| Alku Paluu |

Taulu 1
I Thomas Andersson Flinck Sotilas, syntynyt 1735 Hattula,Sattula, kuollut 15.8.1764 Hattula,Sattula, kuolinsyy fråssa och magref. Vv. 1747-1753 rippikirjassa ylivedetty rakuuna Anders Saxan perheessä Sattula Arvolassa, samassa rippikirjassa reserv Thomas ensin Sattulan Nikkilässä ja sitten Sattulan Jaakkolassa. Vv. 1753-1759 rippikrijasta alkaen sold Thomas Sattulan Jaakkolassa. Sattulan ruotusotilaaksi 14.3.1758, jossa palveli kuolemaansa saakka.
Hattulan käräjät 12.1.1760: Kärande soldat Thomas Andersson Flinck ifrån Sattula by til bonde Johan Mattson ifrån Hyrvälä by, angående soldate stadsell och laga. Svaranden Johan Mattssons hustru Maria Mattsdotter i des mans ställe betalat til Thomas Flick 42 daler kopp.m. Muuttanut: Kalvolan muuttaneet v. 1756, Titilä drg Thomas Andersson ifrån Sattula med bewis af d. 24.2.1756. Kalvolan muuttaneet v. 1756, Titilä drängen Thomas Andersson til Sattula med betyg af d. 26.?.

Puoliso: Vihitty 30.11.1760 Kalvola Lisa Sigfridsdotter Frisk syntynyt 1734 Kalvola,Taljala, kuollut 7.2.1812 Kalvola,Taljala,Kivisilta, kuolinsyy ålderdom.
Puolison vanhempia:
   (i) Sigfrid Olofsson Frisk, Korpraali, syntynyt 1707 Kalvola, kuollut 16.12.1783 Kalvola,Taljala. Värväysluettelo 14.1727: svenska soldat Segerstedt fått afsked år 1725, rotan i stället opwist d. 14.1.1727 Sigfrid Olofsson, 15 åhr gammal, född i Calfwola socken, anteges til widare approbation.

Ansioluettelo Sääksmäen komppania v. 1744: 5. corporal Jacob Böökman drunknad den 25. Julii 1743, i stället avancerat den 21. Octobr 1743 såldaten från nro 96 Sigfrid Frisk.

Rekrytoitu 1.2.1727 Taljalan ruodun sotilaaksi 18.4.1725 eron saaneen Eric Segerstedtin tilalle. Pääkatselmuksessa 1728 16 vuotias ja palvellut 3/4 vuotta. Taljalan ruodun talot 1728 Jöns Olofsson, Peer Loistila, Matts Peersson ja Matts Tajanen. Ero armeijan palveluksesta 28.6.1751 hyvässä kunnossa, pääkatselmus v. 1767.
Sääksmäen käräjät 28.10.1741 s. 731: soldat Sigfrid Frisk ifrån Taljala mot des rotebonde Petter Jacobsson som Loistila hemman besitter on soldat tårps ängar.
Kalvolan käräjät 12.11.1754 s. 863: förafskedad corporal Sigfrid Frisk ifrån Keikkala by til thes måg bonde Henric Persson ifrån samma by som Franssila hemman besitter. Lånt 200 daler kopparmynt til sin måg. Corporal Frisk med des hustru och ogift dotter.
Kalvolan käräjät 7.4.1755 s. 471: corporal Sigfrid Frisk ifrån Taljala mot des måg bonde Henric Persson ifrån Keikkala. Vihitty Kalvola,Taljala.
   (ä) Lisa Jöransdotter Tajanen, syntynyt 1700 Kalvola,Taljala, kuollut 16.1.1774 Kalvola,Taljala.
   (äi) Jöran Staffansson Tajanen, Talollinen Taljalan Tajasella 1702-1726, syntynyt Kalvola,Taljala. Kalvola käräjät v. 1706: Jöran Staffanssons i Taljala coh des hustru Margareta Henricsdotter, Jöranin piika Kirstin Jacobsdotter lähtenyt palveluksesta ennen aikojaan.
   (ää) Margareta Henricsdotter. Puolisona 1691 henkirjassa muttei 1684.

Lapset:
1. Thomas Thomasson Kaaro , syntynyt 4.3.1762 Hattula,Sattula,Jaakkola. Tauluun 2
2. Johan Thomasson Kivisilta , syntynyt 28.8.1763 Hattula,Sattula,Jaakkola. Tauluun 17
| Alku |

Taulu 2
II Thomas Thomasson Kaaro, (Taulusta 1, isä Thomas Flinck) Torppari Kalvolan Niemen Kaarossa v1835 - 1842. Renkivouti Niemen Kartanossa, syntynyt 4.3.1762 Hattula,Sattula,Jaakkola, kuollut 25.5.1819 Kalvola,Niemi,Kaaro, kuolinsyy Ihjäl skjuten och död funnen eli löydetty kuolleena läpi ammuttuna. Tuli Taljalaan vaarinsa Sipi Friskin luokse 1777 yhdessä äitinsä ja veljensä Juhon kanssa. Taljalan Tajasen renki 1777-1785. Taljalan Loistilan renki 1786-1789. Niemen renki 1790-1791. Ohtisten Kaaron torppari 1792-1819. Kuolintieto: Ihjäl Skjuten och död funnen eli löydetty kuolleena ja läpiammuttuna. Tuli Taljallaan vaarinsa Sipin luokse 1777 yhdessä äitinsä ja veljensä Juhon kanssa. Taljalan Tajasen renki 1777-1785. Taljalan Loistilan renki 1786-1789. Niemen renki 1790-1791. Ohtisten Kaaron torppari 1792-1819.

Puoliso: Vihitty 28.12.1790 Kalvola,Niemi,Kaaro Caisa Jöransdotter Kujanpää syntynyt 23.11.1767 Kalvola,Orjanhirsi,Hukari, kuollut 31.12.1850 Kalvola,Niemi,Kaaro, kuolinsyy vanhuudenheikkous, kummit: Eric Tallgren, Nils Lustig, Johan Henricsson, hru Lisa Mattsdr, hru Brita Gabrielsdr, piga Anna Johansdr alla ifrån Orjanhirsi.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Jöransson Kujanpää, Torppari Kutilan Taulamaassa, syntynyt 1742 Kalvola,Kutinen,Heikari, kuollut 12.9.1800 Kalvola,Kutinen, kuolinsyy Hukkui Kalvolan järveen.. Torppari Kutilan Taulamaassa eller Kalvolan Kutisten Heikarin Kujanpään torpassa. Vihitty 23.5.1768 Kalvola,Orjanhirsi,Hukari.
   (ä) Maria Gabrielsdotter Hukari, Orjanhirren Hukarin tytär, torpan emäntä, syntynyt 1743 Kalvola,Orjanhirsi,Hukari, kuollut 26.9.1811 Kalvola,Niemi,Kaaro. Kalvolan käräjät 11.4.1768 §25: qvinnoperson Maria Gabrielsdotter ifrån Orjanhirsi lägersmål, des stiuffader Daniel Thomasson (po Johansson), Maria nu under äktenskap löfte med bondeson Jöran Jöransson ifrån Kuttis by.
   (ii) Jöran Jöransson Heikari, Talollinen, vävy, syntynyt noin 1707 Kalvola, kuollut ennen 1753 Kalvola,Kutinen. Yliviivattu 1749-1753 rippikirjassa.
Perunkirjoitus 17.4.1753 Kutinen Heikari enka Lisa Mattsdotter, man Jöran Jöransson död, tre söner Simon, Jöran och Michel, förmyndare deras fasterman torppare Henric Johansson ifrån Kuttis herrgård. 5.3.1753 Eric Christersson menossa avioon enka Lisa Mattsdotterin kanssa.
Sääksmäen käräjät 6.4.1753 s. 112: enka Lisa Mattsdotter ifrån Kuttis, des afledne man Jöran Jöransson. Vihitty noin 1737 Kalvola,Kutinen.
   () Elisabet Mattsdotter Heikari, syntynyt 1713 Kalvola,Kutinen,Heikari, kuollut 4.12.1790 Kalvola,Kutinen.
   (äi) Gabriel Jacobsson Kyhkynen, Hukari, Talollinen, syntynyt 9.1719 Kalvola,Orjanhirsi, kuollut 1.6.1760 Kalvola,Orjanhirsi,Hukari. "Fans på watnet döder 3.die dag tingst emellan Kuttis och Orjanhirsi"
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 10.12.1759: bonde Gabriel Jaconsson ifrån Orjanhirsi arfskifte instrument hållen d. 4.6.1753: Afledne bonde Thomas Mattssons och thes hustru och nuvarande enka Maria Pehrsdotters sammanlade barn blifvit död utan barn och bröstarfvingar. Afledne Thomas Mattssons änka Maria Pehrsdotter, utan hans bröder nämdeman Jöran Mattsson ifrån Taljala by och rusthållare Eric Mattsson ifrån Leiniälä samt hans syster Karin Mattsdotters vägnar hennes man bonde Johan Larsson ifrån Keickala, hans syster Beata Mattsdotter och hennes man Henric Ericsson ifrån Taljala by, Brita Mattsdotters vägnar broder nämdeman Jöran Mattsson. Thomas Mattssons moder enka Margareta Grelsdotter ifrån Taljala by ännu lefwer. Maria Pehrsdotters afledne första man Eric Ericsson sammanlade dotter Lisa Ericsdotters man Gabriel Jacobsson af framledne Thomas Mattssons moder eller syskon ej kunna hafwa någon arfsrätt til thetta Hukari hemman, emedan nu äfwen afledne bonde Johan Mattsson i thes lifstid varit ägare af skatterättigheten til samma hemman och föromrorda Thomas Mattsson ej varit besagda Johan Mattssons slyldeman, utan har thes hustrus Maria Pehrsdotters första man Eric Ericsson varit i skyldskap med besagde Johan Mattsson i anseende hwartil och framledne Thomas Mattssons broder nämdeman Jöran Mattsson på egna och thes systers Brita Mattsdotters samt theras moders vägnar sig nu tillika med besagde Jöran Mattssons broder rusthållare Eric Mattsson förklarade thet the ej hafwa någon arfsrätt til thetta Hukari hemman utan vilja låta enkan Maria Pehrsdotter och hennes dotter Lisa Ericsdotter samt hennes man Gabriel Jacobsson samma hemman utan theras klander och påtahl besitta.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 10.12.1759: Gabriel Jacobsson Hukari Orjanhirren kylästä esittää 4.6.1753 tehdyn perunkirjoituksen. Edesmennyt talollinen Thomas Mattsson, vaimo ja nykyinen leski Maria Pährsdotter. Thomas kuollut jättämättä lapsia. Perillisiä ovat leski Maria Pährsdotter, Thomaksen sisarukset lautamies Jöran Mattsson Taljalasta, rusthollari Eric Mattsson Leiniälästä, Carin Mattsdotter ja miehensä talollinen Johan Larsson Keikkalasta, Beata Mattsdotter ja miehensä Henric Ericsson Taljalasta sekä Brita Mattsdotter. Thomas Mattssonin äiti leski Margareta Grelsdotter Taljalasta elää. Maria Pährsdotterin ja ensimmäisen miehensä Eric Ericssonin tytär Lisa Ericsdotter ja tämän mies Gabriel Jacobsson. Gabriel Jacobsson esittää ettei Thomas Mattsonin äidillä eikä sisaruksilla ole perintöoikeutta Hukarin taloon sillä sitä on asunut edesmennyt Johan Mattsonilla jonka sukulainen Thomas Mattsson ei ole ollut. Omistaja oli Maria Pährsdotterin ensimmäinen mies Eric Ericsson joka oli ollut sukua edellämainittulle Johan Mattsonille. Tämän jälkeen Margareta Grelsdotter, Jöran Mattsson ja muut sisarukset myös edellämainitun Johan Mattssonin veli rusthollari Eric Mattsson luopuvat vaatumuksistaan ja antavat talon periytyä Maria Pährsdotterille tämän tyttärelle Lisa Ericsdotterille ja tämän miehelle Gabriel Jacobssonille. Ainoastaan Carin Mattsdotterin mies Johan Larsson Keikkalasta esittää eriävän mielipiteen.
Saatavia: Thomas Mattsonin veljeltä rusthollari Eric Mattsonilta 30:-, bonde Henric Pährsson Frantsilalta Keikkalasta 16:-, kruununnimismies Johan Immeniukselta 6:-. Velkoja: talon sotilaan Nils Lustigin palkka 36:-, Lisa Ericsdotterin perintöosuus 29.3.1728 edesmenneen isänsä Eric Ericssonin jälkeen 54:4:-, edesmenneen Thomas Mattssonin langon Johan Larssonin vaimon Carin Mattsdotterin piian palkka 50;-.

Perunkirja 12.9.1760 Orjanhirsi Hukari: enka Lisa Ericsdr, afledne man Gabriel Jacobsson, döttrar Brita och Maria, förmyndare bonde Henric Ericsson Loistila.

Sääksmäen käräjät 6.11.1760 §65: bonden Gabriel Jacobsson Hukari ifrån Orjanhirsi med döden aflidit, lämnat omyndiga barn, förmyndare bonden Henric Ericsson Loistila ifrån Taljala.

Sääksmäen käräjät 8.12.1761 §30: nämdeman Johan Johansson Otila i Lindumaa, fordra framledne bonde Gabriel Jacobsson Hukari i Orjanhirsi, thes änka Lisa Thomasdr (po Ericsdotter) och hennes nuvarande man Daniel Johansson.

Sääksmäen käräjät v. 1761 §38: arfskifte instrument mellan bonde Gabriel Jacobsson och thes syskon efter theras afledne föräldrar på Hukari skattehemman i Orjanhirsi by, änka Lisa Ericsdotter.

. Vihitty 8.11.1741 Kalvola,Orjanhirsi.
   (ää) Lisa Ericsdotter Hukari, syntynyt noin 1721 Kalvola,Orjanhirsi, kuollut 22.9.1782 Kalvola,Orjanhirsi,Hukari. Perunkirja 24.3.1783 Orjanhirsi Hukari: bonde Daniel Johansson, afledne hru Lisa Ericsdr, son Michel, dotter Anna, förra man afledne bonde Gabriel Jacobsson, döttrar Brita och Maria, Brita gift med bonde Eric Andersson Hukari, Maria med torpare Jöran Jöransson i Kuttis. Hukari är skatte och afledne Lisa Ericsdotters arfv.
Asui leskeksi jäätyään poikansa Tuomaksen luona Kalvolan Niemen Kaaron torpassa. NB. 1833 lopetti kirkossa käynnit.

Lapset:
1. Johan Thomasson Kaaro, Kaaronoja , syntynyt 29.5.1791 Kalvola,Niemi. Tauluun 3
2. Thomas Thomasson Kaaro , syntynyt 24.3.1794 Kalvola,Niemi,Kaaro. Tauluun 8
| Alku |

Taulu 3
III Johan Thomasson Kaaro, Kaaronoja, (Taulusta 2, isä Thomas Kaaro) Torppari, syntynyt 29.5.1791 Kalvola,Niemi, kuollut 10.10.1829 Kalvila,Taljala,Kaaronoja, kummit: Anders Henricsson ifrån Taulamaa, hru Beata Mattsdotter ifrån Taulamaa, torpare dotter Anna Jacobsdotter ibm.

Puoliso: Vihitty 28.12.1811 Kalvola,Niemi Eva Stina Henricsdotter Kullaa syntynyt 26.9.1790 Kalvola,Kullaa, kuollut 7.7.1867 Kalvola,Taljala,Kaaronoja.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Kullaa, Torppari, syntynyt 6.1.1763 Hattula,Vuohiniemi, kuollut 31.3.1815 Kalvola,Niemi,Kullaa. Vihitty 28.12.1783 Kalvola.
   (ä) Margaretha Henricsdotter Heikkilä, syntynyt 30.3.1765 Kalvola,Ojajärvi.
   (ii) Henric Henricsson Kullaa, Palin, Uudistilallinen, torppari, syntynyt 18.4.1725 Kalvola,Taljala,Tajanen, kuollut 31.3.1815 Kalvola,Kullaa. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.12.1755: Anders Magnusson ifrån Luhtiala anoo autiotilaa Niemen, Kuurilan ym kylien takamailta asuttavakseen, kallat Kullanmaa. Vihitty 28.12.1756 Hattula,Vuohiniemi.
   () Elisabet Simonsdotter Jaakkola, syntynyt 15.5.1739 Hattula,Vuohiniemi, kuollut 8.11.1817 Kalvola,Kullaa.
   (äi) Henric Henricsson Heikkilä, Torppari, syntynyt 12.1.1707 Sääksmäki,Sillantaka, kuollut 7.2.1768 Kalvola,Ojajärvi. Vihitty 1.11.1743 Sääksmäki,Sohlberg.
   (ää) Brita Sigfridsdotter, syntynyt 1723, kuollut 3.10.1806 Kalvola,Ojajärvi.

Lapset:
1. Ulrika Juhontytär Kaaro syntynyt 4.1813 Kalvola,Niemi, kuollut 5.5.1814 Kalvola,Niemi,Kaaro.
2. Ulrika Johansdotter Kaaronoja , syntynyt 24.3.1815 Kalvola,Niemi,Ohtinen,Kaaro. Tauluun 4
3. Johannes Johansson Kaaro , syntynyt 24.8.1817 Kalvola,Niemi,Kaaro. Tauluun 5
4. Maria Christina Juhontytär Kaaro syntynyt 31.7.1820 Kalvola,Taljala,Kaaro. Vedetty yli 1816-1822 rippikirjassa, kuollut?
5. Gustaf Johansson Kaaronoja, Iso-Kaaro , syntynyt 22.2.1823 Kalvola,Taljala,Perttula,Kaaro. Tauluun 6
6. Eva Christina Johansdotter Kaaronoja , syntynyt 10.4.1825 Kalvola,Niemi. Tauluun 7
7. Lovisa Juhontytär Kaaro syntynyt 4.10.1828 Kalvola,Taljala,Perttula. Muuttanut: Sääksmäelle 5.1.1847.
| Alku |

Taulu 4
IV Ulrika Johansdotter Kaaronoja, (Taulusta 3, isä Johan Kaaronoja) syntynyt 24.3.1815 Kalvola,Niemi,Ohtinen,Kaaro, kuollut 25.5.1867 Kalvola,Niemi,Vehkoja,Jussila.

Puoliso: Vihitty 27.11.1831 Kalvola Elias Mattsson Kaaronoja Torppari, syntynyt 19.6.1805 Kalvola,Kutinen,Laurila, kuollut 26.5.1867 Kalvola,Niemi,Vehkoja,Jussila.
Puolison vanhempia:
   (i) Matthias Mattsson Laurila, Talollinen, itsellinen, syntynyt 31.1.1756 Kalvola,Kutinen,Laurila, kuollut 16.5.1819 Kalvola,Kutinen. Vihitty 26.12.1800 Hauho,Kokkala.
   (ä) Anna Samuelsdotter, syntynyt 10.5.1771 Hauho,Kokkala, kuollut 7.2.1845 Kalvola,Kutinen.
   (ii) Matts Ericsson Laurila, Laurilan isäntä 1747-1790, syntynyt noin 1729 Kalvola,Kutinen, kuollut 25.4.1795 Kalvola,Kutinen,Laurila. Kalvolan käräjät 14.9.1758: Laurila skattehemmans i Kuttis by åboo bonde Matts Ericsson, thes moder änka Agneta Thomasdotter, yngre broder Henric Ericsson. Vihitty 26.12.1750 Kalvola.
   () Ingeborg Ericsdotter Eerola, syntynyt .3.1731 Kalvola,Unonen, kuollut 15.5.1768 Kalvola,Kutinen,Laurila.
   (äi) Samuel Mattsson, Lampuoti, lampuodin poika, syntynyt 1742 Hauho,Kokkala, kuollut 20.11.1826 Hauho,Kokkala. Vihitty 4.4.1763 Hauho.
   (ää) Maria Johansdotter, syntynyt 1746 Hauho,Porras, kuollut 24.10.1809 Hauho,Kokkala.
Vihittäessä renkinä Hattulan Leiniälän Moijalassa.Torppari 1832-1856 Taljalan Kaaronojassa ja 1857 alkaen Niemen Vehkojan Jussilassa.

| Alku |

Taulu 5
IV Johannes Johansson Kaaro, (Taulusta 3, isä Johan Kaaronoja) Torppari Kuurilan Kukkuramäessä, syntynyt 24.8.1817 Kalvola,Niemi,Kaaro, kuollut 29.5.1880 Kalvola,Kuurila,Kukkuramäki.

Puoliso: Maria Christina Johansdotter Lamala syntynyt 27.9.1795 Kalvola,Niemi,Oikola, kuollut 29.7.1867 Kalvola,Kuurila.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Carlsson Jussila, Lamala, Torppari, syntynyt 15.3.1762, kuollut 23.3.1832 Kalvola,Kuurila,Lamala. Vihitty 2.11.1795 Kalvola,Niemi.
   (ä) Maria Larsdotter, syntynyt 3.1.1756 Sääksmäki,Muntee, kuollut 27.7.1844 Kalvola,Kuurila,Lamala.
   (ii) Carl Jacobsson Jussila, Talollinen Unosten Jussilassa, syntynyt 6.1.1709 Janakkala,Melkkola, kuollut 27.4.1777 Kalvola,Unonen,Jussila. Perunkirja 18.7.1792 Unonen: afledne bonde Carl Jacobsson, enka Anna Johansdotter, söner Michel och Johan, omyndig son Emmanuel, dotter Maria vistas i Åbo, dotter Beata gift med torpare Matts Jöransson Salandi i Taljala, dotter Caisa, afledne son Henrics 2 döttrar, förmyndare bonde Daniel Johansson Hukari, Henrics döttrars förmyndare bonde Carl Andersson Saviniemi. Henrics änka Lisas numera man bonde Jacob Jaobsson.
   () Anna Johansdotter Jussila, syntynyt 1734 Kalvola,Unonen, kuollut 18.1.1809 Kalvola,Unonen. Perunkirja Unonen Jussila 12.6.1809 p. 158: åboen Carl död, hustrun Anna Johansd död 20.1.1809, Beata gm torp Mats Jöransson Salande, Mikel Carlson vistas i Vesilax, Johan Carlson torp å Lamola torp, Catharina gm bn Jacob Jacobsson Jussila, Emanuel Carlss: Lindgreen, sockne skomakare.
.
   (äi) Lorentz Mellin, Lieuten. baron, syntynyt 24.2.1729 Akaa,Hautaa, kuollut 2.11.1799 Akaa,Hautaa. Vihkimättä.
   (ää) Lisa Henricsdotter Hietala, syntynyt 10.1.1727 Sääksmäki,Muntee,Philpula, kuollut 16.6.1782 Kalvola,Vehkoja. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: Ogift qvinnoperson Lisa Henricsdoter ifrån Vieremunde i Januari födt ett oäckta flickebarn son ännu lewer, Lisa gifwit att hr baron, förare Lorentz Mellin har berörde barn aflat.

| Alku |

Taulu 6
IV Gustaf Johansson Kaaronoja, Iso-Kaaro, (Taulusta 3, isä Johan Kaaronoja) Torppari, syntynyt 22.2.1823 Kalvola,Taljala,Perttula,Kaaro, kuollut 22.7.1903 Kalvola,Niemi,Ohtinen,Kaaro. Torppari Taljalan Kaaronojassa 1860-1871, Niemen Iso-Kaarossa 1872-1886. Muuttanut: Taljalan Kaaronojasta 1871 sivulle 346 Niemen Iso-Kaaron torppari, jossa elossa entisenä torpparina 1896.

Puoliso: Stina Karoliina Erkintytär Ylhäinen syntynyt 24.7.1839 Kalvola,Mäyrä, kuollut 28.6.1874 Kalvola,Ohtinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Johan Ericsson Alhainen, Viipuri, Torppari, syntynyt 26.6.1803 Kalvola,Kutila,Taulamaa, kuollut 6.6.1870 Kalvola,Kuurila,Viipuri. Vihitty 31.12.1831 Kalvola.
   (ä) Elisabet Andersdotter Glad, syntynyt 10.11.1807 Akaa,Käyrälä, kuollut 11.4.1888 Kalvola,Niemi.
   (ii) Eric Johansson Mikkola, Sol, Torppari, sotilas, syntynyt 22.1.1777 Tyrväntö,Tokeensuu, kuollut 21.12.1819 Hattula,Pelkola. Torppari Kutilan Taulamaan Mikkolassa 1803-1815.
   () Beata Mattsdotter Tyry, syntynyt 13.12.1779 Kalvola,Kutila,Ihalaho, kuollut 15.12.1867 Kalvola,Kuurila,Ylhäinen. Sokea kuollessaan.
   (äi) Anders Andersson Glad, Seppä, torppari, syntynyt 29.9.1778 Akaa,Käyrälä, kuollut 18.3.1834 Kalvola,Niemi,Vehkoja.
   (ää) Maria Thomasdotter Moberg, syntynyt 14.11.1775 Akaa,Taipale, kuollut 8.5.1829 Kalvola,Niemi,Vehkoja.

| Alku |

Taulu 7
IV Eva Christina Johansdotter Kaaronoja, (Taulusta 3, isä Johan Kaaronoja) syntynyt 10.4.1825 Kalvola,Niemi, kuollut 27.11.1868 Kalvola,Niemi.

Puoliso: Vihitty 28.11.1847 Kalvola Carl Gustav Andersson Flink Torppari, syntynyt 11.9.1824 Kalvola,Sittala, kuollut 2.3.1892 Kalvola,Sittala.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Matinpoika Flink, Lampuoti, syntynyt 27.11.1789 Sääksmäki,Saari, kuollut 19.9.1857 Kalvola,Orjanhirsi. Vihitty 26.12.1811 Sääksmäki.
   (ä) Maria Elisabet Johansdotter Kyhkynen, syntynyt 29.2.1790 Kalvola,Kuurila,Mäkelä, kuollut 11.11.1834 Kalvola,Keikkala,Leipälä.
   (ii) Matts Carlsson Saari, Lampuoti, itsellinen, syntynyt 3.8.1761 Urjala,Perho, kuollut 3.4.1836 Kalvola,Keikkala. Vihitty 7.4.1787 Sääksmäki,Ritvala,Hakala.
   () Lisa Mattsdotter Keivonen, syntynyt 8.5.1762 Sääksmäki,Linnainen,Keivonen, kuollut 25.5.1833 Kalvola,Keikkala,Leipälä.
   (äi) Johan Thomasson Kyhkynen, Lampuoti, syntynyt 3.6.1762 Sääksmäki,Linnainen. Lampuoti Kalvolan Orjanhirren Kyhkysellä ja Sääksmäen Saaressa. Vihitty 1.1.1782 Kalvola.
   (ää) Christina Jacobsdotter Korho, syntynyt 25.5.1760 Kalvola,Kuurila, kuollut 1825 Kalvola,Kutila.
F223 HLK AD 145/254 1868 p. 31.8.1868 fol. 1549v ja F230 HLK AD 37/300 1869 p. 25.3.1869: Karl Andersson Madonmäki 27.2.1869: Sedan hos b. Isak Jacobsson Heikkilä från Lusi by och Tyrvändö kapell, vid anställd executiv auktion icke influtit vidare än 22 mark. Kuitenkin Maronmäellä 400 markan velka. Esittää tilan myymistä pakkohuutokaupalla. Laina Heikkilälle 7.4.1866. Vastaus: Heikkilä ehtinyt jo myydä tilansa.
Isac Jacobsson Heikkilän tytär aviossa Kalle Maronmäen veljentyttären kanssa.

| Alku |

Taulu 8
III Thomas Thomasson Kaaro, (Taulusta 2, isä Thomas Kaaro) Torppari, syntynyt 24.3.1794 Kalvola,Niemi,Kaaro, kuollut 23.10.1850 Kalvola,Niemi,Kaaro, kuolinsyy hengenahdistus, kummit: Ohtis torpare Michel och sonen och Carls dotter med Taulamaa dotter Lisa Jöransdotter. Niemen renki 1816-1818. Ohtisten Kaaron torppari 1819-1850.

Puoliso: Vihitty 21.12.1816 Kalvola,Niemi,Kaaro Christina Johansdotter Jussila syntynyt 9.5.1796 Kalvola,Taljala,Tajanen, kuollut 1.5.1860 Kalvola,Niemi,Ohtinen,Kaarela.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Andersson Jussila, Itsellinen Taljalan Jussilassa, Tajasen lanko, syntynyt 11.10.1754 Akaa,Pätsiniemi,Uotila, kuollut 25.3.1821 Kalvola,Taljala,Tajanen. Vihitty 4.2.1779 Kalvola Tajanen.
   (ä) Christina Henricsdotter Seppälä, syntynyt 10.4.1763 Kalvola,Taljala, kuollut 20.5.1841 Kalvola,Taljala,Tajanen.
   (ii) Anders Grelsson Uotila, Talollinen Akaan Pätsiniemen Uotilassa isänsä jälkeen v. 1742- 1768, syntynyt 30.11.1716 Akaa,Nahkiala,Torkko, kuollut 12.1.1769 Akaa,Pätsiniemi. Pätsiniemen Uotilan isäntä 1743-1768.

Perunkirja 1.10.1776 Pätsiniemi Uotila: afledne åboen Anders Grelsson, framledne hru Beata Michelsdr, söner Eric, Michel, Johan och Simon, dotter Beata gift med bonde Clas Mattsson Tajanen, förmyndare bonde Jöran Michelsson Vännilä i Vesilax afledne Anders syskonebarn.

Sääksmäen käräjät 19.1.1758: bonde Anders Grelsson ifrån Pätsiniemi, arfskifte, fader Grels Persson, des dotter Karin Grelsdotters vägnar. Vihitty 7.6.1738 Akaa,Haihunkoski.
   () Beata Michelsdotter Rasila, syntynyt 26.11.1716 Akaa,Haihunkoski, kuollut 1.12.1766 Akaa,Pätsiniemi. Perukirja 15.4.1767 Akaa Pätsiniemi Otila hemman: bonde Anders Grelsson, afledne hustru Beata Michelsdotter, fyrä söner Eric, Michel, Johan och Simon Anderssöner, samt en dotter Beata Andersdotter. Sonen Eric är myndig och Beata gift med bonde Clas Mattsson Tajanen ifrån Taljala by. Thetta Otila hemman är skatte och Anders Grelssons arfjord.
   (äi) Henric Ericsson Hällilä, Seppälä, Talollisen vävy Kalvolaan Taljalan Seppälässä, syntynyt 14.6.1713 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 1.9.1776 Kalvola,Taljala,Seppälä, kuolinsyy hastigt dödskatt.. Kalvolan historian mukaan talollisenpoika Sääksmäeltä. Rippikirjassa Vedentaan Hällilässä v. 1731-1737 Henrich Ericsson bror. SAY Sääksmäki Henric bror 1730 alkaen.Taljalan Seppälän isäntä 1741-1759.
Kalvolan käräjät v. 1740: Seppälä i Taljala by och Kalvola socken, Carl Axelsson ... antaga bondeson Henric Ericsson ifrån Vedentaka til hielpe ... i giftemål med äldsta dotter Margareta Carlsdotter.
Sääksmäen käräjät 19.1.1758: bondeson Henric Ericsson ifrån Taljala by, år 1740 i äktenskap med Seppälä hemmans åbo Carl Axelssons dotter Margareta Carlsdotter. Vihitty 26.12.1740 Kalvola,Taljala.
   (ää) Margareta Carlsdotter Seppälä, Emäntä, syntynyt 1726 Kalvola,Taljala, kuollut 4.3.1810 Kalvola,Taljala.
Muuttanut: Kaarosta 1853 sivulle 268.

Lapset:
1. Gustav Thomasson Kaaro, Maunu , syntynyt 21.1.1816 Kalvola,Taljala,Tajanen. Tauluun 9
2. Thomas Thomasson Kaaro syntynyt 9.11.1817 Kalvola,Niemi, kuollut 23.9.1818 Kalvola,Niemi,Kaaro, kummit: Ohtis torpare Israel Simonsson, des hru Stina Carlsdr, Kaaro torpareson Johan Thomasson, des hru Eva Stina Henricsdotter.
3. Johan Thomasson Kaarela , syntynyt 27.6.1819 Kalvola,Niemi,Kaaro. Tauluun 10
4. Hedvig Lovisa Thomasdotter Kaaro , syntynyt 6.5.1821 Kalvola,Niemi,Ohtinen. Tauluun 11
5. Israel Thomasson Kivioja, Kaarela , syntynyt 22.5.1823 Kalvola,Niemi. Tauluun 12
6. Ulrika Thomasdotter Kaaro Itsellinen, syntynyt 25.6.1825 Kalvola,Niemi, kuollut 26.4.1889 Kalvola,Taljala. Sokea itsellinen Taljalan Tajasella.
7. Ananias Thomasson Kontuniemi, Ojajärvi , syntynyt 12.4.1827 Kalvola,Niemi. Tauluun 13
8. Malakias Thomasson Tajanen , syntynyt 21.2.1829 Kalvola,Niemi,Kaaro. Tauluun 14
9. Esaias Thomasson Heldan , syntynyt 12.11.1831 Kalvola,Niemi,Kaaro. Tauluun 15
10. Otto Thomasson Niittymäki, Kylänmäki , syntynyt 4.4.1834 Kalvola,Niemi,Kaaro. Tauluun 16
11. Lisa Stina Thomasdotter Kaaro syntynyt 10.7.1836 Kalvola,Niemi,Ohtinen. Muutti Iittalan Unosista Hattulaan 1859.
.
12. Vilhelmina Thomasdotter Kaaro Piika, syntynyt 14.7.1839 Kalvola,Niemi,Ohtinen. Muuttanut: Niemen Kaarosta 1853 sivulle 285 Vehkojan Jaakkolan torppa, 1855 sivulle 282 Niemen Vahdervuori ja edelleen 1854 Hattulaan.
| Alku |

Taulu 9
IV Gustav Thomasson Kaaro, Maunu, (Taulusta 8, isä Thomas Kaaro) Torppari Honkin Maunun torpassa, syntynyt 21.1.1816 Kalvola,Taljala,Tajanen, kuollut 23.9.1865 Vesilahti,Unajala, kummit: bonde Eric Tajanen, torpare Johan Kivisilta, bondehru Maria Henricsdr, pigaLisa Johansdr begge ifrån TaljalaPietilä. Muutti Vesilahteen 4.10.1838.

Puoliso: Vihitty 14.10.1838 Vesilahti,Pörölä Maria Stina Michelsdotter Maunu syntynyt 17.10.1818 Vesilahti,Pörölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Henricsson Stålt, Maunu, Torppari Maunun torpassa, syntynyt 26.9.1776 Sääksmäki,Poukkala, kuollut 18.10.1852 Vesilahti,Unajala. Vihitty 26.12.1808 Vesilahti,Pörölä.
   (ä) Lisa Simonsdotter Maunu, syntynyt 24.1.1787 Vesilahti,Pörölä, kuollut 22.12.1868 Vesilahti,Unajala.
   (ii) Henric Johansson Stålt, Sotilas, syntynyt 17.1.1744 Sääksmäki,Nuutala, kuollut 24.9.1790 Sääksmäki,Poukkala. Vihitty 29.3.1769 Lempäälä,Aimala.
   () Christina Mattsdotter Penttilä, syntynyt 5.7.1746 Lempäälä,Aimala, kuollut 24.8.1819 Lempäälä,Lippo.
   (äi) Simon Andersson Stoldt, Maunu, Sotilas, syntynyt 27.2.1744, kuollut 1789 Vesilahti,Pörölä. Vihitty 26.12.1769 Vesilahti,Heinutsuo.
   (ää) Anna Henricsdotter Marttila eller Hasso, syntynyt 27.10.1747 Vesilahti,Heinutsuo.

| Alku |

Taulu 10
IV Johan Thomasson Kaarela, (Taulusta 8, isä Thomas Kaaro) Torppari, syntynyt 27.6.1819 Kalvola,Niemi,Kaaro, kuollut 6.1.1859 Kalvola,Niemi,Kaarela, kummit: Ohtis torp Israel Simonsson, des hru Stina Gabrielsdr, torpareson Johan Carlsson, Kaaro torparehru Stina Jacobsdr. Lähti 1834 Ohtisten Kaaron torpasta. Taljalan Perttulan renki 1834-1835. Hitulan renki 1836. Lähti 27.11.1836 Hattulaan, palasi Ohtisten Kaarelan rengiksi 1849. Muonatorppari 1850-1851 Niemen Vehkojan Heikkilässä. Ohtisten Kaaron torppari 1851-1857. Muonatorppari Ohtisten Kaarelassa 1858-1859.

Puoliso: Vihitty 4.11.1849 Kalvola Susanna Henricsdotter Tuomola Itsellinen, syntynyt 19.11.1828 Vesilahti,Unajala,Helka, kuollut 8.10.1908 Kalvola,Niemi,Madonmäki.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Michelsson Tuomola, Torppari, syntynyt 2.1.1799 Tottijärvi,Bergstad, kuollut 23.10.1866 Kalvola,Niemi,Sillanpää.
   (ä) Lena Nilsdotter Ruotsila, syntynyt 16.10.1794 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila, kuollut 15.10.1868 Kalvola,Niemi,Sillanpää.
   (ii) Michel Simonsson Ringstierna, Bergstad, Torppari Tottijärvellä, syntynyt 1756 Vesilahti,Halmeenmäki, kuollut 26.6.1824 Tottijärvi,Bergstad, kuolinsyy Åld.bräckl.. Kuollessaan sokea, ruotuvaivainen, leski Bergstadin torpasta. Jälkeläiset siirtyneet pääasiassa Akaaseen ja Kalvolaan Lontilanjoen rannoille. Pojanpoika Joakim (Taulu 43) oli Akaan Käyrälän Vähä-Mikkolan isäntä 1879-1888, jota ennen isäntänä sisarensa tyttären appi Carl Enebäck, joka oli Gustaf Karin (Taulu 52) veljen poikapuoli. Käyrälän Iso-Mikkolan isännän Henric Johanssonin (Taulu 23), isäntänä 1867-1869 vaimo Henrika Heikintytär taas oli tyttärenpojan tyttärentytär ja seuraava Iso-Mikkolan isäntä Kristian Kristininpoika (Taulu 5), isäntänä Lontilan Heikkilässä isänsä jälkeen 1880-1890 ja Iso-Mikkolassa 1890-1905, oli tyttären pojanpoika. Gustav Juhonpoika Niemelän (Taulu 50) äidinäiti oli Käyrälän Iso-Mikkolan tytär.

Sukuun mahtuu näin yhtäkkiä muistellen myös aimo annos kuuluisuuksia piirtäjä Mauri Kunnaksesta aina Heinähatun ja Vilttitossun tekijöihin Sinikka ja
Tiina Nopolaan asti. Yrjö Punkari Vesilahti, Narva. Vihitty 30.10.1774 Vesilahti.
   () Maria Jöransdotter Kupari, syntynyt 2.12.1755 Vesilahti,Kurkela,Kupari, kuollut 3.12.1815 Tottijärvi,Bergstad, kuolinsyy Bröstvattusot.
   (äi) Nils Johansson Yli-Tomtila, Talollinen, syntynyt 3.3.1763 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila, kuollut 1802 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila. Vihitty 9.10.1794 Vesilahti.
   (ää) Anna Ericsdotter Kallio, syntynyt 30.5.1768 Vesilahti,Sarkkila,Kallio.
1846 Kalvolan Vehkojan Tuomolan piikana. 1847 Akaan Lontilan Eerolan piika. 1850-1851 Vehkojan Heikkilässä. 1851-1857 alkaen Niemen Ohtisten Kaaron torpassa. 1854-1866 Niemen Sillanpään torpassa. Elossa Niemen Maronmäen torpanleskenä 1896.

| Alku |

Taulu 11
IV Hedvig Lovisa Thomasdotter Kaaro, (Taulusta 8, isä Thomas Kaaro) syntynyt 6.5.1821 Kalvola,Niemi,Ohtinen, kuollut 11.10.1886 Kalvola,Ahlajärvi,Lahti, kummit: drengen Johan Thomasson, des hru Hedvig Henricsdr, hru Lisa Eliasdr, inhysningen Matts Johansson ifrån Taljala. Muuttanut: Iittalan Unosten torpasta 1956 sivulle 15 Ahlajärven Kiviojan muonatorppari. 1859 sivulle 2 Ahlajärven kartano, 1860 sivulle 8 Ahlajärven Sipilä. 1864 sivulle 19 Ahlajärven Lahden torppaan. 1867 sivulla 31 Ahlajärven itselliset, UK sivu 16.

Puoliso: Vihitty 8.10.1843 Kalvola Henric Johan Emmanuelsson Lahti Torppari, syntynyt 3.8.1814 Kalvola,Keikkala, kuollut 22.8.1867 Kalvola,Ahlajärvi,Lahti.
Puolison vanhempia:
   (i) Emmanuel Mårtensson Tiitinen Franssila, Hebacka, Talollinen, torppari Keikkalan Hebackan torpassa, syntynyt 4.2.1778 Kalvola,Sittala,Tiitinen, kuollut 8.11.1840 Kalvola,Keikkala. Perunkirja SAT Ec 23/1841 nro 15: Karja 19,50 r.hop. kaikkiaan 27,50. Karja 1 hevonen, 1 lehmä, 1 hieho, 2 lammasta. Vihitty 18.5.1806 Lempäälä.
   (ä) Maria Elisabet Ericsdotter, syntynyt 1780 Lempäälä,Hulaus.
   (ii) Mårten Mårtensson Tiitinen, syntynyt 1737 Kalvola,Sittala,Tiitinen, kuollut 18.11.1813 Kalvola,Sittala. Kalvolan käräjät 9.12.1765 §46: Tiitilä cronohemman i Sittala by åboo Mårten Mårtensson. Vihitty 26.12.1765 Hattula.
   () Caisa Henricsdotter Kupila, syntynyt 2.9.1743 Hattula,Nihattula,Kupila, kuollut 13.1.1822 Kalvola,Sittala.

| Alku |

Taulu 12
IV Israel Thomasson Kivioja, Kaarela, (Taulusta 8, isä Thomas Kaaro) Torppari, itsellinen, syntynyt 22.5.1823 Kalvola,Niemi, kuollut 4.1.1910 Kalvola,Ahlajärvi, kummit: torp Israel Simonsson, Unois Jussila drg Johan Henricsson, skomakarehru Anna Mårtensdr, Kaaro pig Lisa Johansdr. Torppari Niemen Ohtisten Kaarelan torpassa 1848-1857. Myös Ahlajärven Kiviojan torppari, muutti Akaaseen 1865 Kiviharviasta. Takaisin Akaasta Ahlajärven itselliseksi 1876 sivulle 32. 1886 sivulla 29, samoin kuin vuonna 1896.
F196 HLK AD 37/71 1865 P. 23.5.1865 fol 458v: W. Heimburger: som torpparen Israel Thomasson Kiviojas besittningsrätt till Kivioja, mitta ägande Ahlajärvi egendom i denne socken underlydande torp enligt bilagde uppsägninsbevis alleredan med sistledne midfasta upphört och Israel Kivioja derfrån avträtt, men deremot utan mitt tillstånd bosatt sig å mitt samma egensom underlydande Kalliomäki torp, därföre nödgas jag anhålla om handräckningsmeddelande.... Israel Thomasson Kivioja 4.4.1865: Sedan jag av innehavaren av Kalliomäki torp blivit antagen till dreng, så torde possessionaten H. dermed icke hava nånting att skaffa... Heimburger 19.5.1865: ... på det högsta bestrida hans uppgift att vara dreng derstädes, emedan åboen Karl Kalliomäki, vars jordbruk såsom bestående av endast några få kappelands åkervidd, lika litet nu som tillförede behöver någon dreng aldra minst en sådan som svaranden vilken är försedd utom hustru och en hop barn med häst och boskap dem han under titel av dreng ämnar tillskada för min skog och mark derstädes upphålla under det han sjelf stryker omkring efter arbetsförtjänst och annat näringsfång.
f289 Päätös 23.5.1865 Häädetään.
HLK AD 65/76 1865 Heimburger pyytää syyniä Kiviojan torpan puutteellisuuksista ja ent. torppari Israel Kiviojan irtaimiston takavarikkoon panoa. p. 30.8.1865 fol. 758.
HLK AD 16/151 1866 rusthollari Anders Pusa hakee velkojaan entiseltä torppari Israel Thomasson Kiviojalta, joka nyt asuu Akaan Sontulassa p. 12.4.1866 fol 371.
.

Puoliso: Vihitty 3.11.1844 Kalvola Maria Mattsdotter syntynyt 15.1.1815 Urjala,Honkola, kuollut 6.11.1874 Kalvola,Ahlajärvi.
Puolison vanhempia:
   (i) Mathias Pehrsson, Mylläri, syntynyt 19.9.1787 Urjala,Honkola,Nokori, kuollut 21.5.1828 Urjala,Honkola. Vihitty 26.6.1810 Akaa,Kylmäkoski,Eerola.
   (ä) Margareta Johansdotter Eerola, Lampuodin tytär, syntynyt 25.4.1788 Akaa,Kylmäkoski, kuollut 12.8.1854 Urjala,Honkola.
   (ii) Pehr Andersson, Mylläri, torppari, syntynyt 16.6.1746 Lempäälä,Liuha, kuollut 25.8.1808 Urjala,Nokori. Vihittäessä Akaassa renki ja Nokorin mylläri Urjalan pitäjästä Pekka Antinpoika ja piika sekä torpan tytär Liisa Juhontytär Jokihaavistosta. Kylmäkosken 1759-1765 rippikirjassa Hautaalla tittelinä möln. Petter Andersson s. 24.6.1746. Vihitty 30.10.1771 Lempäälä,Herrala.
   () Catharina Ericsdotter, syntynyt 1748 Lempäälä, kuollut 24.8.1808 Urjala,Nokori. Muutti Lempäälästä Urjalan Taipaleeseen 27.12.1771 (Mjöln hstru Caisa Eriksdr genom gifte). Vihittäessä Lempäälässä (pigan Caisa Erici Herrala Kartano ja mjön Petrus Andrea Urdiala Taipale).
   (äi) Johan Henricsson Eerola, Lampuoti, syntynyt 17.10.1755 Akaa,Rättö, kuollut 31.12.1833 Akaa,Järvihaavisto. Vihitty 28.12.1784 Akaa.
   (ää) Maria Nilsdotter, syntynyt 29.6.1759, kuollut 14.2.1815 Akaa,Kylmäkoski.

. Muuttanut: Urjalan Nokorista Akaan Hautaalle 27.12.1829. Sääksmäeltä Niemen kartanoon 17.7.1841.

| Alku |

Taulu 13
IV Ananias Thomasson Kontuniemi, Ojajärvi, (Taulusta 8, isä Thomas Kaaro) Torppari, syntynyt 12.4.1827 Kalvola,Niemi, kuollut 26.2.1897 Kalvola,Taljala,Kontuniemi. Muuttivat Vanajaan 1865. Tuli Taljalan Kontuniemeen Hämeenlinnasta 1873.
D545 JTK sk 1697/6: Kankaisten kartanon maalla asuva puuseppä Vilhelm Flöjt on haastanut Verner Lönholtzin, Flöjtin vaimon isä entinen torppari Ananias Tuomaanpoika Kontuniemi oli testamentissaan 29.9.1883 määrännyt Kontuniemen torpan maalle rakentamansa ja äskenmainittuna vuonna valmistuneet huoneensa, asuinhuoneen eli pirtin, kamarin ja porstuan, heidän molempien kuoltua V. Flöjtille. Asiassa kuultua väitti vastaaja, että koska tukit ko. huoneisiin olivat Niemen kartanon metsästä otettuja eikä mitään sopimusta ollut olemassa siitä, että huoneet olisivat vainajan omia, ne olisi katsottava Niemen kartanoon kuuluviksi eivät olleet vainajan määrättävissä testamentin nojalla. Johan Rantaseppälä todisti, että sanotussa testamentissa mainittu rakennus on tehty kymmenkunta vuotta sitten ja siihen hankittu rakennusaineet talkoolla, jossa muitten muuassa todistaja oli vetänyt paikalle kuusi hirttä, tietäen todistaja myös, että tiilet ja kattopäreet olisivat vainajan omia. Päätös: Kantajalla oikeus ottaa haltuunsa ja viedä mukanaan mainitut rakennukset.
.

1. puoliso: Vihitty 1.1.1850 Kalvola,Unonen Ulrika Mattsdotter Syrjäntausta syntynyt 6.8.1825 Kalvola,Kutila,Böle, kuollut 11.1.1894 Kalvola,Taljala,Kontuniemi, kummit: Böhle torp Eric Ericsson, des hru Beata Johansdotter, Vätälä Sigfridilä torp son Anders Mattsson, Kutila pigan Anna Johansdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Syrjäntausta, Torppari Ahlajärvellä, itsellinen, syntynyt 20.9.1801 Kalvola,Kutila,Vätälä.
   (ä) Lovisa Mattsdotter, syntynyt 4.3.1800 Kalvola, kuollut 20.8.1836 Kalvola,Kutila.
   (ii) Matts Sigfridsson Sipilä, Lampuoti, torppari, syntynyt 25.9.1766 Kalvola,Kutila,Vätälä, kuollut 27.7.1833 Kalvola,Kutila,Vätälä. Lampuoti, torppari Kutilan Vätälän Sipilässä 1798-1832. Vihitty 18.10.1795 Kalvola,Kutila.
   () Hedvig Ericsdotter, syntynyt 24.10.1774 Sääksmäki,Voipaala,Kemmola, kuollut 28.5.1815 Kalvola,Kutila.

2. puoliso: Anna Lisa Johansdotter Haarajoki syntynyt 6.6.1834 Kalvola,Niemi.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Michelsson Haarajoki, Leppäkorpi, Torppari, syntynyt 1795 Vesilahti. Vihitty 13.2.1821 Lempäälä.
   (ä) Maria Mattsdotter Rönn, syntynyt 6.11.1792 Lempäälä,Hiedanniemi, kuollut 9.4.1867 Kalvola,Niemi,Leppäkorpi.
   (äi) Matti Rönn, Rakuuna.
   (ää) Anna Juhontytär.
Taljalan Kontuniemen torpassa leskenä 1896.
| Alku |

Taulu 14
IV Malakias Thomasson Tajanen, (Taulusta 8, isä Thomas Kaaro) Talollinen, syntynyt 21.2.1829 Kalvola,Niemi,Kaaro, kuollut 14.8.1902 Kalvola,Taljala. Renki Ohtisten Kaarelan torpassa 1853-1854. Taljalan Tajasen puolikkaan isäntä.

1. puoliso: Seraphia Amalia Iisakintytär Tajanen syntynyt 27.2.1834 Kalvola,Taljala,Tajanen.
Puolison vanhempia:
   (i) Isaac Erkinpoika Tajanen, Talollinen, syntynyt 14.2.1804 Kalvola,Taljala,Tajanen, kuollut 1885 Kalvola,Taljala. Vihitty 26.12.1819 Kalvola.
   (ä) Margareta Elisabet Iisakintytär Hommonen, syntynyt 25.11.1806 Kalvola, kuollut 31.12.1874 Kalvola,Taljala.
   (ii) Eric Gustafsson Tajanen, Talollinen, vävy, syntynyt 18.3.1767 Kalvola,Unonen,Eerola, kuollut 26.7.1828 Kalvola,Taljala. Vihitty 19.6.1797 Kalvola.
   () Margaretha Clausdotter Tajanen, Emäntä, syntynyt 29.7.1768 Kalvola,Taljala,Tajanen, kuollut 16.2.1837 Kalvola,Taljala.
   (äi) Isaac Jöransdotter Hommonen, Rusthollari Keikkalan Hommosella, syntynyt 7.10.1787 Kalvola,Taljala, kuollut 13.7.1841 Kalvola,Keikkala,Hommonen. Vihitty 18.6.1811 Kalvola.
   (ää) Serafia Eugenia Floor, syntynyt 14.9.1787 Kuhmoinen,Isolanniemi, kuollut 15.4.1865 Kalvola,Keikkala.

2. puoliso: Vihitty 27.12.1877 Kalvola Eeva Henrika Heikintytär Heikkilä syntynyt 4.3.1854 Kalvola,Kutila,Heikkilä.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Heikinpoika Kontuniemi, Torppari, syntynyt 10.1.1826 Kalvola,Kutila,Taulamaa,Heikkilä. Torppari Kutilan Lammintaan torpassa 1857-1865. Vihitty 25.3.1847 Kalvola.
   (ä) Ulrica Carlsdotter Tarpeenniemi, syntynyt 23.8.1824 Kalvola,Kutila,Tarpeenniemi.
   (ii) Henric Juhonpoika Heikkilä, Torppari, vävy, syntynyt 17.11.1791 Hattula,Leiniälä,Lassila, kuollut 23.4.1865 Kalvola,Kankaanpää. Torppari Kutilan, Kankaanpään Taulamaan Heikkilän (Kujanpää) torpassa 1822-1864. Vihitty 29.12.1817 Kalvola.
   () Beata Johansdotter Kujanpää, syntynyt 24.6.1801 Kalvola,Kutinen,Taulamaa, kuollut 30.3.1852 Kalvola,Kutila.
   (äi) Carl Henricsson Tarpeenniemi, Lampuoti, syntynyt 16.10.1800 Kalvola,Tarpeenniemi, kuollut 17.1.1857 Kalvola,Kutila. Lampuoti Kutilan Tarpeenniemessä 1825-1857.
   (ää) Christina Sigfridsdotter Harju, syntynyt 10.3.1800 Kalvola,Kutila, kuollut 10.2.1833 Kalvola,Tarpeenniemi.
| Alku |

Taulu 15
IV Esaias Thomasson Heldan, (Taulusta 8, isä Thomas Kaaro) Pitäjänräätäli Kalvolan Taljalassa, syntynyt 12.11.1831 Kalvola,Niemi,Kaaro, kuollut 19.7.1898 Kalvola,Taljala. Taljalan myllyn takana tänäkin päivän peruskartalla Heltaanin haka muistona Esaiaksesta.

Puoliso: Vihitty 18.11.1855 Sääksmäki,Uittamo,Kapakka Fredrika Juhontytär Kapakka syntynyt 2.1.1835 Kalvola,Niemi,Ohtinen,Kaarela, kuollut 24.7.1912 Kalvola.
Puolison vanhempia:
   (i) Johannes Kallenpoika Kapakka, Torppari, syntynyt 4.12.1798 Kalvola,Niemi,Ohtinen,Kaarela, kuollut 15.7.1853 Sääksmäki,Uittamo,Kapakka. Torppari Niemen Ohtisten Kaarelan torpassa 1835-1837, Vähä-Eerolan torpassa 1837-1853, jolloin muutti torppariksi Sääksmäelle Uittamon Kapakan torppaan. Vihitty 27.12.1833 Kalvola.
   (ä) Liisa Juhontytär Tullila, Torpan tytär, syntynyt 13.8.1805 Kalvola,Kutinen,Letku,Tullila, kuollut 18.6.1890 Sääksmäki,Tarttila.
   (ii) Carl Carlsson Kaarela, Torppari, syntynyt 17.10.1769 Kalvola,Kuurila, kuollut 7.4.1838 Kalvola,Niemi,Ohtinen. Torppari Niemen Ohtisten Kaarelan eli Kaarlelan torpassa 1805-1834. Gl. Torp. 1835-1837. Vihitty 18.10.1798 Kalvola.
   () Elisabet Jöransdotter Kavala, syntynyt 17.4.1778 Kalvola,Kavala, kuollut 23.9.1851 Kalvola,Niemi,Ohtinen,Kaarela.
   (äi) Johan Simonsson Tullila, Torppari, syntynyt 20.3.1782 Kalvola,Heinu, kuollut 11.9.1847 Kalvola,Kutinen. Vihitty 21.10.1804 Kalvola.
   (ää) Maria Ericsdotter Syrjä, syntynyt 1.7.1780 Kalvola,Kutila,Vätälä. Tuli 30.9.1803 Hattulasta.
.
Mainitaan leskenä 29.6.1899.

| Alku |

Taulu 16
IV Otto Thomasson Niittymäki, Kylänmäki, (Taulusta 8, isä Thomas Kaaro) Torppari Kalvolan Niemen Kaarossa. Renki Sääksmäen Valkeakosken Tohkalla, syntynyt 4.4.1834 Kalvola,Niemi,Kaaro, kuollut 18.5.1882 Kalvola,Taljala,Niittymäki. Niemen Kylänmäen torppari 1860-1878. Muuttanut: Sääksmäeltä Niemen Kylänmäen torppaan 1860, josta Taljalan Tajaselle 1878.

Puoliso: Vihitty 11.8.1858 Sääksmäki Margaretha Christina Mattsdotter Kasila Piika, syntynyt 11.11.1830 Sääksmäki,Vedentaka.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Johansson Kasila, Talollinen, syntynyt 9.9.1798 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 30.6.1883 Sääksmäki,Vedentaka. Sääksmäen Wedentaan Kasila RN: 7 isäntä isänsä jälkeen. Kasilan perintötila oli ainakin vielä v.1815 veronmaksukyvyltään 1.000 manttaalia. Vuonna 1903 Kasila jaetaan RN: 7.1 Uusi Kasila ja RN: 7.2 Kasila. Vähän myöhemmin Kasilasta lohotaan useita osia, kuten Pirttiö lohkotila omistaja Oskari Olsson, Penkkikosken lohkotila omistaja Anton Heikinpoika Virtanen s. 13.7.1869 Parkano, Kasila-Ruissaari 0.0026 mt. Vihitty 28.6.1819 Lempäälä,Haurala.
   (ä) Elisabeth Ericsdotter Arvela, syntynyt 5.9.1788 Lempäälä,Haurala, kuollut 11.6.1844 Sääksmäki,Vedentaka.
   (ii) Johan Jöransson Kasila, Talollinen Sääksmäen Vedentaan Kasilassa isänsä jälkeen, syntynyt 21.1.1766 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 26.12.1824 Sääksmäki,Vedentaka. Vihitty 22.6.1794 Sääksmäki.
   () Beata Mattsdotter Rekola, syntynyt 22.12.1772 Sääksmäki,Lantoinen, kuollut 30.4.1843 Sääksmäki,Vedentaka. Muuttaa Lantoisen Rekolasta Wedentaan Kasilaan 1794 ja sitten sen emäntä.
   (äi) Eric Henricsson Arvela, Talollinen, syntynyt 18.5.1755 Lempäälä,Haurala, kuollut 19.5.1817 Lempäälä,Haurala. Perunkirja 3.7.1817 Haurala Arvela: afledne bonde Eric Henricsson, enka Anna Mattsdotter, dotter Maria gift med bonde och nybyggare Matts Bomber ifrån Urjala, omyndiga döttrar Elisabet, Helena och Anna samt son Matts. Förmyndare aflednes broder Matts Henricsson.
   (ää) Anna Mattsdotter Taura, syntynyt 5.9.1765 Vesilahti, kuollut 13.6.1819 Lempäälä,Haurala. Perunkirja 2.7.1819 Haurala Arvela: aflidne värdinna och enka Anna Mattsdotter, bortgift döttrar Maria, Elisabet och Helena, samt dotter Anna och sonen Matts. Förmyndare faderbroder Matts Henricsson. Lisas man Matts Johansson, Marias man Matts Mattsson, Lenas man Johan Johansson.
Tajasen itsellinen 1896. Margareetta meni piiaksi Naakkalan Leipiälään v. 1854. Vedentaan Hannulaan v. 1857. Ja v. 1858 Valkeakosken Apiaan piiaksi, jossa oli renkinä Otto Tuomaanpoika. Yhdessä he sitten muuttavat v. 1860 Kalvolaan.

| Alku |

Taulu 17
II Johan Thomasson Kivisilta, (Taulusta 1, isä Thomas Flinck) Torppari, syntynyt 28.8.1763 Hattula,Sattula,Jaakkola, kuollut 8.4.1832 Kalvola,Taljala,Kivisilta. Tuli Taljalaan 1777 yhdessä äitinsä ja veljensä Tuomaan kanssa. Taljalan Sipilän ja Niemen renkinä. Taljalan Tajasen/Perttulan (1803-1808 rippikirjassa merkintä hör under Kirviä) Kivisillan torppari 1798-1831.

Puoliso: Vihitty 18.2.1796 Kalvola Elisabeth Eliasdotter Seppälä syntynyt 15.1.1773 Kalvola,Taljala,Seppälä, kuollut 1.1.1829 Kalvola,Taljala,Kivisilta.
Puolison vanhempia:
   (i) Elias Carlsson Seppälä, Talollinen, syntynyt 19.1.1749 Kalvola,Taljala,Seppälä, kuollut 25.1.1835 Kalvola,Taljala,Seppälä. Vihitty 10.6.1772 Akaa.
   (ä) Anna Mattsdotter Voutila, Emäntä, syntynyt 13.11.1748 Akaa,Toijala,Kakkali, kuollut 24.11.1813 Kalvola,Taljala,Seppälä. Sääksmäen ja Akaan käräjät 14.12.1768 §184: framledne bondesonen Matts Sigfrisson Kackalis ifrån Toijala omyndiga dotters Anna Mattsdotters förmyndare med döden aflidit, nu förmynader hennes fadersysters man bonden Anders Michelsson Mattila ifrån Sondula.
   (ii) Carl Axelsson Seppälä, Talollinen, syntynyt noin 1700 Tyrväntö, kuollut 12.12.1793 Kalvola,Taljala,Seppälä. Kalvolan Taljalan Seppälässä kuollut 5.5.1765 enkan Lisa Mattsdotter 77 år gammal. Carl Axelsson osti Seppälän perintötilaksi 6.4.1761.
Olli Tiitinen: Seppälän omistajaksi esim 1735 on maakirjaan merkitty Hebla Seppälä. (SAY Kalvola 1720-1739 s. 62).
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=384062&zoom=3&x=1&y=1&sx=400&sy=400
Hebla on sen aivan ilmeisesti perinnyt asukasoikeuden saaneelta Margareta Biörklundilta. En ole Heblalle missään nähnyt patronyymia enkä muuta sukunimeä kuin tuon talonnimen Seppälä.
Kaarle Akselinpojan äiti on selvästi nimeltään myös Margeta Heikintytär, kuten siitä käräjäjutusta Lehijärven ja Hattulan syyskäräjiltä 21.10.1741 selviää. Kaarle sanoo olevansa äitinsä ainoa perillinen ja vaatii maksamaan äitinsä Kaarle Heikinpojalle myöntämää lainaa. (Sääksmäki 10, 1740-1741, s.643-, ES 3372).
Ensimmäinen varma havainto Kaarle Akselinpojasta on Tyrvännön rästiluettelosta 1722-24:
Klåck: Carl Axels:, 1723, 0:21:8 dahler, har uptagit Seppälä hem:t i Kalfwola Sochn och Talliala by, hwarest denne Rest genom Correspondeen med befal: Helsing utsökes. (KA 8162:1330, ES 3015).
Toinen mielenkiintoinen merkintä on Kuninkaan hautaus- ja kruunausapuluettelosta vuodelta 1752:
Taljala Seppälä, Carl Axelsson, felar en arm ifrån födslen, och eljest siukl:. (KA 8290:7427, LT 52)
Tämä selittää sen, miksi Kaarlea ei löydy henkikirjoista eikä tarvinnut maksaa tätäkään maksua.
Mielestäni vahva ehdokas Kaarlen isäksi on Akseli Arvinpoika Balck, joka oli Tyrvännön Lahdentaan säterin ratsumies ainakin vuodesta 1687 (KA 8048a:1590, LT 807) ja sai asukasoikeuden Suontaan Puuppolan rälssitaloon 1700. (KA 8086:130). Hänellä oli vaimo Margeta ja lapset Lisa, Anders 1695, Carl 1701, Abram 1705.
http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/tyrvanto/rippikirja
1704-1709
tk228/27.htm
Tyrvännön kirkon tilit:
1717 Suontaka Pilpola? Axel kyrckiowärd i kyrck
14.1.1722 Suontaka Carl Axelsons barn
Kummit Linnaisissa 6.12.1725 Linnaisten Mikkolan pojalle Thomakselle: Carl Balck i Taljala, Henrich Teräs, Thomas Andersson, Johan Henricsson, Lisabeta Isacsdr, Lisbeta Christersdr, Valborg Andersdr alla ifrån Linnais.
Kummit Linnaisissa 23.4.1722 Linnaisten Mattilan tyttärelle Margaretalle: Furer Petter Frijman, klockare Johan Tangelin, Carl Björklund ifrån Hattula, soldaten Henric Teräs ifrån Linnais, Carl Balck ifrån Tyrväntö, item madam furerska Anna Greta Rosenfelt, hru Margareta Björklund, jungfru Maria Schening, hru Caisa Ericsdr ifrån Ackas, pigan Maria Mårtensdr ifrån Linnais.
Kalvolan käräjät v. 1740 ES 3372: bonde Carl Axelsson ifrån Taljala til bonden Carl Carlsson ifrån Mervis, som des numera afledne moder Margareta Henricsdotter har til kärandes Carl Carlssons nu jämväl framledne fader Carl Henricsson, på någon tid sedan förskott, och som han ? des moders medarfvingar och svaranden och des syskon hafwa för?? deras afledne faders qvarlåtna egendom utan föregången upräkning alleredan skiftades ock del sig mellan.
Hattulan ja Lehijärven käräjät 21.10.1741 s. 643: bonde Carl Axelsson ifrån Taljala och Kalvola socken til bonde Carl Carlsson ifrån Mervis, des numera afledne moder Margareta Henricsdotter hvar til Carl Carlssons framledne fader Carl Henricsson för någon tid sedan forstrkäkt...

Tyrvännön lukkari?. Vihitty 1.11.1743 Kalvola,Kutinen.
   () Elisabet Bertilsdotter, syntynyt 1715 Kalvola,Taljala, kuollut 20.9.1796 Kalvola,Taljala,Seppälä. Perunkirja 24.8.1797 Taljala Seppälä: afledne bonde enka Lisa Bertilsdotter, son Elias Carlsson, syster Lisa Carlsdotter.
   (äi) Matts Sigfridsson Kakkali, Talollinen, syntynyt 15.8.1722 Akaa,Toijala, kuollut 14.1.1750 Akaa,Toijala,Kakkali. Toijalan Kakkalin isäntä 1743-1749.
Sääksmäen käräjät 19.3.1770 §54: bonde Anders Michelsson ifrån Sondula mot förra åboen å Kackali hemman Matts Mattsson, arf efter thes pupill afledne bonde Matts Sigfridssons omyndiga dotter Anna Mattsdotter, hvilken Matts varit svåger til Matts Kackali. Vihitty 6.1.1748 Akaa.
   (ää) Anna Mattsdotter Tolva, syntynyt 1.1.1727 Akaa,Kaulo, kuollut 5.4.1779 Akaa,Haanoja,Voutila.

Lapset:
1. Elisabeth Johansdotter Kivisilta , syntynyt 29.5.1796 Kalvola,Taljala,Kivisilta. Tauluun 18
| Alku |

Taulu 18
III Elisabeth Johansdotter Kivisilta, (Taulusta 17, isä Johan Kivisilta) syntynyt 29.5.1796 Kalvola,Taljala,Kivisilta. Muuttanut: 14.12.1817 Kalvolasta Hattulan Pyhälahden Tuomolaan. Takaisin Kivisiltaan 1830 Akaan Tyrisevän Ellilästä leskenä.

Puoliso: Vihitty 4.11.1817 Kalvola Israel Israelsson Ellilä, Kivisilta Torppari, syntynyt 2.11.1786 Hattula,Pyhälahti,Tuomola, kuollut ennen 1830 Akaa,Tyrisevä,Ellilä.
Puolison vanhempia:
   (i) Israel Christersson Tuomola, Talollinen, syntynyt 30.5.1758 Renko,Muurila,Laurila, kuollut 3.10.1838 Hattula,Takajärvi,Sipilä. Vihitty 10.4.1785 Hattula.
   (ä) Lisa Johansdotter Tuomola, syntynyt 15.7.1762 Hattula,Pyhälahti, kuollut 20.3.1817 Hattula,Pyhälahti.
   (ii) Christer Ericsson Laurila, Talollinen Renko Muurila Laurila, syntynyt 10.3.1719 Renko,Muurila,Laurila, kuollut 13.4.1779 Renko,Muurila. Vihitty 1738 Janakkala,Hyvikkälä.
   () Margareta Johansdotter Liukola, syntynyt 1715 Janakkala,Hyvikkälä, kuollut 23.12.1788 Renko,Muurila.
   (äi) Johan Sigfridsson Tuomola, syntynyt 1730 Hattula,Pyhälahti, kuollut 20.2.1781 Hattula,Pyhälahti. Vihitty 29.10.1751 Hattula.
   (ää) Anna Simonsdotter Tupala, syntynyt 12.12.1731 Hattula,Hyrvälä, kuollut 30.5.1806 Hattula,Pyhälahti.
Kuollut Akaassa ennen vuotta 1830. Muuttanut: 10.3.1822 Hattulan Pyhälahden Tuomolasta Akaaseen.

Lapset:
1. Eva Christina Israelintytär Kivisilta , syntynyt 30.4.1818 Hattula,Pyhälahti,Tuomola. Tauluun 19
2. Serafia Israelintytär Kivisilta syntynyt 31.10.1819 Hattula,Pyhälahti,Tuomola, kuollut 16.2.1835 Kalvola,Taljala,Kivisilta.
3. Eric Johan Israelinpoika , syntynyt 3.12.1821 Hattula,Pyhälahti,Tuomola. Tauluun 20
4. Antoinette Vilhelmiina Liisantytär Kivisilta syntynyt 27.8.1833 Kalvola,Taljala,Kivisilta, kuollut 15.8.1838 Kalvola,Taljala,Kivisilta.
| Alku |

Taulu 19
IV Eva Christina Israelintytär Kivisilta, (Taulusta 18, äiti Elisabeth Kivisilta) syntynyt 30.4.1818 Hattula,Pyhälahti,Tuomola, kuollut 28.8.1883 Kalvola,Taljala,Jussila. Taljalan Seppälän piika 1831-1843. Taljalan Tajasella 1844-1845. Taljalan Iharannassa 1846-1848. Taljalan itsellinen 1849-1851. Taljalan Seppälän
muonatorpparin vaimo 1852-1861. Taljalan Pietilän rengin vaimo 1862-1865. Taljalan Jussilan torpanvaimo 1866-.

Puoliso: Vihitty 3.11.1843 Kalvola Gustaf Andersson Jussila Torppari, syntynyt 1824 Kalvola,Keikkala,Kreijula.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Eliasson Seppälä, Kreijula, Talollinen, vävy Keikkalan Kreijulassa, syntynyt 24.11.1779 Kalvola,Taljala,Seppälä, kuollut 8.3.1835 Kalvola,Keikkala,Kreijula.
   (ä) Elisabet Jöransdotter Äijälä, Talon emäntä, syntynyt 12.4.1793 Sääksmäki,Maatiala,Äijälä, kuollut 29.1.1835 Kalvola,Keikkala,Kreijula. Tuli Sääksmäeltä 1822.
   (ii) Elias Carlsson Seppälä, Talollinen, syntynyt 19.1.1749 Kalvola,Taljala,Seppälä, kuollut 25.1.1835 Kalvola,Taljala,Seppälä. Vihitty 10.6.1772 Akaa.
   () Anna Mattsdotter Voutila, Emäntä, syntynyt 13.11.1748 Akaa,Toijala,Kakkali, kuollut 24.11.1813 Kalvola,Taljala,Seppälä. Sääksmäen ja Akaan käräjät 14.12.1768 §184: framledne bondesonen Matts Sigfrisson Kackalis ifrån Toijala omyndiga dotters Anna Mattsdotters förmyndare med döden aflidit, nu förmynader hennes fadersysters man bonden Anders Michelsson Mattila ifrån Sondula.
   (äi) Jöran Johansson Äijälä, Talollinen Maatialan Äijälässä, syntynyt 1.1.1761 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 24.10.1825 Sääksmäki,Maatiala, kuolinsyy mahavaivat
. Vihitty 28.5.1792 Sääksmäki.
   (ää) Sophia Andersdotter Ali-Nikkilä, Talon emäntä, syntynyt 20.2.1768 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 3.2.1803 Sääksmäki,Maatiala, kuolinsyy rintapistos.

| Alku |

Taulu 20
IV Eric Johan Israelinpoika, (Taulusta 18, äiti Elisabeth Kivisilta) Muonatorppari, syntynyt 3.12.1821 Hattula,Pyhälahti,Tuomola, kuollut 18.4.1857 Kalvola,Kankaanpää,Lemmettylä. Muuttanut: Tuli Kankaanpäähän 1846 Hattulasta, 1857 Kutilan Kankaanpään Lemmettylään.

Puoliso: Vihitty 22.10.1846 Kalvola,Kutila Ulrika Johansdotter syntynyt 23.6.1812, kuollut 6.2.1868 Kalvola,Kankaanpää. Syntynyt aviottomana Lahisissa 17.9.1812?, isä Annilan renki Johan Johansson äiti piika Caisa Matthsdr Pardon. Muuttanut: Tuli Kutilaan 1848 Hattulasta. 1859 ja 1866 leskenä Kutilan Kankaanpään Uuhiassa.

| Alku | Paluu |