä oli, kuten asiaan kuuluu, sängyissä 2 lakanaa. Veljekset eivät olleet koskaan nukkuneet kahden lakanan välissä, eivät myöhemminkään, eivätkä nukkuneet silloinkaan. Väinö kertoi, että kun tuli maatamenon aika, he vetivät saappaat ja jalkarätit jaloistaan, ottivat takin päältään ja oikaisivat peiton päälle. Takki vedettiin hartioiden suojaksi ja hyvin he siinä nukkuivat, ei tarvinnut pelätä, että lakanat olisivat likaantuneet. 20-luvun alussa, Kustaa sai hommattua itselleen pienen pirtin, aseman halkotornin välittömässä läheisyydessä, Sääksmäen ja Kalvolan rajalla. Pirtti oli kyllä Kalvolan puolella, mutta kyllä Kustaa aina sääksmäkeläiseksi katsottiin. Sääksmäellä hän oli sekä kirkon- että henkikirjoissa ja Sääksmäen kunnalliskodissa hän sitten aikanaan kuolikin. Pirtti oli pieni alaltaan, korkeintaan kolme kertaa kolme metriä. Mitään ulkorakennusta, käymälää tai kaivoa ei ollut. Pieni ulkoeteinen toimi samalla puusuojana. Sisällä oli kyllä muurattu tulisija, mutta se oli sellainen, että savu ja lämpö nousivat suoraan taivaalle, mitään hellaa ei ollut. Kalustona oli sänkypahanen, pöytä jonka alaosassa oli kaappi, sekä pari tuolia. Pöytäkaapissa säilytettiin luultavasti ruokatavaroita ja siellä oli luultavasti myös keitto- ja ruokailuvälineet. Pirtti oli kylmä ja vetoinen ja tuskin sitä sellaisella lämmityslaitteella olisi lämpimänä saanut pysymäänkään. Kylmällä aikaa kovempien pakkasten aikaan, vesi jäätyi yöllä ämpärissä, vaikka ämpäri oli tuolilla. Minun kertomani koskee aikaa ennen vuotta 1928, enkä tiedä, tehtiinkö rakennuksessa myöhemmin joitakin korjauksia ja parannuksia. Vanhennuttuaan sai Kustaa kunnalta määrätyn kuukausiavustuksen, mutta lopulta hänet täytyi siirtää Kemmolaan. (Kunnalliskodin hoidokkiluettelo v. 1950 nro 20 Sund Kustaa, s. 16.12.1873 Sääksmäki, työmies, syy vanhuus, tuli 23.12.1946, kuoli 11.8.1950). Hän ei olisi millään lähtenyt kotoaan, tulee junaakin ikävä, oli Kustaa mm. sanonut. Kustaasta ja hänen elämästään, voisi kirjoittaa vielä paljonkin, mutta kai tässä nyt yhtä rettua on jo tullut tarpeeksi joten jääköön, kukapa sellaisesta voisi kiinnostunut olla." ?!. Kummit: Talollinen Juho Kustaa Juhonpoika Mattila, toisen Mattilan emäntä Ulla Maija Simontytär Mattila.
Matti Kustaanpoika Sund , syntynyt 2.11. 1876 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 1876 Sääksmäki. Kummit: Muonarenki Kalle Kustaanpoika ja vaimo Vilhelmiina Aatamintytär, Maria Juhontytär.
Heikki Kustaanpoika Sund , syntynyt 2.11. 1876 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 1876 Sääksmäki. Kummit: Muonarenki Kalle Kustaanpoika ja vaimo Vilhelmiina Aatamintytär, Maria Juhontytär.
August Kustaanpoika Sund , syntynyt 1.10. 1878 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 14.12. 1878 Sääksmäki,Sohlberg. Kummit: Muonatorppari Kalle Kustaa Kustaanpoika, piika Amanda Antintytär, itsellinen Maria Iisakintytär.
Hilda Maria Kustaantytär Sund , syntynyt 16.11. 1879 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 1.3. 1881 Sääksmäki,Sohlberg. Kummit: Heikki Heikinpoika ja vaimo Vilhelmiina Petterintytär ja Såhlbergin renki Matti Sund.
Matti Väinö Kustaanpoika Salo , syntynyt 24.2. 1881 Sääksmäki,Linnainen,Elsoila. Tauluun 23
2. puoliso: Vihitty 20.10. 1883 Sääksmäki Amanda Karoliina Kallentytär Savikko , Itsellinen, syntynyt 17.11. 1840 Akaa,Pappila.
Vanhemmat: Kalle Juhonpoika Savikko, syntynyt 13.5. 1789 Akaa,Rättö, kuollut 31.7. 1859 Akaa,Pappila,Savikko ja Liisa Juhontytär Mattila, syntynyt 14.3. 1793 Akaa,Pätsiniemi.
Lapset:
Hilma Maria Kustaantytär Sund , syntynyt 23.12. 1884 Sääksmäki,Linnainen,Elsoila, kuollut 1888 Sääksmäki. Kummit: Itsellinen Juho Kujala ja vaimo Vilhelmiina Pietarintytär.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 23
IV Matti Väinö Kustaanpoika Salo, (Taulusta 22) , Ratatyömies, syntynyt 24.2. 1881 Sääksmäki,Linnainen,Elsoila, kuollut 14.12. 1961 Sääksmäki,Linnainen. Kummit: Itsellinen Juho Kujala ja vaimonsa Vilhelmiina Pietarintytär sekä Elsolan piika Vilhelmiina Antintytär.

Puoliso: Vilhelmiina Topiaantytär Gröndahl , syntynyt 2.12. 1871 Punkalaidun.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 24
III Ulrika Maria Pietarintytär Sund, (Taulusta 12) , Piika, syntynyt 15.7. 1846 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 14.3. 1925 Hämeenlinna. 1861 Lahisten Katerin torpassa, 1862 Tarttilan Sakasella. Muutti Hämeenlinnaan 28.10.1868. Hämeenlinnassa sakotettu viinanmyynnistä. Vihitty: 13.9.1873 Hämeenlinnan kaupunkiseurakunnassa Permitterade soldaten ifrån Onega regementen Prokopij Michailoff och qv. person Ulla Maria Pettersdotter Sund 2_ne ogifta wigde hos och af J.W. Borsman. Kummit: Erkki Martinpoika Ilomäki ja vaimonsa Anna Simontytär Girs.

Puoliso: Vihitty 13.9. 1873 Hämeenlinna,Kaupunki,Seurakunta Prokopij Michailoff , Sotilas. Sotilas Hämeenlinnassa Oneginin rykmentissä (Aunuksen rykmentti).

Lapset:
Juho Ullanpoika Sund , syntynyt 30.8. 1869 Sääksmäki, kuollut 6.2. 1871 Sääksmäki.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 25
III Beata Vilhelmiina Pietarintytär Sund, (Taulusta 12) , Piika, syntynyt 26.5. 1848 Sääksmäki,Jutikkala. Kummit: Ottilan torpparin vaimo Maria Pietarintytär ja poikansa Patrik Eliaksenpoika sekä
Ottilan torpasta Juho Vihtori ja Kaarle Juhonpoika.

Puoliso: Vihitty 7.12. 1873 Sääksmäki Juho Heikki Heikinpoika Kujala , Renki, syntynyt 24.2. 1841 Lempäälä,Kulju,Heikkilä. Kasvattina Hilja Sofia Tamminen os. Sund.
Vanhemmat: Heikki Heikinpoika Vilppula, syntynyt 14.10. 1808 Kalvola,Ahlajärvi ja Anna Stina Juhontytär Vilppula, syntynyt 12.8. 1812 Lempäälä,Kulju,Vilppula.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 26
III Matti (Matts) Pietarinpoika Sund, (Taulusta 12) , Muonarenki, syntynyt 20.9. 1856 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 16.6. 1885 Sääksmäki,Sohlberg, kuolinsyy Rintatauti. Vihitty 7.7.1877 Såhlbergin renki Matti Sund ja piika Amanda Iiisakintytär samasta paikasta. 1862 Jutikkalassa. Kuollut 16.6.1885 rintatautiin rutiköyhänä. Sääksmäen kunnallislautakunta 17.2.1885 § 5. Viljassa annettiin: mm. Sohlbergista Matti Pietarinpoika Sundille 1 tynnyri. Kummit: Jutikkalan muonatorppari Erkki Martinpoika Ilomäki ja vaimonsa Anna Simontytär eli isoäitinsä Liisa Simontyttären sisar ja tämän mies sekä näiden poika Tuomolan renki Erkki Juho Erkinpoika Ilomäki.

Puoliso: Vihitty 11.7. 1877 Sääksmäki,Sohlberg Amanda Iisakintytär Sillanpää , Itsellinen, syntynyt 24.12. 1858 Sääksmäki,Sohlberg,Sillanpää, kuollut 9.12. 1886 Sääksmäki,Sohlberg, kuolinsyy Ajetus. Vihittäessä 7.7.1877 Såhlbergin piika. Kuoli ajetukseen 9.1.1886. Sääksmäen pitäjän kunnallislautakunta 22.12.1886 Rauhalan kansakoululla: § 4. Väliapua tässä kokouksessa annettiin seuraaville vaivaisille: mm. Sohlbergista Amanda Sundin hautauskustannuksiin 10 markkaa. Kummit: Muonatorppari Juho Björk ja vaimonsa Amalia Lindell.
Vanhemmat: Juho Iisakki Iisakinpoika Sillanpää, syntynyt 3.2. 1827 Urjala,Välkkilä,Valkama, kuollut 12.7. 1868 Sääksmäki,Sohlberg,Sillanpää ja Anna Enokintytär Sukki, syntynyt 3.12. 1827 Kalvola,Lintumaa, kuollut 28.7. 1868 Sääksmäki,Sohlberg,Sillanpää.

Lapset:
Heikki Evert Matinpoika Karisalmi , syntynyt 3.8. 1877 Sääksmäki,Sohlberg. Tauluun 27
Väinö Matti Matinpoika Laine , syntynyt 13.2. 1881 Sääksmäki,Sohlberg. Tauluun 28
Hilja Sofia Matintytär Laine , syntynyt 26.6. 1884 Sääksmäki,Sohlberg. Tauluun 29
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 27
IV Heikki Evert Matinpoika Karisalmi, (Taulusta 26) , Maatyömies Sillantakana, syntynyt 3.8. 1877 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 18.5. 1953 Sääksmäki,Sillantaka,Karikko. Jäi täysorvoksi 1886 yhdessä kahden nuoremman sisaruksensa kanssa, sisaret ottivat käyttöön sukunimen Laine. Sääksmäen pitäjän kunnallislautakunta 31.12.1892: § 1. Alaikäiset, jotka hoidettavaksi on annettu siksi kunnes täyttävät 16 vuotta: mm. Sillantakaa Heikki Sund, hoitaja Kustaa Sillantaka, palkkio 8 markkaa.
Suomen Pyhäkouluyhdistyksen kunniajäsen. Kummit: Renki Petteri Sund, Maria Juhontytär, piiat Karoliina ja Ulrika Erkintytär Takala. Karoliina Heikin pojan Aaton tulevan puolison Irjan isoäiti. Ulrika Vilppaan suvun kantaäiti.

Puoliso: Vihitty 26.12. 1904 Sääksmäki Hilma Maria Kustaantytär Kari , syntynyt 22.3. 1874 Akaa,Lontila,Eerola, kuollut 18.5. 1959 Sääksmäki. Kummit: Torppari Kustaa Heikinpoika Korho, vaimonsa Kreetta Liisa Mikontytär ja torpparinpoika Aaron Heikinpoika Matomäki kaikki Kalvolasta.
Vanhemmat: Kustaa (Gustav) Aataminpoika Kari, syntynyt 28.5. 1844 Urjala,Pappila,Kivikaski, kuollut 5.6. 1915 Sääksmäki,Linnainen,Mäkelä ja Erika Karoliina Jussintytär Kari, Kaaro, syntynyt 23.4. 1853 Kalvola,Niemi, kuollut 3.11. 1906 Sääksmäki,Jutikkala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 28
IV Väinö Matti Matinpoika Laine, (Taulusta 26) , syntynyt 13.2. 1881 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 7.10. 1963 Sääksmäki. Sääksmäen pitäjän kunnallislautakunta 31.12.1892: § 1. Alaikäiset, jotka hoidettavaksi on annettu yhdeksi vuodeksi: mm. Linnaisista Väinö Sund, hoitaja Kustaa Leitsa, palkkio rukiita 1,66. Kummit: Maija Stina Juhontytär ja lapsen täti Linnaisten itsellisen vaimo Vilhelmiina Sund.

Puoliso: Vihitty 18.10. 1908 Sääksmäki Karoliina Kallentytär Valonen , syntynyt 23.3. 1887 Kalvola,Keikkala,Hommonen, kuollut 7.8. 1944 Sääksmäki.
Vanhemmat: Kalle Juhonpoika Kujala, syntynyt 9.5. 1864 Kalvola,Kutinen ja Matilda Fredrikintytär Helenius, syntynyt 26.6. 1867 Kalvola,Unonen.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 29
IV Hilja Sofia Matintytär Laine, (Taulusta 26) , Piika, syntynyt 26.6. 1884 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 15.2. 1953 Viiala. Sääksmäen pitäjän kunnallislautakunta 31.12.1892: § 1. Alaikäiset, jotka hoidettavaksi on annettu yhdeksi vuodeksi: mm. Linnaisista Hilja Sund, hoitaja Heikki Kustaa Kujala, palkkio rukiita 2,48. Kummit: Lapsen setä Petteri Petterinpoika Sund ja vaimonsa Ulla Antintytär (=Korela).

Puoliso: Vihitty 7.8. 1910 Sääksmäki Juho Antto Fransenpoika Tamminen , Renki, syntynyt 17.1. 1887 Tammela, kuollut 18.8. 1959 Viiala. 1913 Kalvolassa Keikkalan kylän Hommosella ja Tiitisellä.
1914 Keikkalan Kreijulan talon itsellinen.
1916 Sääksmäelle takaisin.
Höyrysahan työntekijä Viialassa.
Vanhemmat: Frans Vihtori Vihtorinpoika Tamminen, syntynyt 3.7. 1862 Urjala ja Vilhelmiina Enokintytär Hellsten, syntynyt 27.8. 1856 Sääksmäki,Huittula,Iso-Raija.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

| Alku | Henkilöluettelo sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
Taulu
Anna5
Anna-Liisa, s. 186311
Hedvig Elisabet, s. 18022
Hedvig, s. 180222
Jussi2
Kreetta19
Maria, s. 180515
Maria, s. 180513
Mikko19
BSukunimi-hakemisto
Barman Antti (Anders), s. 18665
Barman Maria Aurora, s. 18635
Bärman Antti (Anders), s. 18295
ESukunimi-hakemisto
Elo Aukusti, s. 18668
Enbäck Kalle (Carl), s. 183518
Enbäck Vilhelmiina Aliina, s. 187618
GSukunimi-hakemisto
Girs Liisa (Elisabet), s. 17861
Girs Simo (Simon), s. 17621
Gröndahl Vilhelmiina, s. 187123
HSukunimi-hakemisto
Heinonen Iida, s. 185219
Helander Juho Kustaa, s. 183810
Helander Valfrid, s. 187610
Helenius Matilda, s. 186728
Hellsten Vilhelmiina, s. 185629
JSukunimi-hakemisto
Johansson Salomon, s. 184321
Jokela Antti, s. 183016
Jokela Erika Josefiina, s. 186316
KSukunimi-hakemisto
Kapakka Henrika, s. 184122
Kapakka Juho, s. 179722
Kari Erika Karoliina, s. 185327
Kari Hilma Maria, s. 187427
Kari Kustaa (Gustav), s. 184427
Karisalmi Heikki Evert, s. 187726, 27
Keinukangas Kaisa, s. 184821
Keskinen Juho, s. 18347
Keskinen Oskari, s. 18717
Keskinen Vilhelmiina, s. 18317
Kirkkomäki Beata, s. 179312
Kivelä Karoliina, s. 183818
Korela Antti, s. 180515
Korela Riikka (Ulrika), s. 184015
Koskinen Hilja Maria, s. 188814
Kujala Juho Heikki, s. 184125
Kujala Kalle, s. 186428
LSukunimi-hakemisto
Laaksolampi Amanda, s. 188511
Laaksolampi Mikki, s. 186011
Laine Hilja Sofia, s. 188426, 29
Laine Väinö Matti, s. 188126, 28
Lassila Anna, s. 17621
MSukunimi-hakemisto
Mattila Iida Henrika, s. 18446
Mattila Liisa, s. 179322
Michailoff Prokopij24
NSukunimi-hakemisto
Niemi Pietari (Petter), s. 188013
Nieminen Oskari, s. 18749
Nissilä Maria, s. 18156
OSukunimi-hakemisto
Ojala Kalle Oskari (Carl Oskar), s. 187115, 18
Onnela Elisabet, s. 177112
PSukunimi-hakemisto
Päiväniemi Erika, s. 183816
RSukunimi-hakemisto
Roisma Vilhelmiina, s. 183610
Rottala Iida Maria, s. 184913
Rottala Kustaa, s. 180113
SSukunimi-hakemisto
Salmi Heikki (Henrik), s. 187615, 20
Salmi Jussi Kustaa (Johan Gustav), s. 186515, 16
Salmio Aleksandra Wilhelmiina, s. 188315, 21
Salo Matti Väinö, s. 188122, 23
Salonen Iida Matilda, s. 187220
Savikko Amanda Karoliina, s. 184022
Savikko Kalle, s. 178922
Selin Karoliina, s. 18384
Siivola Beata Stina, s. 181712
Siivola Matti (Matts), s. 179112
Silander Maija Liisa, s. 18143
Silander Maria Gustava, s. 18433, 5
Silander Matti, s. 17873
Sillanpää Amanda, s. 185826
Sillanpää Juho Iisakki, s. 182726
Skyttälä Beata, s. 17863
Sukki Anna, s. 182726
Sund Amanda Kustaava, s. 18726, 7
Sund Amanda, s. 186715, 17
Sund Anna Kaisa (Anna Catharina), s. 18221
Sund Anna Loviisa, s. 185012
Sund August, s. 187822
Sund Aukusti, s. 189013, 14
Sund Beata Vilhelmiina, s. 184812, 25
Sund Eemeli (Emil), s. 187813
Sund Eemeli (Emil), s. 188313
Sund Eero (Eric), s. 17831
Sund Eero (Eric), s. 18393, 4
Sund Eero Jussi (Eric Johan), s. 18071
Sund Eero Jussi (Eric Johan), s. 18121
Sund Fredrik Elias, s. 185112
Sund Heikki (Henric), s. 18473, 6
Sund Heikki, s. 18806
Sund Heikki Iivari, s. 18866, 11
Sund Heikki, s. 187622
Sund Hilda Maria, s. 187922
Sund Hilma Maria, s. 188422
Sund Hulda Maria, s. 18816, 10
Sund Iida, s. 18746, 8
Sund Iida Maria, s. 188713
Sund Johannes, s. 187813
Sund Juho, s. 186924
Sund Jussi Fredrik (Johan Fredrik), s. 185512
Sund Jussi Kustaa, s. 187322
Sund Jussi Pietari (Johan Petter), s. 188115
Sund Kalle (Carl), s. 18302
Sund Kalle Kustaa (Carl Gustav), s. 18624
Sund Kalle Kustaa (Carl Gustav), s. 18091, 2
Sund Kustaa Adolf (Gustav Adolf), s. 184412, 22
Sund Matilda, s. 18776, 9
Sund Matti (Matts), s. 18151, 3
Sund Matti (Matts), s. 185612, 26
Sund Matti, s. 187622
Sund Pietari (Petter), s. 183612, 13
Sund Pietari (Petter), s. 184212, 15
Sund Pietari Simo (Petter Simon), s. 18181, 12
Sund Regina, s. 18302
Sund Ulrika Maria, s. 184612, 24
Sund Vihtori (Viktor), s. 186615
Sund Vihtori (Viktor), s. 187315, 19
Sund Väinö, s. 188115
TSukunimi-hakemisto
Tamminen Frans Vihtori, s. 186229
Tamminen Juho Antto, s. 188729
VSukunimi-hakemisto
Valonen Karoliina, s. 188728
Vilppula Anna Stina, s. 181225
Vilppula Heikki, s. 180825
Virta Juho Aukusti, s. 187321
YSukunimi-hakemisto
Yli Maria, s. 17702
Yrjölä Kustaa Heikki, s. 18136
ÄSukunimi-hakemisto
Äijälä Hedvig, s. 180912
Äijälä Yrjö (Jöran), s. 176112

| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |