| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |

Taulu 1
1. Jonas Svensson Medelplan Vaununtekijä, k. noin 1707 Turku.
Sekä poika Daniel että tämän poika myöhemmin Vesilahdella tuomittu alioikeudessa kuolemaan mutta molempien tuomion hovioikeus lieventänyt.

Turun kämnerioikeus 14.10.1692: Constapel Jacob Medelplan ostanut ostanut 7 vuotta sitten mökin ja kammarin Nousiaisten Nummen ja Järöisten Anders Eskilssonilta 67 kuparitaalerilla.

Turun kämnerioikeus 29.7.1697 landsqewaldiern Jacob Medelplan edustaa höfvälbörde hr baron och landshöfningen Lorentz Creutzia.

Turun kämneríoikeus 12.3.1692: Booktryckare i Wiborg Daniel Jönsson Medelplan, des fader vagnmakare John Svensson.

Turun kämneríoikeus 6.4.1692: vagnmakare John Svensson haastanut käräjille sämiskmakare Påhl Voigtin.

Turun kämneríoikeus 15.8.1693: slottsmeden Michel Gieltsson åboen å sin svärfaders vagnmakare Jonas Svänssons gård.
.

1. puoliso: Margareta Toinen vaimo.

Lapset:
Daniel Jonasson Medelplan , s. 1657 Turku. Tauluun 2
Johan Jonasson Medelplan , s. Turku. Tauluun 9
Jacob Jonasson Medelplan , s. Turku. Tauluun 14
Anna Jonasdotter Medelplan . Tauluun 15
2. puoliso: Maria
Lapset:
Carin Jonasdotter Medelplan , s. Turku. Tauluun 16
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 2
2. Daniel Jonasson Medelplan, (Taulusta 1, isä Jonas Medelplan) Kirjanpainaja, s. 1657 Turku, k. 18.8.1737 Pälkäne,Tauriala,Näppilä. Kuolintieto Pälkäneen srk: Gammal inhysesgubbe Daniel Medelplan, varit boktryckare i Viborg, förvaran i bildhuggare arbete, 80 år.

Loimaan käräjät 1683: Daniel Jönsson boktryckare gesäll ifrån Åbo.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3438&pnum=486
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3438&pnum=489
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3438&pnum=494

Pälkäneen rippikirja 1736.-1742 Coukkis Neppilä s.104 gl. Daniel Medelplan död 18.8.1737, Kirstin hustru enka.

Turun kämnerioikeus 11.1.1683: Daniel Jonsson Medelplan tuomitaan maksamaan velkansa 14 d. Eric Jöransson Kirkolalle.

Turun kämnerioikeus 18.1.1686: Förekom Daniel Medelplan med sin svåger Sigfrid Mårtensson Smedh inläggades sin mellan giorde förlykning skrift som här ord ifrån ord inford sålunda lider: Anno 1686 den 15. Januari inrig jag med min svåger Sigfrid Mårtensson, een liqvidatten uppå det arf som honom tillägdedt wärdh, uppå hans hustrus vägnar Elisabetha Olofsdotter, och förliktes så wide att jag honom skulle vara skyldig ret för alt 180 daler koppm:t. Och efter wärdh efterh och gåde mäns nährvarande, förloofver jag min den sidsta penning med den fräste rigtigt claren och betahla . Utan något uppskoof och drögmåhl til detta Johannis tidh , men om jag intet ähr penningar uhrläggar til förnämnde Terminen, skall denna liqvidation ställad i Execution, det jag verificium och beskrifter med min egit namn och rijghligen hållad. Allakirjoitukset Daniel Jonasson Medelplan, til vittne Thomas Eskilsson Jerinen, Henric Songar, Johan Remnell. Denna förlijkning dömbde fordomskall räthen stadig och fast.

Turun kämnerioikeus 28.9.1687: Osapuolina bookbindare mästare Baltzar Gebhart ja gesällen Johan Medelplan. Todistajina mainitaan Johans fadher mästare Jonas vagmaker, bookbindare ifrån Wiborg mästare Frantz Borg, mästare Hans Rogenbock, Johans broder Daniel Medelplan, sahl. bookbindare Lirtzens enckia, mästare Michel Albertz, få?tmästare Anders Kees, piga Malin Jöransdotter, bookbindare gesällen Johan Andreas, student Sven Pheiffer.

Turun kämnerioikeus 5.3.1687: mainitaan figur stickaren Daniel Medelplan.

Turun kämnerioikeus 12.5.1691: Vagnmakare mästare Jonas Svänsson tuomitaan maksamaan poikansa Daniel Johnssonin velka ajuri Michel Michelssonille.

Turun kämnerioikeus 12.3.1692: hr Bishop Doctor Johan Gezelii utskiukade Johan Revilius upwiste i rätten boktryckaren i Wiborg Daniels Jönsson Medelplan ... fader vagnmakare John Svensson caverat ...dömdes vagnmakaren att betala 9 cap. kiöp inom 14 dagar ....

Raastuvanoikeus 1694: Daniel Medelplan avioton tytär Maria med Maria Axelsdotter. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11653280 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11653282

Turun kämnerioikeus 28.5.1696: landsqewaldiern Jacob Medelplan velkaa knifsmeden Johan Blombergille ja tämän vaimolle Valborg Jöransdotterille, Hon är hans broders styfdotter.

Turun kämnerioikeus 29.7.1697: Boktryckaren i Wiborg Daniel Medelplan vastapuolenaan sahl bokhållare Anders Orses enckia hustru Brita Larsdotter Bryning. Molempien esittämien laskelmien jälkeen tuomitaan Brita Bryning maksamaan Danielille 19 taaleria.

Turun kämnerioikeus 21.11.1698: slottsmeden Michel Jönssons svåger boktryckaren i Wiborg Daniel Medelplan. Daniel velkaa (Huushyra) porvari Henric Saululle jota tämä velkoo Danielin langolta. Huushyrä myös hru Brita Bryning. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11655117

KA mf. ES 1847 (kk 10) Marttilan käräjät 14.-15.9.1693 s. 543 "... Daniel Medelplans hustro Sahl: Gertrudh Berntzdotter ... Medelplans Stiufdotters Walborg Jöransdotters ..."
Kangasalan käräjät v. 1723: Daniel Medelplan capellans i Kuorevesi vällärde Andreas Rilanders vägnar mot bonde Michel Johansson Laurila i Harhala by.
Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät v. 1726: Daniel Medelplan som har sin tillhåld hoos Henric Jacobsson i Taurala (Näppilä) berettade ...

KA mf. ES 1801 (gg 24) Joukion ja Uukuniemen käräjät 3.-8.3.1705 s. 60 "Nils Halonen if:n Kangas by fordrade af fordom Booktryckaren Medelplan betingad hästwärde 9 D:r K:m:t Och anhölte att han till betahlningen påläggias måtte.
Medelplan war nu eij tillstädes ehuruwähl han genom nembdeman Winain citation i rätta tijdh till desse tingz tijmmar erhållet uthan förfallelöös utheblifwit ..."
.

1. puoliso: Gertrud Berntsdotter k. 7.4.1693 Turku,Drottningsgatan.
Puolison vanhempia:
   (i) Bernt.
   (ä) N.N.

2. puoliso: Maria Axelsdotter k. 6.6.1714 Pälkäne,Kankainen. Vaimon Kerttu Berntintyttären veljentytär, ainakin kaksi aviotonta lasta Danielin kanssa, eivät saaneet avioliittolupaa lähisukulaisuuden takia. Tuomittu molemmat kuolemaan, tuomio lievennetty myöhemmin suureksi sakoksi, jota ei pystynyt maksamaan, istunut tämän takia kahteen kertaan Turun linnassa ja lopulta sovittanut rikoksen kujanjuoksulla.
Puolison vanhempia:
   (i) Axel Berntsson Spormakare.
   (ä) N.N.
   (ii) Bernt.
   () N.N.
Lapset:
Maria Danielsdotter Medelplan s. 1694 Turku.
Peter Danielsson Medelplan s. .6.1702, k. 10.4.1709 Rantasalmi,Rantasalo.
Jonas Danielsson Medelplan , s. 1704 Käkisalmi. Tauluun 3
Carl Danielsson Medelplan s. .1.1706 Rantasalmi?, k. 10.4.1709 Rantasalmi,Rantasalo.
Anna Maria Danielsdotter Medelplan , s. 1707. Tauluun 6
Kirstin Danielsdotter Medelplan s. 29.12.1713 Pälkäne.
3. puoliso: Chirstina Grelsdotter s. 1662, k. 2.3.1744 Pälkäne,Tauriala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 3
3. Jonas Danielsson Medelplan, (Taulusta 2, isä Daniel Medelplan) Torppari, sotilas, s. 1704 Käkisalmi, k. 1777 Vesilahti,Hinsala. Muutti Vesilahdesta Lempäälän Tolvilaan 1754 (Torp. Jonas Danielis Medelplan des h. Anna Mattsd:r, d:r Brita ). Muutti loppuvuodesta 1761 takaisin Vesilahteen (Gl.sold. och torp. Jonas Danielsson Medelplan des h. Anna Mattsd:r). Vesilahden historia, Kirsti Arjajärvi (sivu 275): Joonas Danielinpoika Medelplan, joka oli Riitiälän Pietilän, Maltaan, Jutilan ja Pörölän Silvon yhteinen ruotusotilas, oli kuuluisan pälkäneläisen puuaapisenveistäjän Daniel Medelplanin poika.

Vuoden 1728 pääkatselmuksen mukaan 26 vuotias, palvellut 4 vuotta, syntynyt Käkisalmen läänissä, ei omaa käsityötaitoja ja on naimisissa. Ruotua ylläpitävät talonpojat Riitiälä Anders Pietilä, Riitiälä Michel Mallas, Pöröilä Jacob Silfwo, Riitiälä Marcus Jutila.

Mypös vuoden 1733 ja 1737 pääkatselmuksen mukaan född i Kiexholm lähn.

Vesilahden käräjät 1739: sotilas Medelplanin hevoskauppa....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27190184 myös toinen juttu http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27189720, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27228511

Vuoden 1743 katselmuksessa 42 vuotias ja palvellut 19 vuotta, varusteet vanha (gammal hatt och råck).

Saa eron palveluksesta vanhuuden ja sairauden vuoksi 28.2.1751.

Riitiälä Mutonen Uskollisuudenvaloja keisarinnalle v. 1742, Jöran bonde, sold. Jonas Medelplan.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.12.1756: torpare Jonas Danielsson och Johan Michelsson ifrån Tolwila mot bonde Jöran Larsson ifrån Alkula...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 11.12.1758 §157: smeden Henric Henricsson och förafskedad soldaten samt torparen Jonas Danielsson ifrån Tålwila rusthåll androg, på föregången stämning, bonden Johan Bengtsson ifrån Ritiälä by. Pukinnahan varkausjuttu. Mainitaan drängen på Tolwila Johan Sigfridsson, drängen Eric Johansson, Jonas Danielssons son Bertil Jonasson, kärandes systerman rusthållare Eric Carlsson, Jonas Danielssons hustru Anna Mattsdotter, Jonas Danielssons svärdotter Anna Michelsdotter, des man Bertil Jonasson, bonde Johan Johansson ifrån Häihenmatka, Bertil för käranden och och des svärfader bonden Jöran Mattsson som är Bertils moderbroder.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.12.1759 §45: bonde Johan Bengtsson ifrån Rytiälä mot gamla soldaten Jonas Danielsson ifrån Tålvila.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.12.1759 §137: afskedad soldaten numera torpare Jonas Danielsson Medelplan ifrån Tolwila...har olagligt tagit ifrån bonden Johan Bengtsson..

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 2.10.1760 §76: förafskedad soldaten numera torparen Jonas Danielsson Medelplan ifrån Tolvila androg å föregången stemning emot bonden Johan Bengtsson ifrån Ritiälä at så wide käranden å sisthållit winterting blifwet uppå svarandens angifwande för en inbrotts tiufnad dömd till döden och sedermera fängslig för send till Åbo slotts häktat - hwarest han i flera weckor och till des högslagliga kongl. hofsrätten sig sluteligen i målet utlåtit är worden fängslig förwarad ty och som högbemälte kongsl. hofrätt honom ifrån angifwelsen skall befriat och han likwäl den förinnan blifwit bragd på ansvanlig kostnad och swårt linande...kyrkoherden wällärd.. och höglärde herr Magister Eric Edner...huruwide Jonas Medelplan som enligt war höfbemälte kongl. rätts fälte Utslag icke blifwit alldeles ifrån ofwanberörde tiuf sak befriad, utan skall saken såsom herr kyrkoherden will minnas, wara på framtiden utstäld, många tilstånd att obehindrad få nytja sina salighets medel...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät v. 1763 §98: ..vitnare gamla soldate enkan (po hustru) Anna Mattsdotter ifrån Heikkilä hemman i Kärkölä by..som intygade att tå hon för tiugo år sedan i fem års tid med Hinkka rusthållarens tillstånd bärgat Lautanniitty äng...vid åhrs 1755 hösteting...vitnade afskedad soldaten Jonas Medelplan , som af Anna Mattsdotter utrådt är det Hinkka rusthålls Lautanittu äng blifwit ...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 15.10.1770 §34: På des faders rusthållare Matts Henricsson Luotos vägnar anmälte rusthållare sone Eric Mattsson sig hafwa förlikt med bonde Johan Johansson Friiari och förafskedad soldaten Jonas Medelplan ifrån Hintsala...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774 §93: Emot Jonas Medelplan anfördes af käranderna til jäf, det han några åhr sedan för tiufnad blifwit angifwen och til Åbo slott send.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 13.2.1772 §67: skomakare Johan Sillström ifrån Kuockala vaatii 10 daler af soldaten Jonas Medelplan ifrån Hintsala,..bytt häst blifwit skyldig. Att vittna soldaten Simon Lindqvist från Kärkölä.

1. puoliso: Vihitty 1723 Vesilahti,Riitiälä Anna Mattsdotter Mutonen s. 1694 Vesilahti,Riitiälä, k. ennen 1766 Vesilahti,Kärkölä. Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: Anna Mattsdotter ifrån Ritiälä föredrag hurudeles hon år 1713 sig inlåtit uti äktenskap med soldaten Johan Michelsson af Biörneborgs län infanterie regemente uti Vesilax compag. och Ritiälä by, hvilken den tiden beviste sig vara hinderlös til des fullbornande med hr probstens ifrån Tyrfvis höglärde Johannes Wugelii til kyrkoherden vid Vesilax församling ehrförge Carl Wallenius där om aflåtna swar af den 29. arp. 1713, som här vid opvistes, man bemälte Johan Michelsson sedermera hållit sig åndan först ifrån regementet , och sedan ryssarna denna landorten åhr 1713 om hösten sig inkrächtade, aldeles rymt här ifrån, för des begångna misgiärdingar, andest hösta tyfnad och allist, samt sedermera inter låtit höra af sig, och som hon numera är sin medträda uti annat gifte med såldaten Jonas Danielsson ifrån Ritiälä, så är Anna Mattsdotters anmodan, det henne att bevis meddelas måtte, beträssande des förra mans afwikande där wid nämnden och närvarande ting allmoga intyga viste, att bemälte Johan Michelsson således som angifvit är år 1714 om vintern för des begångna misgiärningar här ifrån rymt, men hwarifrån han varit hemma eller till hwar landz ort Johan flychtat, är både dem och Anna obekant, widare är ifrån ofvan bemälte hr probstens skifwelse är til finna honom hafva warit ifrån Narwen, Henric Bertilsson ifrån Huorola wiste och berätte att han för 7 år sedan uti Tawastehuus blifvit denna Johan warse, son då warit Dragoun under Ryssarna och anmodat Henric där om intet något oppenbara, men nu Henric är beträdd med tyfweri så kunde i anfrende där til, han i denna saak intet Admitteras tl endz, utan blifwer hwar härframmanföra är intygat, den sökande efter anmodan til bevis meddelt.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Clemetsson Mutonen e. Roseli, s. Vesilahti,Lohnattila. SAY Mutonen v. 1694 Matts Clemetsson, Kirstin hru, Olof bror, Matts bror.
RK 1688-1694: Per Jöransson ähr i Vesikansa vid Lahdespohja (yliv), Matts Clemetsson (yliv), Mårten ? (yliv), ??, Margareta hru (yliv), Lisa ? (yliv), Beata, Olof Clemetsson (yliv), Agneta H.q. (yliv), Sophia dotter död, Matts Michelsson, Maria Mårtensdotter, Kirstin piga (yliv), Mårten Andersson, Beata hru, Matts Clemetsson måg, Kirstin hustru.
   (ä) Christina Mårtensdotter Mutonen, s. Vesilahti,Riitiälä. Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1724: Maria Ericsdotter ifrån Mustis, hennes moder Margareta Olofsdotter lånt til änkan Christina Mårtensdotter ifrån Ritiälä, Christins son Jöran Mattsson i Ritiälä.
   (ii) Clemet Olofsson Roseli, s. Vesilahti,Lohnattila, k. Vesilahti,Lohnattila.
   () Beata.
   (äi) Mårten Henricsson Mutonen, s. Vesilahti,Vännilä, k. Vesilahti,Riitiälä. Vesilahden käräjät v. 1693: Mårten Henricsson Vännilästä anoo asukasoikeutta Anders Marcussonin autioksi jättämään taloon Ritiälässä. Takaajat Påhl Henricsson i Lohnattila, Nils Olsson ibm, Thomas Michelsson ibm, Henric Andersson i Hakinmäki, Carl Persson i Sarkkila och Pehr Andersson i Ruotzila.

Mainitaan v. 1693-1695 Vännilän Höllilässä inh Mårten skräddare, Maria hru.

Vesilahden käräjät 1708: fordrade väl Michel Clemetsson i Huorois af Mårten Henricsson i Riitiälä, å hwilkens vägnar hans hustru Beata Bertilsdotter sig instälte en koo, som Mårten påstos låfwat för det Michels son Anders Michelsson utgått i stället för Mårtens svärson Matts Clemetsson hwilken 1700 skulle utmarchera...att Anders Michelsson ej lifwit över ett halft åhr sedan han utmarcherat...Michel säga att såsom hos förra åboen på Pietilä hemman enkan Chirstin Påhlsdotter i Pietilä någon anfordning skädd är...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27075076.
   (ää) Maria.

Lapset:
Brita Jonasdotter Medelplan , s. 1724 Vesilahti,Riitiälä. Tauluun 4
Bertil Jonasson Keskinen e. (Medelplan) , s. 1731 Vesilahti,Riitiälä. Tauluun 5
2. puoliso: Vihitty 28.10.1766 Vesilahti Valborg Ericsdotter s. 1703 Vesilahti,Hinsala, k. 1777 Vesilahti,Hinsala. Vihkiminen Vesilahdella: 28.10.1766 Kärkölä Enk:, gl. Sold: Jonas Danielss: Medelplan E:a Walb. Erics:dr Hinssala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 4
4. Brita Jonasdotter Medelplan, (Taulusta 3, isä Jonas Medelplan) Emäntä, s. 1724 Vesilahti,Riitiälä, k. 1775 Vesilahti,Jokioinen. Muuttanut: 1757 Lempäälästä Vesilahdelle (Alkula Päri Pig. Brita Jonà Wesilax Mandere). Vihkimistieto: 11.10.1759 Kärkölä Hussu Bd. Enkl: Henrich Johansson P. Brita Jonas:dr Mandere.

Puoliso: Vihitty 11.10.1759 Vesilahti Henric Johansson Hussu Talollinen Kärkölän Hussulla 1741-, s. 1705, k. 1788 Vesilahti,Jokioinen.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 5
4. Bertil Jonasson Keskinen e. (Medelplan), (Taulusta 3, isä Jonas Medelplan) Torppari, s. 1731 Vesilahti,Riitiälä, k. 16.9.1813 Urjala,Urjalankylä,Ruokomäki. Vesilahden ja Lempäälä syyskäräjät v. 1763 §111: inhyses hustrun Walborg Jöransdotter ifrån Tålwila klagade wöfwer at tårparen Bertil Jonasson dersammanstädes sistladne sommar slagit henne...

Mainitaan Vesilahden Suomelassa 1752-1753 Bertil dreng. Tuli alkuvuodesta 1749 Vesilahden Ritiälästä Lempäälän Alkulan Päriin (drg Bartholomàus Jonà). Tuli uudestaan Lempäälän Tolvilaan torppariksi loppuvuodesta 1753 Vesilahdesta (drg Bertil Jonasson med des h. Anna Michelsd:r). Muuttanut alkuvuodesta 1770 Lempäälän Tolvilasta Hämeen läänin uudistilalliseksi (Tolfwila torp. Bertil Jonà Tavastehus läns nyb. des h. Anna Mich. barn Matts, Anna, Mårten, Michel, Christina ja Eric), päätyi kuitenkin Urjalaan Honkolaan kartanon Ehvon torpparialueelle Keskinen nimisen torpan torppariksi, torpan nimessä ehkä viimeinen muistuma Medelplan nimestä. Muutti vanhemman poikansa pojantyttären perheen luokse
10.4.1807 Punkalaitumelle ja poikansa kuoltua takaisin Urjalaan Urjalankylän Ruohomäen torppaan pojantyttären perheen mukana 1811.

Ensimmäinen merkintä Bertilistä löytyy Vesalahden kuulutetuista 9.8.1753: Kunniallinen ja taivaallinen nuori mies Bertil Johansson Suomelasta, ylkä ja kunniallinen ja siveellinen piika Anna Michelsdr samasta kylästä, morsian. (Leima 4 ÖRE Hans Bergman).

Puoliso: Vihitty 9.8.1753 Vesilahti,Suomela Anna Michelsdotter s. 1733 Vesilahti, k. 16.3.1798 Urjala,Honkola,Keskinen. Mainitaan Vesilahden Suomelassa 1749-1753 Anna pig.
Perunkirja 20.9.1798 Honkola Keskinen: gamla torpare Bertil Jonasson, afledne hru Anna Michelsdotter, söner Matts, Mårten, Michel och Eric, döttrar Anna och Christin, Anna är numera död.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel. Onko tämä samaa perhettä? Muuttotieto Vesilahdesta Lempäälän Tolvilaan: 1770 Tolfwila Smed. Carl Michelsson Wesilax des h. Maria Thoma dottr. Maria dottr. Caisa. Vihitty: 28.12.1758 Mandere Tp. Carl Michelss: P: Maria Thomas:dr Mandere. Lempäälän syntyneet:
15.4.1770 16.4.1770 Tolfvila torp. Carolus Michaelis Maria Thoma´ Helena (tv.\KKaksonen)
15.4.1770 16.4.1770 Tolfvila torp. Carolus Michaelis Maria Thoma´ Anna (tv.\KKaksonen)
Perhe poistuu Tolvilasta v. 1772 mutta minne.
   (ä) N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 6
3. Anna Maria Danielsdotter Medelplan, (Taulusta 2, isä Daniel Medelplan) s. 1707, k. 21.4.1750 Pälkäne,Salmentaka. 1.5.1732 mainitaan Pälkäneen Salmentakana räätäli Sigfridin lapsen kummina hru Anna Maria Medelplan.

Puoliso: Vihitty 26.12.1727 Pälkäne,Tauriala Johan Andersson Salm e. Rikman Rakuuna Salmentaan Taurasella, s. 5.5.1710 Hauho, k. 19.4.1769 Pälkäne,Salmentaka. Pääkatselmus v. 1734: född i Hauho socken, 28 år gammal, tienst 7 år, gift.

Lapset:
Johan Johansson Salm s. noin 1728 Pälkäne,Salmentaka. Muuttanut: i Hauho.
N. Johansson Salm s. noin 1729 Pälkäne,Salmentaka, k. 24.5.1730 Pälkäne,Salmentaka.
Maria Johansdotter Salm s. 27.5.1731 Pälkäne,Salmentaka, k. 19.9.1731 Pälkäne,Salmentaka, kummit: dragon Jöran Flinta, Thomas Henricsson, Sigfrid Laures hru, piga Anna Henricsdr.
Anna Johansdotter Salm s. 30.7.1732 Pälkäne,Salmentaka, k. 21.4.1740 Pälkäne,Salmentaka, kummit: Thomas Jacobsson med des hru Beata, och pig N.N.
Matthias Johansson Salm s. 22.1.1734 Pälkäne,Salmentaka, k. 23.4.1751 Pälkäne,Salmentaka.
Walborg Johansdotter Salm s. 5.4.1737 Pälkäne,Salmentaka, k. 28.4.1740 Pälkäne,Salmentaka, kummit: Thomas Simonsson, Matts Johansson, Grels Simonsson, hru Anna Mattsdr alla i Salmentaka by, pig Lisa Jöransdr i Lemmittylä och Hauho socken.
Maria Johansdotter Salm s. 31.1.1740 Pälkäne,Salmentaka, kummit: Thomas Jacobsson med hru Beata Jacobsdotter och piga Maria Jacobsdr. Muuttanut: i Sahalax.
Margeta Johansdotter Salm s. 14.5.1743 Pälkäne,Salmentaka, k. 22.3.1744 Pälkäne,Salmentaka, kummit: Thomas Simonsson, Henric Michelsson, Euphemia Jacobsdr, Lisa Ericsdr, piga Sophia Josephsdr.
Eric Johansson Salm s. 14.5.1743 Pälkäne,Salmentaka, k. 10.2.1744 Pälkäne,Salmentaka.
Sophia Johansdotter Salm , s. 15.5.1745 Pälkäne,Salmentaka. Tauluun 7
Thomas Johansson Nyström , s. 19.12.1748 Pälkäne,Salmentaka. Tauluun 8
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 7
4. Sophia Johansdotter Salm, (Taulusta 6, äiti Anna Medelplan) s. 15.5.1745 Pälkäne,Salmentaka, k. 17.7.1809 Pälkäne,Taustiala, kummit: Thomas Jacobsson, Henric Thomasson, hru Maria och piga Anna Jacobsdr. Muuttanut: tjänar i Mälkilä Seppälä 1759.

Puoliso: Vihitty 18.3.1767 Kangasala,Kaukola Gustaf Söfringsson Mellberg Sotilas, s. 5.12.1745 Pälkäne,Huntila, k. 1783 Pälkäne,Mälkilä. Majurin komppania Mälkilä nro 85. Pääkatselmus 1768 Gustaf Söfringsson Mellberg 20 åhr, tienst 2/3 åhr, gift.
Pääkatselmus 1775 född i Pälkäne socken, antagen 2.1.1768, 28 åhr, tienst 7 1/3 åhr, gift.
Pääkatselmus 1782 sitter i fängelse i Tavastehus, uttrykes från rullan. Muuttanut: til Sahalax.
Puolison vanhempia:
   (i) Söfring Söyringsson Huntila, s. 26.5.1702 Pälkäne,Huntila, k. 1.4.1770 Pälkäne,Huntila. Kangasalan käräjät 1732: rusthållare son Söfring Söfringsson ifrån Hundila by...hans bror Jacob Söfringsson tienar i Lemmettylä...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27108570

Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen syyskäräjät 19.10.1752: ...inhysningen Söfring Söfringsson ifrån Hundila...Söfrings hustrus broder som är wistande i Rautio by, skall hafwa en tvist med Haapaniemi boar.. Vihitty 25.3.1736 Sahalahti,Tursola.
   (ä) Margareta Mattsdotter, s. 13.6.1713 Sahalahti,Tursola, k. 1.10.1804 Pälkäne,Huntila.
   (ii) Söyring Mattsson Huntila, s. Pälkäne,Huntila, k. 29.3.1724 Pälkäne,Huntila. Pälkäneen Huntilan Heikkilän isäntä 1688-1704.
   () Ingeborg Jöransdotter, s. 1657, k. 13.3.1739 Pälkäne,Huntila.
   (äi) Matts Ericsson.
   (ää) Anna Thomasdotter.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 8
4. Thomas Johansson Nyström, (Taulusta 6, äiti Anna Medelplan) Sotilas, paimen Lepaan Karjamäessä, s. 19.12.1748 Pälkäne,Salmentaka, k. 1808 Tyrväntö,Lepaa, kummit: Matts Peissu, Henric Mattsson, Jöran Simonsson, hru Anna Andersdr, piga Margareta Jöransdr. Vihittäessä Pälkäneen Epaalassa.

1759-1764 rippikirjassa tienar i Taurais http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12844&pnum=308

1767-1768 Salmentaan Jussilassa http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12841&pnum=43

1769 alkaen Epaalan Marttilassa http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12841&pnum=272

1796--1798 Lepaalla merkinnällä i Parola http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5762008

Epaalan sotilassivulta Tyrväntöön http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12844&pnum=308

Tyrvännön Lepaalla 1792 alkaen http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5761160

Porin läänin jalkaväkirykmentti MAJORENS COMPAGNIE Epaalan ruotu nro 90 palvelukseen 22.9.1768 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15919&pnum=62

Katselmus 1773 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=20034&pnum=60

Katselmus 1775 född i Pälkäne socken http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15397&pnum=103

Ero 1789 katselmuksessa http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15398&pnum=172

1795 katselmus eropäivä 26.10.1789 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15398&pnum=573. Muuttanut: Epaalasta 28.12.1790 Tyrväntöön.

1. puoliso: Vihitty 26.12.1768 Pälkäne,Äimälä,Pörhölä Maria Abrahamsdotter Falck s. 8.5.1746 Pälkäne,Äimälä, k. 17.2.1805 Tyrväntö,Lepaa. Vihittäessä Äimälän Pörhölässä http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12841&pnum=185

Salmentaka Taurainen 1768 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12841&pnum=35.
Puolison vanhempia:
   (i) Abraham Simonsson Falck, s. 30.11.1712, k. 5.8.1785 Pälkäne,Äimälä.
   (ä) Sophia Ericsdotter, s. 17.5.1713, k. 1777 Pälkäne,Äimälä.

2. puoliso: Vihitty 1.1.1806 Hattula,Mervi Anna Caisa Johansdotter s. 26.9.1758 Tyrväntö,Monaala.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Emmanuelsson, s. 20.5.1731 Tyrväntö,Retula, k. 20.12.1795 Hattula,Mervi. Vihitty 26.12.1757 Tyrväntö,Monaala.
   (ä) Brita Simonsdotter, s. 29.7.1733, k. 5.10.1795 Hattula,Mervi.
   (ii) Emmanuel Jacobsson Slotenfelt, s. Tyrväntö,Uskila. Kulsialan käräjät 1742 s. 155: dragon Emmanuel Jacobsson Ståtenfeldt i Retula, des svåger dragon Thomas Grönberg ifrån Uskila, fader Jacob Henricsson.
Pääkatselmus v, 1728: Retula nro 19, född i Tyrvändö socken Uskela by, 22 år gammal, ogift, tienst 1 1/2 år.
Pääkatselmus v. 1735: född i Hattula socken Tyrvändö capell, 29 åhr gammal, gift, tienst 8 åhr. Vihitty 1731 Tyrväntö,Retula.
   () Catharina Long.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 9
2. Johan Jonasson Medelplan, (Taulusta 1, isä Jonas Medelplan) Kirjanpainaja, vaununtekijä, porvari Turussa, s. Turku, k. välillä 1706 - 1711 Turku. Turussa haudattu 14.6.1692 Bookbind: gesell: Johan Medelplanin kaksoset.

Lähteenä myös http://www.genealogia.fi/vsk/9/9_87.htm ja Yrjö Kotivuoren tiedonannot.

Turun kämnerioikeus 28.6.1700: Borgare Cnut Larsson Tackala upviste en förlijkning skrift af den 27 hujus mellan honom med hans svärmoder borgare sahl. Matts Kötis enckia hustru Elisabet Eskelsdotter och hans svåger borgaren sahl. Henric Kötis framledne hustrus Kirstin Cnutsdotters svåger borgaren Johan Medelplan med hennes broder stud. Georgius Litonius, hvar medelst des således kommit öfverens angående det arf som Medelplan och Litonius efter deras swägerska och syster, utaf hustru Elisabet och Tackala pratenderat, att han hustru Elisabet med Tackala dem tilstålt 500 daler samt sahl. Kirstin Cnutsdotters med gift och niförening hwar med Medelplan och Litonius, på hwilka deras styf swär- och stiuffader borgaren Ericus Ruotzimontanus å sin och sin hustrus vägnar arf pratention transporterat, som des skrift af d. 16 Aprilis nästl. m: af sig wisar, sig förklara wara aldeles förnögda, och lemnda hustru Elisabet med Tackala, samt deras arfvingar. Ervärde arf pratention angående, nu och framles fria och otiltaldte, warendes samma förlykning skrift så wähl utaf parterne å både sijdor, som witnen nämligen advocaten Johan Lifman och stud. Georg Creander och borgaren Mårten Pährsson Truusi underskrifven. Förutan det så wähl Tackula som å den andra sijdan Litonius, den nu för Rättaständiga varit och mädan parterne til öfverflöd åtunde, att sådan deras förording med den kunde confirmeras, fördenskull dömdes ofvanwärde förlijkning här med, lijkmäktigt kongl. maj. allamådigaste förording, om lindring i Rättegånger af d. 4 juliij 1695, utdes 23 punet förstadig och fast i alla dehlar at efterlefwas.

KO 20/3 & 28/6 1700 ym. Asiallisten välisestä sekavanpuoleisesta perintösopimuskirjasta, verrattuna pöytäkirjoihin, selviää mm. seuraava: yliopp. (sitt. Liedon kappalaisen) Georg Litoniuksen isäpuoli ja porv. (sekä kirjansitojan) Johan Medelplanin appipuoli porv. Erik Ruotzimontanus (jonka jälkeläisiä arvatenkin ovat eräät myöhemmät Svenskbergit, josta nimestä sittemmin, ainakin Porissa, vielä muodostui nimi Svensberg) sekä tämän vaimo (RO 8/2 1711: Kirstin Yrjänäntytär) olivat luovuttaneet ensinmainituille perintöoikeutensa Litoniuksen sisaren ja Medelplanin kälyn, vastikään kuolleen (hänen »kistläggning» tapahtui 17/3 s.v.) porv. Henrik (Grelsinp.) Kötin vaimovainajan Kirstin Knuutintyttären jälkeen. Nämä kääntyivätkin vaatimuksineen Henrik Kötin perillisten puoleen, joina mainitaan tämän äiti, porv. Matts Kötin leski Elisabet Eskelintytär, (joka sitä ennen oli ollut naim. porv. Grels Kötti-vainajan kanssa) sekä viimeksi mainitun vävy, porv. Knut Laurinp. Teckala, jonka ensimm. vaimo Elisabet Grelsintytär oli ollut Henrik Kötin »samsyster». Edelleen näkyy, että Elisabet Eskelintyttären lapsia myös oli yliopp. Georg CREANDER (siis alk. KÖTTIi, joilla nimillä myös esiintyy Vehmaan kappalaisena v. 1731 kuollut Anders Creander; kts. muist. 11 Horenherg- l. Hornborg-suvun kohdalla S.S.S:n Vuosikirjassa VII, siv. 111), joka näht. oli porv. Matts Kötin poikia. - Kuten varhemmin on osoitettu (Vuosik. VII, siv. 76), otti eräs Knut Laurinp. Teckalan pojista ylioppilaaksi tullessaan nimen TECKALIN l. TECKLENIUS; saman poikia kaiketi olivat porv. Simon ja Jöran Knuutinp. SAFFARE, joitten isäksi RO 26/10 1707 ja KO 20/2 1709 mainitaan porv. Knut Teckala. - Porv. Erik RUOTZIMONTANUKSEN toisena nimenä mainitaan RO 22/6 1697. CAI(J)ALA.

Turun kämnerioikeus 21.10.1693: Bårgare Bertil Jöransson, kärde til bårgare Johan Medelplan.

Turun kämnerioikeus 8.5.1694: bokbindare Johan Medelplans hustru Maria Cnutsdotter.

Turun kämnerioikeus 9.9.1694: Borgare Johan Medelplan velkoo saataviaan hustru Maria Christersdotterilta joka tuomitaan maksamaan 42 d. 22 öre c. m.

KA mf. ES 1977 (nn 30) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 5.-7.6.1711 s.
261 "Emädan framledne Bookbindaren Johan Medelplans efterlefwerska hustru Walborg Henders dotter, här för Rätta frijwilleligen tillstod, det hennes Swåger Henrich Michelson i Hannikoski, till fullo nöije betalt Walborg sampt des afledne Man de 80 D:r K:m:t, som efter en den 5 Octobr: 1707, ingången transaction, Walborg utj Arf, är belåfwat för hennes Möderne efter Sal:
Brita Mårtens dotter, som för någon tijd sedan genom den timmelige döden afleden är, och det Walborg med tijden torde hafwa att wänta efter Fadren Henrich Jöranson, hwilken utj des höga Ålder, för tijden hoos Henrich Michelson niuter föda och underhåld, och för dy, så här emot, som den Spanmåls tunna, Henrich nu för Rätta lofwade Walborg, till understödh utj hennes Enckie stånd, afsade sig ifrån alt widare klander på Arfwet, efter bem:te des Föräldrar, det samma den andra Systren Lijsa Hendersdotter äfwen med handslag giorde ..."

Turussa Kaijalan talossa nro 5 asuu vielä 1750-luvulla Maria Johansdotter Medelplan s. 1733 k. 1757 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=26579&pnum=40

Medelplanin talo 1750 luvulla: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=26579&pnum=89.

1. puoliso: Maria Cnutsdotter Caijala s. Turku, k. 11.2.1705 Turku. Turun raastuvanoikeus 1700: Maria Cnutsdotterin sukulaisuussuhteita. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11655639.
Puolison vanhempia:
   (i) Cnut Caijala, k. 1711 Lieto.
   (ä) Kirstin Jöransdotter.
   (äi) Jöran.
   (ää) N.N.

Lapset:
Christina Johansdotter Medelplan s. 17.2.1690 Turku,Drottningsgatan. Slot. bokbindare Joh: Medelplans dotter ifrån drottning gatan.
? Medelplan s. 6.3.1692 Turku, kummit: Anders Malmelin, borg. Reinhold Jöransson, borgare Johan Koppar, wågskrifware Jonas Swensson, skomakare Mr Thomas John?, Mr Lorentz Kiöhl, hattmakarens hru, borgare Henric Sangars hru, Clas Syfwings hru, borgarens Johan Koppars hru. bookbindaren Johan Medelpalns (lapsen nimeä ei mainita).
.
Jöran Johansson Medelplan s. 31.4.1693 Turku,Drottningsgatan, kummit: färgaren Staffan Mynnir, hattmakaren Lorentz Kiöst., garfwaren Casper Stennhackar, Kråkmak: Eric Rådolfs hru, borg Carl Bromans hru, borgare Jöran Hangas hru, jungfru Maria Jöransdr.
Maria Johansdotter Medelplan , s. Turku. Tauluun 10
2. puoliso: Valborg Henricsdotter Hanhi s. noin 1680 Vampula,Hanhikoski.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Jöransson Hanhi, s. 1652 Vampula,Hanhikoski, k. 25.3.1715 Vampula,Hanhikoski.
   (ä) Brita Mattsdotter, k. 10.9.1693 Vampula,Hanhikoski.
   (ii) Jöran Michelsson Hanhi, s. 1621 Vampula,Hanhikoski.
   () Agneta.
Lapset:
Jacob Johansson Medelplan , s. 1706 Turku. Tauluun 11
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 10
3. Maria Johansdotter Medelplan, (Taulusta 9, isä Johan Medelplan) s. Turku.

Puoliso: Michel Gieltsson (Jönsson) Slottsmed.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 11
3. Jacob Johansson Medelplan, (Taulusta 9, isä Johan Medelplan) Siltavouti, s. 1706 Turku, k. 3.11.1776 Huittinen,Korkiakoski. Asuu vihittynä äitinsä kotitalossa Hanhikosken Hanhella jo 1735 alkavassa rippikirjassa. Jahtivouti, joka asui Korkiakosken Hurrilla mutta kuollessaan asui Braadilla. Oli kuollessaan itsellinen ja kuolinsyy oli röd. feb. eli punatauti. Marian ja Eliaksen syntymätiedossa isänä Jacob Medelplan.

Hanhikoski Hanhi 1735- http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=6210&pnum=7.

Puoliso: Vihitty ennen 1735 Margareta Abrahamsdotter s. 1705, k. 26.2.1778 Huittinen,Korkiakoski.

Lapset:
Jacob Jacobsson Medelplan , s. 14.2.1740 Huittinen,Korkiakoski,Braadi. Tauluun 12
Carl Jacobsson Medelplan , s. 12.2.1743 Huittinen,Korkiakoski. Tauluun 13
Abraham Jacobsson Medelplan s. 17.9.1745 Huittinen,Korkiakoski, kummit: Matts Laski. Thomas Mattsson ifrån Äyhö, Lisa Johansdr ifrån Knehti.
Maria Jacobsdotter Medelplan s. 23.2.1750 Huittinen,Potila, kummit: Michel Michelsson, Johan Mattsson ifrån Äyhö, Thomas Mattsson ifrån Äyhö, Maria Johansdotter ifrån Korkiakoski Pradi, Carin Michelsdr ifrån Pradi, Anna Jacobsdr ifrån Hurri, Maria Mattsdr ifrån Äyhö.
Elias Jacobsson Medelplan s. 11.2.1753 Huittinen,Korkiakoski, kummit: Adjucten Michael Rajalin, Gl. sold Hans Strand, Maria Ericsdr ifrån Äyhö, Anna Mattsdr ifrån Korkiakoski.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 12
4. Jacob Jacobsson Medelplan, (Taulusta 11, isä Jacob Medelplan) Kruununkalastaja, Sammun Takkulan rakuuna 1763-1767, s. 14.2.1740 Huittinen,Korkiakoski,Braadi, kummit: Thomas Jöransson klockare, Matts Pradi, Brita Jöransdr Pradi gammal värdinna, Maria Henricsdr Rytilä (Jaakon äidin sisko Rytin emäntä).

Puoliso: Vihitty 8.6.1760 Huittinen,Lauttakylä,Penttilä Maria Jacobsdotter s. 22.12.1739 Huittinen,Huittistenkylä,Henrikkilä.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Henricsson. Vihitty 22.12.1738 Huttinen,Huittistenkylä,Torkki.
   (ä) Maria Johansdotter, s. 5.3.1714. Huittistenkylän Torkilla 1740 ja myös 1749 alkaen.

Syntymätieto. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7455880.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 13
4. Carl Jacobsson Medelplan, (Taulusta 11, isä Jacob Medelplan) Renki, torppari Korkiakoski Leski, s. 12.2.1743 Huittinen,Korkiakoski, k. 9.6.1797 Huittinen,Korkiakoski, kummit: Matts Äyhöi, Jacob Hurri, Carin Ericsdr ifrån Leski?. Kärväseläm Markkulassa 1772.

1. puoliso: Vihitty 29.9.1772 Huittinen,Korkiakoski,Braadi Maria Mårtensdotter s. 22.6.1746.

2. puoliso: Vihitty 7.11.1778 Huittinen,Raijala,Perttula Anna Johansdotter s. 4.1.1744.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 14
2. Jacob Jonasson Medelplan, (Taulusta 1, isä Jonas Medelplan) Constapel, Gewaldiger, s. Turku. SAY Sauvo Lautkangar rusthåll Nro 49 Halikko härad: 1699-1703 Gewald. Jacob Medelplans folk, 1704-1713 Gewaldierus Jacob Medelplans Rusth.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=915511

Turun kämneriiukeus 14.10.1692: Constapel Jacob Medelplan ostanut seitsemän vuotta sitten mökin ja kammarin Nousiaisten Nummen Järäisen talollinen Anders Eskilssonilta 67 daler kopparmynt.

KA mf. ES 1976 (nn 27) Kangasalan käräjät 2.-3.3.1708 s. 187 "Landz Gevaldiern Jacob Medelplan"

D691 KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 11.12.1711 s. 189 oikean sivun alaosassa
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11205537

Gevaldiern Jacob Medelplan Uudenkaupungin raastuvanoikeus 2.12.1711: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11389350

Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden Johanna Aminoff-Winberg
4928 Jacob Medelplan, Landz Gewaldiger b: 3. l: ja.
5029 Jacob Medelplan, Landsgevaldiger fr: Åbo län.
5035 Jacob Medelplan, Gevaldiger fr: Åbo län. i: Stockholm.
5064 Jacob Medelplan, Landz Gevaldiger fr: Åbo o. Björnebo.

Dahlströmin kortiston maininnat Medelplan nimestä:
R.P. Jacob Medelplan 1680 1690 1700 1710 1720
R.P. 18.2.1692 s. 47 ja 48 Jacob Medelplan anhäller om att blifwa archlimästare wid slottet. Caution.
Mant 1701 sid 2874 slåtts folk landsgewaldieren Jacob Medelplan, hustru Anna, 1 drg, 1 pig.
Mant 1705 landsgewald. Jacob Medelplan, Anna hustru, Måns stiufson, Matts drgpjke, Kirstin pig.
Mant 1712 s. 6717 slåts backen landsgewaldieren Jacob Medelplan, Anna hustru, Måns son.
Taxering 1712 landsgewaldiger Jacob Medelplan, slotts b. 1, även tomt nro 2
Taxering 1712 slotts b. 6, gewaldigern tilhörig.
Taxering 1712 slottsbacken 2, landsgewaldiger, se tomt nro 1.
Taxering 1712 landsgewaldiger Jacob Medelplan, gård se slottsbacken 1, 2 ja 6.
Medelplan avl gewaldiger, tomtägare, köpebrev 1721-1727 fol 222. Balzar Schultz säljer 28.10.1724 til humlegårdsdrängen Hinrich Mattsson en ödes fri tomt under Sotalais åkern närt intil gewaldierens framledne Medelplans änkas tomt belägen, vilken tomt beholtz fått i betallning av framl. handl. Torsten Merthens änka Anna Woltersdotter.
Skv 30-31 (1722) Borgaren Jacob Medelplan.
R.P. 1723 pag 888. Medelplan Jacob framl. gewaldiger, änkan anhålles om uppstakning å ett åkerstycke wid Sotalais ägor.
Medelplan gård wid slottsgatan säljes, se Hagner Johan (1740)
Medelplan Jacob borgare, gårdsägare nämnd som granne. Uppbodsbok 1722 - 1728 pag 71. Räntmäst. Gustaf Hagelin uppb. 9.7.1722 1. g. en gård wid slotts eller drottningsgatan belägen mellan avl. skräddaremästare Jonas Bergmans och borgaren Jacob Medelplans gårdar.
Borgaren Jacob Medelplan granne til Michael Mellenberg och landräntemäst. G. Hagelin wid slottsgatan, enligt Hagelins köpebrev 6.7.1722.
Medelplan Jacob borgare, gårdsägare. Köpebrev 1721 - 27 fol 287 omnämdes i köpebrevet 6.6.1722 wid Hagelins gårdköp, som granne.

Turun raastuvanoikeus 1726 sivu 1647: slåtswachtmästare Olof Edner...inventering efter salig lands gewaldieren Medelplan och des hustru. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11758117

Turun raastuvanoikeus 1726 sivu 1714: Lands gewaldieren Petter Ahlström inlade förklaring på des svågers slåtswachtmästaren Olof Edners honom commuderade skrift, angående inventering efter deras sahl. swärfader Medelplan och des hustru hwilken förklaring med besagde wachtmästaren til genom läsande commudenades. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11758157

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31013641 Raastuvanoikeus 9.8.1762 sivu 1150 §6. Selvitys Jacob Medelplanin vaimon edellisistä puolisoista.

.

Puoliso: Anna

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 15
2. Anna Jonasdotter Medelplan, (Taulusta 1, isä Jonas Medelplan) Turun raastuvanoikeus 23.3.1723: Tullskrifware Erich Söfrings enka hustru Anna Medelplan. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11758309

Turun raastuvanoikeus 8.3.1735: tullskrifware Eric Söfrings enka Anna Medelplan anhåller att få hafwa sin afledne syster Carin, som warit hospitals fattig samt att hon the 11 daler 16 öre contant bekommo kan, som efter henne qvarnblifwit. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11834638.

Puoliso: Eric Söfring Tullikirjuri, k. ennen 23.3.1723 Turku. Henkikirja 1689: Slottsfolket Eric Syring tullskrifware
Henkikirja 1701: Erich Söfringh, Anna hustru, dotter Lisa, dotter Maria-
Henkikirja 1705: tullskrifware Erich Söfring, Anna hustru, Lisa dotter. Slottsbacken före Zander och Hacks.

Lapset:
Lisa Ericsdotter Söfring s. Turku.
Maria Ericsdotter Söfring s. Turku.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 16
2. Carin Jonasdotter Medelplan, (Taulusta 1, isä Jonas Medelplan) s. Turku, k. ennen 8.3.1735 Turku.

Puoliso: Lars Vävy.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

| Alku | Henkilöluettelo sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

CFHLMNRS
Agneta9
Anna7
Anna14
Anna Caisa, s. 26.9.1758 Tyrväntö,Monaala8
Anna, s. 1733 Vesilahti5
Anna, s. 4.1.174413
Beata3
Bernt2
Brita9
Brita, s. 29.7.17338
Chirstina, s. 16622
Gertrud2
Ingeborg, s. 16577
Jacob12
Johan, s. 20.5.1731 Tyrväntö,Retula8
Jöran9
Kirstin9
Lars16
Margareta1
Margareta, s. 170511
Margareta, s. 13.6.1713 Sahalahti,Tursola7
Maria2
Maria1
Maria3
Maria, s. 5.3.171412
Maria, s. 22.12.1739 Huittinen,Huittistenkylä,Henrikkilä12
Maria, s. 22.6.174613
Matts7
Michel5
Michel10
N.N.5
N.N.2
N.N.2
N.N.9
Sophia, s. 17.5.17138
Valborg, s. 1703 Vesilahti,Hinsala3
(Medelplan) Bertil, s. 1731 Vesilahti,Riitiälä3, 5
C Sukunimi -hakemisto
Caijala Cnut9
Caijala Maria, s. Turku9
F Sukunimi -hakemisto
Falck Abraham, s. 30.11.17128
Falck Maria, s. 8.5.1746 Pälkäne,Äimälä8
H Sukunimi -hakemisto
Hanhi Henric, s. 1652 Vampula,Hanhikoski9
Hanhi Jöran, s. 1621 Vampula,Hanhikoski9
Hanhi Valborg, s. 1680 Vampula,Hanhikoski9
Huntila Söfring, s. 26.5.1702 Pälkäne,Huntila7
Huntila Söyring, s. Pälkäne,Huntila7
Hussu Henric, s. 17054
L Sukunimi -hakemisto
Long Catharina8
M Sukunimi -hakemisto
Medelplan ?, s. 6.3.1692 Turku9
Medelplan Abraham, s. 17.9.1745 Huittinen,Korkiakoski11
Medelplan Anna1, 15
Medelplan Anna Maria, s. 17072, 6
Medelplan Brita, s. 1724 Vesilahti,Riitiälä3, 4
Medelplan Carin, s. Turku1, 16
Medelplan Carl, s. .1.1706 Rantasalmi?2
Medelplan Carl, s. 12.2.1743 Huittinen,Korkiakoski11, 13
Medelplan Christina, s. 17.2.1690 Turku,Drottningsgatan9
Medelplan Daniel, s. 1657 Turku1, 2
Medelplan Elias, s. 11.2.1753 Huittinen,Korkiakoski11
Medelplan Jacob, s. Turku1, 14
Medelplan Jacob, s. 1706 Turku9, 11
Medelplan Jacob, s. 14.2.1740 Huittinen,Korkiakoski,Braadi11, 12
Medelplan Johan, s. Turku1, 9
Medelplan Jonas1
Medelplan Jonas, s. 1704 Käkisalmi2, 3
Medelplan Jöran, s. 31.4.1693 Turku,Drottningsgatan9
Medelplan Kirstin, s. 29.12.1713 Pälkäne2
Medelplan Maria, s. Turku9, 10
Medelplan Maria, s. 1694 Turku2
Medelplan Maria, s. 23.2.1750 Huittinen,Potila11
Medelplan Peter, s. .6.17022
Mellberg Gustaf, s. 5.12.1745 Pälkäne,Huntila7
Mutonen Anna, s. 1694 Vesilahti,Riitiälä3
Mutonen Christina, s. Vesilahti,Riitiälä3
Mutonen Mårten, s. Vesilahti,Vännilä3
N Sukunimi -hakemisto
Nyström Thomas, s. 19.12.1748 Pälkäne,Salmentaka6, 8
R Sukunimi -hakemisto
Rikman Johan, s. 5.5.1710 Hauho6
Roseli Clemet, s. Vesilahti,Lohnattila3
Roseli Matts, s. Vesilahti,Lohnattila3
S Sukunimi -hakemisto
Salm Anna, s. 30.7.1732 Pälkäne,Salmentaka6
Salm Eric, s. 14.5.1743 Pälkäne,Salmentaka6
Salm Johan, s. 1728 Pälkäne,Salmentaka6
Salm Margeta, s. 14.5.1743 Pälkäne,Salmentaka6
Salm Maria, s. 27.5.1731 Pälkäne,Salmentaka6
Salm Maria, s. 31.1.1740 Pälkäne,Salmentaka6
Salm Matthias, s. 22.1.1734 Pälkäne,Salmentaka6
Salm N., s. 1729 Pälkäne,Salmentaka6
Salm Sophia, s. 15.5.1745 Pälkäne,Salmentaka6, 7
Salm Walborg, s. 5.4.1737 Pälkäne,Salmentaka6
Slotenfelt Emmanuel, s. Tyrväntö,Uskila8
Spormakare Axel2
Söfring Eric15
Söfring Lisa, s. Turku15
Söfring Maria, s. Turku15
| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |