| Alku Paluu |

Taulu 1
I Christina Ericsdotter Ruotsilasyntynyt 17.10.1710 Pälkäne,Ruotsila. Perunkirja 24.12.1762 Kasuri: rusthållare Henric Mattsson, aflidne hustru Maria Johansdotter, inga barn. Hennes förra aflidne mans (broders) döttrar Kirstin, Margareta och Maria Ericsdöttrar. Kirstin gift med bonde Michel Jacobsson ifrån Mälkilä, Margareta gift med soldat Jöran Jöransson ifrån Voipaala, Maria gift med bonde Michel Johansson ifrån Pirkkala Hyhky.

1. puoliso: Vihitty 10.12.1727 Pälkäne,Ruotsila Thomas Thomasson MaulaTalollinen Ruotsilan Maulassa, syntynyt .1.1708 Pälkäne,Tauriala,Eskola, kuollut 11.7.1740 Pälkäne,Ruotsila.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Ericsson Eskola, Tålfman Taurialan (Konkkis) Eskolassa, syntynyt 1668, kuollut 20.9.1724 Pälkäne,Ruotsila,Maula. Tålfman Taurialan Eskolan isäntä 1699-1713.
SAY Tauriala Eskola
1694 Mårten Andersson, Maria hru.
1699 Thomas Ericsson.
1707 Thomas Ericsson, Kirstin hru.
1711 Thomas Ericsson, Kirstin hru, Kirstin dotter, Anders bror.
1713 Thomas Ericsson, Kirstin hru, Kirstin dotter, Anders son.
Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät v. 1699: Otetaan en ährlig Thomas Ericsson Taurialasta lautamieheksi.
Pälkäneen käräjät v. 1724: Henric Jacobsson i Taurala, Matts Henricsson ifrån Töydänniemi ja Matts Ericsson ifrån Kirpu anovat vapautusta takauksesta johon ovat menneet nyt edesmenneen Ruotsilan lautamiehen Thomas Ericssonin puolesta.
Henkikirja v. 1722 Tauriala Eskola, Thomas Ericsson, Christin hustru, Lisa dr.
    (ä) Chirstina Grelsdotter Sihvola, syntynyt 1673 Pälkäne,Luikala, kuollut 24.7.1740 Pälkäne,Ruotsila,Maula.
    (ii) Erich Andersson, kuollut 30.3.1735 Pälkäne,Ruotsila.
    () N.N.
    (äi) Grels Jöransson Sihvola, Sihvolan isäntä, nimismies, syntynyt Pälkäne,Luikala, kuollut 6.11.1704 Pälkäne,Luikala. Pälkäneen kirkontilit 6.11.1704: begrofs Grels Sihvola i Luikala under kyrkan med stora båår kl.
    (ää) Elin, kuollut 1702 Pälkäne,uLikala. Pälkäneen kirkontilit 9.3.1702: Sihvola gammal hustru i Luikala under kyrkan med större båår kläda.
Perunkirja 3.1.1741 Ruotzila by: afledne bonde Thomas Thomasson, änkia Kirstin Ericsdotter, omyndiga barn 6 söner Matts, Johan, Jacob, Thomas, Eric och Peer, förmyndare bonde Mårten Simonsson Mikkola ifrån Luikala. Svågerska Beata Thomasdotter ifrån Hattula socken och Kärsälä hemman om des faderne och möderne. Velkaa Luikala bondeson Michel Simonsson.

Lapset:
1. Matts Thomasson Ilola , syntynyt 27.1.1729 Pälkäne,Ruotsila. Tauluun 2
2. Johan Thomasson Näppilä , syntynyt 27.12.1730 Pälkäne,Ruotsila. Tauluun 6
3. Jacob Thomasson Maula Renki, syntynyt 15.6.1733 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 30.10.1758 Sääksmäki,Mustilahti,Ilola, kummit: Hr Carsteen, Jacob Thomasson, Jören landsbde ifrån Kuisema, Lassila mor Elisabet Asp, pigan Beata Thomasdr ifrån Ruotsila.
4. Thomas Thomasson Sipilä , syntynyt 6.12.1735 Pälkäne,Ruotsila. Tauluun 7
5. Eric Thomasson Maula syntynyt 16.4.1738 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 24.6.1743 Pälkäne,Ruotsila, kummit: Landsbde Henric Ericsson, Johan Staphansson ifrån Kuuliala, Tommola drengen Jöran, länsmans kärsta Regina Törnqvist, piga Maria Jöransdr och Maria Ericsdr ifrån Ruotsila.
6. Petter Thomasson Taipale , syntynyt 8.5.1740 Pälkäne,Ruotsila. Tauluun 16
2. puoliso: Vihitty 26.7.1741 Pälkäne,Ruotsila Michel Jacobsson Inkilä, MaulaTalollinen Ruotsilan Maulassa, syntynyt 30.8.1697 Pälkäne,Mälkilä, kuollut 26.12.1757 Pälkäne,Ruotsila,Maula.
Puolison vanhempia:
    (i) Jacob Mattsson Inkilä, Talollinen, syntynyt 1647 Pälkäne,Mälkilä, kuollut 1710 Pälkäne,Mälkilä. Henkikirja 1700 Jacob Mattsson Ingilä, Lisa hru, Brita hru, Anna st.dr, Simon drg. Pakkoveroluettelo 1700 Jacob Ingilä.
Kangasalan kesäkäräjät 3-4.6.1702:
s 181 - Fru ryttmesterskan wälb. Stina Lagermarck beswärade sig öfwer rytmestaren H:r Anders Lindh och Jacob Matzson Ingilä i Mälkilä, wilka skohla förl. höst kommit i hennes frånwaro till hennes mans ryttmestarens wälb. Gabriel Ridderkorps ryttmestare säte Myttilä i Tafwaste huus lähn. och med wällande hands nederslagit stall dören - -.

Pälkäneen kirkontilit v. 1710: Mälkilä Jacob Ingilä under kyrkan fritt. Onko siis kuudennusmies koska haudattu ilmaiseksi.
    (ä) Lisa Ericsdotter Jarmula, syntynyt Pälkäne,Paino, kuollut 12.5.1714 Pälkäne,Mälkilä. Kangasalan ja Pälkäneen käräjät v. 1698: Jacob Mattsson i Mälkilä besvärade att hans hustrus Lisa Ericsdotters förra mans Thomas Mattssons broder Eric Mattsson i samma by .
    (äi) Eric Jacobsson Jarmula, syntynyt 1622 Pälkäne,Paino, kuollut 1702 Pälkäne,Paino. Pälkäneen käräjät 26.10.1765 §48: Skattevärderings instrument uppå halfwa Jarmula i Paino by Pakarainen kallat...Nämdeman Thomas Thomasson Maula och Johan Jöransson Pawola...Johan Pawolas fader gamla bonde Jöran Påhlson Pawola...Thomas Maulas svåger bonde Michel Michelsson ifrån Mälkilä...man Eric wid namn åboet hela Jarmunen hemman och efter sig lämnat twå söner Jacob och Thomas wid namn, af dessa barn har Jacob trädt til hemman efter faders död...efter några tids förlop har des broder Thomas fått hemmannets besittning...och dotter Lisa har blifwit gift til Ingilä hemman i Mälkilä by...son Thomas har sedermera död barnlös men sonen Jacob har lämnat en dotter Maria wid namn som blifwit gift til Ainiala hemman i Mälkilä by och men sin man aflat twenne söner Michel och Matts samt en dotter Maria som barnlös dödt. Michel har efter sig lämnat en son Michel Michelsson och twenne döttrar Beata och Maria. Michel Michelsson närwarande och Beata nämdeman Thomas Maulas hustru, dotter Maria död bliwit ogift, faderbroder Matts lefwer och är gammal ogift karl....Mälkilä Ainiala gammal wärdinna Maria Jacobsdotter är död 19.6.1753 75 år gammal, afledne Maria warit fordna åboens dotter på Jarmula hemman i Paino by....Jöran Påhlsson Pawola, afledne Eric på Jarmula, des dotter Lisa som warit gift til Ingilä hemman, haft en dotter Walborg wid namn som blef gift til Pawola hemman i Huhtis by, hwar son Jöran Påhlsson Pawola är....Jarmula hemman åboen Eric Henricsson, des fader Henric Mattsson af öde optagit....gamla rusthållare Henric Classon ifrån Paino Jussila är jäf, arfwingar äger halfwa Jussila och halfwa Jarmula.
    (ää) Gertrud Michelsdotter.
V. 1737-1742 rippikirjassa Mälkilän Tuomaalassa, josta vihitty Ruotsilaan 1741.
Lapset:
7. Michel Michelsson Maula , syntynyt 25.2.1745 Pälkäne,Ruotsila,Maula. Tauluun 28
8. Carl Michelsson Maula , syntynyt 21.6.1747 Pälkäne,Ruotsila. Tauluun 34
9. Beata Michelsdotter Maula , syntynyt 16.5.1751 Pälkäne,Ruotsila,Maula. Tauluun 36
| Alku |

Taulu 2
II Matts Thomasson Ilola, (Taulusta 1, äiti Christina Ruotsila)Talollinen Mustilahden Ilolassa, syntynyt 27.1.1729 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 17.2.1766 Sääksmäki,Mustilahti,Ilola, kummit: Eric Johansson med sin hru Brita med farbror och farsyster ibm. Perunkirja 20.5.1766 Mustilahti Ilola: afledne bonde Matts Thomasson, enka Anna Ericsdotter, son Michel 8, Lisa 13 1/12, Valborg 1 år. Förmyndare aflednes broder landbonde Johan Thomasson ifrån Näppilä by Lempäälä socken. Velkaa Kärsälä bonde Emmanuel i Hattula. (= tädin puoliso), unga karlen Israel Arwidsson ifrån Naakkala.

Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät 17.1.1756: Kärande bondeson Matts Thomasson ifrån Ruotsila til fourieren Henric Laxström, Mats vaatii lainan takaisinmaksua.
Sääksmäen käräjät 14.9.1758: Ilola hemmans i Mustilax åboo Matts Thomasson.

Puoliso: Vihitty 20.10.1751 Pälkäne Anna Ericsdotter Eerolasyntynyt 30.10.1730 Pälkäne,Taustiala,Eerola, kuollut 11.3.1776 Sääksmäki,Mustilahti, kummit: Thomas Esaiasson, soldaten Anders Flinta med des sin hru ifrån Mälkilä, pig Maria Sigfridsdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Sigfridsson Mattila, Eerola, Talollinen Taustialan Eerolassa, lautamies, syntynyt 13.2.1701 Sahalahti,Töykänä, kuollut 21.9.1762 Pälkäne,Taustiala. Vihitty 2.1.1726 Pälkäne,Taustiala.
    (ä) Anna Henricsdotter, syntynyt 19.3.1706 Pälkäne, kuollut 26.9.1779 Pälkäne,Taustiala.
    (ii) Sigfrid Henricsson Mattila, Tausti, Talollinen Taustialassa, syntynyt 1656, kuollut 31.7.1744 Pälkäne,Taustiala. Vihitty 20.8.1689 Sahalahti,Töykänä.
    () Margareta Thomasdotter, syntynyt 1663 Sahalahti,Töykänä, kuollut 30.6.1744 Pälkäne,Taustiala.
    (äi) Henric Eskelsson, Svärfar, syntynyt 19.12.1668 Pälkäne, kuollut 7.5.1756 Pälkäne,Taustiala.
    (ää) Anna Johansdotter, syntynyt 1682, kuollut 24.3.1746 Pälkäne,Taustiala.

Lapset:
1. Elisabet Matintytär Ilola , syntynyt 13.8.1752 Pälkäne,Ruotsila. Tauluun 3
2. Matts Matinpoika Ilola syntynyt 25.2.1754 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 30.4.1754 Pälkänen,Ruotsila,Maula.
3. Maria Matintytär Ilola syntynyt 31.5.1755 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 18.12.1765 Sääksmäki,Mustilahti, kummit: Johan Johansson, Johan Jacobsson och Thomas Thomasson, hru Maria Jörensdr, Valborg Ericsdr, Maria och Anna Henricsdr.
4. Michel Mattsson Ilola syntynyt 5.9.1757 Sääksmäki,Mustilahti, kummit: Mårten Ericsson, Eric Mårtensson, sold Elias Fenström, Caisa Johansdr, Anna Johansdr, och Anna Johansdr. Muuttanut: Til Pälkäne.
5. Anna Matintytär Ilola syntynyt 13.10.1759 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 13.5.1762 Sääksmäki,Mustilahti, kummit: Johan Sonna, Henric Svartvik, Elias Fennström, Jacob Jöransson, Anna Johansdr, Caisa Johansdr, Valborg Johansdr, Brita Påhlsdr.
6. Thomas Matinpoika Ilola syntynyt 9.12.1761 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 24.7.1763 Sääksmäki,Mustilahti.
7. Valborg Mattsdotter Ilola syntynyt 4.10.1765 Sääksmäki,Mustilahti. Muuttanut: Til Pälkäne. Til ??kula 1783. I Vedentaka Hinkka.
8. Petter Mattsson Ilola syntynyt 10.11.1765 Sääksmäki,Mustilahti.
| Alku |

Taulu 3
III Elisabet Matintytär Ilola, (Taulusta 2, isä Matts Ilola)syntynyt 13.8.1752 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 16.10.1805 Sääksmäki,Mustilahti, kummit: Henric Ericsson, Johan Johansson, sold Jören Falström, Jören Ericsson, Jacob Thomasson, hru Margareta Alberti, Margareta Ersdr, hru Caisa Simonsdr, piga Maria Mårtensdr.

Puoliso: Vihitty 21.12.1777 Sääksmäki Henrich Juhonpoika IlolaTalollinen, syntynyt 15.4.1748 Sääksmäki,Mustilahti,Sonna, kuollut 14.9.1806 Sääksmäki,Mustilahti.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Mattsson Sonna, Rusthollari, syntynyt 19.2.1708 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 18.8.1792 Sääksmäki,Mustilahti. Perunkirjoitus 12.8.1751 Mustilax Sonna: rusthållare Johan Mattsson, afl. hru Caisa Staffansdotter, söner Anders, Eric, Johan och Henric Johanssöner, dotter Anna Johansdotter, förmyndare bonde Mårten Ericsson i Mustilax. Velkojia bondehsutru Sophia Staffansdotter i Mustilax, bonde Gabriel Påhlsson des afl. moders arf., bonde Johan Jöransson ifrån Landois des afl. moders arf., enklingen Johan Mattsson broder Matts Mattsson i sade by des möderne arf. Vihitty 26.12.1733 Sääksmäki,Mustilahti.
    (ä) Caisa Staffansdotter, syntynyt 11.7.1714 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 17.4.1751 Sääksmäki,Mustilahti.
    (ii) Matts Staffansson Sonna, Talollinen, syntynyt 1675 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 6.3.1737 Sääksmäki,Mustilahti. Perunkirja 1.4.1738 Mustilahti Sånna: framledne rusthållare Matts Staffansson, änkia Brita Sigfridsdotter, tre söner Johan, Matts och Henric Mattsson, Johan och Matts äro myndiga, Henric förmyndare fadersyster Sophia Staffansdotters man bonde Eric Andersson ifrån denna by och fadersysterdotters Maria Mårtensdotters man bonde Eric Thomasson ifrån samma by.
    () Beata Sigfridsdotter Tuisku, syntynyt 1678 Lempäälä,Kuokkala, kuollut 2.3.1763 Sääksmäki,Mustilahti.
    (äi) Staffan Larsson, Kalastaja, syntynyt 1671, kuollut 15.3.1741 Sääksmäki,Mustilahti.
    (ää) Helga Michelsdotter, kuollut 17.6.1720 Lempäälä,Kelho.
Muuttanut: Til Ilola.

Lapset:
1. Michel Heikinpoika Ilola Talollinen, syntynyt 29.9.1778 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 29.6.1811 Sääksmäki,Mustilahti.
2. Emmanuel Heikinpoika Ilola syntynyt 11.3.1781 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 4.6.1781 Sääksmäki,Mustilahti.
3. Maria Heikintytär Ilola , syntynyt 11.3.1781 Sääksmäki,Mustilahti. Tauluun 4
4. Elisabet Heikintytär Ilola , syntynyt 29.8.1783 Sääksmäki,Mustilahti. Tauluun 5
5. Gustaf Heikinpoika Ilola syntynyt 19.7.1786 Sääksmäki,Mustilahti.
6. Gustaf Heikinpoika Ilola syntynyt 14.6.1788 Sääksmäki,Mustilahti.
| Alku |

Taulu 4
IV Maria Heikintytär Ilola, (Taulusta 3, äiti Elisabet Ilola) syntynyt 11.3.1781 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 2.3.1820 Sääksmäki,Mustilahti.

Puoliso: Vihitty 21.11.1811 Sääksmäki Matts Erkinpoika SalinPitäjänsuutari, syntynyt 16.9.1784 Sääksmäki,Poukkala, kuollut 21.2.1833 Sääksmäki,Mustilahti.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Simonsson Molkka, Suutari, syntynyt 12.4.1754 Sääksmäki,Poukkala, kuollut 8.11.1811 Sääksmäki,Poukkala.
    (ä) Beata Mattsdotter Rekola, syntynyt 31.3.1760 Sääksmäki,Ylenjoki, kuollut 27.11.1788 Sääksmäki,Ylenjoki.
    (ii) Simon Mårtensson Molkka, Talollinen Poukkalan Molkalla, syntynyt 23.7.1719 Sääksmäki,Poukkala, kuollut 24.1.1769 Sääksmäki,Poukkala. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 28.2.1764 §86: bonde Simon Mårtensson Molka ifrån Pouckala by Säxmäki socken, des svägerska bondehustru Maria Ericsdotter Pispa ifrån Unajala, deras stiuf- och svärmoder bonde änka Maria Mattsdotter ifrån sistnämde by..angående arf efter kärandes fader och svärfader samt Maria Mattsdotters man afledne bonde Eric Mattsson samt des afledne första hustru Lisa Mattsdotter. Velka til Simon Sigfridsson ifrån Urjala Annula och Sipilä hemman.

Perunkirja 20.6.1769 Poukkala Molkka: bonde Simon Mårtensson död, varit gift med Catharina Ericsdotter ifrån Vesilax Unajala by och Pispala hemman. Fyra söner och fyra döttrar, en son och en dotter död. Simon, Eric, Johan, Maria, Sophia och Lisa lefver. Förmyndare torpare Eric Jacobsson för des afledne svågers barn.

Perunkirja 28.6.1775 Poukkala Molkka: Simon Mårtensson, enka Catharina Ericsdr, söner Simon, Eric och Johan, döttrar Sophia och Lisa. Marias man bonde Gustaf Gustafsson, förmyndare bonde Matts Jöransson Maijala.
    () Caisa Ericsdotter Pispa, syntynyt 1719 Vesilahti,Unajala, kuollut 5.5.1787 Sääksmäki,Poukkala.
    (äi) Matts Johansson Rekola, Talollinen Ylenjoen Rekolassa, syntynyt 5.8.1726 Sääksmäki,Ylenjoki, kuollut 2.12.1788 Sääksmäki,Ylenjoki.
    (ää) Anna Ericsdotter Vitikka, syntynyt 4.6.1730 Sääksmäki,Mustilahti,Ilola, kuollut 12.11.1786 Sääksmäki,Ylenjoki.

| Alku |

Taulu 5
IV Elisabet Heikintytär Ilola, (Taulusta 3, äiti Elisabet Ilola) syntynyt 29.8.1783 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 23.9.1850 Lempäälä.

Puoliso: Vihitty 28.12.1810 Sääksmäki Matts Juhonpoika IlolaTalollinen, syytinkiläinen, syntynyt 5.9.1770 Sääksmäki,Huittula,Räsälä, kuollut 1.11.1847 Sääksmäki,Mustilahti,Ilola.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Johansson Haapanen, Torppari, syntynyt 27.11.1751 Sääksmäki,Huittula, kuollut 5.2.1808 Sääksmäki,Lahinen,Haapanen. Vihitty 27.12.1767 Sääksmäki,Jutikkala.
    (ä) Maria Gustafsdotter Uittamo, syntynyt 30.5.1741 Sääksmäki,Uittamo, kuollut 18.10.1813 Sääksmäki,Lahinen.
    (ii) Johan Simonsson Papunen, Inna, Lampuoti, paimen, syntynyt 15.1.1699 Sääksmäki,Rapola, kuollut 26.4.1773 Sääksmäki,Huittula. Vihitty 28.10.1745 Sääksmäki,Huittula.
    () Beata Johansdotter Marttila, syntynyt 30.7.1720 Sääksmäki,Huittula, kuollut 12.5.1758 Sääksmäki,Huittula.
    (äi) Gustaf Mattsson Kasso, Uittamo, Lampuoti Sääksmäen Uittamolla, syntynyt 1706 Sääksmäki,Salo,Kasso, kuollut 23.1.1774 Sääksmäki,Uittamo. Perunkirja 5.4.1774 Uittamo: landbonde Gustaf Mattsson aflidit, enka Anna Michelsdr, söner Gustaf och Anders, 4 döttrar Maria gift med torpare Johan Johansson ifrån Lahis, Lisa med landbonde Anders Gustafsson härstädes (Hattula Pelkola), Beata med landbonde Henric Henricsson ifrån Terdis, dotter Anna omyndig. Förmyndare syskonebarns man bonde Michel Mattsson Lukko ifrån Vieremunde. Velkoja til Linnais Mickola Anders Mårtensson. Vihitty 1735 Sääksmäki,Uittamo.
    (ää) Anna Michelsdotter Uittamo, syntynyt 1712 Tyrväntö,Lepaa, kuollut 12.8.1797 Sääksmäki,Terinen.

| Alku |

Taulu 6
II Johan Thomasson Näppilä, (Taulusta 1, äiti Christina Ruotsila)Lampuoti, torppari, syntynyt 27.12.1730 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 10.10.1773 Lempäälä,Hemminkilä,Näppilä, kummit: Länsman Alberti, begge Bergstadier, länsmans kiärsta Törneqvist. Muuttanut: Mustilahden Ilolasta til Terdis v. 1760.

Puoliso: Vihitty 28.12.1758 Sääksmäki Britha Johansdotter Carlströmsyntynyt 13.6.1733 Sääksmäki,Lotila, (kaksonen), kummit: Johan Henricsson Kouckari, Johan Nickilä, hru Brita Mattsdr, hru Brita Jöransdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Johansson Carlström, Suutari, syntynyt 11.1.1699, kuollut 14.2.1771 Sääksmäki,Valkeakoski. Vihitty 6.12.1731 Sääksmäki,Jutikkala.
    (ä) Anna Sophia Johansdotter Lignipaeus, syntynyt 1713, kuollut 25.9.1776 Sääksmäki,Valkeakoski.
Rippikirja v. 1750 - 1756 Sääksmäki Voipaala ainoa Brita Johansdotter on Drag Isaac Wynbladin ja Beatha Gustafsdotter tytär Britha Johansdotter s. 1740 kuten myös seuraavassa rippikirjassa v. 1757-1763, v. 1760 Mustilahden Ilolassa avioituneena merkinnällä til Terdis. Terinen sama rippikirja torp Johan Thomasson ja hru Britha Johansdotter vuosina 1761-1762. Muuttanut: Annilasta v. 1759 til Mustilax.

Lapset:
1. Johan Johansson syntynyt 20.10.1759 Sääksmäki,Mustilahti, kummit: Johan Mattsson, Matts Thomasson, Johan Johansson, Anna Johansdr, Caisa Johansdr, pig Anna Johansdr.
2. Petter Johansson syntynyt 17.6.1761 Sääksmäki,Terinen.
3. Thomas Johansson syntynyt 12.12.1766 Lempäälä,Näppilä, kummit: Pälkäne Ruotsila Maula bonde Thomas Thomas, Näppilä hru Anna Gabrielis, Näppilä torp enka Valborg Henrici.
4. Eric Johansson syntynyt 7.5.1770 Lempäälä,Näppilä, kummit: Näppilä rusthåll Georgius Erici, Päiväniemi torp Martinus Martini, Näppilä hru Anna Beata Budd, Hulaus Sipilä hustru Beata Michaelis.
| Alku |

Taulu 7
II Thomas Thomasson Sipilä, (Taulusta 1, äiti Christina Ruotsila)Talollinen Hulauksen Sipilässä, lautamies, syntynyt 6.12.1735 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 16.9.1789 Lempäälä,Hulaus, kummit: Hr Carsteen, Lassila Johan Reuter med sin kärsta Elisabet Asp, länsmans kärsta Regina Törneqvist. Sipilän isäntä vuodet 1770-1789. 1723 asetus antoi tietyin ehdoin rusthollarille etuoikeuden augmenttitalon perinnöksiostoon ennen talon asukasta. Tällä tavoin menetti lautamies Tuomas Tuomaanpoika Maula talonsa Ruotsilan rusthollin omistajalle kornetti Petter Georg Carstenille, joka 1764 esitti vaatimuksensa Maulan taloon. Maula isän puoleisten esi-isieni hallusta, Carstenit äidin puoleisia esi-isiä.

Pälkäneen käräjät 25.10.1764 §32: halfwa Jarmula hemman i Paino by åbo Eric Henricssons hustru Anna Thomasdotter, skatte värdering....bondeson Eric Andersson...rusthållare Matts Henricson å Jussila rusthåll...Eric Andersson att gift sig med Eric Henricssons dotter änka Maria Ericsdotter....Nämdeman Johan Jöransson Paavola ifrån Huhtis att hemman finnes vara gammalt skatte, des förfäder under skatte detta hemman köpt, men nämdeman Thomas Thomasson Maula ifrån Ruotsila påstor sig vara närmare arfvinge til detta hemman....bemälte nämdeman att des svärfader Michels faderfader köpt förenämde Jarmila eller Pakarainen hemman...

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 15.3.1775 §6: bonde Thomas Thomasson Sipilä från Hulaus, köpebref, Hans Henric Boije myy omistamansa Sipilä skattehemman i Hulaus by til bonde Thomas Thomasson.

Puoliso: Vihitty 26.5.1760 Pälkäne,Mälkilä Beata Michelsdotter Ainiala syntynyt 11.12.1736 Pälkäne,Mälkilä, kuollut 23.9.1789 Lempäälä,Hulaus.
Puolison vanhempia:
    (i) Michel Henricsson Ainiala, Talollinen, syntynyt 4.6.1706 Pälkäne,Mälkilä,Ainiala, kuollut 21.5.1762 Pälkäne,Mälkilä. Mälkilän Ainialan isäntä 1727-1763. Vihitty 26.12.1728 Pälkäne,Mälkilä.
    (ä) Lisa Jöransdotter Seppälä, syntynyt 18.3.1703 Pälkäne,Mälkilä, kuollut 29.3.1773 Pälkäne,Mälkilä.
    (ii) Henric Andersson Ässälä, Ainiala, Talollinen, syntynyt 11.1655 Pälkäne,Mälkilä,Ässälä, kuollut 21.4.1737 Pälkäne,Mälkilä. Mälkilän Ainialan isäntä 1697-.
Kangasalan käräjät v. 1699: Henric Andersson i Mälkilä saanut 17.3.1697 cronobefallningman Nils Weckmanilta asukasoikeuden Matts Bertilssonin autikoksi jättämään Ainialaan.
Ainialassa kuollut 15.12.1717 Mälkilä Ainiala Gl gumman Margeta.
Ainialassa kuollut 7.5.1762 8.5.1762 Mälkilä Ainiala Gl:a Kfatt: E:an Maria Jacobsdr. ålderd: 85 år.
    () Maria Jacobsdotter Jarmula, syntynyt 16.8.1677 Pälkäne,Paino, kuollut 14.6.1753 Pälkäne,Mälkilä. Mälkilän Ainialan isäntä -1726.
19.6.1753 24.6.1753 Mälkilä Ainiala Gl. enck. Maria Jacobsd:r bröstsj. 75
7.5.1762 8.5.1762 Mälkilä Ainiala Gl:a Kfatt: E:an Maria Jacobsdr. ålderd: 85.
    (äi) Jöran Michelsson Alkkula, Seppälä, Talollinen Mälkilän Alkkulassa, kuollut 8.10.1732 Pälkäne,Mälkilä. Mälkilän Alkulan isäntä 1700-1722.
Kangasalan ja Pälkäneen käräjät v. 1722 Matts Jöransson ifrån Seitsiö by och Pälkäne socken mot Jöran Michelsson ifrån Mälkilä by om Alkkula hemmans besittinig.
Kangasalan ja Pälkäneen käräjät v. 1698: Jöran Michelsson i Mälkilä anoo vapaavuosia taloon johon saanut asukasoikeuden Clas Detlofssonilta, talon entinen asukas oli Henric Henricsson joka kuollut v. 1697. Takaajat Grels Michelsson, Eric Mattsson, Michel Andersson, Gustaf Thomasson, Jöran Sigfridsson, Jacob Mattsson alla i Mälkilä by och Johan Johansson i Tiihala.
    (ää) Christina Mattsdotter, syntynyt 1676, kuollut 24.1.1757 Pälkäne,Mälkilä.
Muuttanut: Gift til Ruotsila.

Lapset:
1. Thomas Thomasson Sipilä syntynyt 6.10.1761 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 7.6.1770 Lempäälä,Hulaus.
2. Maria Thomasdotter Sipilä , syntynyt 26.4.1763 Pälkäne,Ruotsila. Tauluun 8
3. Elisabet Thomasdotter Sipilä , syntynyt 9.6.1765 Pälkäne,Ruotsila. Tauluun 11
4. Christina Thomasdotter Maula Piika, syntynyt 10.1.1768 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 14.7.1830 Hausjärvi,Ryttylä. Muuttanut: Sipilästä 1811 Hausjärvelle.
5. Johan Thomasson Sipilä , syntynyt 30.9.1769 Lempäälä,Hulaus. Tauluun 13
6. Michel Thomasson Sipilä , syntynyt 31.7.1774 Lempäälä,Hulaus. Tauluun 15
7. Anna Thomasdotter Sipilä syntynyt 17.3.1777 Lempäälä,Hulaus, kuollut 5.4.1778 Lempäälä,Hulaus, kummit: Hulaus Kertula hr länsman Gustaf Herkepaeus, Hulaus Heikkilä bonde Henricus Henrici, Kerttula landbo enka Anna Matthia, Heikkilä dotter Valborg Henrici.
| Alku |

Taulu 8
III Maria Thomasdotter Sipilä, (Taulusta 7, isä Thomas Sipilä) syntynyt 26.4.1763 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 20.12.1789 Lempäälä,Hulaus.

1. puoliso: Vihitty 27.12.1780 Lempäälä,Hulaus Thomas Ericsson Rissa, Sipilä Talollinen, syntynyt 2.12.1752 Pälkäne,Mälkilä,Rissa, kuollut 24.4.1785 Lempäälä,Hulaus.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Johansson Rissa, Talollinen, syntynyt 1.5.1715 Pälkäne,Mälkilä, kuollut 13.4.1775 Pälkäne,Mälkilä. Mälkilän Rissan isäntä 1748-1759.
Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen talvikäräjät 19.2.1773 §31: bonde Eric Johansson Rissa från Mälkilä, son Thomas Ericsson, afledne bonde Eric Ericsson Rissas omyndiga barns förmyndare bonde Thomas Simonsson Hannula ifrån Hertuala. Son Eric Ericssons efterlämnade enka Lisa Ericsdotter. Vihitty 28.5.1735 Kangasala,Tiihala.
    (ä) Maria Thomasdotter Talvia, syntynyt 10.3.1718 Kangasala,Tiihala, kuollut 1.11.1797 Pälkäne,Mälkilä. Mälkilän Rissan isäntä 1760-1763.
    (ii) Johan Grelsson Rissa, Kuudennusmies, talollinen Mälkilän Rissalla, syntynyt noin 1690 Pälkäne,Mälkilä, kuollut 6.5.1749 Pälkäne,Mälkilä. Mälkilän Rissan isäntä 1709-1747.

Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen talvikäräjät 22.1.1750: ...efter afledne bonde Johan Grelsson ifrån Mälkilä...sonen Eric Johanssons ifrån Mälkilä begäran...omyndiga barns förmyndare bonden Simon Grelsson ifrån Hertuala.. Vihitty 27.12.1713 Sahalahti,Pakkala.
    () Maria Thomasdotter Savola, syntynyt 1691 Sahalahti,Pakkala, kuollut 16.1.1751 Pälkäne,Mälkilä.
    (äi) Thomas Mattsson Nikula, Talvia, syntynyt Kangasala,Tiihala, kuollut 3.5.1755 Kangasala,Tiihala.
    (ää) Sophia Sigfridsdotter Haavisto, vide Haavisto, syntynyt 1687 Kangasala,Haavisto, kuollut 8.10.1760 Kangasala,Tiihala.
Mälkilän Rissan isäntä? 1773-1787.

Lapset:
1. Maria Thomasdotter Sipilä , syntynyt 2.10.1781 Lempäälä,Hulaus. Tauluun 9
2. Matts Thomasson Sipilä , syntynyt 22.1.1784 Lempäälä,Hulaus. Tauluun 10
2. puoliso: Vihitty 18.10.1787 Lempäälä,Hulaus Johan Mattsson Söderberg, Seppälä syntynyt 19.3.1752 Lempäälä,Vaihmala, kuollut 4.9.1813 Lempäälä,Aimala.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Michelsson Söderberg, Rakuuna, syntynyt 1.9.1723 Lempäälä,Kuokkala, kuollut 17.6.1781 Lempäälä,Vaihmala. Vihitty 20.10.1745 Lempäälä,Innilä.
    (ä) Christina Johansdotter, syntynyt 1722.
    (ii) Michel Michelsson, Mylläri, kuollut 1.6.1740 Lempäälä,Kuokkala.
    () Ingeborg Söfringsdotter, syntynyt 9.4.1679 Lempäälä, kuollut 31.1.1762 Lempäälä,Kuokkala,Tärrä.
| Alku |

Taulu 9
IV Maria Thomasdotter Sipilä, (Taulusta 8, äiti Maria Sipilä)syntynyt 2.10.1781 Lempäälä,Hulaus, kuollut 10.7.1827 Lempäälä,Hulaus, kummit: Kauppila bonde Eric Adami med sin hru Beata Henrici och bror Johan Adami, sold Gruus hru Lisa.

Puoliso: Vihitty 30.10.1810 Lempäälä,Hulaus Matts Johanson Sipilä Torppari, itsellinen, syntynyt 1783 Hauho, kuollut 1831 Pyhäjärvi.

| Alku |

Taulu 10
IV Matts Thomasson Sipilä, (Taulusta 8, äiti Maria Sipilä)Talollinen, syntynyt 22.1.1784 Lempäälä,Hulaus, kuollut 9.12.1808 Lempäälä,Hulaus, kummit: Kollo bonde Henric Henrici, sold Anders Siöroos?, hru Anna Fager, Sipilä dotter Lisa Thoma.

Puoliso: Vihitty 27.12.1807 Lempäälä,Rikala Lovisa Gabrielsdotter Appelqvist Korpraalin tytär, syntynyt 6.4.1788 Lempäälä,Rikala, kuollut 1.2.1852 Vesilahti,Kurala,Uotila.
Puolison vanhempia:
    (i) Gabriel Appelqvist, Korpraali, syntynyt 1728 Lempäälä,Rikala, kuollut 29.10.1806 Lempäälä,Leikkari. Vihitty 26.12.1780 Lempäälä.
    (ä) Maria Gabrielintytär, Torpan tytär, syntynyt 20.5.1759 Lempäälä,Herrala, kuollut 24.3.1824 Lempäälä,Rikala.
    (äi) Gabriel Ericsson, Torppari, syntynyt 2.3.1731 Lempäälä,Kuokkala,Eskola, kuollut 13.4.1788 Lempäälä,Kuokkala. Vihitty 11.11.1753 Lempäälä,Herrala.
    (ää) Anna Michelsdotter, syntynyt 26.11.1733, kuollut 2.4.1786 Lempäälä,Kuokkala.

| Alku |

Taulu 11
III Elisabet Thomasdotter Sipilä, (Taulusta 7, isä Thomas Sipilä) syntynyt 9.6.1765 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 23.8.1819 Lempäälä,Hulaus.

Puoliso: Vihitty 23.10.1793 Lempäälä,Hulaus Johan Mattsson HerlinKorpraali, syntynyt 29.9.1759 Vesilahti,Heinutsuo, kuollut 1807 Lempäälä,Herrala, kummit: Påhl Påhlsson Oinas, Matts Mattsson Pörö, Johan Johansson Jussila, hru Anna Mattsdr och Brita Michelsdr ifrån Heinutsuo.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Ångfält, Sotilas Heinutsuolla. Vihitty 6.2.1757 Vesilahti,Arpiainen.
    (ä) Elisabet Jacobsdotter Arpiainen, syntynyt Vesilahti,Arpiainen.
    (äi) Jacob Persson Arpiainen, Arpiaisen isäntä 1735-45, syntynyt Vesilahti,Arpiainen, kuollut Vesilahti,Arpiainen.
    (ää) Valborg Thomasdotter, kuollut ennen 3.7.1762 Vesilahti,Arpiainen. Perunkirja 3.7.1762 Vesilahti Arpiainen: aflidne bondehustru Valborg Thomasdotter, varit twå gånger gift, med första man Jacob Pettersson söner Petter, Henric och Jacob, döttrar Anna och Lisa. Alla til sin laga år komma och döttrarna gifta- Med senare man Michel Henricsson ej haft några arfvingar. Son Jacob Jacobsson skall vistas svenska armen i Pommern. Förmyndare hans faderbroder Petter Pettersson Nisu ifrån Valkkis.

Lapset:
1. Lisa Johansdotter Herlin , syntynyt 13.11.1794 Lempäälä,Herrala. Tauluun 12
2. Henric Johansson Herlin syntynyt 27.6.1797 Lempäälä,Herrala, kuollut 9.12.1798 Lempäälä,Herrala, kummit: Vesilax Heinutsuo Jussila bonde Eric Henricsson, Mantere Uotila värdinna Anna Henrici, drag Michel Pihl, Hulaus Sipilä dotter Christin Thomasdotter.
3. Michel Johansson Herlin syntynyt 7.8.1800 Lempäälä,Herrala, kuollut 16.9.1808 Lempäälä,Herrala, kummit: Hulaus Sipilä bonde Johan Thomasson des syster Christin Thomasdr, Kuivaspää Heikkilä bonde bror Michel Mattsson och corporal Snells hru Beata Johannis.
4. Johan Gustaf Johansson Herlin syntynyt 6.3.1803 Lempäälä,Herrala, kuollut 20.9.1808 Lempäälä,Herrala, kummit: Loppis torp Matts Erici med sin hru Maria Erici, Heikkilä unga bonde Michel Henrici, samt inhyses hru Maria Mattsdotter ifrån Moisio.
5. Eva Catharina Johansdotter Herlin syntynyt 14.12.1806 Lempäälä,Herrala, kummit: Hulaus Sipilä bonde Johan Thomasson, Herrala Loppis torp Matts Erici hru Maria Erici, Loppis piga Maria Martini.
| Alku |

Taulu 12
IV Lisa Johansdotter Herlin, (Taulusta 11, äiti Elisabet Sipilä)syntynyt 13.11.1794 Lempäälä,Herrala, kummit: Heinutsuo Jussila bonde Henric Henricsson, Ryödi bonde Matts Henrici des hru Chirstin Georgii, Kuivaspää Heikkilä värdinna Lisa Matthia.

Puoliso: N.N.

| Alku |

Taulu 13
III Johan Thomasson Sipilä, (Taulusta 7, isä Thomas Sipilä)Talollinen, syntynyt 30.9.1769 Lempäälä,Hulaus, kuollut 10.11.1830 Lempäälä,Hulaus,Sipilä, kummit: Hulaus Heikkilä bonde Henricus Henrici, Näppilä landb Johannes Thoma, Hulaus Heikkilä hru Beata Henrici, Hulaus Kauppila hru Beata Georgii. Sipilän isäntä vuodet 1790-1822.

Puoliso: Vihitty 26.12.1791 Sääksmäki,Ritvala Elisabet Carlsdotter Vilppula syntynyt 15.8.1772 Sääksmäki,Ritvala,Vilppula, kuollut 11.11.1838 Lempäälä,Hulaus,Sipilä.
Puolison vanhempia:
    (i) Carl Påhlsson Vilppula, Talollinen, syntynyt 12.2.1736 Sääksmäki,Ritvala,Vilppula, kuollut 17.4.1777 Sääksmäki,Ritvala. Perunkirja 3.1.1778 Ritvala Filppu: afledne landbonde Carl Pålsson, enka Maria Andersdr, söner Matts, Eric och Carl, döttrar Maria, Lisa och Caisa, förmyndare broder torpare Anders Pålsson i Jutikkala. Vihitty 1763 Sääksmäki.
    (ä) Maria Andersdotter, syntynyt 27.5.1744 Sääksmäki,Nuutala, kuollut 2.6.1813 Sääksmäki,Ritvala. S. rk 1.2.1741.
    (ii) Påhl Jöransson Vilppula, Lampuoti Ritvalassa, syntynyt 7.1.1702 Sääksmäki,Ylenjoki, kuollut 2.3.1764 Sääksmäki,Ritvala. Sääksmäen käräjät 26.3.1742 s. 209: landbonde Påhl Jöransson ifrån Ritvala mot des broder landbonde Eric Jöransson ifrån Huittula.
    () Lisa Henricsdotter, syntynyt 1697 Kalvola, kuollut 10.3.1767 Sääksmäki,Ritvala.
    (äi) Anders Jöransson Sipilä, Lampuoti, syntynyt 15.10.1708 Sääksmäki,Nuutala, kuollut 9.3.1780 Sääksmäki,Huittula. Perunkirja 30.4.1781 Huittula Innala: enka Lisa Michelsdr, afledne bonde Anders Jöransson, söner Johan, Jöran och Matts, döttrar Maria, Beata, Lisa och Sophia. Son Jöran är blind. Maira gift med landbonde Carl Pettersson Filppu, Beata varit gift med bonde Johan Johansson Pietilä med omyndiga barn Johan och Thomas, Lisa gift med bonde Matts Simonsson Seppälä, Sophia ogift och förmyndare svåger Matts Simonsson Seppälä. Vihitty 26.12.1738 Sääksmäki.
    (ää) Elisabet Michelsdotter Heikkilä, syntynyt 31.10.1715 Sääksmäki,Voipaala,Koukkari, kuollut 21.1.1787 Sääksmäki,Huittula.

Lapset:
1. Johan Johansson Sipilä syntynyt 3.10.1792 Lempäälä,Hulaus, kuollut 1.12.1793 Lempäälä,Hulaus, kummit: comiss Gustaf Herkepaeus, studiosus Aalberg, Hiiri värdinna Beata Henrici, Hulaus Kolli W Maria Jacobi.
2. Matts Johansson Sipilä , syntynyt 22.10.1794 Lempäälä,Hulaus. Tauluun 14
3. Carl Johansson Sipilä syntynyt 23.6.1797 Lempäälä,Hulaus, kuollut 9.9.1798 Lempäälä,Hulaus, kummit: comissarien Gustaf Herkepaeus med des hru Anna ?, Kauppila bonde Eric Adami med hru Beata Henrici.
4. Michel Johansson Sipilä syntynyt 20.7.1799 Lempäälä,Hulaus, kuollut 21.9.1800 Lempäälä,Hulaus, kummit: Hulaus sol Gustaf Blom med des hru Lena Thoma, Kauppila värd. Beata Henrici, prästegårds drg Michel Johansson.
5. Maria Johansdotter Sipilä syntynyt 29.6.1801 Lempäälä,Hulaus, kummit: corporalen Johan Herlin des hru Lisa Thoma, Torvi bon Johan Johansson des hru Anna Johannis.
6. Eva Caisa Johansdotter Sipilä syntynyt 17.4.1804 Lempäälä,Hulaus, kummit: inspector Fagerlund, Corporal Johan Herlin, soldat Gustaf Blom med sin hru Lena Thoma, Sipilä svärdotter Lisa Henrici, dottrar Christina och Maria Thoma.
7. Lisa Johansdotter Sipilä syntynyt 17.11.1806 Lempäälä,Hulaus, kummit: Herrala corp Johan Herlin, soldat Gustaf Blom.
8. Anna Johansdotter Sipilä syntynyt 9.12.1810 Lempäälä,Hulaus, kuollut 21.7.1813 Lempäälä,Hulaus, kummit: Kauppila gl bonde Johan Adami, dito unga bonde Henric Erici med hru Valborg Henrici, Sipilä bonde Matts Johannis med hru Maria Thoma, Kokki värdinna Maria Erici.
9. Eric Johansson Sipilä syntynyt 18.2.1817 Lempäälä,Hulaus, kummit: Sipilä bonde Matts Johansson med hru Maria Thomasdr, Sipilä bondes bror Michel Thomasson, bonde hru Valborg Henricsdr ifrån Kauppila.
| Alku |

Taulu 14
IV Matts Johansson Sipilä, (Taulusta 13, isä Johan Sipilä)Talollinen, muonatorppari, syntynyt 22.10.1794 Lempäälä,Hulaus, kummit: commissarien Gustaf Herkepaeus, Kauppila bonde Eric Adami, med sin hru Beata Henrici, Heikkilä värdinna Maria Jacobi i Hulaus. Sipilän isäntä vuoden 1823, jonka jälkeen omistajaksi tuli Lempäälän lukkari Henric Enckell , s. 7.7.1776.

Puoliso: Lisa Henricsdotter Pyörny syntynyt 16.8.1790 Vesilahti,Pöyhölä,Björni.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Ericsson Heikkilä, Pyörny, Talollinen, syntynyt 18.1.1742 Suoniemi,Ruolahti, kuollut 1805 Vesilahti,Pöyhölä. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §12: drengen Johan Mårtensson ifrån Pätsiniemi (Ryödi) Ackas socken mot bonde Henric Ericsson Biörni. Johan flyttat som måg til Biörni och varit sedermera blifwit skild. Vihitty 24.2.1779 Vesilahti,Hiirenoja.
    (ä) Helena Andersdotter Komppa, syntynyt 8.11.1760 Vesilahti,Hiirenoja.
    (ii) Eric Andersson Heikkilä, syntynyt 19.1.1715 Suoniemi,Ruolahti, kuollut 6.2.1783 Suoniemi,Ruolahti. Vihitty 26.11.1733 Suoniemi,Sarkola.
    () Maria Johansdotter Hoikkala, syntynyt 2.7.1713 Suoniemi,Sarkola, kuollut 13.8.1786 Suoniemi,Ruolahti.
    (äi) Anders Jacobsson Komppa, Talollinen, syntynyt 1724 Vesilahti,Hiirenoja.
    (ää) Valborg Mattsdotter Anttila, syntynyt 1726 Pirkkala,Sikoinen, kuollut 1804 Vesilahti,Hiirenoja.
Muuttanut: 1816 Hulaudd Sipilä Bd.d:rn o. unga värd:n Lisa Henricsd:r Wesilax s. 16.8.1790.

| Alku |

Taulu 15
III Michel Thomasson Sipilä, (Taulusta 7, isä Thomas Sipilä)Itsellinen, syntynyt 31.7.1774 Lempäälä,Hulaus, kuollut 4.1.1840 Lempäälä,Hulaus, kummit: Petrus Thoma, Andreas Henrici, Beata Georgii, Maria Jacobi.

Puoliso: Vihitty 18.10.1803 Lempäälä Lisa Henricsdotter Achtman syntynyt 2.6.1777 Lempäälä,Ahtiala, kuollut 25.3.1833 Lempäälä,Hulaus,Sipilä.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Henricsson Achtman, Sotilas, syntynyt Lempäälä,Sotavalta. Vihitty 17.10.1756 Lempäälä.
    (ä) Maria Augustsdotter Stenfelt, syntynyt 24.3.1735 Lempäälä,Moisio, kuollut 13.3.1818 Lempäälä,Ahtiala.
    (äi) Augustus Ericsson Stenfeldt, Åkerman, Rakuuna, syntynyt 1699.
    (ää) Beata Mattsdotter, syntynyt 1697, kuollut 25.7.1753 Lempäälä,Moisio,Heikkilä.

Lapset:
1. Henric Michelsson Sipilä syntynyt 1.6.1804 Lempäälä,Hulaus, kummit: Ahtiala Hävölä drg Henric Henrici med sin hru Valborg Johannis, Ruhola Kerttula drg Eric Henrici, Ahtiala skräddare dotter Maria Henrici.
2. Carl Michelsson Sipilä syntynyt 4.1.1807 Lempäälä,Hulaus, kummit: Sipilä bone Johan Thomasson hru Lisa Caroli, Kauppila bonde Johan Adami, ibm dotter Lisa Caroli.
3. Gustaf Michelsson Sipilä syntynyt 25.4.1810 Lempäälä,Hulaus, kummit: Sipiläs bror Johan Thoma med hru Lisa Caroli, Kauppila gl bonde Johan Adami, dito unga bonde Henric Erici med hru Valborg Henrici och syster Lisa Erici.
4. Lena Michelsdotter Sipilä syntynyt 28.5.1812 Lempäälä,Hulaus, kummit: fru fätlväbelska Helena Fagerlund, demoiselle Sara Agata Woivalen, bonde Johan Thomas Sipilä, bondehru Maria Thoma Sipilä. Muutti 29.11.1839 Vesilahteen.
5. Lisa Michelsdotter Sipilä syntynyt 26.8.1816 Lempäälä,Hulaus, kuollut 19.5.1822 Lempäälä,Hulaus, kummit: Sipilä bonde Johan Thomasson med hru Elisabet Carlsdotter, Kauppila bonde Henric Ericsson med Sipilä värdinna Maria Thomasdr.
| Alku |

Taulu 16
II Petter Thomasson Taipale, (Taulusta 1, äiti Christina Ruotsila)Mylläri Valkeakoskella Sohlbergin kartanon Taipaleen myllyssä, syntynyt 8.5.1740 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 18.7.1806 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale, kuolinsyy keuhkokuume, kummit: Petter Georg Carsteen, länsman Johan Alberti, sold Jöran Jöransson, Regina Törnqvist, hru Margareta Ericsdr, piga Maria Ericsdr. Muuttanut: Pälkäneeltä Näppilään loppuvuodesta 1764, nro 16. Sääksmäelle Lempäälän Näppilästä loppuvuodesta 1766, numero 40. Kärjenniemen Klemolasta til Koskis v. 1768.

Puoliso: Vihitty 26.12.1762 Pälkäne Maria Johansdotter Carlström, syntynyt 1.2.1747 Sääksmäki,Lotila, kuollut 13.7.1809 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale.

Lapset:
1. Anna Pettersdotter Taipale syntynyt 16.5.1766 Lempäälä,Näppilä, kuollut 5.8.1794 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale.
2. Johan Pettersson Taipale syntynyt 9.9.1768 Sääksmäki,Valkeakoski.
3. Maria Pettersdotter Taipale , syntynyt 27.6.1770 Sääksmäki,Valkeakoski. Tauluun 17
4. Petter Pettersson Taipale syntynyt 30.5.1773 Sääksmäki,Valkeakoski, kummit: Jacob Jöransson, Jöran Jöransson, Esaias Kraftman, Stina Fabricia, Brita Johansdr, pig Maria Mårtensdr.
5. Thomas Pettersson Taipale , syntynyt 10.11.1776 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale. Tauluun 21
6. Johan Pettersson Taipale syntynyt 4.3.1779 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 29.7.1803 Sääksmäki,Valkeakoski, kuolinsyy hengenahdistus ja vesipöhö, kummit: Henric Bengtsson, Michel Michelsson, hru Maria Johansdr.
7. Michel Pettersson Wall , syntynyt 7.6.1782 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale. Tauluun 24
8. Ulrika Pettersdotter Taipale , syntynyt 14.6.1786 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale. Tauluun 25
| Alku |

Taulu 17
III Maria Pettersdotter Taipale, (Taulusta 16, isä Petter Taipale)syntynyt 27.6.1770 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 6.3.1838 Sääksmäki,Lahinen,Muraja, kummit: Jacob Jöransson, Johan Arvidsson, hru Maria Ericsdr, Maria Johansdr, pig Lisa Jöransdr. Muuttanut: V. 1792 Rapolan piiaksi.

Puoliso: Vihitty 23.9.1798 Sääksmäki,Rapola Mårten Mårtensson MurajaMylläri, torppari, syntynyt 8.11.1772 Sääksmäki,Taloila,Mattila, kuollut 18.6.1849 Sääksmäki,Lahinen,Muraja.
Puolison vanhempia:
    (i) Mårten Jöransson Mattila, Talollinen, renki, syntynyt 8.11.1743 Lempäälä,Sarvikainen, kuollut 1789 Sääksmäki,Taloila. Vihitty 30.10.1768 Sääksmäki.
    (ä) Margareta Sigfridsdotter Mattila, syntynyt 17.1.1752 Sääksmäki,Talola,Mattila, kuollut 28.10.1813 Sääksmäki,Talola,Mattila.
    (ii) Georgius Jöransson Pietilä, Talollinen, syntynyt 17.9.1703 Lempäälä,Sarvikainen, kuollut 8.12.1771 Lempäälä,Sarvikainen. Pietilän isäntä 1722-1760.
. Vihitty 27.3.1726 Lempäälä.
    () Anna Thomasdotter Mattila, syntynyt 9.6.1703 Lempäälä,Suojala, kuollut 17.6.1781 Lempäälä,Sarvikainen.
    (äi) Sigfrid Andersson Mattila, Talollinen, syntynyt 1722 Sääksmäki,Taloila, kuollut 23.5.1790 Sääksmäki,Taloila. Perunkirja 4.1.1791 Talola Mattila: afledne bonde Sigfrid Andersson, 1. gift med Maria, döttrar Maria och Margareta, Maria gift med sold Johan Gren i Mudis, Margareta gift med afledne bonde Mårten Jöransson i halfva Mattila hemman, enka Margareta Johansdotter, söner Sigfrid och Anders, döttrar Anna, Beata, Sophia och Lisa, Anna gift med bonde Matts Ericsson Mattila, Beata med sold Matts Malm i Messuby, förmyndare faders syskonebarn landbonde Matts Ericsson Pöppö. Vihitty 1.1.1747 Akaa.
    (ää) Maria Jöransdotter Vähä-Mikkola, syntynyt 1723 Akaa,Käyrälä,Nölkki, kuollut 9.6.1764 Sääksmäki,Taloila,Mattila. Perukirja 15.10.1764 Sääksmäki Talola Mattila: bonde och enklingen Sigfrid Andersson, afledne hru Maria Jöransdotter, twå döttrar Maria och Margareta Sigfridsdöttrar. Förmyndare deras moderbroder bondeson Jacob Jöransson ifrån Mudis by.
Muuttanut: Mainitaan veilä 1793 kotonaan Talolan Mattilassa. Vuonna 1796 Rapolan rengiksi.

Lapset:
1. Petter Mårtensson Muraja , syntynyt 17.10.1798 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale. Tauluun 18
2. Johannes Martinpoika Muraja Renki, syntynyt 1.11.1800 Sääksmäki,Vuorentaka, kuollut 13.3.1874 Sääksmäki,Ritvala, kummit: Torp Johan Martini och hru Maria Eliasdr, drg Gustaf Nilsson, pig Beata Johansdr alla ifrån Vuorentaka.
3. Carl Martinpoika Muraja syntynyt 17.5.1803 Sääksmäki,Lahinen. Turkuun 1824.
4. Maria Mårtensdotter Muraja , syntynyt 11.10.1805 Sääksmäki,Lahinen. Tauluun 19
5. Fredrika Margareta Martintytär Muraja syntynyt 16.7.1809 Sääksmäki,Lahinen, kuollut 21.9.1825 Sääksmäki,Lahinen.
6. Henric Mårtensson Hiedanpää, Puustelli , syntynyt 15.1.1812 Sääksmäki,Lahinen. Tauluun 20
| Alku |

Taulu 18
IV Petter Mårtensson Muraja, (Taulusta 17, äiti Maria Taipale)Torppari, syntynyt 17.10.1798 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale, kuollut 30.7.1868 Sääksmäki,Ylenjoki, kummit: Pouckala bonden Simon Simonis, möllnaren Eric Mårtensson med sin hru Maria Mårtensdr, Nappa torp dotter Hedvig Jacobi.

Puoliso: Vihitty 27.12.1829 Sääksmäki Maria Lisa Johansdotter Pullila Torpantytär, syntynyt 11.5.1810 Sääksmäki,Rapola,Pullila, kuollut 1.9.1867 Sääksmäki,Valto.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Johansson Hangasveräjä, Torppari,lampuoti, syntynyt 20.5.1785 Sääksmäki,Rapola,Pullila, kuollut 23.3.1862 Sääksmäki,Ritvala. Vihitty 2.7.1809 Sääksmäki.
    (ä) Anna Johansdotter, Myllärin tytär, syntynyt 12.8.1789 Sääksmäki,Rapola, kuollut 4.5.1868 Sääksmäki,Ritvala.
    (ii) Johan Mattsson Pullila, Torppari, syntynyt 24.5.1760 Sääksmäki,Rapola,Pullila, kuollut 8.1.1818 Sääksmäki,Rapola,Pullila.
    () Lisa Johansdotter, syntynyt 9.2.1762 Sääksmäki,Salo, kuollut 25.11.1837 Sääksmäki,Rapola.
    (äi) Johan Jacobsson, Mylläri, syntynyt 27.4.1751 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 27.1.1809 Sääksmäki,Rapola.
    (ää) Sophia Michelsdotter Jutila, syntynyt 6.11.1756 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 4.3.1809 Sääksmäki,Rapola.

| Alku |

Taulu 19
IV Maria Mårtensdotter Muraja, (Taulusta 17, äiti Maria Taipale) syntynyt 11.10.1805 Sääksmäki,Lahinen.

Puoliso: Vihitty 4.4.1830 Sääksmäki Jeremias Samuelsson Yrjölä Lampuoti, karvari, syntynyt 22.3.1804 Kalvola,Mäyrä, kuollut 7.10.1867 Sääksmäki,Maatiala.
Puolison vanhempia:
    (i) Samuel Johansson Viander, Uudistilallinen, räätäli, lampuoti, syntynyt 21.7.1772 Sääksmäki,Rapola. Vihitty 9.11.1802 Sääksmäki.
    (ä) Maria Jöransdotter Yrjölä, Lampuodin tytär, syntynyt 21.8.1775 Sääksmäki,Sillantaka.
    (ii) Johan Mattsson Viander, Räätäli, lampuoti, syntynyt 1734 Sääksmäki. Vihitty 27.12.1760 Sääksmäki.
    () Elisabet Mattsdotter, syntynyt 1740 Sääksmäki,Rapola, kuollut 12.9.1797 Kalvola,Kuurila.
    (äi) Jöran Johansson Iso-Yrjölä, Torppari, lampuoti Sillantakana, syntynyt 15.6.1737 Sääksmäki,Annila, kuollut 21.6.1809 Sääksmäki,Sillantaka. Vihitty 26.12.1767 Sääksmäki.
    (ää) Maria Andersdotter Seppälä, syntynyt 1.3.1738 Sääksmäki,Sillantaka, kuollut 28.9.1817 Sääksmäki,Sillantaka.
Karvarina Maatialassa 1860.

| Alku |

Taulu 20
IV Henric Mårtensson Hiedanpää, Puustelli, (Taulusta 17, äiti Maria Taipale)Torppari Rapolan Puustellin torpassa, syntynyt 15.1.1812 Sääksmäki,Lahinen, kuollut 24.8.1887 Sääksmäki,Rapola. Renkivouti Lahisten kartanossa 1842, torppari Hietalan torpassa 1849.

Puoliso: Maria Adamsdotter Tuomola syntynyt 11.3.1816 Sääksmäki,Hakala, kuollut 20.1.1869 Sääksmäki,Rapola.
Puolison vanhempia:
    (i) Adam Johansson Tuomola, Hoffman, Torppari Jutikkalan Tuomolassa, syntynyt 11.10.1788 Kalvola,Keikkala, kuollut 15.5.1840 Sääksmäki,Jutikkala. Vihitty 25.4.1813 Sääksmäki.
    (ä) Anna Michelsdotter Mark, Slått, syntynyt 9.12.1786 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 31.10.1864 Sääksmäki,Jutikkala.
    (ii) Johan Johansson Hofman, Mäkelä, Rakuuna, syntynyt 1.6.1749 Kalvola,Keikkala,Hommonen, kuollut 24.11.1834 Sääksmäki. Katso Hjort.
Pääkatselmis v. 1789: tavastl, 36 år gammal, tienst 9 år, gift. Vihitty 9.10.1781 Kalvola.
    () Margareta Thomasdotter Witsten, syntynyt 27.7.1757 Kalvola,Kutila,Vätälä, kuollut 5.2.1790 Kalvola,Keikkala.
    (äi) Michel Mattsson Marck, Sotilas, syntynyt 24.9.1754 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 1808 i krig. Vihitty 27.12.1778 Sääksmäki,Maatiala.
    (ää) Brita Andersdotter, syntynyt 1756 Sääksmäki, kuollut 15.6.1829 Sääksmäki,Maatiala.

| Alku |

Taulu 21
III Thomas Pettersson Taipale, (Taulusta 16, isä Petter Taipale)Mylläri Valkeakoskella Sohlbergin kartanon Taipaleen myllyssä, syntynyt 10.11.1776 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale, kuollut 16.4.1827 Sääksmäki,Valkeakoski, kuolinsyy keuhkotauti, kummit: Michel Thomasson, drag Esaias Kraft, Henric Bengtsson, hru Maria Johansdr, Caisa Mattsdr, pig Anna Mårtensdr.

1. puoliso: Vihitty 27.12.1809 Sääksmäki Maria Johansdotter Sipiläsyntynyt 22.1.1786 Sääksmäki,Valto,Sipilä, kuollut 5.2.1823 Sääksmäki,Valkeakoski, kuolinsyy keuhkokuume.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Johansson Klemola, Sipilä, Talollinen, vävy, syntynyt 10.8.1748 Sääksmäki,Salo, kuollut 9.12.1806 Sääksmäki,Valto. Vihitty 1.11.1772 Sääksmäki.
    (ä) Maria Mårtensdotter Sipilä, syntynyt 17.2.1750 Sääksmäki,Valto,Sipilä, kuollut 30.12.1795 Sääksmäki,Valto.
    (ii) Johan Henricsson Klemola, Talollinen, syntynyt 1.2.1722 Sääksmäki,Salo, kuollut 11.2.1790 Sääksmäki,Salo. Vihitty 9.12.1744 Sääksmäki.
    () Brita Andersdotter Siunala, syntynyt 18.9.1719 Sääksmäki,Huittula, kuollut 2.12.1789 Sääksmäki,Salo.
    (äi) Mårten Michelsson Sipilä, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 16.10.1704 Sääksmäki,Partala, kuollut 3.5.1778 Sääksmäki,Valto. Sääksmäen käräjät 16.12.1772 §96: bonde Mårten Michelsson Sipilä ifrån Valdo by, sin åboen Sipilä hemman til sin son Matts Mårtensson och dotter Maria Mårtensdotter och hennes trolofvad fästeman bondeson Johan Johansson. Vihitty 1.1.1724 Sääksmäki,Voipaala.
    (ää) Caisa Henricsdotter Koukkari, syntynyt 15.3.1706 Sääksmäki,Voipaala, kuollut 27.8.1761 Sääksmäki,Valto. Perunkirja 21.12.1761 Valto Sipilä: Mårten Michelsson, aflidne hustru Carin Henricsdotter, söner Matts och Mårten, fem döttrar Lisa, Brita, Carin, Beata och Maria. Lisa gift med bonde Carl Ericsson ifrån Ritvala, Brita gift med bondeson Matts Jöransson ifrån Sassi, Carin gift med drg Eric Ericsson ifrån Valdo. Förmyndare moderbroder landbonde Johan Henricsson ifrån Voipaala. Sipilä hemman är crono. Saatavia hos rusthållare Nils Hake, hos voluntairen Jacob Johan Belitz, hos torpare Jöran Olofsson ifrån Låtila.

Lapset:
1. Johan Thomasson Taipale , syntynyt 21.9.1810 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale. Tauluun 22
2. Anders Thomasson Kannisto , syntynyt 31.10.1812 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale. Tauluun 23
2. puoliso: Vihitty 8.2.1824 Sääksmäki Eva Michelsdotter Kaisti syntynyt 29.7.1789 Sääksmäki,Ritvala,Kaisti.
Puolison vanhempia:
    (i) Michel Johansson Kaisti, Lampuoti, seppä, syntynyt 28.9.1748 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 13.4.1806 Sääksmäki,Ritvala,Kaisti. Vihitty 6.4.1777 Sääksmäki,Ritvala.
    (ä) Maria Adamsdotter Moijanen, syntynyt 27.12.1753 Sääksmäki,Ritvala,Moijanen, kuollut 2.10.1832 Sääksmäki,Ritvala,Kaisti.
    (ii) Johan Jöransson Nikkilä, Talollinen, seppä, syntynyt 1709 Sääksmäki,Kärjenniemi, kuollut 15.11.1795 Sääksmäki,Vedentaka. Vihitty 26.12.1738 Sääksmäki,Ritvala.
    () Maria Mårtensdotter Moijanen, syntynyt 3.3.1720 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 3.4.1786 Sääksmäki,Vedentaka.
    (äi) Adam Mårtensson Moijanen, Talollinen, syntynyt 18.11.1729 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 31.7.1805 Sääksmäki,Ritvala. Vihitty 28.12.1752 Sääksmäki.
    (ää) Ingeborg Gustafsdotter Häkärlä, syntynyt 11.4.1731 Sääksmäki,Huittula, kuollut 4.6.1806 Sääksmäki,Ritvala.
| Alku |

Taulu 22
IV Johan Thomasson Taipale, (Taulusta 21, isä Thomas Taipale)Mylläri Valkeakoskella Sohlbergin kartanon Taipaleen myllyssä, syntynyt 21.9.1810 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale, kuollut 3.2.1844 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale, kuolinsyy keuhkotauti.

Puoliso: Vihitty 25.4.1830 Sääksmäki Anna Caisa Andersdotter Sorri, JokiLampuodin tytär, syntynyt 19.2.1813 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 5.8.1867 Sääksmäki,Valkeakoski.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Antinpoika Sorri, Lampuoti, syntynyt 27.10.1764 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 1.5.1816 Sääksmäki,Valkeakoski. Vihitty 2.11.1796 Sääksmäki.
    (ä) Catharina Matintytär Klemola, syntynyt 31.10.1774 Sääksmäki,Salo, kuollut 12.4.1848 Sääksmäki,Valkeakoski.
    (ii) Anders Thomasson Sorri, Lampuoti, mylläri, syntynyt 9.11.1730 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 24.12.1790 Sääksmäki,Valkeakoski. Perunkirja 16.1.1792 Valkeakoski Sorri: hru Lisa Andersdr, landbonde och mölnare Anders Thomasson död, söner Anders och Matts, döttrar Anna, Lisa och Maria. Anna gift med skattebonde Johan Mattsson Pukki i Mudis, förmyndare faderbroder mölnare Gustaf Thomasson i Apia. Vihitty 24.6.1760 Sääksmäki.
    () Elisabet Andersdotter Rekola, syntynyt 4.10.1732 Sääksmäki,Lantoinen, kuollut 10.12.1812 Sääksmäki,Valkeakoski.
    (äi) Matts Johansson Klemola, Talollinen, syntynyt 12.9.1745 Sääksmäki,Salo, kuollut 8.2.1817 Sääksmäki,Salo. Vihitty 26.12.1773 Sääksmäki.
    (ää) Caisa Jacobsdotter Montola, syntynyt 1.3.1748 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 11.2.1804 Sääksmäki,Salo.

| Alku |

Taulu 23
IV Anders Thomasson Kannisto, (Taulusta 21, isä Thomas Taipale)Muonatorppari Voipaalassa, syntynyt 31.10.1812 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale, kuollut 30.1.1896 Sääksmäki,Voipaala.

Puoliso: Johanna Antintytär Nikkilä syntynyt 17.11.1821 Sääksmäki,Voipaala,Kemmola, kuollut 29.11.1893 Sääksmäki,Voipaala.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Andersson Nikkilä, Lampuoti, renki, syntynyt 18.11.1793 Sääksmäki,Voipaala, kuollut 15.8.1866 Sääksmäki,Voipaala.
    (ä) Helena Mattsdotter, syntynyt 11.10.1789, kuollut 20.5.1866 Sääksmäki,Voipaala.
    (ii) Anders Matinpoika Nikkilä, Lampuoti, syntynyt 21.7.1751 Sääksmäki,Pappila, kuollut 4.5.1822 Sääksmäki,Voipaala.
    () Ester Johansdotter Nikkilä, syntynyt 18.11.1751 Sääksmäki,Voipaala,Kemmola, kuollut 21.4.1826 Sääksmäki,Voipaala,Kemmola.

| Alku |

Taulu 24
III Michel Pettersson Wall, (Taulusta 16, isä Petter Taipale)Sotilas, syntynyt 7.6.1782 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale, kuollut 1808 Sodassa, kummit: Jöran Jöransson, Henric Thomasson, Anders Håkansson, Lisa Thomasdr, pig Lisa Håkansdr.

Puoliso: Maria Caisasdotter Piika, syntynyt 19.2.1781 Sääksmäki,Nuutala,Kartano.
Puolison vanhempia:
    (i) Michel Abrahamsson Rotko, Papinmäki, Lampuoti, torppari, paimen, syntynyt 21.8.1760 Sääksmäki,Huittula, kuollut 19.10.1821 Sääksmäki,Huittula. Torppari Kankaanpään, Kutilan Rotkolan torpassa 1796-1799. Vihkimättä.
    (ä) Catharina Ericsdotter, syntynyt 1747.
    (ii) Abraham Andersson Klemola, Renki, lampuoti Annilassa ja Hattulan Koskella, syntynyt 8.2.1730 Sääksmäki,Huittula, kuollut 1.11.1805 Hattula,Sattula,Rekola. Vihitty 28.12.1758 Sääksmäki,Pappila.
    () Maria Josephsdotter, syntynyt 1.8.1736 Sääksmäki,Uittamo.

Lapset:
1. Johan Michelsson Wall syntynyt 24.4.1807 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 2.4.1810 Sääksmäki,Valkeakoski.
| Alku |

Taulu 25
III Ulrika Pettersdotter Taipale, (Taulusta 16, isä Petter Taipale)syntynyt 14.6.1786 Sääksmäki,Valkeakoski,Taipale, kuollut 28.11.1843 Hattula,Mierola, kummit: Roukko mölnare Eric Persson, Liuttula mölnare Henric Bengtsson, smed Carl Mattsson, Roukko torphru Anna ?dr, Pardala mölnaredotter Maria Jöransdr. Muutti perheineen Hattulan Mieroilaan 28.1.1816.

Puoliso: Vihitty 1.4.1804 Sääksmäki,Valkeakoski Anders Andersson Hammar Pitäjänseppä, syntynyt 31.10.1780 Tyrväntö,Lentämäki, kuollut 25.3.1827 Hattula,Mierola.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Andersson Isohietamäki, Torppari Retulassa, syntynyt 21.11.1754 Tyrväntö,Lusi, kuollut 1.9.1832 Janakkala,Hännistö. Perheessä myös Greta Stina styfdotter s. 1786. Vihitty 28.12.1780 Tyrväntö,Retula.
    (ä) Brita Pelander, syntynyt 1751, kuollut 22.4.1820 Janakkala,Monikkala,Hännistö. Hämeenlinnasta Janakkalaan 14.3.1818 Fru fend:rskan Johanna Albertina Pelander (f. friherr. Mellin) Janackala St. B. p.281 hennes man fendr. Pelander torde vist. i Kangasala.
Vihkiminen Suoniemellä 29.9.1793 fendrick välädle hr: Fredrick Adolph Pelander frk: Johanna Albertina Mellin Kulju.
Syntymätieto Pernajassa 4.4.1766 5.4.1766 Malmgård Insp. Simon Pelander Catarina Wiberg Fredrich Adolph.
    (ii) Anders Ericsson, Rakuuna, syntynyt Tyrväntö,Retula. Vihitty 26.12.1741 Tyrväntö,Retula.
    () Caisa Michelsdotter Tuomisto, syntynyt 1718 Tyrväntö,Retula.
Vihkimistieto Hauholla 1809 Tavastehus Drg. Anders Andersson Huspig. Eva Johasndr Hofgård.
15.1.1811 16.1.1811 Drg. Anders Merlin Eva Johansdr 35 Israel
3.4.1813 5.4.1813 Timmerm. Anders Merlin Eva Johansdr 37 Carl Gustaf
6.2.1817 6.2.1817 Timmerm. Anders Merlin Eva Johansdr 41 Henrica
6.2.1817 6.2.1817 Timmerm. Anders Merlin Eva Johansdr 41 Eva
6.2.1817 Timmerm. Anders Merlin Eva Johansdr 41
Kuolintiedot Hämeenlinnassa:
2.9.1839 1839 Timmerm. Anders Merlin dödfunnen (i Stadens sjö uti Hätilä viken nedanom bron 6/9) 60 år gift
14.8.1843 16.8.1843 Timmerm. enk. Eva Johansdr Merrlin feber

Vihkimistieto Sääksmäellä 1.4.1804 Valkiakoski Smd.lärl. Anders Andersson Mölln.d:r Ullrica Pehrsd:r Valkiakoski Taipale qvarn.

. Muuttanut: Tyrvännön Retulan Hietamäki torp son Anders til Valkeakoski. Valkeakoskelle sisäänmuutto seppä Michel Collinin oppipojaksi lärl Anders Andersson ifrån Tyrväntö Retula med betyg v. 1801 ja til Taipale möln 1803. Hämeenlinnaan sisäänmuutto 1810 Anders Anderss. Merlin NRO: 89. Hämeenlinnasta 11.10.1809 Anders Andersson Säxmäki St. B. p. 181 NRO: 90 H:u Eva Johansd:r. Sääksmäelle sisäänmuutto 11.10.1809 Sääxmäki Församling Dr. And. And:son Merlin Tavastehus: No39. synt.2.2.1780. Hattulaan 21.12.1815 28.1.1816 Mierola 668 Smed. Anders Ands. Hammar Säxmäki Valkiakoski And. H. skattskrifv i Hattula Hust. Ulrica Pettersdr Son Johan Son Henric Dr Ulrica Son Anders. Sääksmäeltä poismuutto 1.10.1810 Sääxmäki församling Drg. And. Ands. Merlin Tavastehus: Hu Eva Joh:dr No41. synt. 2.2.1780 .
.

Lapset:
1. Johan Andersson Hammar , syntynyt 17.7.1804 Sääksmäki,Valkeakoski. Tauluun 26
2. Thomas Andersson Hammar syntynyt 18.12.1806 Sääksmäki,Valkeakoski.
3. Henric Andersson Hammar , syntynyt 20.1.1808 Sääksmäki,Valkeakoski. Tauluun 27
4. Ulrika Andersdotter Hammar syntynyt 29.7.1811 Sääksmäki,Valkeakoski. Muuttanut: Poismuutto Hattulasta 27.8.1827 P. 809 Smed. d:rn Ulr. And.d:r Hammar.
5. Anders Andersson Hammar syntynyt 22.7.1814 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 15.10.1820 Hattula,Mierola.
6. Thomas Andersson Hammar syntynyt 29.3.1819 Hattula,Mierola.
7. Elias Andersson Hammar syntynyt 23.12.1821 Hattula,Mierola.
| Alku |

Taulu 26
IV Johan Andersson Hammar, (Taulusta 25, äiti Ulrika Taipale) Seppä, syntynyt 17.7.1804 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 10.5.1851 Hattula,Mierola.

Puoliso: Vihitty 4.3.1827 Hattula,Mierola,Sorkkala Christina Henricsdotter Sorkkala Talollisentytär, syntynyt 15.4.1791 Hattula,Sorkkala.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Jacobsson Sorkkala, syntynyt 9.12.1756 Hattula,Mierola. Vihitty 30.12.1787 Hattula.
    (ä) Elisabet Mattsdotter Valtee, Lampuodintytär, syntynyt 15.10.1762 Hattula,Valtee, kuollut 5.5.1833 Hattula,Mierola.
    (ii) Jacob Michelsson Sorkkala, syntynyt 1714 Hattula,Mierola, kuollut 16.9.1783 Hattula,Mierola. Hattulan käräjät 29.4.1763 §33: bonde Jacob Michelsson Sorkka ifrån Mierola kärde til bondesöner Henric och Matts Mattsson ifrån Mervis by, hugg och slag. Vitne bondeson Johan Johansson och drg Matts Jacobsson ifrån Mervis by, Johan Johansson ähr svarandes syskonebarn. Vihitty 31.1.1753 Hattula.
    () Annika Abrahamsdotter, syntynyt 1713, kuollut 4.9.1781 Hattula,Mierola.
    (äi) Matts Andersson Valtee, syntynyt 1734 Hattula,Valtee, kuollut 15.5.1786 Hattula,Valtee. Vihitty 26.12.1757 Hattula.
    (ää) Anna Sigfridsdotter Heikkilä, syntynyt 7.5.1731 Hattula,Nihattula, kuollut 17.10.1817 Hattula,Valtee.

| Alku |

Taulu 27
IV Henric Andersson Hammar, (Taulusta 25, äiti Ulrika Taipale) Kyläseppä, syntynyt 20.1.1808 Sääksmäki,Valkeakoski.

Puoliso: Vihitty 24.2.1838 Hattula Maria Christina Ericsdotter Mäkilä Talollisen tytär, syntynyt 20.11.1805 Hattula,Katinala.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Andersson Mäkilä, Talollinen, syntynyt 1780 Hattula,Katinala, kuollut 12.11.1842 Hattula,Katinala,Mäkilä. Vihitty 28.6.1803 Akaa,Tyrisevä.
    (ä) Elisabet Johansdotter Iso-Kuitu, syntynyt 1.10.1781 Akaa,Tyrisevä, kuollut 29.3.1844 Hattula,Katinala,Mäkilä.
    (äi) Johan Thomasson Iso-Kuitu, Talollinen, syntynyt 13.3.1739 Akaa,Tyrisevä,Kuitu, kuollut 23.4.1784 Akaa,Tyrisevä. Sääksmäen käräjät v. 1761: bondeson Johan Thomasson ifrån Tyrisevä, des fader bonde Thomas Henricsson med döden afgådt. I lifvet varande moder Margareta Henricsdotter. Son vid namn Nils Thomasson, son Eric Thomasson ännu är omyndig. Förmyndare bonde Joseph Andersson Mickola ifrån Alpila by.

Sääksmäen käräjät 10.12.1772 §22: bonde Johan Thomasson ifrån Tyrisevä, thes broder Thomas Thomasson aflidit, hru Anna Gabrielsdotter och twenne döttrar Maria och Lisa Thomasdotter, Maria varit gift med bonde Mårten Mårtensson och med honom sammanaflat en dotter Anna Mårtensdotter hwilken kort efter moder aflidit. Lisa Thomasdotters förmyndare bonde Matts Johansson Kinttu ifrån Tyrisevä. Thomas Thomassons enkas Anna Gabrielsdotters nuvarande man Jacob Mårtensson.

Perunkirja 23.10.1784 Tyrisevä Kuitu: änka Brita Johansdr, afledne Johan Thomasson, son Johan, döttrar Anna, Brita, Margareta, Elisabet och Maria. Förmyndare bonde Eric Andersson Ellilä. Vihitty 8.6.1766 Akaa.
    (ää) Brita Johansdotter Ylppö, syntynyt 5.9.1742 Akaa,Toijala, kuollut 7.1.1816 Akaa,Tyrisevä,Iso-Kuitu.

| Alku |

Taulu 28
II Michel Michelsson Maula, (Taulusta 1, äiti Christina Ruotsila)Puuseppä Voipaalan kartanossa, syntynyt 25.2.1745 Pälkäne,Ruotsila,Maula, kuollut 6.4.1809 Sääksmäki,Voipaala, kummit: Corp. Peter G. Carsteen, Matts Jöransson, Jacob Solberg, Johanna och Greta Alberti, piga Maria Ericsdr. Muuttanut: 1770 Hulaus Sipilä Smed. Michael Michaelis Pälkäne. 1771 Hulaus Sipilä swåg. Michaël Säxmäki.

Puoliso: Vihitty 1.1.1776 Sääksmäki,Voipaala Maria Johansdottersyntynyt 30.3.1753 Sääksmäki,Kalalahti, kuollut 7.8.1824 Hauho,Hyömäki, kummit: Johan Fredricsson, Henric Henricsson, Matts Simonsson, Henric Johansson, Maria Mattsdr, Kirstin Johansdotter.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Jöransson, Jahtivouti, syntynyt 9.1.1715 Sääksmäki,Nuutala, kuollut 1772 Sääksmäki,Kalalahti. Perunkirja 6.3.1773 Kalalahti: jagtfogde Johan Jöransson, enka Beata Johansdr, son Johan, döttrar Kirstin, Maria och Lisa. Förmyndare faderbroder Anders Jöransson i Huittula by och Innala rusthåll. Velkoja til Matts Simonsson i Ritvala Yrjölä, Taljala Pietilä sonen, til Gabriel Ericsson. Vihitty 21.2.1748 Sääksmäki,Kalalahti.
    (ä) Beata Johansdotter Kalalahti, syntynyt 21.10.1724 Sääksmäki,Kalalahti, kuollut 14.10.1798 Sääksmäki,Kantala. Kuolintieto: 14.10.1798 21.10.1798 Kandala Jäg. Henric Holms svärm. jagtf. enk. Beata Johansdr: vattus: 74 år.
Perunkirja 21.2.1799 Kantala: Jägare Henric Holms afledne svärmoder Beata Johansdotter, varit gift med skallfogde Johan Johansson (po Jöransson), tre döttrar Christina, Maria och Lisa, Christina gift med jägare Eric Kärstrand i Kärsä, Maria gift med socknesmed Michel Michelsson i Voipaala, Lisa gift med jägare Henric Holm i Kantala.
    (ii) Jöran Cnutsson, Lampuoti, syntynyt noin 1676, kuollut 30.12.1751 Sääksmäki,Nuutala. Sääksmäen käräjät 28.10.1741 s. 716: landbonde Jöran Cnutsson i Nudala, des afledne hustru Maria Michelsdotters arfskift. Vihitty 2.6.1701 Sääksmäki,Nuutala.
    () Maria Michelsdotter, syntynyt noin 1680 Sääksmäki,Ikkala, kuollut 24.6.1741 Sääksmäki,Nuutala.
    (äi) Johan Johansson Kalalahti, Talollinen, syntynyt 16.6.1700 Sääksmäki,Kalalahti, kuollut 24.8.1782 Sääksmäki,Kalalahti. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 6.12.1756: Kalalax hemmans åboo bonde Johan Johansson till bonde Eric Andersson ifrån Pildola hemman i Mulkue by.

Perunkirja 17.10.1763 Kalalahti: bonde Johan Johansson, hustru Lisa Mårtensdotter, tre söner Henric, Eric och Johan, tre döttrar Beata, Chirstin och Maria. Beata gift med jagtfogde Johan Jöransson, Kirstin med Kuurila landbonde Johan Larsson. Kalalax hemman är skatte och Johan Johanssons arf efter des framledne föräldrar. Vihitty 28.12.1723 Sääksmäki,Terinen.
    (ää) Elisabet Mårtensdotter, syntynyt 1700, kuollut 4.2.1787 Sääksmäki,Kalalahti.

Lapset:
1. Carl Michelsson syntynyt 27.10.1776 Sääksmäki,Voipaala, kummit: Gustaf Walheim, Jacob Jöransson, Hans Hansson, Anders Sigfridsson, fru Hedvig Eleonora Walheim, madamoiselle Bär, madam Margareta Eleonora Jansson.
2. Maria Michelsdotter syntynyt 22.2.1780 Sääksmäki,Voipaala, kuollut 16.10.1797 Sääksmäki,Voipaala, kummit: Jan Jansson, stud. Johan Lindholm, drag Thomas Lundahl, drag Eric Kärrstrand, fru Margareta Eleonora Jansson, madam Eleonora Sophia Savenia, pig Lisa Ericsdr.
3. Catarina Elisabet Michelsdotter Rosenqvist , syntynyt 5.11.1785 Sääksmäki,Voipaala. Tauluun 29
| Alku |

Taulu 29
III Catarina Elisabet Michelsdotter Rosenqvist, (Taulusta 28, isä Michel Maula)syntynyt 5.11.1785 Sääksmäki,Voipaala, kummit: capitain Gripenberg, Anna Magdalena Jansson, corp Thomas Lundahl med des hru Lisa Ericsdr.

Puoliso: Vihitty 14.10.1804 Sääksmäki,Voipaala Henric Johansson RosenqvistPitäjänpuuseppä Hauhon Hyömäessä, syntynyt 10.1.1777 Hauho,Hyömäki, kuollut 14.7.1824 Hauho,Hyömäki.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Högberg, Rakuuna, syntynyt 1744 Hauho,Hyömäki, kuollut 8.1.1809 Hauho,Hyömäki. Vihitty 1.11.1771 Hauho.
    (ä) Anna Mårtensdotter Kompeli, syntynyt 24.2.1745 Hauho,Hyömäki,Kompeli, kuollut 26.10.1822 Hauho,Hyömäki.
    (äi) Mårten Johansson Kompeli, Talollinen, syntynyt 1715 Hauho,Hyömäki, kuollut 8.1.1771 Hauho,Hyömäki. Vihitty 28.5.1738 Hauho.
    (ää) Anna Sipintytär Mässi, syntynyt 1711 Hauho,Tuittula, kuollut 6.4.1759 Hauho,Hyömäki.
Todistus Sääksmäelle muuton yhteydessä, Hauho 2.9.1804: vår afledne dotter Greta Sophian qvarlåtenskap, hvilket warit gift med socknesnickare och murmästare Henric Rosenqvist. Hon barnlös aflidit. Matts Sahlberg svarfadren, Elisabet Sahlberg född Roth.

Lapset:
1. Johan Henric Henricsson Rosenqvist , syntynyt 16.6.1806 Hauho,Hyömäki. Tauluun 30
2. Anna Liisa Heikintytär Rosenqvist syntynyt 17.1.1809 Hauho,Hyömäki, kuollut 28.2.1810 Hauho,Hyömäki.
3. Carl Gustaf Heikinpoika Rosenqvist , syntynyt 14.12.1810 Hauho,Hyömäki. Tauluun 31
4. Maria Christina Heikintytär Rosenqvist , syntynyt 8.3.1814 Hauho,Hyömäki. Tauluun 32
5. Cecilia Heikintytär Rosenqvist , syntynyt 26.1.1821 Hauho,Hyömäki. Tauluun 33
| Alku |

Taulu 30
IV Johan Henric Henricsson Rosenqvist, (Taulusta 29, äiti Catarina Rosenqvist) Pitäjänseppä, syntynyt 16.6.1806 Hauho,Hyömäki.

Puoliso: Vihitty 27.1.1833 Hauho Maria Johansdotter syntynyt 24.3.1811 Loppi,Vahteristo.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Jöransson Vacker, syntynyt 13.12.1773 Loppi,Kirkonkylä,Uotila, kuollut 16.12.1849 Loppi,Laaha,Arola.
    (ä) Hedvig Johansdotter, syntynyt 27.7.1777.
    (ii) Jöran Christersson Vahteristo, Torppari, syntynyt 1742, kuollut 21.5.1808 Loppi,Kirkonkylä. Vihitty 7.10.1772 Loppi,Joentaka,Eskola.
    () Anna Carlsdotter, syntynyt 1.12.1750, kuollut 17.1.1811 Loppi,Kirkonkylä.

| Alku |

Taulu 31
IV Carl Gustaf Heikinpoika Rosenqvist, (Taulusta 29, äiti Catarina Rosenqvist) Pitäjänseppä, syntynyt 14.12.1810 Hauho,Hyömäki.

Puoliso: Vihitty 15.11.1835 Hauho Ulrica Petterintytär Kärppälä syntynyt 19.12.1808 Hauho,Kaukkala.
Puolison vanhempia:
    (i) Petter Johansson Kärppälä, Simola, syntynyt 16.6.1758 Hauho,Torvoila, kuollut 29.7.1838 Hauho,Kaukkala. Vihitty 1.11.1795 Hauho,Kaukkala.
    (ä) Beata Henricsdotter Eskola, syntynyt 16.12.1769 Hauho,Kaukkala, kuollut 24.2.1829 Hauho,Kaukkala.
    (ii) Johan Ericsson Simola, Talollinen, syntynyt 6.6.1712 Hauho,Torvoila.
    () Maria Kustaantytär, syntynyt 1715, kuollut 15.6.1790 Hauho,Torvoila.
    (äi) Henric Eskilsson Eskola, Talollinen, syntynyt 23.3.1736 Hauho,Kaukkala, kuollut 17.11.1782 Hauho,Kaukkala. Vihitty 7.4.1760 Luopioinen,Kuohijoki.
    (ää) Maria Jörensdotter Isopassila, syntynyt 18.3.1743 Luopioinen,Kuohijoki, kuollut 1.11.1805 Hauho,Kaukkala.

| Alku |

Taulu 32
IV Maria Christina Heikintytär Rosenqvist, (Taulusta 29, äiti Catarina Rosenqvist) syntynyt 8.3.1814 Hauho,Hyömäki.

Puoliso: Vihitty 10.6.1838 Hauho Gustaf Grönroos Mylläri, syntynyt 1815 Hauho,Sotjala.

| Alku |

Taulu 33
IV Cecilia Heikintytär Rosenqvist, (Taulusta 29, äiti Catarina Rosenqvist) syntynyt 26.1.1821 Hauho,Hyömäki.

Puoliso: N.N.

| Alku |

Taulu 34
II Carl Michelsson Maula, (Taulusta 1, äiti Christina Ruotsila)Pitajanpuuseppä Hattulan Mierolassa, syntynyt 21.6.1747 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 16.1.1789 Hattula,Mierola, kummit: Eric Johansson, Jören Falberg?, Matts Johansson, hru Margareta Thomasdr, pig Kirstin Larsdr. Muuttanut: 1771 Hulaus Sipilä B. swåg. Carl Säxmäki.

Puoliso: Vihitty 28.12.1784 Hattula Maria Mattsdotter Jussila syntynyt 21.8.1763 Hattula,Mierola,Jussila.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Thomasson Jussila, Talollinen, syntynyt 23.8.1729 Hattula,Mierola,Jussila, kuollut 18.9.1797 Hattula,Mierola. Vihitty 28.2.1753 Hattula.
    (ä) Anna Henricsdotter Kangelin, syntynyt 5.12.1730 Hattula,Nihattula, kuollut 25.3.1767 Hattula,Mierola,Jussila. Perunkirja 1.5.1766 Mierola Jussila: bonde Matts Thomasson, afledne hustru Anna Henricsdotter, son Johan, fyra döttrar Lisa, Margareta, Anna och Maria. Jussila hemman är krono.
    (ii) Thomas Simonsson Jussila, Talollinen, syntynyt 1705, kuollut 29.10.1791 Hattula,Mierola. Jussilan isäntänä 1684-1713 Martti Pertinpoika.
    () Beata Johansdotter, syntynyt 1705, kuollut 26.11.1788 Hattula,Mierola.
    (äi) Henric Mattsson Kangelin, Siltavouti, syntynyt noin 1694 Hattula,Hakinmäki, kuollut 15.10.1759 Hattula,Nihattula. Hattulan käräjät 21.10.1741 s. 663: brofogde Henric Mattsson i Nihattula, des afledne fader smed Matts Jöransson och framledne moder Carin Henricsdotter.
Kuolinikänä 75 vuotta joka ei voi pitää paikkaansa, korjattu 65 vuotta.
    (ää) Catharina Cnutsdotter Hakola, syntynyt noin 1680 Hattula,Nihattula, kuollut 8.5.1753 Hattula,Nihattula.

Lapset:
1. Helena Carlsdotter Rosenqvist syntynyt 18.8.1785 Hattula,Mierola, kuollut 30.8.1785 Hattula,Mierola.
2. Michel Carlsson Rosenqvist , syntynyt 21.9.1786 Hattula,Mierola. Tauluun 35
| Alku |

Taulu 35
III Michel Carlsson Rosenqvist, (Taulusta 34, isä Carl Maula)Muurarimestari Hattulassa ja Helsingissä, syntynyt 21.9.1786 Hattula,Mierola, kuollut 3.2.1831 Helsinki. Muuttanut: Hattulan Mierolasta til Sääksmäki Voipaala n. 1800. Helsinkiin 4.4.1816 perheineen.

Puoliso: Hedvig Ulrika Gustafsdotter Rund syntynyt 29.1.1787 Hattula,Pelkola.
Puolison vanhempia:
    (i) Gustaf Samuelsson Rund, Rand, Pitäjänsuutari, syntynyt 30.3.1746 Hattula,Pelkola. Vihitty 28.12.1773 Hattula,Pelkola.
    (ä) Lisa Samuelsdotter, syntynyt 17.7.1750 Hattula,Kalkkonen, kuollut 14.11.1814 Hattula. Mainitaan piikana Ihalemmen Krahtilassa jo 1765 alkaen.
    (ii) Samuel Gustafsson Rund, Rakuuna, syntynyt 1716 Hattula,Pelkola, kuollut 13.8.1787 Hattula,Pelkola,Harala. Pääkatselmus v. 1735: född i Hattula socken, 22 åhr gammal, gift, tienst 3 åhr. Vihitty 1733 Hattula,Pelkola.
    () Caisa Andersdotter, syntynyt 1708 Hattula,Pelkola, kuollut 5.11.1796 Hattula,Pelkola.
    (äi) Samuel Sigfridsson Kalkkonen, Krahtila, Bolagsman, paimen, syntynyt 1726 Hattula,Kalkkonen, kuollut 7.2.1804 Hattula,Kalkkonen. Vihkimättä.
    (ää) Caisa Ericsdotter, syntynyt 1730, kuollut 16.11.1788 Hattula,Pelkola,Rantala.

Lapset:
1. Hedvig Lovisa Rosenqvist syntynyt 13.3.1811 Hattula,Sattula, kuollut 27.1.1818 Helsinki.
2. Eva Christina Rosenqvist syntynyt 22.9.1813 Hattula,Sattula.
3. Maria Carolina Mikontytär Rosenqvist syntynyt 15.12.1816 Helsinki.
4. Carolina Vilhelmina Mikontytär Rosenqvist syntynyt 30.12.1818 Helsinki, kuollut 25.10.1820 Helsinki.
5. Fredrika Mikontytär Rosenqvist syntynyt 3.11.1826 Helsinki.
| Alku |

Taulu 36
II Beata Michelsdotter Maula, (Taulusta 1, äiti Christina Ruotsila)syntynyt 16.5.1751 Pälkäne,Ruotsila,Maula, kuollut 7.6.1826 Sääksmäki,Voipaala,Iso-Kannisto, kuolinsyy Itsellinen, vanha sotilaan leski, kirkonvaivainen
Beata Mikontytär Ruda, kuoli vanhuuteen 75 vuoden ja 3 viikon ikäisenä, kummit: Eric Sigfridsson, Johan Johansson, Matts Mattsson, hru Anna Henricsdr, hru Maria Jörensdr, pig Valborg Ericsdr. Muuttanut: 1771 Hulaus Sipilä swäg. Beata Säxmäki. Ritvalasta Voipaalan Kannistoon v.1824.

Puoliso: Vihitty 19.10.1775 Sääksmäki Henric Mårtensson RudaRuotusotilas, rakuuna Ritvalan Toppolassa, syntynyt 6.1.1751 Sääksmäki,Sohlberg, kuollut 5.6.1808 Sääksmäki,Ritvala,Toppola, kummit: Henric Kykkä, Matts Eliasson, Sigfrid Sigfridsson, Anna Henricsdr, Brita Pehrsdr, Lisa Johansdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Mårten Carlsson Sohlberg, Rakuuna, syntynyt 10.10.1722 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 28.12.1760 Sääksmäki,Sohlberg. Vihitty 6.12.1744 Sääksmäki.
    (ä) Maria Henricsdotter Teräs, syntynyt 24.2.1724 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 26.2.1783 Sääksmäki,Uittamo.
    (ii) Carl Cnutsson Keivonen, Talollinen, vävy Linnaisten Keivosella, jahtivouti, syntynyt 1683, kuollut 15.12.1751 Sääksmäki,Itko. Keivosen isäntä 1702-1727, sitten jahtivouti Munteen Lukolla 1729 - 1736, sen jälkeen Munteen Skyttälän isäntä vuodesta 1737. 1739 merkitty myös morsian Kaisa, katso alla. Katso Sääksmäen pitäjänhistoria sivu 485-486. Saman historian mukaan saa Skyttälä vakinaisia asukkaita vasta vuonna 1736. Kolmannen vaimon poika 1. avioliitosta Linnaisten Erkkylän isännän kanssa oli Munteen Lukon isäntä, tämän tyttären mies taas omisti Munteen Skyttälää vuodesta 1782 alkaen. Henkirja Keivonen 1708 boställe Carl Cnutsson, Lisa hustru, Maria svågerska. Henrkikirja 1710 boställe Carl Cnutsson, Lisa hustru. Henkikirja 1712 boställe Carl Cnutsson, Lisa hustru. Vihittäessä mainitaan olevan Ahlajärveltä. Mahdollisesti kuitenkin Linnaisista (Linnaisten Mäeltä?).
Sääksmäen käräjät v. 1726: regementsvälskare Johan Wilhelm Leopold vaatii Linnaisten Carl Cnutssonilta 40 kappaa rukiita, velasta menee takuuseen Carlin husbonde sergeant Moses Stierncrantz.
Sääksmäen käräjät v. 1726: Tuomitaan Carl Cnutsson i Linnais maksamaan rästissä ollut hevosen hinta til Nils Påhlsson i Koskis.
Sääksmäen käräjät v. 1729: Tuomitaan Carl Cnutsson Linnaisista maksamaan velkansa Tyrvännön Uskelan kylän lesken Anna Johansdotterin sukulaiselle piika Valborg Jöransdotterille, Valborg lainannut Carlille vuonna 1714.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1732: rusthållare Pehr Henricsson ifrån Mälkiäis mot jagtfogde Carl Cnutsson ifrån Munde by och Säxmäki socken. Pehr velkoo saataviaan.
Sääksmäen käräjät 24.10.1737: bonde Carl Cnutsson ifrån Vieremunde by och Skyttälä eller Fhilppu cronohemman. Takaajat bönder Henric Mattsson och Henric Carlsson ifrån Linnais by.
Sääksmäen käräjät v. 1740: Eftersom bonden Carl Cnutsson ifrån Vieremunde ippå rusthållare Carl Carlssons ifrån Kärjenniemi föreställing nut til stånd..nio daler kopparmynt att fordra för en häst. Vihitty 28.12.1700 Sääksmäki.
    () Lisa Johansdotter Keivonen, syntynyt 1680 Sääksmäki,Linnainen.
    (äi) Henric Michelsson Teräs, Sotilas, lampuoti Linnaisissa, syntynyt 1687 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 11.10.1773 Sääksmäki,Ritvala. Pääkatselmus v. 1716 född i Åbo län och Vesilax socken, 28 år gammal, kan läsa i boken.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19172&pnum=156
Pääkatselmus v. 1727: afsked 14.2.1727.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14509&pnum=538

Katso Sääksmäen pitäjänhistoria sivu 500, sotilas Heikki Mikonpojan vaimo Maija Matintytär läsnä kersantti Stierncranzin lapsen syntyessä samoin kuin Heikki Keivosen vaimo.
Sääksmäen käräjät 28.10.1741 s. 709: landbonde Henric Michelsson i Linnais, des afledne hustru Maria Mattsdotter.
Sääksmäen käräjät 28.10.1741 s. 711: landbonde Henric Michelsson Teräs ifrån Linnais til nämdeman Pehr Clemetsson i Salmis tålf cappor råg, hustru Valborg Mattsdotter.
Sääksmäen käräjät 16.10.1742 s. 387: landbonde Henric Michelsson Teräs ifrån Linnais, des utan barn och bröstarfvingar afledne hustru Sophia Eliasdotter, Bonde Sigfrid Sigfridsson i Sattula gift med Sophias syster Gertrud Eliasdotter, bonde Sigfrid Andersson i Pyhälax gift med syster Brita och Jacob Carlsson i Sittala gift med syster Ingeborg, broder Henric Eliasson ifrån Luolas, Simon Eliasson ifrån Kivijoki, samt Jöran Eliasson ifrån Hurttala deras syster änka Maria Eliasdotter ifrån Pe(l)kola vägnar. Vihitty 9.2.1708 Sääksmäki,Linnainen.
    (ää) Maria Mattsdotter, syntynyt 1691 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 7.6.1741 Sääksmäki,Linnainen. Lukkari Johan Mattsson Tangelinin sisar.
Muuttanut: V. 1771 Ylenjoelta lärgåssen Henr. Mårtensson s. 8.1.1751 til Haga.

Lapset:
1. Johan Henricsson Håman , syntynyt 11.10.1776 Sääksmäki,Ritvala,Toppola. Tauluun 37
2. Michel Henricsson Ruda syntynyt 13.4.1778 Sääksmäki,Ritvala,Toppola, kummit: Carl Gustaf Wunch, Lars Simonsson, Michel Michelsson, frökarna Caisa och Elsa Wunch, Lisa Ericsdr. Muuttanut: Ritvalan Vastameästä flyttat til St Michel 1799.
3. Maria Henricsdotter Hietala , syntynyt 17.2.1780 Sääksmäki,Ritvala,Toppola. Tauluun 38
4. Gustav Henricsson Ruda syntynyt 23.3.1782 Sääksmäki,Ritvala,Toppola, kuollut ennen 1785 Sääksmäki,Ritvala,Toppola, kummit: Carl Gustaf Wunch, Johan Thomasson, Eric Henricsson, fru Ulrica Tammelander, hru Lisa Jacobsdr, Maria Samuelsdr.
5. Elisabet Henricsdotter Kannisto , syntynyt 12.6.1784 Sääksmäki,Ritvala,Toppola. Tauluun 40
6. Gustav Henricsson Ruda syntynyt 20.2.1785 Sääksmäki,Toppola. Muuttanut: Ritvalan Vastamäestä flyttat til Savolax Jockas 1804.
7. Carl Henric Henricsson Ruda syntynyt 16.7.1791 Sääksmäki,Huittula, kuollut 13.7.1792 Sääksmäki,Ritvala,Toppola, kummit: frökarna Caisa och Lovisa Wunch, hru Maria Johansdr, fenrich Tammelander, drag Toppolin.
8. Beata Henricsdotter Ruda , syntynyt 21.5.1793 Sääksmäki,Ritvala,Toppola. Tauluun 46
| Alku |

Taulu 37
III Johan Henricsson Håman, (Taulusta 36, äiti Beata Maula)Räätäli Ritvalassa, syntynyt 11.10.1776 Sääksmäki,Ritvala,Toppola, kuollut 29.7.1840 Sääksmäki,Ritvala, kuolinsyy vanhuudenheikkous, kummit: Adam Johan Wunch, fru Beata Juliana Hellgren, Margareta Sophia Wunch, Brita Wunch.

Puoliso: Vihitty 27.12.1801 Sääksmäki,Ritvala Elisabet Sigfridsdottersyntynyt 22.3.1779 Sääksmäki,Taloila,Mattila, kuollut 1.10.1856 Sääksmäki,Ritvala,Vastamäki, kuolinsyy vesipöhö.
Puolison vanhempia:
    (i) Sigfrid Andersson Mattila, Talollinen, syntynyt 1722 Sääksmäki,Taloila, kuollut 23.5.1790 Sääksmäki,Taloila. Perunkirja 4.1.1791 Talola Mattila: afledne bonde Sigfrid Andersson, 1. gift med Maria, döttrar Maria och Margareta, Maria gift med sold Johan Gren i Mudis, Margareta gift med afledne bonde Mårten Jöransson i halfva Mattila hemman, enka Margareta Johansdotter, söner Sigfrid och Anders, döttrar Anna, Beata, Sophia och Lisa, Anna gift med bonde Matts Ericsson Mattila, Beata med sold Matts Malm i Messuby, förmyndare faders syskonebarn landbonde Matts Ericsson Pöppö. Vihitty 28.12.1764 Kalvola.
    (ä) Margareta Johansdotter Paakkonen, syntynyt 19.3.1738 Kalvola,Paakkonen, kuollut 23.10.1813 Sääksmäki,Talola,Mattila.
    (ii) Anders Mårtensson Mattila, Talollinen Talolan Mattilassa, syntynyt 30.10.1693 Sääksmäki,Taloila, kuollut 4.1.1767 Sääksmäki,Taloila. Perunkirja 15.10.1764 Talola Mattila: bonde Anders Mårtensson, hru Maria Simonsdotter, tre söner Sigfrid, Johan och Henric, twå döttrar Carin och Maria. Maria gift med skomakare Carl Carlsson ifrån Rapola. Anders Mattssons moder Maria Simonsdotter.

Sääksmäen käräjät v. 1729: Michel Simonsson Pöppö ifrån Ylenjoki mot Anders Mårtensson ifrån Talola, Anders fader Mårten Eskilsson och moder Maria Simonsdotter.

Akaan ja Sääksmäen käräjät 13.10.1738: Kärande Anders Mårtensson och Matts Simonsson ifrån Talola by, Sigfrid Simonsson ifrån Maisenranda by, Brita Simonsdotter ifrån Valkkis by Vesilax socken, mot svarande Michel Cnutsson och Jacob Pettersson i Haihunkoski (Lisa Ericsdotter Rasilan vävy), angående någon hus som kärandes tre mostrar ägt och innehaft. Hustru Margareta Mårtensdotter som des gammal moster skiöt i des ålderdom. Svarande Michel Cnutsson faderfader som var broder til kärandes moster. Jacob Pettersson, kärandes afledne moster Caisa Mattsdotter. Tuomitaan Jacob Persson maksamaan kantajille.

Akaan ja Sääksmäen käräjät 13.10.1738: Anders Mårtensson ifrån Talola jämte des medarfvingar Beata och Brita Michelsdottrar samt Maria och Margareta Mårtensdottrar alla ifrån Haihunkoski. Maria och Margareta var närvarande. Maria och Margareta skiöt dessa gamla numera aflidne hustrur.

Huom Rasilan Lisa Ericsdotterin puoliso Narvan Veston isäntä Mårten Andersson. Vanhat tädit ehkä Beata, Caisa ja Maria Mattsdotter. Mårten Matssonille ja Maria Michelsdotterille syntynyt Haihunkoskella 17.6.1693 poika Johan.
    () Maria Simonsdotter, syntynyt 1692 Akaa,Rättö, kuollut 21.4.1768 Sääksmäki,Taloila.
    (äi) Johan Henricsson Paakkonen, Talollinen, syntynyt 1682 Kalvola,Paakkonen, kuollut 27.2.1774 Kalvola,Paakkonen. Henkikirja Paakkonen v. 1722: Johan Henricsson, Maria syster.
    (ää) Maria Carlsdotter Möli, Emäntä, syntynyt 1705 Kalvola,Sittala, kuollut 31.5.1762 Kalvola,Paakkonen.
Muuttanut: Til Calvola 1792. Ritvalan Vastamäkeen Johans hru ifrån Taloila Mattila.

Lapset:
1. Anna Kristiina Juhontytär Håman syntynyt 12.1802 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 1.2.1803 Sääksmäki,Ritvala.
2. Anna Juhontytär Håman syntynyt 2.1.1804 Sääksmäki,Ritvala. Muutti Ritvalasta Tyrväntöön v. 1825.
3. Loviisa Juhontytär Håman syntynyt 17.8.1806 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 7.10.1807 Sääksmäki,Ritvala.
4. Maria Juhontytär Håman syntynyt 4.9.1808 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 17.11.1844 Sääksmäki,Ritvala.
5. Johan Juhonpoika Håman syntynyt 23.12.1810 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 21.9.1817 Sääksmäki,Ritvala.
6. Hedvig Juhontytär Håman syntynyt 2.6.1813 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 27.8.1813 Sääksmäki,Ritvala.
7. Israel Juhonpoika Håman syntynyt 14.7.1814 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 6.11.1842 Sääksmäki,Ritvala.
8. Eeva Kristiina Juhontytär Håman syntynyt 11.4.1821 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 2.9.1821 Sääksmäki,Ritvala.
| Alku |

Taulu 38
III Maria Henricsdotter Hietala, (Taulusta 36, äiti Beata Maula)syntynyt 17.2.1780 Sääksmäki,Ritvala,Toppola, kuollut 28.1.1862 Akaa,Kurisjärvi,Mämmiä, kuolinsyy vanhuus, kummit: Carl Gustaf Wunch, snickare Michel Michelsson, Anders Sigfridsson, fröken Elsa Wunch, Sophia Johansdr, piga Maria ?. Eläkkeellä miehensä jälkeen 19.11.1858 alkaen. Muuttanut: Ritvalan Vastamäestä til Judickala 1798, återkom ifrån Pungalaitio. Sääksmäeltä Akaaseen 1821.

1. puoliso: Vihitty 30.11.1802 Sääksmäki Simon Michelsson Hietala Torppari, syntynyt 30.8.1775 Sääksmäki,Liuttula, kuollut 13.6.1810 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala.
Puolison vanhempia:
    (i) Michel Simonsson Hietala, Torppari, syntynyt 30.4.1738 Sääksmäki,Naakkala, kuollut 9.4.1809 Sääksmäki,Jutikkala. Vihitty 6.11.1768 Sääksmäki,Liuttula.
    (ä) Margareta Jacobsdotter, syntynyt 5.4.1748 Sääksmäki,Vuorentaka, kuollut 11.12.1808 Sääksmäki,Jutikkala.
    (ii) Simon Jöransson Rottala, Lampuoti Naakkalassa, talollinen Rytiän Rottalassa, syntynyt 2.10.1712 Sääksmäki,Naakka, kuollut 24.7.1776 Sääksmäki,Rytiälä. Liuttulan lampuotina 1764-1769 rippikirjassa. Vihitty 7.12.1735 Sääksmäki,Valto.
    () Maria Michelsdotter Heikkilä, syntynyt 1.2.1713 Sääksmäki,Voipaala,Koukkari, kuollut 20.1.1783 Akaa,Kurisjärvi.
    (äi) Jacob Henricsson, Lampuoti, syntynyt 10.7.1715 Pälkäne?, kuollut 31.3.1776 Sääksmäki,Liuttula. Vihitty 19.3.1744 Sääksmäki,Pappila.
    (ää) Brita Thomasdotter Klemola, syntynyt 16.9.1719 Sääksmäki,Kärjenniemi, kuollut 21.7.1786 Sääksmäki,Ikkala.

Lapset:
1. Michel Simonsson Ilomäki , syntynyt 1.10.1804 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala. Tauluun 39
2. Matts Simonpoika Hietala syntynyt 15.8.1807 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala, kuollut 25.2.1810 Sääksmäki,Jutikkala, kummit: Lahisista Erkki Erkinpoika Koivisto, Jooseppi Juhonpoika Tuomola, Maria Matintytär Hietala ja piika Liisa Martintytär.
3. Catharina Simontytär Hietala syntynyt 5.6.1810 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala, kuollut 6.8.1811 Sääksmäki,Jutikkala, kummit: Juho Erkinpoika Hakalasta, räätäli Juho Håman.
2. puoliso: Vihitty 1.12.1811 Sääksmäki,Jutikkala Matts Ericsson JärnSotilas, eläkeläinen, syntynyt 21.3.1787 Sääksmäki,Ritvala,Jutila, kuollut 22.2.1856 Akaa,Kurisjärvi,Mämmiä, kuolinsyy vanhuus.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Sigfridsson Karolin, Sotilas, syntynyt 1.2.1765 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 4.7.1830 Sääksmäki,Ritvala,Vastamäki. Terisillä är valherde i Haga. Vihitty 27.12.1786 Sääksmäki,Lotila.
    (ä) Lisa Henricsdotter, syntynyt 22.4.1763 Sääksmäki,Lotila, kuollut 20.6.1809 Akaa,Toijala.
    (ii) Sigfrid Ericsson Jutila, Lampuoti, syntynyt 6.9.1738 Sääksmäki,Ritvala,Hakala, kuollut 18.3.1808 Sääksmäki,Ritvala. Pälkäneen käräjät 18.3.1763 §50: bonde Sigfrid Ericsson ifrån Ridvala mot landbo Henric Johansson ifrån Uskela, käranders fader Eric Ericsson för svarandes numera afledne svärmoder Annas räkning.
    () Valborg Gustafsdotter Ylinen, syntynyt 1738 Tyrväntö,Tykölä, kuollut 11.3.1782 Sääksmäki,Ritvala. Perunkirja 22.7.1782 Ritvala Jutila: bonde Sigfrid Ericsson, afledne hru Valborg Gustafsdr, omyndig son Eric och Anders, dotter Beata. Förmyndare moderbroder landbonde Eric Gustafsson ifrån Tykölä rusthåll.
    (äi) Henric Påhlsson Hääsi, Lampuoti, torppari, syntynyt 1725 Hauho,Miehoila. Vihitty 1.11.1747 Sääksmäki,Kärjenniemi.
    (ää) Beata Gustafsdotter Nissilä, syntynyt 7.1.1731 Sääksmäki,Muti, kuollut 3.2.1789 Hattula,Heinu. Kuolintiedossa: Soldn Utters svärmor ean f.1739.
Entinen jääkäri, eläkkeellä 17.4.1838 alkaen.
Lapset:
4. Greta Lisa Matintytär Mämmiä syntynyt 21.8.1812 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 18.6.1824 Akaa,Kurisjärvi.
5. Johan Gustaf Matinpoika Mämmiä syntynyt 25.3.1815 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala, kuollut 1.3.1817 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala, kummit: Juho Abrahaminpoika Hiidenmaasta ja Beata Håman Vastamäestä.
6. Anders Gustaf Matinpoika Mämmiä syntynyt 9.9.1817 Sääksmäki,Jutikkala.
7. Herman Matinpoika Mämmiä syntynyt 6.9.1820 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala. Muuttanut: Mämmiästä 1835 sivulle 113 Nahkialan Vähä-Rekolan rengiksi, josta sivulle 233 Tiuran rengiksi ja edelleen 10.11.1843 Messukylään.
8. Gretha Lisa Matintytär Mämmiä syntynyt 5.8.1824 Akaa,Kurisjärvi,Mämmiä. Muuttanut: Mämmiästä Messukylään 1845.
| Alku |

Taulu 39
IV Michel Simonsson Ilomäki, (Taulusta 38, äiti Maria Hietala)Torppari, syntynyt 1.10.1804 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala, kuollut 8.1.1868 Sääksmäki,Kantala, kummit: Hietalan torpasta Juho ja vmo Maria Matintytär, Heikki ja vmo Margareta Mikontytär. Muuttanut: Akaan Kurisjärven Mämmiästä Sääksmäelle 1820, Teristen Ilomäen torpasta v. 1857 s. 153 Kantalan Hopeeojaan poikansa Henricin kanssa. Hopeeojasta v. 1859 s. 155 Kantalan itsellisiin.

Puoliso: Vihitty 27.9.1828 Sääksmäki,Kantala Eva Johansdotter Kannisto syntynyt 8.7.1805 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 20.1.1868 Sääksmäki,Kantala.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Henricsson Myyrälahti, Torppari, Linnaisten Erkkylän lampuoti, syntynyt 1778, kuollut 3.11.1821 Sääksmäki,Linnainen. Vihitty 18.10.1804 Lempäälä,Perälä,Laurila.
    (ä) Anna Jacobsdotter Ahtlin, syntynyt 2.9.1784 Lempäälä,Ahtiala, kuollut 23.5.1834 Sääksmäki,Linnainen.
    (äi) Jacob Ahtlin, Sotilas, syntynyt 1761, kuollut 10.12.1786.
    (ää) Brita Gabrielintytär Blomster, syntynyt 9.10.1756 Lempäälä,Lippo, kuollut 15.5.1825 Sääksmäki,Linnainen.
Muuttanut: Linnaisten Erkkylästä til Terdis 1823, är i Iso-Kantala 1827.

| Alku |

Taulu 40
III Elisabet Henricsdotter Kannisto, (Taulusta 36, äiti Beata Maula)syntynyt 12.6.1784 Sääksmäki,Ritvala,Toppola, kuollut 9.12.1844 Sääksmäki,Voipaala,Kannisto. Muuttanut: Ritvalan Vastamäestä til Vuorentaka 1802.

Puoliso: Vihitty 4.11.1804 Sääksmäki,Vuorentaka Johan Ericsson KannistoTorppari, syntynyt 5.9.1779 Sääksmäki,Huittula,Korkeala, kuollut 25.11.1829 Sääksmäki,Voipaala,Iso-Kannisto.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Thomasson Spjut, Bärman Bergman, Sotilas, syntynyt 20.1.1747 Sääksmäki,Huittula, kuollut 1.7.1806 Sääksmäki,Huittula. Rippikirjoissa nimi Spjut vedetty yli vv 1792-1797 rippikirjassa ja tilalle kirjoitettu Bergman joka myös sukunimenä seuraavissa rippikirjoissa eli ottanut takaisin oman sukunimensä koska sekä isä että isoisä olivat Bergmaneja joka on ruotsinnos aikaisempien sukupolvien käyttämästä Montanus ja Sexmontanus nimestä.
Pääkatselmusrulla 1795: Eric Spjut, den 30. Martii 1793 erhåll Regements Cresens tillstånd at få kalla sig Bärman. Vihitty 4.4.1768 Sääksmäki,Uskela.
    (ä) Margareta Ericsdotter, syntynyt 4.7.1745 Sääksmäki,Ikkala, kuollut 12.1791 Sääksmäki,Huittula.
    (ii) Thomas Carlsson Bergman, Rakuuna, syntynyt 3.11.1710 Sääksmäki,Huittula, kuollut 8.1.1794 Sääksmäki,Huittula. Perunkirja 20.1.1794 Huittula: afledne dragon Thomas Bergman, 1. gift med Brita Gabrielsdr, söner Anders och Eric, döttrar Lisa och Brita, Lisa gift med kopparslagare Thomas ifrån Vesilax socken, Brita gift med skräddare Nils Koskelin ifrån Kurisjärvi, 2. gift med afledne reserv för Ikkala rusthåll Petter Petterssons änka Christina Hansdotter inga argvingar, Christina med Petter twå döttrar Maria och Valborg, Valborg gift med mölnare Gustaf Håkansson ifrån Valkeakoski men Maria ogift.
Pääkatselmus v. 1734 född i Säxmäki socken, 23 år gammal finne, tienst 1 år. Vihitty 7.12.1735 Sääksmäki.
    () Brita Gabrielsdotter Haukka, syntynyt 7.2.1711 Sääksmäki,Rapola, kuollut 1771 Sääksmäki,Huittula. Perunkirja 20.9.1772 Huittula: enklingen förafskedad dragon Thomas Bergman, afledne hru Brita Henricsdr, söner Carl, Anders och Eric Thomassöner, döttrar Lisa och Brita Thomasdöttrar, sonen soldat Eric Spiut.
    (äi) Eric Jacobsson Berg, Kättölä, Sotilas, torppari Uskelassa, syntynyt 1718, kuollut 1.4.1788 Tyrväntö,Uskela,Kättölä. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.12.1755: torpare Eric Jacobsson ifrån Uskila, thes hustru Valborg Jöransdotters vägnar tillika hennes syster Brita Jöransdotter ifrån Ridvala by, deras broder Adam Jöransson ifrån Nudala. Arf efter deras faderbroder Gustaf Sigfridsson. Vihitty 28.12.1742 Sääksmäki,Ikkala.
    (ää) Valborg Jöransdotter Äijälä, syntynyt 8.3.1720 Sääksmäki,Nuutala, kuollut 1777 Tyrväntö,Uskela.
Muuttanut: Til Vuorentaka v. 1803, til Ritvala v. 1804. Ritvalan Vastamäessä fr. Vuorentaka 1804.

Lapset:
1. Johan Gustav Johansson Halkia , syntynyt 1.8.1805 Sääksmäki,Ritvala,Toppola. Tauluun 41
2. Eva Johansdotter Kannisto syntynyt 9.12.1807 Sääksmäki,Hakala, kuollut 27.2.1809 Sääksmäki,Ritvala,Vastamäki.
3. Eric Johansson Yrjölä , syntynyt 29.3.1810 Sääksmäki,Hakala. Tauluun 42
4. Beata Catharina Johansdotter Kannisto syntynyt 15.9.1812 Sääksmäki,Ritvala,Toppola, kuollut 18.6.1814 Sääksmäki,Ritvala.
5. Carl Henric Johansson Kannisto , syntynyt 25.2.1815 Sääksmäki,Hakala. Tauluun 43
6. Hedvig Lovisa Johansdotter Yrjölä , syntynyt 11.10.1817 Sääksmäki,Voipaala. Tauluun 44
7. Maria Ulrika Johansdotter Kannisto , syntynyt 19.10.1820 Sääksmäki,Voipaala. Tauluun 45
8. Leonard Johansson Kannisto syntynyt 11.2.1823 Sääksmäki,Voipaala, kuollut 10.5.1829 Sääksmäki,Voipaala.
9. Anders Johansson Kannisto syntynyt 18.11.1825 Sääksmäki,Voipaala.
10. Thomas Johansson Kannisto syntynyt 24.4.1828 Sääksmäki,Voipaala, kuollut 1828 Sääksmäki,Voipaala.
| Alku |

Taulu 41
IV Johan Gustav Johansson Halkia, (Taulusta 40, äiti Elisabet Kannisto)Kemmolan mylläri Valkeakoskella, syntynyt 1.8.1805 Sääksmäki,Ritvala,Toppola, kuollut 26.8.1877 Sääksmäki,Valkeakoski.

Puoliso: Vihitty 13.4.1827 Sääksmäki,Kemmola Hedvig Ericsdotter Sipiläsyntynyt 28.5.1803 Sääksmäki,Voipaala,Kemmola,Sipilä, kuollut 19.3.1875 Sääksmäki,Valkeakoski.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Matinpoika Sipilä, Lampuoti, syntynyt 28.4.1775 Sääksmäki,Voipaala,Kemmola, kuollut 30.5.1831 Sääksmäki,Voipaala,Kemmola. Vihitty 6.11.1798 Sääksmäki.
    (ä) Brita Henricsdotter Wedenberg, syntynyt 13.1.1776 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 18.8.1837 Sääksmäki,Voipaala,Kemmola.
    (ii) Matts Mattsson Sipilä, Lampuoti Kemmolan Mattilassa, syntynyt 21.1.1742 Sääksmäki,Annila, kuollut 18.9.1813 Sääksmäki,Voipaala,Kemmola,Sipilä. Vihitty 14.7.1767 Sääksmäki,Kemmola.
    () Caisa Henricsdotter, syntynyt 17.7.1742 Sääksmäki,Voipaala, kuollut 17.4.1809 Sääksmäki,Voipaala,Kemmola,Sipilä.
    (äi) Henric Sigfridsson Wedenberg, Rakuuna Vedentaan Hinkalla, syntynyt 19.5.1746 Sääksmäki,Kantala, kuollut 17.8.1819 Sääksmäki,Vedentaka. Pääkatselmus v. 1789: tavastl, 41 år gammal, tienst 22 år, gift. Vihitty 3.1.1768 Sääksmäki.
    (ää) Maria Arvidsdotter Appelbom, syntynyt 23.6.1736 Lempäälä,Innilä, kuollut 12.5.1817 Sääksmäki,Vedentaka. Sääksmäen käräjät 20.3.1769 §74: Henric Arvidsson, sin afledne svåger soldaten Johan (po Matts) Biur i Ylenjoki.

| Alku |

Taulu 42
IV Eric Johansson Yrjölä, (Taulusta 40, äiti Elisabet Kannisto)Lampuoti Sillantakana, syntynyt 29.3.1810 Sääksmäki,Hakala, kuollut 4.5.1849 Sääksmäki,Sillantaka, kuolinsyy Hirtti itsensä. Muutti Voipaalan Kannistosta Sillantaka 1839 s. 99.

Puoliso: Vihitty 21.1.1836 Sääksmäki Hedvig Andersdotter Iso-Yrjölä syntynyt 17.4.1809 Sääksmäki,Sillantaka,Yrjölä, kuollut 24.4.1849 Sääksmäki,Sillantaka.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Jöransson Iso-Yrjölä, Lampuoti, syntynyt 26.11.1768 Sääksmäki,Sillantaka, kuollut 16.2.1823 Sääksmäki,Sillantaka. Vihitty 17.5.1794 Akaa,Toijala.
    (ä) Margareta Johansdotter Iso-Hultti, syntynyt 16.9.1771 Akaa,Mustue, kuollut 10.10.1841 Sääksmäki,Sillantaka.
    (ii) Jöran Johansson Iso-Yrjölä, Torppari, lampuoti Sillantakana, syntynyt 15.6.1737 Sääksmäki,Annila, kuollut 21.6.1809 Sääksmäki,Sillantaka. Vihitty 26.12.1767 Sääksmäki.
    () Maria Andersdotter Seppälä, syntynyt 1.3.1738 Sääksmäki,Sillantaka, kuollut 28.9.1817 Sääksmäki,Sillantaka.
    (äi) Johan Mårtensson Ryödi, Iso-Hultti, Talollinen, syntynyt 18.6.1735 Akaa,Pätsiniemi,Ryödi, kuollut 3.3.1801 Akaa,Toijala,Iso-Hultti. Toijalan Hultin isäntä 1773-1792.

Sääksmäen käräjät 9.12.1765 §63: bondeson Johan Mårtensson ifrån Pätsiniemi, afledne fader Mårten Mattsson Ryödi, afledne broder Sigfrid Mårtenssons sex åhr gammal son Michel Sigfridsson, moder Valborg Ericsdotter.

Sääksmäen käräjät 16.3.1767 §11: drg Johan Mårtensson ifrån Pätsiniemi, des afledne fader varit ägare af Ryödi hemman, arfskifte d. 12.-13.4.1765. Afledne broder Sigfrid Mårtensson, son Michel Sigfridsson som nu aflidit. Michels moder Valborg Ericsdotter. Tuomitaan Ryödi jäämään Valborg Ericsdotterille ja miehelleen Henric Jöranssonille. Vihitty 22.12.1767 Akaa,Pätsiniemi.
    (ää) Anna Gustafsdotter Trygg, Ajula, syntynyt 1.12.1745 Janakkala,Vähikkälä, kuollut 17.5.1777 Akaa,Toijala,Iso-Hultti. Perunkirja 28.6.1777 Toijala Hultti: bonde Johan Mårtensson, hru Anna Gustafsdr, barn Isac, Margareta och Maria Förmyndare bonde Eric Mattsson Ajula.

| Alku |

Taulu 43
IV Carl Henric Johansson Kannisto, (Taulusta 40, äiti Elisabet Kannisto)Torppari Voipaalan Ison-Kanniston torpassa, syntynyt 25.2.1815 Sääksmäki,Hakala, kuollut 6.12.1900 Sääksmäki.

Puoliso: Lovisa Gustafsdotter Tallberg syntynyt 16.1.1823 Kalvola,Kutila, kuollut 23.7.1886 Sääksmäki,Voipaala.
Puolison vanhempia:
    (i) Gustaf Kustaanpoika Tallberg, Rönni, Lampuoti, torppari, syntynyt 1780 Kalvola,Kutila,Vätälä, kuollut 1864 Tyrväntö,Retula. Torppari Kutilan Vätälän Tallbergin torpassa 1816-1827. Lampuoti Lahdentaan Rönnillä. Vihitty 26.12.1816 Kalvola,Kutila,Vätälä.
    (ä) Maria Elisabet Gabrielintytär Korho, syntynyt 25.12.1780 Kalvola,Kuurila, kuollut 9.11.1863 Tyrväntö,Retula.
    (äi) Gabriel Jacobsson Korho, Torppari, syntynyt 8.3.1751 Kalvola,Kuurila, kuollut 13.7.1808 Kalvola,Kuurila,Korho. Vihitty 1.11.1771 Kalvola.
    (ää) Anna Mårtensdotter, syntynyt 1746, kuollut 19.10.1832 Kalvola,Kuurila.

| Alku |

Taulu 44
IV Hedvig Lovisa Johansdotter Yrjölä, (Taulusta 40, äiti Elisabet Kannisto) syntynyt 11.10.1817 Sääksmäki,Voipaala, kuollut 4.12.1848 Sääksmäki,Lotila,Yrjölä.

Puoliso: Vihitty 29.12.1844 Sääksmäki Gustav Juhonpoika Yrjölä Torppari Lotilassa, syntynyt 16.4.1809 Sääksmäki,Lotila.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Johansson Yrjölä, Torppari, syntynyt 19.1.1786 Sääksmäki,Lotila,Yrjölä, kuollut 13.4.1849 Sääksmäki,Lotila, kuolinsyy vanhuudenheikkous. Vihitty 8.11.1807 Sääksmäki.
    (ä) Maria Henricsdotter, syntynyt 5.5.1780 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 12.8.1844 Sääksmäki,Lotila, kuolinsyy keuhkotauti.
    (ii) Johan Jöransson Yrjölä, Torppari, syntynyt 30.5.1759 Sääksmäki,Lotila, kuollut 17.2.1809 Sääksmäki,Lotila. Vihitty 31.10.1779 Sääksmäki,Lotila.
    () Maria Mattsdotter, syntynyt 3.1758 Sääksmäki, kuollut 14.10.1825 Sääksmäki,Lotila.
    (äi) Henrich Bengtsson, Mylläri Linnan myllyssä Valkeakoskella, syntynyt 15.1.1741 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 9.12.1788 Sääksmäki,Valkeakoski. Perunkirja 2.6.1789 Valkeakoski: möllnare Henric Bengtsson, hru Maria Gustafsdotter, son Gustaf, döttrar Lisa och Maria. Förmyndare faders moderbroderson möllnare Johan Jacobsson här sammanstädes. Vihitty 23.5.1768 Sääksmäki.
    (ää) Maria Gustafsdotter Kokko, syntynyt 11.2.1748 Sääksmäki,Liuttula, kuollut Sääksmäki,Roukko. Vistas år Lotila Yrjölä torp 1825. Merkitty kuolleeksi RK 1829-1835 s. 224 Roukon Penttilän mylly.Ei merkintty kuolleiden ja haudattujen luetteloon.

| Alku |

Taulu 45
IV Maria Ulrika Johansdotter Kannisto, (Taulusta 40, äiti Elisabet Kannisto) syntynyt 19.10.1820 Sääksmäki,Voipaala. Muutti Kannistosta Helsinkiin v. 1839.

Puoliso: Vihitty 4.9.1849 Sääksmäki Leonard Eliaksenpoika YrjöläTorppari, lampuoti Mustilahden Ilolassa, syntynyt 29.9.1825 Sääksmäki,Sillantaka, kuollut 27.5.1851 Sääksmäki,Mustilahti,Ilola.
Puolison vanhempia:
    (i) Elias Ericsson Iso-Yrjölä, Lampuoti Sillantaan Iso-Yrjölässä, syntynyt 14.5.1799 Kalvola,Kutila, kuollut 1.11.1834 Sääksmäki,Sillantaka,Yrjölä. Vihitty 1.1.1825 Sääksmäki.
    (ä) Hedvig Andersdotter Iso-Yrjölä, syntynyt 17.4.1809 Sääksmäki,Sillantaka,Yrjölä, kuollut 24.4.1849 Sääksmäki,Sillantaka.
    (ii) Eric Johan Johansson Löflund, Seppä, torppari, syntynyt 14.3.1776 Kalvola,Kutila,Kaarnavalkama, kuollut 18.1.1858 Kalvola,Kutila. Torppari Kutilan Kaarnavalkaman torpassa 1803-1847. Vihitty 4.11.1798 Kalvola,Kankaanpää.
    () Sara Sophia Johansdotter Niittymäki, syntynyt 25.6.1777 Tyrväntö,Lepaa,Niittymäki, kuollut 17.1.1854 Kalvola,Kutila.
    (äi) Anders Jöransson Iso-Yrjölä, Lampuoti, syntynyt 26.11.1768 Sääksmäki,Sillantaka, kuollut 16.2.1823 Sääksmäki,Sillantaka. Vihitty 17.5.1794 Akaa,Toijala.
    (ää) Margareta Johansdotter Iso-Hultti, syntynyt 16.9.1771 Akaa,Mustue, kuollut 10.10.1841 Sääksmäki,Sillantaka.

| Alku |

Taulu 46
III Beata Henricsdotter Ruda, (Taulusta 36, äiti Beata Maula)syntynyt 21.5.1793 Sääksmäki,Ritvala,Toppola, kuollut 12.8.1827 Sääksmäki,Voipaala, kuolinsyy vådligen kross emellan kvarnhjul, kummit: adjucten Vilhelm Thuren, Johan Thomasson ifrån Lempäälä, saltpetarsiundarehru Lisa Benjaminsdr ifrån Ritvala, piga Lisa Thomasdr ifrån Lempäälä. Muuttanut: Ritvalan Vastamäestä til Kasila 1808.

Puoliso: Vihitty 19.4.1813 Sääksmäki Johannes Abrahamsson Tallgrensyntynyt 30.10.1791 Kalvola,Taljala, kuollut 24.10.1882 Sääksmäki,Voipaala, kummit: Torppari Erkki Markunpoika Koivistolta, Erkki Juhonpoika Iittalasta, vaimo Maria Markuntytär, piika Maria Heikintytär Pyhäjoelta.
Puolison vanhempia:
    (i) Abraham Simonsson Hjort, Paimen, syntynyt 1729 Kalvola,Niemi,Oikola, kuollut 18.3.1791 Kalvola,Taljala,Tajanen. 1.11.1752 vihitty Kuurilan kartanon nuori renki Abraham Simonpoika ja piika Kerttu Heikintytär samasta paikasta. 18.3.1791 kuoli keuhkokuumeeseen Taljalan paimen Abraham Simonpoika.
    (ä) Margareta Gustafsdotter, syntynyt 2.2.1757 Kalvola,Niemi, kuollut 19.12.1808 Sääksmäki,Huittula,Yrjölä. Ilmestyy 1791 Huittulan Rudalaan eli Pohjaan.
    (ii) Simon Mattsson Hjort, Rakuuna, syntynyt 1698 Tammela, kuollut 13.2.1763 Kalvola,Oikola. Gammal förafskedade dragon.
Olli Tiitinen:
Rakuuna Simo Matinpoika Hjort Niemeltä haastoi syyskäräjille 11.-18.10.1739 talollinen Jussi Laurinpojan Keikkalasta, koska tämä oli haukkunut häntä ja lapsia varkaiksi. Simolla ei kuitenkaan ollut todistajia, joten vastaaja vapautui syytteestä. (Sääksmäki 9, s. 1350v, ES 3371) Simo Hjort on sekä 1728 että 1750 katselmuksen mukaan syntynyt Tammelassa noin 1700. Hän on astunut palvelukseen 24.2.1726 ja saanut eron katselmuksessa 24.1.1750. Huomautuksiin 1750 merkitty: Karlen äldre än Rullan wisar, warit fången i Ryssland, gam: ock bräckelig, berättas hafwa tient wäl, får afsked ock anmähles til underhåld. (URR 392, mf 54955; Värväys ym luetteloita 1698-1758 URR 396, mf 55000) Tammelassa 28.12.1722 vihitty pari tarkoittaa mielestäni Jokioisten Niemen kylän Tuomolaa.
1749 syntyneen Maria Simontyttären vanhemmat lienee Iittalan rusthollin rakuuna Simo Tuomonpoika Siömark, haudattu 19.11.1754 Sauvalan paimenena, ja vaimo Maria Jussintytär.
Poika Eero antoi nimensä Eerola-nimiselle torpalle eikä suinkaan seppä Jussi Yrjönpoika. Eero on mahdollisesti jatkanut isänsä rakuunatorppaa 1751, kun isä sai eron palveluksesta 1750 ja sai pientä eläkettä gratialistina.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.12.1755: torpare Simon Hjort ifrån Niemis mot reserv karl Anders Carlsson ifrån Kärkölä capell i Hollola socken.
Pääkatselmus v. 1728: född i Tammela socken, 28 år gammal, gift, tienst 2 år.
Pääkatselmus v. 1734: 35 år gammal finne, gift, tienst 9 år.
Pääkatselmus v. 1750: född i Tammela socken.

.
    () Maria Jacobsdotter, syntynyt 1702, kuollut 10.5.1761 Kalvola,Oikola. Sjuk ock svullen ifrån kyndelsmässan, död svullen.
    (äi) Gustaf Påhlsson, Lampuoti, syntynyt 1730 Kalvola,Sittala. Vihitty 1.11.1751 Kalvola,Niemi.
    (ää) Brita Henricsdotter, syntynyt 1730 Kalvola,Niemi.
Renkinä 1804 Vuorentakana, 1808 Rapolassa, Liuttulassa 1810 ja 1811 alkaen Lahisissa vuoteen 1817. Sen jälkeen Voipaalan torppari (bor i Rädiä) 1817 ainakin vuoteen 1829.

Lapset:
1. Anna Maria Juhontytär Takala , syntynyt 2.6.1813 Sääksmäki,Lahinen,Huhdinniemi. Tauluun 47
2. Ulrika Juhontytär Tallgren , syntynyt 16.4.1815 Sääksmäki,Lahinen,Huhdinniemi. Tauluun 48
3. Hedvig Loviisa Juhontytär Tallgren syntynyt 8.2.1818 Sääksmäki,Voipaala, kuollut 1820 Sääksmäki,Voipaala, kummit: Räätäli Juho Hoffman Ritvalasta, Madam Hedvig Hellsten, Voipaalan Kanniston torpan vaimo Liisa Heikintytär.
4. Johan Gustaf Juhonpoika Helin , syntynyt 14.9.1820 Sääksmäki,Vuorentaka. Tauluun 49
5. Elisabet Juhontytär Takala , syntynyt 24.4.1824 Sääksmäki,Voipaala. Tauluun 50
| Alku |

Taulu 47
IV Anna Maria Juhontytär Takala, (Taulusta 46, äiti Beata Ruda)syntynyt 2.6.1813 Sääksmäki,Lahinen,Huhdinniemi, kuollut 27.5.1901 Sääksmäki,Terinen, kummit: Jutikkalan Hietalan torppari Matti Erkinpoika ja vaimo Maria Heikintytär (=äidin sisar), Lahisten piika Ulrika Kallentytär. Ylenjoen Rekolan piikana ennen naimisiin menoaan. Myös Mulkueen eri taloissa.
(1825 tjänst i Huittula kapellan).

Puoliso: Vihitty 22.12.1839 Sääksmäki Eric Mattsson TakalaItsellinen, syntynyt 12.5.1816 Sääksmäki,Kyä, kuollut 2.12.1885 Sääksmäki,Terinen, kummit: Talollinen Mikko Kallenpoika Seppälä, Juho Antinpoika Lapio, Anna Erkintytär Kyästä, Anna Stina Fredrikintytär, Beata Juhontytär Kyästä.
Puolison vanhempia:
    (i) Mathias Fredricsson Iso-Kyä, Rusthollari Sääksmäen Kyässä, syytinkiläinen, syntynyt 16.5.1783 Sääksmäki,Kyä, kuollut 6.3.1860 Sääksmäki,Kyä. Omisti 1829 1/4 Kyän rusthollista eli Kyän rusthollari, myöhemmin syytinkiläinen.
Perunkirjoitus Isossa-Kyässä 25.07.1860, perilliset kolme poikaa Erkki, Fredrik ja Herman. Jäämistö:
1 kpl takki valkoista villaa vanha
1 kpl pitkä takki
1 pari pellavahousuja
2 kpl pellavapaitaa a 10 kopeekkaa
1 pari tohveleita
1 pari sukkia
1 kpl vilttihattu
Yhteensä 1 rupla 11 kopeekkaa joka jäi rusthollarinleski Kreetta Juhontyttärelle=Korri, Herman Matinpojan leski. Vihitty 1809 Akaa.
    (ä) Ulrica Andersdotter Lapio, syntynyt 26.8.1788 Akaa,Järviö,Hannula, kuollut 15.2.1828 Sääksmäki,Kyä, kuolinsyy vesipöhö.
    (ii) Fredric Johansson Kyä, Rusthollari Sääksmäen Kyässä, syntynyt 17.12.1736 Sääksmäki,Kyä, kuollut 30.4.1814 Sääksmäki,Kyä, kuolinsyy ålderdoms svaghet. Vihitty 2.7.1776 Urjala,Perho,Uotila.
    () Anna Sigfridsdotter Uotila, syntynyt 30.10.1753 Urjala,Perho,Uotila, kuollut 24.4.1825 Sääksmäki,Kyä, kuolinsyy ålderdoms svaghet.
    (äi) Anders Henricsson Kanunki, Lapio, Talollinen, vävy, syntynyt 27.11.1757 Hattula,Luolaja,Kanunki, kuollut 20.1.1801 Akaa,Järviö,Hannula. Akaan Järviön Hannulan (Lapio) ratsutilan vävy. Vihitty 9.10.1783 Akaa.
    (ää) Margareta Mattsdotter Lapio, syntynyt 2.2.1762 Akaa,Järviö,Hannula, kuollut 21.1.1821 Akaa,Järviö,Lapio.
Kyässä vuoteen 1836, Mulkueen Piltolassa 1836, Huittulan Korkeelassa 1838, Maatialan Iso-Porilassa 1842-1848, Tarttilassa 1845, Mulkueen Pekkalassa, Talolassa, Mulkueen Karjaisissa 1862, 1863 alkaen Terisillä kuolemaansa asti. Ottanut sukunimensä vaimonsa mukaan, vaimo omaa sukua Tallgren, Takala mainitaan ensimmäisen kerran 1839 Erkki pojan syntymätiedossa.

.

| Alku |

Taulu 48
IV Ulrika Juhontytär Tallgren, (Taulusta 46, äiti Beata Ruda)syntynyt 16.4.1815 Sääksmäki,Lahinen,Huhdinniemi, kummit: Jutikkalan Hietalan torppari Matti Erkinpoika ja vaimo, Lahisten torpan vaimo Liisa Heikintytär. Muuttanut: 24.3.1829 Janakkalaan Rätiästä. 11.11.1832 Hausjärveltä Voipaalaan.

Vihkimättä: N.N.

| Alku |

Taulu 49
IV Johan Gustaf Juhonpoika Helin, (Taulusta 46, äiti Beata Ruda)Pitäjänräätäli, syntynyt 14.9.1820 Sääksmäki,Vuorentaka, kuollut 22.8.1854 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Lukkari Heikki Hellsten vaimo Hedvig ja poika Anders Adrian, Voipaalan Kanniston torppari Juho Juhonpoika.

Puoliso: Vihitty 26.12.1844 Sääksmäki,Linnainen Ulrica Johansdotter Biurling syntynyt 20.10.1803 Sääksmäki,Linnainen,Mikkola, kuollut 8.12.1852 Sääksmäki,Linnainen.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Henricsson Tuitti, Mikkola, Talollinen, vävy, syntynyt 4.5.1759 Sääksmäki,Linnainen,Tuitti, kuollut 22.9.1824 Sääksmäki,Linnainen. Vihitty 25.5.1790 Sääksmäki,Linnainen.
    (ä) Anna Johansdotter Kantala, syntynyt 1.10.1760 Sääksmäki,Kantala, kuollut 5.11.1803 Sääksmäki,Linnainen, kuolinsyy polttotauti. Perunkirja 3.4.1804 Linnainen Mikkola: aflidne bonde hru Anna Johansdr, först gift med bonde Henric Mattsson, söner Henric och Johan, döttrar Maria och Anna, senare gift med Johan Henricsson, son Elias, döttrar Catharina, Lisa och Ulrica. Förmyndare faderbroder rusthållare Johan Mattsson Ickala.
    (ii) Henric Johansson Tuitti, Talollinen Linnaisten Tuitilla, syntynyt 29.9.1725 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 13.7.1798 Sääksmäki,Linnainen. Perunkirja 17.12.1798 Linnainen Tuitti: bonde Henric Johansson, enka Catharina Jacobsdotter, söner Henric, Johan och Jacob, dotter Maria varit gift med bonde Johan Mårtensson Torkko men numera enka, dotter Greta gift med Matts Andersson ifrån Sontula, dotter Caisa gift med Henric Nilsson Sakala.
    () Caisa Jacobsdotter Mattila, syntynyt 5.12.1730 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 24.4.1803 Sääksmäki,Linnainen, kuolinsyy mahavaivat. Perunkirja 27.12.1803 Linnainen Tuitti: enka Caisa Jacobsdr, son bonde och nämdeman Henric, des broder Johan åboen å Mikkola hemman, Jacob Henricsson, döttrar Maria, Greta och Catharina, Maria varit gift med bonde Jöran Henricsson Torkko, des son Johan Johansson Torkko, Greta gift med bonde Matts Andersson Mattila i Sontula, Catharina gift med bonde Henric Niclasson Sakala i Tarttila.
    (äi) Johan Johansson Kantala, Rusthollari, syntynyt 1.2.1737 Sääksmäki,Kantala, kuollut 29.10.1808 Sääksmäki,Kantala, kuolinsyy bröstfeber. Kotitalonsa Kantalan puolikkaan rusthollari, vuodesta 1793 Vähä-Kantala nimellä tunnetun tilan RN:o 1:1 isäntä 1769-1808. Vihitty 28.12.1759 Hattula.
    (ää) Anna Maria Andersdotter Harala, syntynyt 24.6.1739 Hattula,Pelkola, kuollut 11.9.1813 Sääksmäki,Kantala, kuolinsyy punatauti. Oli aluksi miniänä Kantalassa ja sitten rusthollin emäntä.
Muuttanut: Är gift med sergeanten Carl Biurling 1825.

| Alku |

Taulu 50
IV Elisabet Juhontytär Takala, (Taulusta 46, äiti Beata Ruda)syntynyt 24.4.1824 Sääksmäki,Voipaala, kuollut 14.10.1885 Sääksmäki,Voipaala, kummit: Iso-Kanniston torppari Juho Erkinpoika, vaimo Liisa Heikintytär ja itsellisen leski Maria Juhontytär Kruutilasta. V. 1870-1877 rippikirjassa ensimmäisen kerran sukunimenä Takala. Muuttanut: Ikkalaan 1.11.1848 sivulta 267 Kasuri, jonne 1844 sivulta 372 Ruudala, jonne sivulta 371 Siunala, jonne v. 1842 sivulta 407 Rapola.

Puoliso: Vihitty 23.12.1849 Sääksmäki,Ikkala Matts Matinpoika KujanpääMuonatorppari, itsellinen, syntynyt 11.9.1818 Kalvola,Kutila,Vätälä, kuollut 28.2.1869 Sääksmäki,Voipaala.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Jöransson Kujanpää, Torppari, syntynyt 29.1.1780 Kalvola,Kutinen, kuollut 30.8.1837 Kalvola,Kuurila. Vihitty 2.6.1800 Kalvola,Kutila.
    (ä) Hedvig Mattsdotter Witsten, syntynyt 27.5.1780 Kalvola,Kutila,Vätälä.
    (ii) Jöran Jöransson Kujanpää, Torppari Kutilan Taulamaassa, syntynyt 1742 Kalvola,Kutinen,Heikari, kuollut 12.9.1800 Kalvola,Kutinen, kuolinsyy Hukkui Kalvolan järveen.. Torppari Kutilan Taulamaassa eller Kalvolan Kutisten Heikarin Kujanpään torpassa. Vihitty 23.5.1768 Kalvola,Orjanhirsi,Hukari.
    () Maria Gabrielsdotter Hukari, Orjanhirren Hukarin tytär, torpan emäntä, syntynyt 1743 Kalvola,Orjanhirsi,Hukari, kuollut 26.9.1811 Kalvola,Niemi,Kaaro. Kalvolan käräjät 11.4.1768 §25: qvinnoperson Maria Gabrielsdotter ifrån Orjanhirsi lägersmål, des stiuffader Daniel Thomasson (po Johansson), Maria nu under äktenskap löfte med bondeson Jöran Jöransson ifrån Kuttis by.
    (äi) Matts Thomasson Witsten, Rakuuna, jääkäri, syntynyt 19.2.1755 Kalvola,Tarpeenniemi. Armeijan rullat 1805: 49 vuotias, palvellut 26 vuotta, pituus 5 jalkaa 6½ tuumaa ja naimisissa. Elossa 1807, kuollut ennen vuotta 1810 mitä ilmeisemmin Suomen Sodassa.
Pääkatselmus v. 1789: tavastl, 33 år gammal, tienst 10 år, gift. Vihitty 7.12.1777 Hattula,Kerälä.
    (ää) Christina Jonasdotter Fest, syntynyt 31.7.1753 Hattula,Kerälä, kuollut 27.8.1829 Sääksmäki,Linnainen, kuolinsyy halvaus.
Muuttanut: Sääksmäeltä 1850 veljensä rengiksi Ohtisten Kaaron torppaan sivulle 247 ja takaisin Sääksmäelle 1852. 1860 Sääksmäellä Lahisten Hiidenmaan torpan muonatorppari. 1863-1865 muonatorppari Kesäristossa, v. 1867 sivulle 650 Voipaalan itselliset.

| Alku | Paluu |