| Alku Paluu |

Taulu 1
I Eskil Jöransson Ronkio Ronkion isäntä 1678-84, syntynyt Lempäälä,Rikala, kuollut ennen 25.11.1692 Lempäälä,Rikala. Rikalan Ronkion isäntä 1678-1684.

Puoliso: Anna Henricsdotter

Lapset:
1. Thomas Eskelsson Ronkio , syntynyt Lempäälä,Rikala. Tauluun 2
2. Eric Eskilsson Ronkio syntynyt Lempäälä,Rikala.
3. Pehr Eskilsson Ronkio syntynyt Lempäälä,Rikala. Rikalan Ronkion isäntä 1685-1687.
4. Jöran Eskilsson Ronkio syntynyt Lempäälä,Rikala.
5. Matts Eskilsson Ronkio , syntynyt 1660 Lempäälä,Rikala. Tauluun 5
6. Anna Eskilsdotter Ronkio syntynyt Lempäälä,Rikala.
7. Brita Eskilsdotter Ronkio syntynyt Lempäälä,Rikala.
8. Beata Eskilsdotter Ronkio syntynyt Lempäälä,Rikala.
| Alku |

Taulu 2
II Thomas Eskelsson Ronkio, (Taulusta 1, isä Eskil Ronkio) syntynyt Lempäälä,Rikala, kuollut 24.6.1719 Lempäälä,Rikala,Ronkio. Rikalan Ronkion isäntä 1688-1712.
Lempäälän käräjät v. 1693: Thomas Eskilsson i Rikala, moder Anna Henricsdotter, börder Pehr, Jöran och Matts, systrar Anna, Beata och Brita, arfskift efter afledne fader Eskil Jöransson d. 25.11.1692. Farbroder Arvid Jöransson i Rikala.

Puoliso: Maria Jacobsdotter syntynyt 1655 Lempäälä, kuollut 7.5.1738 Lempäälä,Rikala,Ronkio. Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1722: Maria Jacobsdotter i Rikala, hennes afledne man Thomas Eskilsson mot Michel Mattsson ifrån samma by som har i ryskatiden år 1719 trängt sig på Rongia crono hemman. Michel har lofvat gifta Marias dotter. Nu Maria har lofvat sin dotter til Johan Johansson ifrån Ackas socken och Sotkia by, Johan Johansson har hos högv. hr landshöfningen anmält att rådman Daniel Henricsson i Nådendahl, rushtållare Anders Ericsson ifrån Mustis, Eric Mattsson Tiira ifrån Unajala, Johan Mattsson Fiskari i Valkkis, Johan Henricsson Maijala ibm cavera honom för hemmannet.

Lapset:
1. Sophia Thomasdotter Ronkio , syntynyt Lempäälä,Rikala. Tauluun 3
2. N. Thomasdotter Ronkio , syntynyt Lempäälä,Rikala. Tauluun 4
| Alku |

Taulu 3
III Sophia Thomasdotter Ronkio, (Taulusta 2, isä Thomas Ronkio) syntynyt Lempäälä,Rikala.

Puoliso: Vihitty 6.1.1723 Lempäälä,Rikala Matthias Jöransson Renki, syntynyt Lempäälä,Pappila.

| Alku |

Taulu 4
III N. Thomasdotter Ronkio, (Taulusta 2, isä Thomas Ronkio) syntynyt Lempäälä,Rikala.

Puoliso: Johan Johansson Akaan Sotkialta. s. 21.10.1699 Sotkia.

| Alku |

Taulu 5
II Matts Eskilsson Ronkio, (Taulusta 1, isä Eskil Ronkio) Talollinen, syntynyt 1660 Lempäälä,Rikala.

Puoliso: Valborg Olofsdotter Heikkilä syntynyt 1659 Lempäälä,Pyhältö, kuollut 3.3.1739 Lempäälä,Rikala,Ronkio.
Puolison vanhempia:
   (i) Olof Cnutsson Heikkilä, syntynyt Lempäälä,Pyhältö,Heikkilä, kuollut Lempäälä,Pyhältö. Heikkilän isäntä 1649-1682.
   (ä) Sophia.
   (ii) Cnut Olofsson Heikkilä, Talollinen, syntynyt Lempäälä,Pyhältö,Heikkilä. Pyhällön Heikkilän isäntä 1637-1646.
   () Dorothea Jöransdotter.

Lapset:
1. Michel Mattsson Ronkio , syntynyt 1687 Lempäälä,Rikala,Ronkio. Tauluun 6
2. Maria Mattsdotter Ronkio , syntynyt 1700 Lempäälä,Rikala. Tauluun 13
| Alku |

Taulu 6
III Michel Mattsson Ronkio, (Taulusta 5, isä Matts Ronkio) Talollinen, syntynyt 1687 Lempäälä,Rikala,Ronkio, kuollut 8.4.1770 Lempäälä,Rikala,Ronkio. Ronkion isäntä 1720-1741.
Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: Michel Mattsson ifrån Rikala, des granne Eric Jöransson tänkar att gifta sig med förra åboenskam på detta hemman Maria Jacobsdotter. Erics fader Jöran Mattsson.
Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1724: Michel Mattsson Ronkio mot Jöran Mattsson Tippa och hans son Eric Jöransson. Drängen Anders Henricsson hwilken tjänar på Sotavalta rusthåll är Michel Mattsson syskonebarn. Rusthållaren Matts Sigfridsson ifrån Pyhältö även är syskonebarn til Michel. Matts Jöransson ifrån Pyhältä finne vara syskonebarn med angifvaren.
Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1724: dragoun Johan Gustafsson Tollstedt ifrån Tolvila, sin svåger Michel Rångio i Rikala.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757 §33: bonde Michel Mattsson Rongio ifrån Rikala, des afledne moder Valborg Olofsdotters arfslott af Pyhäldö rusthåll hwilket hennes fader Olof wid namn som redan öfwer 60 år varit död. Michel mot sin moderbroders son Matts Sigfridssons son Matts Mattsson som samma rusthåll för tiden besitter.

Puoliso: Vihitty 1.1.1720 Lempäälä,Jokipohja Maria Mattsdotter Markkula syntynyt 20.3.1696 Lempäälä,Jokipohja,Markkula, kuollut 29.6.1766 Lempäälä,Rikala,Ronkio.
Puolison vanhempia:
   (i) Matthias Markkula, Talollinen.
   (ä) Brigitta Gabrielsdotter, kuollut 3.11.1735 Lempäälä.

Lapset:
1. Maria Michelsdotter Ronkio syntynyt 6.3.1721 Lempäälä,Rikala, kuollut 17.10.1721 Lempäälä,Rikala, kummit: Maakala sacel. Laurentius Alcenius, Ronkio enka Maria.
2. Simon Michelsson Ronkio , syntynyt 25.10.1722 Lempäälä,Rikala,Ronkio. Tauluun 7
3. Henric Michelsson Ronkio syntynyt 29.12.1724 Lempäälä,Rikala, kuollut 10.1.1725 Lempäälä,Rikala.
4. Anders Michelsson Näsärö , syntynyt 26.11.1726 Lempäälä,Rikala,Ronkio. Tauluun 8
5. Eric Michelsson Ronkio, Kallio , syntynyt 7.3.1729 Lempäälä,Rikala,Ronkio. Tauluun 9
6. Brita Michelsdotter Ronkio syntynyt 26.5.1732 Lempäälä,Rikala, kummit: Tippa bonde Johan Gustafsson med sin hru Maria Mattsdotter.
7. Henric Michelsson Ronkio, Tippa , syntynyt 4.1.1734 Lempäälä,Rikala. Tauluun 10
8. Johan Michelsson Rikalin , syntynyt 0.4.1735 Lempäälä,Rikala. Tauluun 11
9. Michel Michelsson Reikko, Ronkio , syntynyt 15.4.1739 Lempäälä,Rikala,Ronkio. Tauluun 12
| Alku |

Taulu 7
IV Simon Michelsson Ronkio, (Taulusta 6, isä Michel Ronkio) Talollinen, syntynyt 25.10.1722 Lempäälä,Rikala,Ronkio, kuollut 2.7.1762 Lempäälä,Rikala,Ronkio, kummit: Pyhältä rusthåll Matts Sigfridsson med son hustru Caisa Larsdr. Ronkion isäntä 1749-1790.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 12.11.1757: Heikkilä gamla hustru Maria Mattsdotter (Tippa) testamentaa vähäisen omaisuutensa til Rikala Rongio bonde Simon Michelsson och utslöt hon sin och sin mans slächtingar ifrån arfwa. Maria Mattsdotter lånt 50 daler til Köykkä bonde Anders och hon sade att Uotila bonden Henric Mattsson skulle icke hafwa del i Heickilä hemman.

Perunkirja 27.4.1763 Rikala Rongio: afledne bonde Simon Michelsson, hru Maria Bertilsdotter, söner Simon, Eric, Anders, dotter Brita. Förmyndare aflidnes broder bonde Anders Michelsson Näsärö i Lahdes. Maria Bertilsdotter svärfader Michel Mattsson, sin hru Maria Mattsdotter.

Vesilahden käräjät 3.11.1766 §162: afledne bondehustru Maria Bertilsdotter ifrån Rångio hemman i Rikala by, omyndiga son Johan Simonssons förmyndare des moderbroder bonde Johan Bertilsson Köppi ifrån Huorois.

Puoliso: Vihitty 15.12.1745 Vesilahti Maria Bertilsdotter Köppi syntynyt 1722 Vesilahti,Huoroinen, kuollut 31.8.1766 Lempäälä,Rikala,Ronkio.
Puolison vanhempia:
   (i) Bertil Bertilsson Köppi, Köpin vävy ja isäntä 1719-42, syntynyt noin 1698 Vesilahti,Huoroinen. Huorois Köppi v. 1742 Bertil bonde, Michel son.
   (ä) Brita Jöransdotter Köppi, syntynyt 1698 Vesilahti,Huoroinen, kuollut 19.10.1781 Vesilahti,Huoroinen.
   (ii) Bertil Michelsson Köppi, Vävy Heikkilässä 1697, renki, syntynyt Vesilahti,Koski.
   () Maria Clemetsdotter Heikkilä, syntynyt noin 1678 Vesilahti,Järvenranta.
   (äi) Jöran Michelsson Kaltsi, Köppi, syntynyt Vesilahti,Koski, kuollut Vesilahti,Huoroinen.
   (ää) Beata Jöransdotter Jarva, syntynyt Vesilahti,Huoroinen.

| Alku |

Taulu 8
IV Anders Michelsson Näsärö, (Taulusta 6, isä Michel Ronkio) Talollinen, syntynyt 26.11.1726 Lempäälä,Rikala,Ronkio, kuollut 21.3.1809 Lempäälä,Lahti,Näsärö, kummit: Pyhältä rusthåll Matts Sigfridsson med sin hru Carin Larsdotter. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §133: bonde Anders Michelsson ifrån Lahtis mot bonde Simon Mattsson ifrån Rikala som är förmyndare för des afledne broders bonden Simon Michelssons fyra omyndiga barn. Äldsta son Simon redan i laga ålder. Hans stiuffader bemälte Simon Mattsson. Simon Michelssons hustru Maria Bertilsdotter.

Puoliso: Vihitty 4.6.1758 Lempäälä,Lahti Anna Sigfridsdotter Jutila syntynyt 28.10.1718 Lempäälä,Maisenranta,Jutila, kuollut 2.8.1795 Lempäälä,Lahti,Näsärö.
Puolison vanhempia:
   (i) Sigfridus Simonsson Jutila, Talollinen, syntynyt 1689 Akaa,Rättö, kuollut 6.5.1753 Lempäälä,Maisenranta. Jutilan isäntä 1726-1745.
. Vihitty 27.12.1717 Lempäälä.
   (ä) Brita Ericsdotter Jutila, syntynyt 1701 Lempäälä,Maisenranta,Jutila, kuollut 25.7.1744 Lempäälä,Maisenranta.
   (ii) Simon Simonsson, Korpraali, syntynyt noin 1633 Akaa,Haihunkoski, kuollut 10.10.1703 Akaa,Rättö. Kuolintiedossa: En gl: Corporal Simon Simonsson. Michel Cnutsson Rasilan faderfaders broder son.
   () Anna Nilsdotter, kuollut 24.2.1695 Akaa,Rättö.
   (äi) Eric Jöransson Sälli, Jutila, Jutilan isäntä 1696-1725, syntynyt 1644 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 4.9.1742 Lempäälä,Maisenranta. Lempäälän käräjät v. 1697: Eric Jöransson ifrån Maisenranta, hans sahl. fader Jöran Cnutsson Sälli och hans broder Lars Jöransson Sälli.
   (ää) Catharina Thomasdotter, syntynyt 1669, kuollut 16.6.1754 Lempäälä,Maisenranta.

| Alku |

Taulu 9
IV Eric Michelsson Ronkio, Kallio, (Taulusta 6, isä Michel Ronkio) Kallion isäntä 1766-1797, syntynyt 7.3.1729 Lempäälä,Rikala,Ronkio, kuollut 1807 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, kummit: Rikala Heikkilä B:n Johan Gustafsson, Andreas Solfelt, hustru Maria Mattsdr. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §72: Egna och des hustru Kirsin Jöransdotters vägnar berättade bonde Eric Michelsson Kallio ifrån Sarkkila. Svåger Matts Jöransson Harjainen, svägerska qvinnoperson Anna Jöransdotter, deras afledne fader Jöran Mattsson, moder enka Maria Carlsdotter.

Puoliso: Vihitty 10.11.1765 Vesilahti Christina Jöransdotter Harjainen syntynyt 1731 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 1804 Vesilahti,Sarkkila,Kallio.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Mattsson Harjainen, Sotilas, Harjaisen isäntä 1729, kuollut noin 1761 Vesilahti,Sarkkila. Sarkkila Harjainen v. 1742 Jöran bonde, Matts son.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 4.2.1752: kyrkofattig Beata Pehrsdotter ifrån Sarkkila angif witt att bonden Matts Jöransson, samt des moder gamla soldate hustru Maria Carlsdotter därsammanstädes, under des wistande och siukdom, hos Matts Jöransson, gifwit åt dem trettio sex daler kopparmynt penningar, fem marker blårgarn femton kappor råg att lärfst förklåda, med de wilkor att Beata skulle under då påstående siukdom af dem til döda dagen blifwa skiött och underhållen som hon sedermera kommit sig föra igen och svaranderna henne ej långer hållit hos sig, så har Beata återfordrat sin egendom...men som gamla soldaten Jöran Mattsson icke warit instämd, hwilken efter lag åger kära och swara för des hustru Maria Karlsdotter..sålunda att Matts Jöransson skal på egna och des moders Maria Karlsdotters vägnar åt Beata Pehrsdotter betala, för all hennes fordran...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.11.1751: Beata Pehrsdotter är Maria Carlsdotters faster...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 6.4.1767 §29: Qvinnoperson Anna Jöransdotter ifrån Sarkkila, broder Matts Jöransson Harjainen, syster bondehustru Chirstin Jöransdotter och moder Maria Jöransdotter dersammanstädes. Arf efter sex år sedan afledne fader Jöran Mattsson.
   (ä) Maria Carlsdotter Heikkilä, Harjaisen isäntä 1730-41, syntynyt 1691 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 13.4.1774 Vesilahti. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 16.11.1763 §48: de tålf daler kopparmynt penningar, som afledne såldaten Henric Sarckman för des afresa til Pommern lånt til bonden Matts Mattsson ifrån Arpiais fordrade den sistnämdes moder gamla enckan Maria Clasdotter ifrån Sarkkila...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.12.1768 §50: gamla bonde änka å Harjainen Academie hemman i Sarkkila by Maria Carlsdotter, des son ny varande åboen å Harjainen hemman Matts Jöransson. Käranden flyttat til des dotter Chirstin Jöransdotter som är värdinna å Kallio hemman.
   (äi) Carl Persson Heikkilä, Heikkilän isäntä 1690-1704, syntynyt Vesilahti,Sarkkila. Vesilahden käräjät v. 1700: Carl Persson i Sarkkila kärde til Per Påhlsson i Lohnattila, om sin svärfaders arf.
   (ää) Christina Påhlsdotter Laurila, Heikkilän isäntä 1705-1710, syntynyt Vesilahti,Lohnattila.
Vesilahden käräjät 4.10.1764 §60: Igenom bonde Matts Jöransson Harjainen anhöll bonde enka Kirstin Jöransson Kallio från Sarkkila, nu förmyndare för med des afledne man Henric Jacobsson Kallios fyra stycken omyndiga barn barnens faderbroder bonde Matts Jacobsson Kolkki ifrån Viljula.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.10.1765 §82: bonde änka Kirstin Jöransdotter ifrån Sarkkila, des trolofwade fästeman Eric Michelsson til bonden Fredric Parta. Kirstins omyndiga flickor ena 15år gammal och andra af 13 års ålder, förmyndare deras moderbroder Matts Jöransson Harjainen.

| Alku |

Taulu 10
IV Henric Michelsson Ronkio, Tippa, (Taulusta 6, isä Michel Ronkio) Talollinen, syntynyt 4.1.1734 Lempäälä,Rikala, kuollut 15.11.1789 Lempäälä,Rikala, kummit: Vesilax Sarkkila corporal Abram Fabritius, Pyhältö rusthåll son Matts Mattsson, Nurkila gamla bonde enka Beata Ericsdotter. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 15.10.1770 §51: Kärande bonde Simon Simonsson Rongio ifrån Rikala mot Henric Michelsson Tippa och des broder skomakare Johan Rikalin. Kärandes svärfader Matts Michelsson.

Puoliso: Vihitty 7.6.1769 Lempäälä,Rikala Brita Mattsdotter Mattila syntynyt 8.9.1748 Lempäälä,Suojala, kuollut 28.1.1811 Lempäälä,Rikala.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Mattila, Talollinen, syntynyt 7.12.1718 Lempäälä,Suojala,Mattila, kuollut 19.11.1779 Lempäälä,Suojala,Mattila. Matts Mattsson Mattilas ifrån Suojala omyndiga barns förmyndare deras skyldeman bönderna Henric Michelsson Tippa ifrån Rikala och Mårten Jacobsson Ruotzila.
   (ä) Brita Andersdotter Kerttula, syntynyt 28.1.1724 Lempäälä,Ruuhola, kuollut 17.10.1762 Lempäälä,Suojala.
   (ii) Matts Johansson Mattila, Talollinen, vävy, syntynyt 29.2.1687 Lempäälä,Suojala,Mattila, kuollut 15.5.1751 Lempäälä,Suojala.
   () Maria Thomasdotter Mattila, syntynyt 1689 Lempäälä,Suojala,Mattila, kuollut 23.5.1768 Lempäälä,Suojala.
   (äi) Anders Henricsson Kerttula, Talollinen, syntynyt 1685, kuollut 8.6.1735 Lempäälä,Ruhola,Kerttula. Kerttulan isäntä 1721-1735.
. Vihitty 19.3.1721 Lempäälä,Ruhola.
   (ää) Maria Johansdotter Kerttula, syntynyt 1697 Lempäälä,Ruhola, kuollut 27.3.1768 Lempäälä,Ruhola.

| Alku |

Taulu 11
IV Johan Michelsson Rikalin, (Taulusta 6, isä Michel Ronkio) Pitäjänsuutari, syntynyt 0.4.1735 Lempäälä,Rikala, kuollut 17.9.1819 Lempäälä,Rikala.

Puoliso: Vihitty 19.10.1775 Lempäälä,Suojala Anna Mattsdotter Mattila syntynyt 22.9.1753 Lempäälä,Suojala, kuollut 24.2.1822 Lempäälä,Rikala.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Mattila, Talollinen, syntynyt 7.12.1718 Lempäälä,Suojala,Mattila, kuollut 19.11.1779 Lempäälä,Suojala,Mattila. Matts Mattsson Mattilas ifrån Suojala omyndiga barns förmyndare deras skyldeman bönderna Henric Michelsson Tippa ifrån Rikala och Mårten Jacobsson Ruotzila.
   (ä) Brita Andersdotter Kerttula, syntynyt 28.1.1724 Lempäälä,Ruuhola, kuollut 17.10.1762 Lempäälä,Suojala.
   (ii) Matts Johansson Mattila, Talollinen, vävy, syntynyt 29.2.1687 Lempäälä,Suojala,Mattila, kuollut 15.5.1751 Lempäälä,Suojala.
   () Maria Thomasdotter Mattila, syntynyt 1689 Lempäälä,Suojala,Mattila, kuollut 23.5.1768 Lempäälä,Suojala.
   (äi) Anders Henricsson Kerttula, Talollinen, syntynyt 1685, kuollut 8.6.1735 Lempäälä,Ruhola,Kerttula. Kerttulan isäntä 1721-1735.
. Vihitty 19.3.1721 Lempäälä,Ruhola.
   (ää) Maria Johansdotter Kerttula, syntynyt 1697 Lempäälä,Ruhola, kuollut 27.3.1768 Lempäälä,Ruhola.

| Alku |

Taulu 12
IV Michel Michelsson Reikko, Ronkio, (Taulusta 6, isä Michel Ronkio) Torppari Urjalan Salmen kylässä, syntynyt 15.4.1739 Lempäälä,Rikala,Ronkio, kuollut 10.11.1808 Urjala,Salmi,Hormisto, kummit: Rikala Köykkä bonde Andreas Henrici med sin hru Brigitta Johannis. Muutti Urjalaan Lempäälästä 9.9.1771.

Puoliso: Vihitty 26.2.1772 Urjala Margetha Mattsdotter Reikko syntynyt 12.2.1755 Urjala,Salmi, kuollut 20.5.1836 Urjala,Salmi.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Reikko, Salmen Reikon talollinen, syntynyt 24.2.1729 Urjala,Salmi,Holsti, kuollut 28.10.1792 Urjala,Salmi,Reikko. Isäntänä 1789-1815. Vihitty 27.12.1753 Urjala.
   (ä) Elisabet Mattsdotter Tolva, syntynyt 2.9.1733 Akaa,Kaulo, kuollut 18.8.1808 Urjala,Salmi,Reikko.
   (ii) Matts Mattsson Reikko, Bergman, Salmen Reikon talollinen, sotilas, syntynyt 22.2.1706 Urjala,Salmi,Sakala, kuollut 29.3.1767 Urjala,Salmi. Salmen Reikon isäntänä 1753-1789.
Perunkirja 12.8.1767 Salmi Reikko: framledne bonde Matts Mattsson, enka Maria Sigfridsdotter, söner Matts, Jacob, Thomas och Anders, döttrar Anna, Maria, Kirstin och Lisa. Förmyndare aflednes systerdotters man bonde Johan Mattsson Eskola ifrån Ahlajärvi. Jorden eller thetta hemman är krono. Velkoja til bonde Matts Henricsson Tolva.
   () Maria Sigfridsdotter Brusila, syntynyt 22.6.1708 Urjala,Brusila, kuollut 23.11.1788 Urjala,Salmi.
   (äi) Matts Andersson Mikkola, Kaulo Tolva, Talollinen, syntynyt 29.8.1689 Sääksmäki,Linnainen,Mikkola, kuollut 5.10.1755 Urjala,Salmi,Tolva. Akaan Kaulon Iso-Kaulon isäntä 1721-1738.
Perunkirjoitus 23.4.1756 Salmi Tolva afl. bonde Matts Andersson, enka och andra hru Beata Pålsdotter, son Henric Mattsson, första hru Carin Ericsdotter, son Anders Mattsson, tre döttrar Margareta, Anna och Lisa, Margareta gift med giästgifvare Matts Henricsson i Salmis, Anna med rusthållare Eric Sigfridsson i Haanoja, Lisa med bondeson Matts Mattsson i Salmis. Vihitty 4.1.1720 Akaa,Kaulo.
   (ää) Catharina Ericsdotter, syntynyt 1691 Sääksmäki, kuollut 23.4.1738 Akaa,Kaulo,Isotalo. Akaan Kaulon Iso-Kaulon isäntä 1720.
.

| Alku |

Taulu 13
III Maria Mattsdotter Ronkio, (Taulusta 5, isä Matts Ronkio) syntynyt 1700 Lempäälä,Rikala, kuollut 18.12.1774 Lempäälä,Jokipohja,Markkula. Jokipohjan Markkulan isäntä 1747-1748.

Puoliso: Vihitty 21.10.1722 Lempäälä Ericus Mattsson Markkula Talollinen, syntynyt 1700 Lempäälä,Miemola, kuollut 2.11.1746 Lempäälä,Jokipohja,Markkula.
Puolison vanhempia:
   (i) Matthias Markkula, Talollinen.
   (ä) Brigitta Gabrielsdotter, kuollut 3.11.1735 Lempäälä.
Markkulan isäntä 1726-1746.
.

Lapset:
1. Matts Ericsson Markkula , syntynyt 23.12.1723 Lempäälä,Jokipohja,Markkula. Tauluun 14
2. Eric Ericsson Markkula , syntynyt 20.3.1725 Lempäälä,Jokipohja. Tauluun 15
3. Brita Ericsdotter Markkula syntynyt 21.9.1730 Lempäälä,Jokipohja, kuollut 25.7.1731 Lempäälä,Jokipohja.
4. Michel Ericsson Markkula syntynyt 20.9.1734 Lempäälä,Jokipohja.
5. Sigfrid Ericsson Markkula syntynyt 5.2.1738 Lempäälä,Jokipohja, kuollut 19.2.1738 Lempäälä,Jokipohja.
6. Thomas Ericsson Markkula syntynyt 5.2.1738 Lempäälä,Jokipohja, kuollut 20.11.1796 Lempäälä,Jokipohja.
7. Henric Ericsson Markkula syntynyt 11.1.1740 Lempäälä,Jokipohja, kuollut 11.3.1819 Lempäälä,Jokipohja.
| Alku |

Taulu 14
IV Matts Ericsson Markkula, (Taulusta 13, äiti Maria Ronkio) Talollinen, syntynyt 23.12.1723 Lempäälä,Jokipohja,Markkula, kuollut 3.8.1809 Lempäälä,Jokipohja, kummit: Rikala Ronkil bonde Michel Mattsson med sin hru Maria Mattsdr. Markkulan isäntä 1749-1799.
.

Puoliso: Vihitty 11.10.1752 Lempäälä,Jokipohja Maria Johansdotter Tupala syntynyt 25.2.1730 Lempäälä,Jokipohja, kuollut 21.12.1807 Lempäälä,Jokipohja.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Henricsson Tupala, Talollinen, syntynyt 5.1708 Lempäälä,Jokipohja, kuollut 7.8.1785 Lempäälä,Jokipohja. Tupalan isäntä 1728-1760.
. Vihitty 26.12.1728 Lempäälä,Vatsoila.
   (ä) Maria Ericsdotter Iso-Eerola, syntynyt 24.3.1707 Lempäälä,Lastunen, kuollut 31.10.1779 Lempäälä,Jokipohja.
   (ii) Henric Samuelsson Tupala, Talollinen, syntynyt 1665, kuollut 29.5.1743 Lempäälä,Jokipohja. Jokipohjan Tupalan isäntä 1700-1727.
.
   () Elisabeth Mattsdotter, syntynyt 5.2.1676 Lempäälä, kuollut 3.9.1758 Lempäälä,Jokipohja.
   (äi) Eric Mattsson Iso-Eerola, Talollinen Vatsoilan Iso-Eerolassa, syntynyt 13.7.1686 Lempäälä,Vatsoila, kuollut 13.4.1760 Lempäälä,Vatsoila. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 11.4.1761 §35: landbonde Johan Ericsson IsoEerola ifrån Watsola..lotit inkalla des syskon borgaren i Åbo stad Anders Ericsson Tarhala, gatläggarehustru Chirstin Ericsdotter, bonden Matts Ericsson ifrån Ahtiala och bondehustrurna Maria och Lisa Ericsdöttrar angående den egendom deras afledne fader Eric Mattsson och moder Maria Jöransdotter efter sig qvarlämnat.
   (ää) Maria Jöransdotter, syntynyt 1684, kuollut 9.3.1760 Lempäälä,Vatsoila.

| Alku |

Taulu 15
IV Eric Ericsson Markkula, (Taulusta 13, äiti Maria Ronkio) Siltavouti, syntynyt 20.3.1725 Lempäälä,Jokipohja, kuollut 12.11.1808 Lempäälä,Jokipohja. Markkulan isäntä 1800.
.

Puoliso: Beata Gustafsdotter Skog syntynyt 17.8.1728 Lempäälä,Nurkkila, kuollut 21.5.1797 Lempäälä,Jokipohja.
Puolison vanhempia:
   (i) Gustaf Skog, Varusmestari, kuollut 29.7.1733 Lempäälä,Kelho.
   (ä) Maria Johansdotter.

| Alku | Paluu |